Astăzi 23-05-2024 sunt: 8 persoane private de libertate

Utilizare fonduri externe

04.12.2020 – Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna va avea un sistem electronic modern de management educațional

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a semnat joi, 26 noiembrie 2020, un contract pentru dezvoltarea și adaptarea unui sistem electronic de management educațional (Electronic Management Educational System – EMES). Termenul estimat de finalizare a aplicației este luna august 2021, astfel încât viitoarea promoție de elevi va putea beneficia de un sistem modern de interacțiune profesor-elev.

Aplicația informatică va permite gestionarea electronică a procesului educațional, desfășurat atât în instituția de învățământ, cât și în unitățile penitenciare, crescând eficiența acestuia, prin facilitarea următoarelor operațiuni: încărcarea, consultarea și descărcarea suporturilor de curs, introducerea și verificarea rezultatelor evaluărilor, asigurarea accesului la orar, etc. De asemenea, o altă facilitate importantă oferită elevilor este completarea on-line a chestionarelor și a sondajelor de opinie.
Software-ul va fi conceput astfel încât să asigure un suport complex procesului educațional, va avea o interfață prietenoasă și accesibilă atât pentru personalul didactic și auxiliar, cât și pentru elevi și cursanți.

Achiziția software-ului EMES contribuie la realizarea obiectivului proiectului Correctional privind instruirea personalului din serviciile corecționale și îmbunătățirea proceselor educative. Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna este partener în proiectul Correctional, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, programul „Justiție”.

 

Granturile norvegiene și Programul „Justiție”

Granturile Norvegiene reprezintă contribuția Norvegiei pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.
În cuantum de 1,3 miliarde euro, granturile sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.
Obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 vizează reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și întărirea relațiilor bilaterale dintre Norvegia și Statele Beneficiare, prin contribuții financiare în următoarele sectoare prioritare:
• Inovare, cercetare, educație și competitivitate;
• Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și combaterea sărăciei;
• Mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii reduse de carbon;
• Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale;
• Justiție și afaceri interne.
Programul „Justiție” este gestionat de Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program și are o valoare de 57.294.118 euro, din care 48.700.000 euro asistență financiară nerambursabilă din partea Regatului Norvegiei.
Programul va fi implementat în perioada 2018-2024 și cuprinde 7 proiecte pre-definite, în următoarele domenii de interes:
• servicii corecționale (sistemul penitenciar și cel de probațiune);
• eficiența și eficacitatea sistemului judiciar,
• consolidarea statului de drept;
• violența domestică și violența bazată pe deosebirea de gen.
Administrația Națională a Penitenciarelor, în calitatea sa de Promotor de Proiect, în parteneriat cu șase instituții din România și cinci entități norvegiene, gestionează proiectul Correctional în valoare de 31 milioane euro, în perioada 2019 – 2024.
Proiectul este finanțat din fonduri ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021, prin Programul „Justiție”, administrat de Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program. Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemelor corecționale (penitenciar și de probațiune) și de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.
Implementat cu succes de sistemul corecțional norvegian, principiul „seamless” reprezintă un concept nou care va fi implementat pentru prima dată în România prin proiectul Correctional. Aplicarea principiului „seamless” va conduce la o cooperare structurată și adecvată între sistemul penitenciar și cel de probațiune, precum și la o colaborare consolidată a acestora cu autoritățile locale, pentru asigurarea unei abordări integrate a intervențiilor specifice și a unei tranziții line a delincvenților din penitenciar în comunitate, cu sprijinul serviciului de probațiune.

Mai multe informații despre proiectul Correctional http://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/acasa

14.10.2020 – Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna va avea un complex de pregătire fizică și educațională modernizat

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.