Astăzi 23-05-2024 sunt: 8 persoane private de libertate

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ACHIZIȚIONARE SERVICIU DE CAZARE (CU PENSIUNE COMPLETĂ ȘI COFFEE BREAK) ȘI SALĂ DE CONFERINȚĂ ÎN LOCALITATEA TÂRGU OCNA SAU LOCALITĂȚILE LIMITROFE (ÎN LIMITA A MAX. 20 KM), JUDEȚUL BACĂU
în cadrul Proiectului „Correctional” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 –2021, programul “Justiție”
16.10.2023 – 20.10.2023 și 20.11.2023 – 24.11.2023
Detalii anunț

Nr anunt de publicitate ADV1388455 din 06.10.2023

← Către pagina principală

Admitere 2023
 • Proces verbal rezultate finale probă sportivă


ANUNT CANDIDATI PREZENTARE SCOALA PROBA SCRISA 2023
*Precizări privind taxa de evaluare psihologică pentru concursul de admitere la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

 • Anexa nr. 1 – Decizie privind spații admitere, comisii tehnice și măsuri de siguranță
 • Anexa nr. 2 – Declarație
 • Anexa nr. 3 – Proces-verbal instruire comisie centrală de admitere
 • Anexa nr. 4 – Poces-verbal de instruire comisie pentru verificarea aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 5 – Proces-verbal instruire candidati privind contravizita medicală si probele fizice
 • Anexa nr. 6 – Descrierea traseului aplicativ și criterii de evaluare a aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 7 – Schița traseu aplicativ
 • Anexa nr. 8 – Fișa individuală de evaluare a aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 9 – Borderou centralizator probă fizică
 • Anexa nr. 10 – Proces-verbal cu rezultatele obţinute de candidați la proba de evaluare a aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 11 – Proces-verbal de instruire comisii
 • Anexa nr. 12– Proces-verbal de repartizare în sălile de concurs a subcomisiilor de evaluare și notare
 • Anexa nr. 13 – Decizie privind componența comisiei de evalure, notare și repartizarea în subcomisii pentru proba scrisă
 • Anexa nr. 14 – Proces-verbal de repartizare în sălile de concurs a subcomisiilor de evaluare, notare și de instruire a acestora
 • Anexa nr. 15 – Model Formular de răspuns
 • Anexa nr. 16– Proces-verbal de predare-primire a documentelor întocmite cu ocazia susținerii probei scrise
 • Anexa nr. 17– Borderou cu rezultatele candidaților obținute la proba scrisă
 • Anexa nr. 18– Proces-verbal desigilare plicuri și multiplicare subiecte
 • Anexa nr. 19 – Proces-verbal de anulare a lucrărilor în caz fraudă
 • Anexa nr. 20 – Proces-verbal centralizator cu rezultatele obținute la proba scrisă
 • Anexa nr. 21 – Proces-verbal predare-primire a lucrărilor către comisia de contestații pentru reevaluare
 • Anexa nr. 22 – Borderou individual rezultate contestații
 • Anexa nr. 23 – Borderou centralizator contestații
 • Anexa nr. 24 – Proces-verbal cu rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă
 • Anexa nr. 25 – Proces-verbal final
 • Anexa nr. 26– Proces-verbal de redistribuire locuri neocupate prin concurs
 • Anexa nr. 27 – Tabel nominal centralizator cu candidații declarați ADMIS
 • Anexa nr. 28 – Proces-verbal de validare a dosarelor candidaților declarați ADMIS
 • Anexa nr. 29 – Adresă de informare candidat – dosar nevalidat
← Către pagina principală

Anunț Achiziție directă SF – termen limită de depunere oferte 30.03.2023, ora 12:00

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare organizează achiziție directă pentru Servicii de proiectare pentru întocmire Studiu de fezabilitate completat cu elemente DALI pentru obiectivul de investiții ”Modificarea rețelei proprii de distribuție a gazelor naturale din incinta SNPAP Tg.Ocna”, conform Anunțului de publicitate nr. ADV1352153 publicat în SEAP în data de 20.03.2023 – condițiile de participare cu ofertă de preț le puteți găsi AICI, sau la tel. 0234 344149, int. 108.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.