Astăzi 02-03-2024 sunt: 8 persoane private de libertate

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg. Ocna

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna gazdă a delegației din cadrul Universității de Justiție din Polonia

În baza protocolului de colaborare încheiat cu Universitatea de Justiție din Polonia, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a găzduit, în perioada 27-28 februarie 2024, vizita de studiu a delegației formată din  30 de persoane, elevi și ofițeri, din cadrul sistemului penitenciar polonez.

Obiectivele acestei activități au vizat: cunoașterea specificului activităților desfășurate în cadrul  Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” din Târgu Ocna și a unor informații relevante privind sistemului penitenciar românesc.

În prima zi a vizitei membrii delegației au avut oportunitatea de a vizita școala noastră și de a se familiariza cu facilitățile care asigură realizarea procesului educațional.

În aceeași zi, oaspeții noștri au vizitat Penitenciarul Spital Târgu Ocna putând, astfel, să facă o analiză comparativă a condițiilor existente în locurile de deținere și a activităților care se desfășoară în sistemele penitenciare din România și din Polonia.

În cea de-a doua zi, invitații străini au participat la o activitate didactică, practică, organizată în simulatorul de specialitate, de către profesorii Catedrei de teorie și practică penitenciară din cadrul școlii împreună cu un grup de elevi.

Această activitate a inclus, de asemenea, și o scurtă demonstrație privind modul de intervenție a grupei speciale, realizată de către oaspeții noștri, cu scopul de a împărtăși unele exemple de bune practici existente în sistemul penitenciar polonez. Ulterior, studenții din Polonia au avut oportunitatea de a interacționa cu elevii școlii noastre și au făcut schimb de informații cu privire la activitățile pe care aceștia le desfășoară în cadrul instituțiilor în care se pregătesc pentru cariera în cadrul sistemului penitenciar.

 

 

 

 

 

Această vizită de studiu a constituit o bună ocazie pentru a consolida relațiile de colaborare pe care Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna le-a dezvoltat în ultimii ani cu Universitatea de Justiție din Polonia, precum și un prilej de a iniția noi  activități comune care s-ar putea desfășura în acest an.

Conducerea școlii acordă o importanță deosebită dezvoltării relațiilor de cooperare cu instituțiile din țară și din străinătate care pregătesc personal pentru sistemul penitenciar, promovând realizarea schimburilor de experiență și bune practici care ar putea contribui la modernizarea procesului de pregătire.

 

 

 

 


SNPAP Târgu Ocna a finalizat cu succes proiectul „Tabăra de învățare”

În perioada 29.01-02.02.2024 Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a găzduit a doua serie de elevi participanți la „Tabăra de învățare”, activitate organizată în cadrul proiectului Correctional, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Programul „Justiție”.

La această activitate au participat 103 de elevi din cadrul liceelor din județul Bacău, care s-au arătat interesați de obiectivele și programul taberei.

Luni, 29.01.2024, după sosirea elevilor la școala noastră, a avut loc prezentarea regulamentului taberei, a instrucțiunilor privind sănătatea și securitatea în muncă și comportarea în cazul situațiilor de urgență. Participanților le-au fost prezentate, de asemenea, activitățile interactive la care vor participa, precum și activitățile de relaxare care vor încheia fiecare zi petrecută la sediul școlii noastre.

Ziua de marți, 29.01.2024, a început cu deschiderea oficială  a taberei și a continuat cu vizitarea școlii, ocazie cu care oaspeții noștri au aflat mai multe despre dotările de care dispune instituția noastră și au avut, de asemenea, oportunitatea de a afla informații privitoare la oferta educațională a Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și despre activitățile care sunt organizate în cadrul SNPAP, atât pe parcursul procesului didactic, cât și în sfera extra-curriculară.

În cea de-a treia zi, oaspeții noștri au redescoperit cât de dăunător este consumul de droguri și au învățat cum să recunoască situațiile în care oamenii vulnerabili devin victime ale traficului de persoane. Aceste informații le-au fost diseminate de către specialiștii din cadrul Agenției Naționale Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău și de către specialiștii din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane Centrul Regional Bacău.

De asemenea, tot în această zi le-au fost prezentate tehnicile de bază pe care le pot utiliza în acordarea primului ajutor și au avut ocazia să vadă armamentul din dotarea poliției penitenciare, seara fiind dedicată tinerelor talente care s-au înscris la competiția lansată de  către organizatori.

A patra zi a „Taberei de învățare” a continuat cu activitățile despre prevenirea consumului de droguri și a traficului de persoane. Cursurile din această zi au inclus, de asemenea, informații despre armamentul aflat în dotarea poliției penitenciare, despre tehnici de autoapărare, tehnici de prim ajutor și noțiuni de bază privind consecințele încălcării legilor.

„Tabăra de învățare” a cuprins, nu doar activitățile de învățare, ci și activități informale în cadrul cărora elevii au avut posibilitatea să socializeze, să se cunoască mai bine și să lege prietenii.

Încheierea taberei s-a realizat în data de 02 februarie, când personalul implicat în organizarea și desfășurarea activităților din cadrul taberei s-a întâlnit cu elevii participanți pentru a face schimb de impresii, pentru a-și exprima recunoștința pentru timpul petrecut împreună și pentru amintirile construite în această perioadă.

În afara celor două tabere de învățare  de la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna în care au fost implicați 200 de elevi, tabere de învățare similare au fost organizate și în cadrul Penitenciarului Timișoara, Penitenciarului Arad, Penitenciarului Aiud și Penitenciarului București Jilava în care au fost implicați alți 200 de elevi.

Proiectul încheiat cu succes în data de 2 februarie 2024, organizat în cadrul proiectului Correctional, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Programul „Justiție”, a avut ca obiectiv atât prezentarea ofertei educaționale a sistemului penitenciar românesc cât și dezvoltarea abilităților sociale și creșterea gradului de conștientizare cu privire la provocările și riscurile specifice tinerilor din categoriei lor de vârstă.

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilanțul activităților desfășurate de Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna în anul 2023

Astăzi, 26 ianuarie 2024, începând cu ora 1230, la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu”  Târgu Ocna, a avut loc ședința de bilanț a activităților desfășurate în anul 2023.

În spiritul bunelor relații de colaborare, la activitate au fost invitați alături de domnul Cristian Aurelian CIUBOTARU, primarul orașului Târgu Ocna și alți conducători ai instituțiilor publice din localitate.

Din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor ne-a fost alături, în format online, domnul comisar șef de poliție penitenciară Florian TUDOROIU, directorul Direcției Management Resurse Umane, precum și reprezentanți ai structurii de învățământ SNPAP- Secția Arad.

Comisar șef de poliție penitenciară Florian TUDOROIU, în discursul domniei sale, a evidențiat evoluția constantă a școlii, vizibilă de la an la an și  preocuparea constantă de a menține actul didactic la un nivel foarte ridicat venind în întâmpinarea nevoilor Administrației Naționale a Penitenciarelor.   În finalul intervenției sale a subliniat faptul că, școala este un promotor al bunelor practici atât în cadrul sistemului penitenciar românesc, cât și în afara acestuia.

Cuvântul care ar putea caracteriza cel mai bine activitatea din anul 2023 este „dezvoltare”, deoarece anul ce a trecut a fost plin de activități și cu multe obiective realizate și cu impact asupra evoluției viitoare a școlii: continuarea procesului de digitalizare, diversificarea ofertei educaționale și creșterea cifrei de școlarizare, promovarea și consolidarea imaginii instituției și a relațiilor externe, implementarea noului Regulament de organizare și funcționare, care printre altele prevede schimbarea denumirii școlii și stabilirea zilei de 14 mai ca zi aniversară a școlii.

Misiunea Școlii, care vizează implementarea și dezvoltarea unui sistem de pregătire care să corespundă cerințelor reale de formare și dezvoltare a aptitudinilor și competențelor profesionale ale polițiștilor de penitenciare, a fost realizată cu succes și pe parcursul anului 2023, atât prin cursurile destinate elevilor, cât și prin organizarea de cursuri de perfecționare pentru personalul din unitățile penitenciare și coordonarea și organizarea tuturor cursurilor de formare inițială din sistemul penitenciar.

Un alt element de interes, punctat în cadrul ședinței de bilanț, a fost consolidarea imaginii instituției, obiectiv  realizat prin colaborarea cu instituții naționale și instituții din Europa și prin activități organizate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană în care școala este partener, dar și prin activități organizate împreună cu comunitatea locală sau cu alte instituții cu care școala noastră a încheiat acorduri de cooperare.

Schimburile de experiență la care a participat personalul școlii, precum și vizitele de lucru organizate de către SNPAP pentru partenerii străini contribuie atât la modernizarea procesului didactic, cât și la menținerea standardelor ridicate pe care școala și le-a stabilit.

Pentru anul 2024, Școala noastră își propune încadrarea posturilor didactice vacante, creșterea cifrei de școlarizare cu minim de 30 locuri, organizarea de programe de pregătire profesională, implementarea unei aplicații  de monitorizare a controlului intern, modernizarea dotărilor cu echipamente informatice, modificarea structurii anului școlar, organizarea concursului de admitere în luna iulie, demararea procedurilor de modificare a normelor de echipare pentru elevi, finalizarea execuției pentru Pavilionul B – cazare elevi și modernizarea Pavilionului A – cazare elevi, modernizarea blocului alimentar și dotarea sălii de fitness.

În încheierea ședinței, directorul școlii a apreciat colaborarea deosebită cu autoritățile locale și a felicitat personalul școlii pentru implicare, profesionalism, spiritul de colaborare și modul exemplar de realizare a sarcinilor de serviciu, toate acestea contribuind în mod decisiv la realizarea tuturor obiectivelor asumate de către instituția noastră.

 

 

 

 

 

 


SNPAP Târgu Ocna găzduiește prima serie a Taberei de învățare

În perioada 15.01-19.01.2024 Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a găzduit prima serie de elevi participanți la „Tabăra de învățare”, activitate organizată în cadrul proiectului Correctional, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Programul „Justiție”.

La această activitate au participat 97 de elevi din cadrul liceelor din județul Bacău, care s-au arătat interesați de obiectivele taberei, ce  au vizat atât familiarizarea cu oportunitățile de carieră din sistemul penitenciar, cât și dezvoltarea personală și de îmbunătățire a abilităților sociale.

Prima zi a taberei a debutat luni, 15.01.2024, cu sosirea elevilor la școala noastră, urmată de prezentarea regulamentului taberei, a instrucțiunilor privind sănătatea și securitatea în muncă și comportarea în cazul situațiilor de urgență. Participanților le-a fost prezentat, de asemenea, orarul taberei, fiind îndemnați, de către organizatori, să socializeze pentru a se cunoaște mai bine și pentru a se putea bucura de caracterul interactiv al activităților.

Ziua de marți, 16.01.2024, a început cu deschiderea oficială  a taberei prin mesajul transmis on-line de către directorul general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de poliție penitenciară Claudiu ROMÂNU, care le-a urat bun venit elevilor participanți la „Tabăra de învățare”, asigurându-i că această experiență îi va ajuta să își creioneze o imagine adevărată despre sistemul penitenciar românesc și să-și contureze mai clar opțiunile pentru domeniile spre care se vor îndrepta după absolvirea liceului.

În continuare, elevilor le-au fost prezentat orarul activităților stabilite pentru următoarele 3 zile, urmate de vizionarea filmului „Carte deschisă”, film în care sunt evidențiate principalele activități desfășurate de către elevii școlii noastre. Ulterior, aceștia au avut ocazia de a vizita școala, respectiv sălile de curs, simulatorul de specialitate, cabinetul de cunoaștere a armamentului, sălile de e-learning, sala de consiliu, pavilionul de cazare, cantina pentru servirea mesei și terenul de fotbal în aer liber.

În perioada 16-19 ianuarie, cei 97 de elevi din cadrul liceelor din județul Bacău au făcut cunoștință cu aspectele profesiei de polițist de penitenciare și au beneficiat de informații referitoare aspecte juridice din viața cotidiană, la consumul de droguri și de alcool, la traficul de persoane, la doping, au învățat măsuri de prim ajutor, au luat participat la prezentarea tehnicii de luptă și de intervenție specifice poliției penitenciare  și au luat parte la antrenamente de autoapărare și activități interesante de dezvoltare personală, informații prețioase ce le vor folosi în viața cotidiană.

În realizarea activităților propuse, școala noastră a beneficiat, pe lângă contribuția personalului didactic propriu, și de sprijinul specialiștilor din cadrul Agenției Naționale Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău și a specialiștilor din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane Centrul Regional Bacău. Activitățile de acordare a  primului ajutor au fost realizate în colaborare cu doamna jurist Lăcrămioara BOZ, specialist situații de urgență, prim ajutor și apelare 112.

„Tabăra de învățare” a cuprins, pe lângă participarea la activitățile de învățare, și activități informale în cadrul cărora elevii au avut posibilitatea să socializeze, să se cunoască mai bine și să lege prietenii.

Încheierea taberei s-a realizat în data de 19 ianuarie, când personalul implicat în organizarea și desfășurarea taberei s-a întâlnit cu elevii participanți pentru a face schimb de impresii, pentru a-și exprima recunoștința pentru timpul petrecut împreună și pentru amintirile construite în această perioadă.

Tabere similare au fost organizate și de către Penitenciarul Timișoara, Penitenciarul Arad, Penitenciarul Aiud și Penitenciarul București Jilava.

                                

         

                             


TABARA DE ÎNVĂȚARE

Prezentare tabără

Program detaliat tabără

!!!Elevii interesați se pot înscrie la liceul în care învață!!!

Detalii cu privire la organizarea „Taberei de iarnă”

 Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, instituție de învățământ acreditată pentru nivelul postliceal prin Ordinul Ministrului Educației Naționale cu nr. 3652/29.04.2013 și reacreditată în anul 2023, parte integrantă a sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, aflată în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției a fost inclusă în lista unităților din sistemul poliției penitenciare în care se va derula în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024 proiectul „TABARA DE IARNĂ ANP”.

Proiectul se adresează elevilor de liceu din județul Bacău cu vârste între 16 și 19 ani și are ca obiective principale următoarele:

 1. Oportunitatea poliției penitenciare de a dezvolta și consolida legăturile cu comunitatea;
 2. Promovarea ofertei educaționale a instituțiilor de pregătire care asigură formarea personalului pentru poliția penitenciară și a perspectivei de carieră în cadrul sistemului administrației penitenciare;
 3. Prezentarea modului de selecție a candidaților și a modului de a accede în sistemul penitenciar;
 4. Promovarea educației juridice în rândul elevilor urmărind în acest fel înțelegerea de către tineri a necesității și importanței respectării legilor și a normelor sociale.
 5. Realizarea unor activități cu impact asupra dezvoltării tinerilor și formării acestora ca cetățeni responsabili, conștienți de implicațiile acțiunilor lor în societate și în viața de zi cu zi.

Tabăra de învățare se va derula în următoarele perioade:

 • 100 de elevi în perioada 15 ianuarie 2024 – 19 ianuarie 2024;
 • 100 de elevi în perioada 29 ianuarie 2024 – 02 februarie 2024.

Înscrierea la tabără se poate realiza la secretariatul unității de învățământ, iar dosarul fiecărui elev trebuie să conțină următoarele documente:

 • Aviz epidemiologic
 • Aviz medic de familie– apt pentru activități sportive
 • Formular de înscriere
 • Acordul părinților, colectat conform legislației în vigoare, de unitatea de învățământ
 • Formular GDPR

Pentru a putea participa la această activitate, fiecare elev va avea în bagaj:

 • Echipament sportiv ( trening, pantofi de sport, 3 tricouri)
 • Haină de iarnă ( pantaloni, pulovere)
 • Îmbrăcăminte de iarnă ( bocanci, ghete)
 • Încălțăminte de iarnă
 • Articole de igienă personală ( săpun, pastă și periuță de dinți etc)

Menționăm faptul că:

– elevii selecționați, dacă au peste 18 ani sau părinții acestora dacă aceștia nu sunt majori trebuie să completeze și să semneze o cerere de înscriere pentru participarea la tabăra de iarnă;

– costurile pentru cazarea, derularea activităților și plata meselor aferente sunt suportate de către organizatori.

– transportul participanților din afara localității Târgu Ocna este decontat de către organizatori.

– fiecare grup de minim 15 elevi poate fi însoțit de un profesor desemnat din cadrul instituției de învățământ, care va beneficia de cazare (dacă este cazul) și mese în regim de gratuitate, pe perioada desfășurării taberei.


Elevii SNPAP prezenți la defilările dedicate zilei de 1 decembrie

Cu ocazia comemorării celor 105 ani de la Unirea Transilvaniei cu Regatul Român, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna au participat la evenimente dedicate Zilei Naționale a României.

Astfel, Garda de onoare a școlii, formată din garda drapelului și două plutoane de elevi, a participat astăzi, 01 decembrie 2023, la evenimentul organizat cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României de către Primăria orașului stațiune Târgu Ocna, în Piațeta Costache Negri din localitate.

Evenimentul a început cu intonarea imnului național, urmat de serviciul religios și de alocuțiunile primarului orașului și ale personalităților invitate la acest eveniment.

În încheierea activităților, Garda de onoare a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a defilat în fața asistenței prezente la eveniment, în semn de respect față de lupta strămoșilor noștri pentru păstrarea identității, a valorilor și unității neamului românesc.

Pentru marcarea solemnă a evenimentelor organizate în localitățile învecinate, elevii Școlii au fost prezenți în formația militară și la ceremonialul oficial organizat cu ocazia Zilei naționale de către Primăria Dofteana.

Cu entuziasm și mândrie în suflet, parte a marii familii a sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, elevii școlii noastre au defilat păstrând în suflet cadența valorilor comune neamului românesc.

Participarea elevilor instituției noastre la această sărbătoare este, în același, timp, un simbol al transmiterii tradițiilor și valorilor naționale către generațiile tinere, care trebuie să cunoască, să respecte și să promoveze istoria poporului nostru și sacrificiile acestuia pentru unitate și independență.

 

 

 

 

 


Proiecție film „Origine nesănătoasă”

În vederea consolidării sentimentului de apartenență la neamul românesc, care a suferit pentru libertatea și identitatea sa, în data de 28 noiembrie 2023, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna au vizionat filmul „Origine nesănătoasă”, în regia lui Claudiu Cristian PRISECARU.

Evenimentul s-a bucurat de prezența domnului Claudiu Cristian PRISECARU, regizor, scenarist și producător, a domnului Dragoș George GHEPTĂNARU, actor, protagonist și producător, a doamnei Eliza JUDEU, interpreta rolului Mariei în film și a domului Alin RADU, reprezentant al muzeului – monument ”Măgura Ocnei” – Tg. Ocna.

Filmul a fost inspirat din lupta rezistenței armatei din munții României și ilustrează lupta pentru libertate a partizanilor din perioada comunistă și a inclus și mărturia lui Nicolae Ciurică – ultimul partizan bănățean în viață.

După vizionarea filmului, protagoniștii au împărtășit elevilor sentimentele resimțite pe parcursul filmărilor și le-au transmis că „acest film nu este povestea unui anume partizan, ci este inspirat din viețile acelor mii de eroi care au arătat lumii că România nu a fost niciodată o țară îngenunchiată de comuniști”.

Acest eveniment se înscrie în seria activităților pe care Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna le organizează pentru fiecare promoție de elevi pentru ca aceștia să devină conștienți nu numai de greșelile săvârșite de-a lungul istoriei neamului nostru, ci și să învețe să rămână demni, onești și să își păstreze valorile morale, elemente ce trebuie să stea la temelia carierei pe care și-au ales-o, aceea de agent de poliție penitenciară.

 

 

 

 

 

 


Conferința Drepturile omului și evoluția societății: realități, interpretări, tendințe Ediția a VII a 2023

Puternic ancorați în realitățile lumii contemporane, în care drepturile omului se confruntă cu noi și noi provocări, în data de 27 noiembrie, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna au participat la cea de-a șaptea ediție a Conferinței cu tema: ”Drepturile omului și evoluția societății: realități, interpretări, tendințe”.

Evenimentul, organizat la sediul școlii, s-a bucurat de prezența reprezentanților Instituției Avocatului Poporului – Centrul zonal Bacău: doamna Maria LEPĂDATU- consilier, doamna Carmen COLIBA- medic și domul Dragoș Gelu BALAN- asistent social.

Conferința a fost deschisă cu un scurt istoric al Instituției Avocatului Poporului și cu prezentarea rolului acesteia în cadrul mecanismului național pentru prevenirea torturii.

În continuarea conferinței doamna Maria LEPĂDATU a subliniat rolul de prevenție al Instituției Avocatului Poporului în combaterea relelor tratamente aplicate persoanelor private de libertate în spațiile de detenție, obiectiv atins prin realizarea de vizite inopinate în penitenciare, centre de detenție sau centre de reeducare. Constatările rezultate în urma vizitelor sunt cuprinse într-un raport de vizită, însoțit de recomandări motivate în vederea îmbunătățirii tratamentului și a condițiilor persoanelor private de libertate.

Prezentările invitaților au fost interactive și au avut ca scop conștientizarea, din partea elevilor, a necesității identificării sistemului de valori propriu, punând, în același timp, accent pe menținerea reperelor morale și a umanismului, atât în plan personal, cât și în plan profesional.

Prin aceste activități, conducerea școlii își propune familiarizarea elevilor cu aspectele teoretice și practice a problematicii drepturilor omului, subliniind importanța cunoașterii și aprofundării acestui domeniu în desfășurarea activităților în sistemul penitenciar românesc, precum și consecințele ce decurg din nerespectarea acestora în demersul profesional.

 

 

 

 

 


Curriculum-ul pentru pregătirea personalului din centrele de detenție pilot construite în cadrul proiectului „Correctional” a fost elaborat

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna are calitatea de partener în proiectul „Correctional”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, programul „Justiție”.  Printre obiectivele acestui proiect se numără întărirea capacității resurselor umane din sistemele penitenciar și de probațiune, precum și îmbunătățirea calității și adaptarea formării profesionale la nevoile actuale ale celor două sisteme

În cadrul activităţii 2.2.6. Dezvoltarea metodelor utilizate pentru îmbunătățirea abilităților personalului penitenciar și de probațiune SNPAP „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a avut ca obiectiv conceperea Curriculum-ului de pregătire pentru personalul ce va lucra în centrele pilot în care se va aplica principiul norvegian „seamless”.

Conform calendarului de implementare al proiectului, în perioada 20 – 24.11.2023, s-a desfășurat cea de-a doua sesiune de lucru a echipei responsabile de crearea curriculum-ului de pregătire pentru personalul care va lucra în centrele de detenție pilot, obiective ce sunt în curs de execuţie în cadrul sistemului penitenciar românesc.

Pe parcursul celor 5 zile de activitate, grupul de lucru, format din 15 specialiști desemnați din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a unităților penitenciare din țară și din cadrul Școlii noastre, au avut ca obiective definitivarea atât a profilului candidatului, a profilului absolventului cursului, cât și a conținutului suporturilor de curs pe baza cărora se va desfășura programul de pregătire pentru personalul care va lucra în centrele pilot.

Modulele de studiu care vor fi parcurse în cadrul procesului de formare sunt „Comunicare în mediul penitenciar”, „Atitudine personală în mediul penitenciar”, „Etică, deontologie și profesionalism în mediul penitenciar” și „Noțiuni de psihologie penitenciară” și vor avea drept obiectiv formarea competențelor necesare polițiștilor de penitenciare care vor interacționa cu persoanele private de libertate custodiate în centrele în care se va implementa principiul ”seamless”.

Pregătirea teoretică, care se va desfășura pe parcursul a 3 săptămâni, va fi completată de un stagiu de practică de 4 săptămâni, care se va desfășura sub coordonarea unui tutore de practică desemnat din rândul formatorilor ce au asigurat instruirea teoretică a cursanților.

Programul de pregătire va mai cuprinde o săptămână de cursuri recapitulative și se va finaliza cu examenul de absolvire, care va consta în susținerea, de către fiecare cursant, a unei probe practice.

Acest curriculum se dorește a fi un instrument complex care să ghideze atât procesul de selecție a personalului care își va desfășura activitatea în secțiile de deținere ce vor funcționa după principiul norvegian ”seamless”, cât și formarea profesională a polițiștilor de penitenciare care aleg să lucreze în aceste centre pilot.

 

 

 

 

 


Deschiderea anului sportiv competițional pentru promoția SNPAP 2023-2024

În data de 23 noiembrie 2023, la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a avut loc festivitatea de deschidere a anului sportiv competițional.

În deschiderea activităților a fost prezentat calendarul activităților sportive pentru anul școlar 2023-2024, care include competiții în cadrul unor sporturi diverse, precum tenis de masă, autoapărare, concurs montan de rezistență și orientare în teren, airsoft,  meciuri de fotbal și handbal, competiții la care elevii au fost încurajați să se înscrie.

Un element surpriză al evenimentului a fost participarea domnului Ionuț Iftimoaie, fost kickboxer român și campion K-1, care le-a prezentat elevilor sacrificiile pe care a fost nevoit să le facă pentru a ajunge un nume important în sportul românesc.

Prin puterea exemplului personal, domnia sa a subliniat importanța sportului în dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, a perseverenței și a capacității de auto-disciplinare, elemente deosebit de importante în evoluția unui viitor polițist de penitenciare.

Mai mult, domnia sa a o oferit diverse exemple atât din viața personală, cât și din cea profesională, pentru a scoate în evidență ideea conform căreia niciun obiectiv important nu se atinge fără efort, încredere în forțele proprii și consecvență.

Cu alte cuvinte, domnul Iftimoaie a oferit elevilor școlii un discurs motivațional prin care

i-a îndemnat pe aceștia să creadă în visele lor, să facă totul cu pasiune, dedicare și sacrificiu, deoarece „nimic din ceea ce este frumos și măreț nu se obține ușor”.

Evenimentul s-a finalizat cu o competiție de cros, în cadrul căreia elevii au avut ocazia să își pună în valoare spiritul competitiv și pasiunea pentru sport, cei mai buni dintre aceștia primind o medalia ca simbol al aprecierii efortului și implicării de care au dat dovadă.

 

 

 

 

 


101 elevii și cadre ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna donează viață

În contextul lipsei acute de sânge din sistemul medical, elevii și personalul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna s-au alăturat campaniilor de donare de sânge conștienți fiind de faptul că fiecare picătură de sânge poate face diferența între viață și moarte.

Această activitate, organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzii Bacău, s-a desfășurat în perioada 22 – 23 noiembrie 2023, la sediul școlii, și a avut ca scop dezvoltarea spiritului civic în rândul elevilor.

La sfârșitul zilei de 23 noiembrie 2023, activitatea s-a concretizat prin implicarea a 101 donatori, elevi, profesori și alți polițiști de penitenciare din cadrul școlii noastre, care au dăruit, cu generozitate, 45 450 ml de speranță pentru cei aflați într-o situație deosebită, pentru care sângele donat ar putea însemna salvarea vieții.

Astfel, subliniem importanța sistemului de valori pe care școala noastră îl promovează în cadrul procesului de pregătire al elevilor, care duce la schimbarea mentalităților și la creșterea gradului de conștientizare și responsabilitate socială.

În acest scop, conducerea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna organizează acest tip de activitate de două ori pe an, în lunile aprilie și noiembrie, încurajând atât elevii, cât și personalul să fie activi în societate și să empatizeze cu cei aflați în suferință.

 

 

 

 

 


Comunicat de presă

Începând cu anul 2024  concursul de admitere în Școala Națională de  Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna ( SNPAP) poate fi organizat mai devreme de luna septembrie

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 1843/2023 a fost modificată Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna, sens în care s-a creat cadrul legal pentru organizarea concursului de admitere mai devreme de luna septembrie, așa cum era practica școlii noastre până în anul curent.
În acest context, concursul de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna va fi organizat într-o perioadă anterioară lunii septembrie, cel mai probabil la finalul lunii iulie 2024, sens în care Școala va demara toate demersurile necesare pentru ca acest demers să fie aprobat de către Administrația Națională a Penitenciarelor în timp util.
Având în vedere modificările apărute, candidații care susțin examenul de bacalaureat ( la începutul lunii iulie) în anul organizării concursul de admitere vor avea posibilitatea să se înscrie la concursul de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna, înainte de susținerea examenului de bacalaureat, sens în care, pentru constituirea dosarului de candidat, vor putea prezenta o adeverință/un certificat care să ateste că sunt înmatriculați în ultimul an de studii liceale sau că au absolvit învățământul liceal.
Candidații aflați în această situație vor avea obligația de a prezenta ulterior, la data-limită stabilită conform graficului de desfășurare a concursului, diploma de bacalaureat sau adeverința care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat, pe care să fie specificate media și notele obținute la examenul de bacalaureat, precum și foaia matricolă, la unitatea la care și-au depus documentele de înscriere.
Participarea acestora la contravizita medicală și probele de concurs va fi condiționată de prezentarea acestor documente.
Reamintim faptul că etapele concursului de admitere sunt:
– Depunerea cererii de înscriere și constituirea dosarului de candidat, inclusiv fișa medicală și evaluarea psihologică – la penitenciar/ centru educativ;
– Verificarea și validarea dosarului de candidat – la penitenciar/ centru educativ;
– Contravizita medicală – la sediul școlii
– Proba sportivă ( traseu aplicativ de verificare a aptitudinilor fizice) – la sediul școlii;
– Proba scrisă ( test grilă – limba română și istoria românilor) – la sediul școlii.

Conducerea școlii urează succes în pregătire tuturor tinerilor care au intenția să se înscrie la concursul de admitere pentru instituția noastră, cu mențiunea că anunțul oficial privind demararea înscrierilor și graficul de desfășurare a concursului vor aprobate și publicate în primăvara anului viitor (aprilie – mai 2024).


Ceremonialul de depunere a jurământului de credință față de patrie de către elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna

Astăzi, 08 noiembrie 2023, a fost o zi cu o mare încărcătură emoțională pentru elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna.

La unison, cu trăire și emoție în glas, elevii au rostit cel mai important jurământ – Jurământul de credință față de patrie:

„Jur credință patriei mele România, jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții. Jur să respect legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu!“.

În cadrul evenimentului solemn, viitorii agenți de poliție penitenciară au confirmat în mod deschis și cu toată convingerea aderarea la valorile și rigorile sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională.

Prin acest gest, unic în viața oricărui tânăr care alege o carieră militară, elevii noștri pornesc pe un nou drum, bazat, cu precădere, pe cinste, sacrificiu, onoare și pregătire continuă.

În cadru festiv, elevii au rostit cu emoție și plini de speranță jurământul de credință față de patrie în fața secretarului general al Ministerului Justiției, domnul Ion Claudiu TEODORESCU, a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, domnul comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, a directorilor de unități penitenciare din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a reprezentanților instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, a reprezentanților sindicatelor din sistemul penitenciar, a autorităților publice locale și întregii asistențe.

În spiritul bunei cooperări dintre sistemele penitenciare din Republica Moldova și România, la festivitate a fost prezent și domnul comisar de justiție Anatolie FALCA, director al Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, însoțit de doamna comisar principal de justiție Iuliana STRUNGA, șef al Direcției Resurse Umane.

În deschiderea festivității, directorul școlii a urat bun venit tuturor invitaților și s-a  adresat elevilor, subliniind importanța rostirii jurământului militar: „Întregul sistem de valori care vă va ghida pregătirea profesională în școala noastră se clădește pe fundamentul unor simboluri incontestabile și intangibile: drapelul tricolor, imnul național, uniforma și jurământul față de patrie; acestea să vă fie, de acum înainte, puncte de reper și izvor nesecat  de curaj, determinare și dragoste de țară”.

După rostirea jurământului militar, a fost invitat la cuvânt prefectul județului Bacău, domnul Lucian BOGDĂNEL, care a vorbit despre transformările prin care trece societatea actuală, precum și despre rolul care le revine viitorilor polițiști de penitenciare în reintegrarea socială a persoanelor private de libertate.

Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, domnul comisar șef de justiție Anatolie FALCA  a adresat cuvinte de mulțumire Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna pentru profesionalismul cu care au fost pregătiți elevii din Republica Moldova de-a lungul anilor, precum și pentru deschiderea cu care instituția noastră a abordat relațiile de cooperare cu sistemul administrației penitenciare din țara vecină, amintind faptul că, de la înființare până în prezent școala națională de la Târgu Ocna a pregătit  peste 235 de elevi.

În discursul său, domnul comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN,  directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor a vorbit despre importanța identificării vocației și a conștientizării valorilor insuflate de familie,  insistând pe însemnătatea conceptului de „adevăr”. Domnia sa a mulțumit personalului școlii pentru dedicarea de care dau dovadă în pregătirea personalului de penitenciare, îndemnând corpul profesoral să caute constant noi metode de pregătire pentru a preveni mediocritatea și monotonia. De asemenea, a încurajat elevii să promoveze constant valoarea adevărului, la care să adere pe tot parcursul lor profesional.

În continuare, invitat la cuvânt, domnul Ion Claudiu TEODORESCU, secretarul general al Ministerului Justiției, a evidențiat însemnătatea jurământului de credință, care reprezintă  „asumarea loialității față de țară și față de statutul de apărător al legii”, simbol al patriotismului și al jertfei. Domnia sa a subliniat importanța rolului pe care îl vor avea viitorii polițiști de penitenciare în societate, prin prisma profesiei pe care și-au ales-o, dedicându-și cariera în slujba apărării legii, a semenilor și a patriei.

Un alt moment încărcat de emoție din cadrul ceremonialului a fost predarea simbolică a ștafetei, în cadrul căreia șeful promoției 2023 – ”A. I. Cuza- 150” a înmânat actualului elev monitor de curs  „Cheia de Onoare” a școlii, ca simbol al continuității, al responsabilității și onoarei.

„Cheia de Onoare a Școlii” reprezintă o emblemă al excelenței, care să-i inspire și să-i motiveze pe noii elevi să se autodepășească, astfel încât să ducă mai departe renumele instituției în cadrul căreia se pregătesc pentru a deveni polițiști de penitenciare integri, curajoși și buni profesioniști.

Jurământul militar rostit astăzi de către toți elevii vine ca o confirmare a faptului că  şi-au însușit semnificațiile acestuia, precum și obligațiile și privațiunile specifice militarilor în serviciul patriei.

Ceremonialul depunerii jurământului față de patrie reprezintă legătura indestructibilă și definitivă a celor ce-l rostesc cu tot ceea ce înseamnă istoria, credința și jertfa strămoșilor noștri.

 

 

 

 

 


Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” coordonează grupul de lucru care va elabora curriculum-ul pentru pregătirea personalului din centrele de detenție pilot construite în cadrul proiectului „Correctional”

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna are calitatea de partener în proiectul „Correctional”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, programul „Justiție”. Proiectul își propune, printre altele, întărirea capacității resurselor umane din sistemele penitenciar și de probațiune, precum și îmbunătățirea calității și adaptarea formării profesionale la nevoile actuale ale celor două sisteme.

În cadrul activităţii 2.2.6. Dezvoltarea metodelor utilizate pentru îmbunătățirea abilităților personalului penitenciar și de probațiune SNPAP „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna are ca obiectiv conceperea Curriculum-ului de pregătire pentru personalul ce va lucra în centrele pilot în care se va aplica principiul norvegian „seamless”.

Astfel, conform calendarului de implementare a proiectului, în perioada 16 – 20.10.2023, s-a desfășurat prima sesiune de lucru a echipei responsabile de creare a curriculum-ului de pregătire pentru personalul care va lucra în centrele de detenție pilot, obiective care sunt în curs de execuţie în cadrul sistemului penitenciar românesc.

Pe parcursul celor 5 zile de activitate, grupul de lucru, format din 15 specialiști desemnați din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și din cadrul Școlii noastre, a avut ca obiective:

 • stabilirea profilului candidatului care va lucra în centrele pilot;
 • definirea competențelor profesionale ce se doresc a fi formate/ dezvoltate;
 • stabilirea tematicii modulelor de studiu și a numărului de ore alocate;
 • întocmirea Planului de învățământ și a Programului de pregătire;
 • stabilirea criteriilor de selecție a lectorilor, precum și stabilirea detaliilor organizatorice pentru organizarea sesiunilor de instruire (număr de cursanți/ grupă, dotări necesare, etc.)
 • conceperea suporturilor de curs.

În vederea trecerii în revistă și a rafinării rezultatelor activității din această săptămână, grupul de lucru se va reuni în cea de-a doua sesiune, planificată a se desfășura în perioada 20–24.11.2023, în cadrul căreia specilișțtii desemnați vor definitiva documentele specifice procesului de pregătire, în vederea atingerii obiectivului prevăzut în proiectul menționat anterior.

 

 

 

 

 

 


Studenți și ofițeri de la Universitatea de Justiție din Polonia în vizită de studiu la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna

În baza protocolului de colaborare încheiat cu Universitatea de Justiție din Polonia, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a găzduit, în perioada 10.10.2023 – 11.10.2023, o vizită de studiu pentru o delegație de 20 de persoane, formată din studenți și ofițeri din cadrul sistemului penitenciar polonez.

Obiectivele acestei activități au vizat cunoașterea specificului activității școlii din Târgu Ocna, precum și al sistemului penitenciar românesc.

În acest context, profesorii din cadrul școlii le-au prezentat oaspeților informații privind procesul instructiv-educativ care se desfășoară în instituția noastră, precum și aspecte generale referitoare la evaluarea riscurilor și menținerea siguranței în penitenciarele românești.

În prima zi a vizitei delegația străină a avut oportunitatea de a vizita școala noastră și de a se familiariza cu facilitățile care susțin procesul educațional.

În aceeași zi, oaspeții noștri au vizitat Penitenciarul Spital Târgu Ocna putând, astfel, face o analiză comparativă a condițiilor și activității care se desfășoară în sistemul penitenciar românesc și cel din Polonia.

În cea de-a doua zi, pe lângă discuțiile purtate pe tema evaluării și gestionării riscurilor din unitățile penitenciare românești în vederea menținerii siguranței locurilor de deținere, studenții polonezi au avut oportunitatea de a interacționa cu elevii școlii noastre pentru a face schimb de informații cu privire la activitățile pe care aceștia le desfășoară în cadrul instituțiilor care îi pregătesc pentru cariera pe care au ales-o.

Această vizită de studiu este cea de-a doua activitate, din acest an, pe care Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna o organizează în colaborare cu Universitatea de Justiție din Polonia, fiind rezultatul unei cooperări în dezvoltare, apreciată de ambele părți.

Conducerea școlii acordă o importanță deosebită inițierii și dezvoltării relațiilor de cooperare cu instituțiile străine care pregătesc personal de penitenciare, fiind o oportunitate deosebită pentru instituția noastră de a realiza schimburi de experiență și informații care contribuie la modernizarea procesului de pregătire și la formarea unei imagini de ansamblu asupra specificului sistemelor penitenciare din Europa.

 

 

 


INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ACHIZIȚIONARE SERVICIU DE CAZARE (CU PENSIUNE COMPLETĂ ȘI COFFEE BREAK) ȘI SALĂ DE CONFERINȚĂ ÎN LOCALITATEA TÂRGU OCNA SAU LOCALITĂȚILE LIMITROFE (ÎN LIMITA A MAX. 20 KM), JUDEȚUL BACĂU
în cadrul Proiectului „Correctional” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 –2021, programul “Justiție”
16.10.2023 – 20.10.2023 și 20.11.2023 – 24.11.2023
Detalii anunț

Nr anunt de publicitate ADV1388455 din 06.10.2023


Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.