Astăzi 23-05-2024 sunt: 8 persoane private de libertate

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg. Ocna

Activități moral – religioase cu participare regională organizate la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna

În contextul Zilei Aniversare a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna, în zilele de 13 – 14 mai 2024, preoții capelani de poliție penitenciară din regiunea N-E au desfășurat, sub coordonarea preotului capelan de poliție penitenciară Florin SMARANDI, activități liturgice, culturale și moral – religioase.

Pe data de 13.05.2024, la  doi ani de la sfințirea capelei și a bisericii din cadrul școlii, a avut loc o întâlnire de lucru pe problematica pastorației în penitenciare, ce a venit în sprijinul noilor slujitori de la penitenciarele Botoșani și Iași, o slujbă de pomenire în curtea Spitalului Penitenciar în fața Camerei Muzeu, un moment de rugăciune la capelă, vizitarea unității și un popas comemorativ la Troița foștilor deținuți politici din Închisoarea Târgu Ocna, amplasată în cimitirul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din apropierea unității.

În partea a doua a zilei a avut loc ceremonia de arborare a drapelului,  amplasat la monumentul din Parcul Bisericii SNPAP, urmată de o slujbă de binecuvântare a personalului și elevilor prezenți, iar la capela unității s-a înfăptuit o slujbă de mulțumire.

Seara s-a încheiat cu prezentarea unei părți din filmul documentar Sfinții închisorilor și a cărții Păturica Roz a scriitorului Marius Balo, activitate ce a impresionat pe cei prezenți prin povestea de viață, mărturisirea sa și lupta pe care a avut-o de revenire la credință.

Ziua de 14 mai – Zi Națională de Comemorare a martirilor și mărturisitorilor din închisorile comuniste și zi de aniversare a doi ani de la sfințirea Bisericii Sfinților Martiri și Mărturisitori din închisorile comuniste construită în incinta Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna, a debutat cu slujba Utreniei, urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și de Acatistul martirilor și mărturisitorilor din închisorile comuniste, iar la final de pomenirea tuturor martirilor și mărturisitorilor, dar și a celor ce au lucrat  în unitățile penitenciare din Târgu Ocna. Preoții prezenți au rostit rugăciunea de sacralizare în cadrul Festivității de arborare a Drapelului României, un moment solemn finalizat cu defilarea efectivului de elevi al Școlii.

În finalul activităților moral – religioase, la Biserica școlii a avut loc Conferința, susținută de scriitorul și teologul Danion Vasile, având ca tematică mărturisirea sfinților  din închisorile comuniste, cu prezentarea a două cărți Despre cinstirea și canonizarea sfinților și Un sfânt printre noi – Părintele martir Constantin Sârbu.

Activitățile au fost  adresate elevilor școlii și publicului larg și au fost învăluite de aura sfinților mărturisitori din icoanele bisericii și a sfintelor moaște ale  martirilor aflate la închinare, dar și de duhul de evlavie și mărturisire al invitatului și al celor prezenți în biserică.

 

 

 

 

 


Festivitatea dedicată Zilei aniversare a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna

Acum 27 de ani lua ființă Școala Națională de Administrație Penitenciară Târgu Ocna, instituție de învățământ militar, devenită emblematică pentru sistemul penitenciar românesc, care a oferit de-a lungul a peste sfert de veac multor generații de ofițeri și agenți de poliție penitenciară șansa să se formeze aici ca oameni și ca profesioniști de cel mai înalt nivel.

Ziua de 14 mai a devenit, începând cu acest an, zi de mare sărbătoare pentru noi, reprezentând, în mod oficial, Ziua aniversară a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna, așa cum este prevăzut în noul Regulament de Organizare și Funcționare al instituției noastre aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 1441/C/08.08.2023.

În acest context aniversar, în data de 14 mai 2024, la sediul școlii noastre au fost organizate o serie de activități deosebite, cu însemnătate specială atât pentru instituție, cât și pentru comunitatea noastră.

La festivitatea de aniversare a 27 de ani de la înființarea școlii au luat parte: reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor din România și din Republica Moldova, reprezentanți ai unităților penitenciare,  reprezentanți ai instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, personalul școlii și foștii colegi care au lucrat în instituția noastră, domnul Cristian-Aurelian Ciubotaru, primarul Orașului stațiune Târgu Ocna, domnul colonel (r) Ioan Grefu, primul comandant al școlii naționale și domnul general(r) Ionel Cel Mare, fost director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în prezent președinte al Consiliului Județean Vrancea, precum și domnul Narcis Jitaru, subprefect al Județului Bacău.

Întrucât ziua de 14 mai este declarată Zi națională de cinstire a memoriei martirilor din temnițele comuniste, în biserica de lemn din curtea școlii, preoții capelani de penitenciare din regiunea N-E au oficiat Sfânta Liturghie, Acatistul și slujba de pomenire pentru cei care au suferit pentru neam și credință în închisorile comuniste.

Slujba religioasă a fost urmată de Ceremonialul de arborare a drapelului României, act solemn și deosebit de important, care onorează tradiția și identitatea națională, și a continuat cu defilarea elevilor în fața celor prezenți.

Oaspeții care au participat la eveniment au avut, de asemenea, oportunitatea de a vizita școala noastră și de a afla informații despre desfășurarea procesului didactic, precum și despre dotările și facilitățile de care dispunem.

Activitatea a continuat cu o ședință festivă, organizată în sala de festivități „Ferdinand I” a școlii, în cadrul căreia domnul Nicolae Adrian Alexe, muzeograf în cadrul Complexului Național Muzeal Astra din Sibiu, le-a prezentat invitaților informații interesante privind istoria uniformelor militare din România.

Manifestările au fost completate de conferințele și lansările de carte, adresate cu precădere elevilor școlii și celor prezenți din comunitate, susținute de scriitorii Marius Balo și Danion Vasile care au mărturisit despre întoarcerea la credință și despre pătimirile din închisorile comuniste.

În cadrul aceleiași festivități, a fost prezentat un scurt film retrospectiv privind evoluția școlii începând cu anul 1997, ocazie cu care oaspeții au remarcat preocuparea constantă a conducerii instituției pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlii, aspect care au fost subliniat și în discursurile celor care au luat cuvântul.

Fiind un eveniment organizat cu porțile deschise, elevii și profesorii din cadrul liceelor și școlilor din oraș au fost invitați să sărbătorească alături de noi această zi aniversară, fiind, totodată, o ocazie pentru elevi să descopere tainele profesiei de polițist de penitenciare și să familiarizeze cu oportunitățile de carieră pe care le oferă sistemul penitenciar românesc.

Programul activităților s-a finalizat cu un spectacol organizat de către elevii școlii noastre la Teatrul de vară „Colonel Ioan Grefu” din cadrul școlii. Spectacolul a fost realizat în colaborare cu artiști din Târgu Ocna și foști participanți la Tabăra de învățare, activitate care s-a desfășurat în instituția noastră în luna ianuarie 2024.

Celebrarea zilei aniversare a instituției noastre în data de 14 mai devine, începând cu acest an, un eveniment important din viața școlii și, totodată, o oportunitate de a promova imaginea școlii și a poliției penitenciare la nivelul comunității din care facem parte.

 

 

 

 


Evenimentul local de diseminare a rezultatelor proiectului CORRECTIONAL

În data de 11 aprilie 2024, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a organizat evenimentul local de diseminare a rezultatelor proiectului ”Correctional”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programul „Justiție”.

Din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor, la acest eveniment deosebit de important pentru școala noastră a participat domnul comisar șef de poliție penitenciară Claudiu Silvian ROMÂNU, director general adjunct . Printre oaspeți s-au numărat reprezentanți ai Rețelei Școlilor de Învățământ Militar din România, reprezentanți ai sistemului penitenciar din Republica Moldova și reprezentanți ai autorităților publice locale.

Proiectul a avut o perioadă de implementare cuprinsă între august 2019 și aprilie 2024 și o alocare financiară de 31 milioane de euro, bugetul fiind gestionat de către Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program.

Administrației Naționale a Penitenciarelor, în calitate de Promotor de Proiect, i-a revenit misiunea de a implementa acest proiect, alături de cinci parteneri din România, printre care și școala noastră, și șase parteneri din sistemul penitenciar și de probațiune din Norvegia.

În cadrul obiectivului general  „Instruirea personalului din serviciile corecționale și îmbunătățirea proceselor educative și a infrastructurii”, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” a avut următoarele obiective specifice:

 • Construirea „Complexului de pregătire fizică și educațională pentru personalul de penitenciare”;
 • Realizarea aplicației informatizate E.M.E.S. (Sistem Electronic de Management Educațional);
 • Elaborarea curriculum-ului de pregătire pentru viitorii angajați ai celor 4 centre pilot, care urmează să fie construite în cadrul proiectului.

În deschiderea evenimentului, directorul Școlii, domnul comisar șef de poliție penitenciară Vasile SCUTARU, a trecut în revistă contextul favorabil în care școala a devenit partener în cadrul proiectului Correctional și a evidențiat nu doar echipa de implementare, dar și întregul colectiv al școlii, care a făcut posibil finalizarea acestui proiect cu succes.

În cadrul evenimentului a fost prezentat „Complexul de pregătire fizică și educațională a personalului de penitenciare”, obiectiv ce nu a putut fi finalizat în cadrul proiectului, din cauza bugetului alocat care, în contextul creșterii prețurilor în domeniul contrucțiilor, a devenit insuficient pentru a acoperi toate costurile generate de ridicarea acestor construcții. Întrucât acest obiectiv este unul de o importanță majoră pentru instituția noastră, el va fi inclus într-un proiect viitor, dat fiind faptul că autorizația de construire urmează a fi obținută în foarte scurt timp.

Complexul de pregătire fizică și educațională a personalului de penitenciare va include un amfiteatru, o sală de sport, un poligon de tragere, un simulator de specialitate exterior și diferite spații amenajate în vederea desfășurării activităților didactice, precum și a probelor sportive în cadrul procesului de selecție a personalului de poliție penitenciară.

Un beneficiu foarte important al proiectului a fost digitalizarea procesului didactic din cadrul Școlii, un obiectiv spre care aspiră toate instituțiile moderne de învățământ și care a fost prezentată în cadrul evenimentului, cu toate beneficiile pe care le oferă.

Astfel, aplicația informatică (Electronic Management Educational System – EMES) permite gestionarea electronică a procesului educațional, desfășurat atât în instituția de învățământ, cât și în unitățile penitenciare, crescând eficiența acestuia, prin facilitarea următoarelor operațiuni: încărcarea, consultarea și descărcarea suporturilor de curs, introducerea și verificarea rezultatelor evaluărilor, asigurarea accesului la orar, planificarea și organizarea stagiilor de practică, organizarea și desfășurarea examenului de absolvire inclusiv baze de date ale elevilor și absolvenților. De asemenea, o altă facilitate importantă oferită elevilor este completarea on-line a chestionarelor și a sondajelor de opinie.

Software-ul a fost conceput astfel încât să aibă o interfață prietenoasă și accesibilă, atât pentru personalul didactic și auxiliar, cât și pentru elevi și cursanți.

În cadrul prezentării interactive, oaspeții s-au arătat foarte interesați de modul de funcționare al aplicației și de facilitățile oferite în completarea și realizarea documentelor și a situațiilor școlare.

În continuarea evenimentului, pentru obiectivul proiectului „Dezvoltarea metodelor utilizate pentru îmbunătățirea abilităților personalului penitenciar și de probațiune (de exemplu, coaching, mentorat, tutorat, supraveghere etc.)”, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a prezentat Curriculum-ul de pregătire pentru personalul ce va lucra în centrele pilot în care se va aplica principiul norvegian ”seamless”, principiu care se bazează pe o tranziție cât mai lină a persoanelor private de libertate de la viața în detenție la reintegrarea acestora în comunitate.

Evenimentul de diseminare s-a finalizat cu vizitarea școlii, în cadrul căreia oaspeții au aflat mai multe informații despre desfășurarea procesului didactic din instituția noastră precum și despre dotările și facilitățile de care dispunem.

Spre marea noastră bucurie și onoare, oaspeții s-au arătat încântați de complexitatea și diversitatea programelor de formare profesională pe care școala noastră le asigură și, în același timp, au apreciat în mod deosebit infrastructura și dotările de care dispunem.

În finalul vizitei oaspeții noștri au ținut să remarce grija instituției pentru asigurarea stării de bine și a bunelor condiții de studiu pentru elevii noștri și au ținut să felicite personalul școlii pentru climatul benefic și constructiv pe care acesta a reușit să-l creeze pentru cei care studiază aici.

 

 

 

 

 


Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna vizitată de oaspeți din Statele Unite ale Americii, Norvegia, Republica Moldova și Ministerul Justiției din România

În contextul organizării de către Centrul Educativ Târgu Ocna a conferinței locale de diseminare a Proiectului „CHILD – Reintegrarea socială a minorilor prin învățare și dezvoltare personală”, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna s-a bucurat de vizita unor oaspeți de onoare.

Astfel, în data de 04.04.2024, la sediul școlii, alături de doamna Diana POPESCU, director al direcției Cooperare Internațională din Ministerul Justiției, au fost prezenți și domnul Kim EKHAUGEN, director al Departamentului de Relații Internaționale din cadrul Serviciului Corecțional din Norvegia, domnul Doug Dretke, director executiv al Institutului de Management Corecțional (CMIT) din Texas, Statele Unite ale Americii, doamna Liuba Suveica, director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, precum și domnul Cristian Aurelian Ciubotaru, Primarul Orașului Târgu Ocna.

Întreaga delegație a vizitat cu multă răbdare și real interes școala, pentru a afla mai multe informații despre sistemul de pregătire pe care îl oferă instituția noastră precum și despre dotările și facilitățile de care dispunem.

Spre marea noastră bucurie și onoare, oaspeții s-au arătat încântați pe de o parte de complexitatea și diversitatea programelor de formare și pregătire profesională pe care școala noastră le asigură, și, în același timp, au apreciat în mod deosebit infrastructura, dotările de care dispunem.

În finalul vizitei oaspeții noștri au ținut să remarce grija instituției pentru asigurarea stării de bine și a bunelor condiții de studiu pentru elevii noștri și au ținut să felicite personalul școlii pentru climatul benefic și constructiv pe care acesta a reușit să l creeze pentru cei care studiază aici. Ca o confirmare a bunei impresii cu care au rămas oaspeții noștri, domnul Kim EKHAUGEN a lăsat scris în Cartea de onoare a școlii: „Dragi colegi, ar trebui să fiți foarte mândri…eu unul sunt mândru în numele vostru. Această vizită a fost una revelatoare. Voi reveni, cu certitudine, pentru mai multa inspirație. Vă mulțumesc! ”, iar domnul Doug Dretke,  ne-a transmis următoarele gânduri: „Va mulțumesc pentru oportunitatea de a vizita școala dumneavoastră. Sunt impresionat de centrul dumneavoastră de formare, de toate facilitățile și spațiile din cadrul școlii. Cu mare mândrie și angajament vă serviți atât instituția și patria și aduceți un mare serviciu societății. Am fost onorat!”.

Această vizită a fost o bună oportunitate pentru conducerea școlii de a promova la nivel internațional imaginea școlii și a poliției penitenciare din România și de a-și manifesta încă o dată deschiderea pentru cooperare și schimb de bune practici cu instituții similare din alte state .

 

 

 

 

 


Ofițeri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au instruit elevii SNPAP Târgu Ocna cu privire la conduita defensivă în trafic

Conducerea defensivă este conducerea într-o manieră care folosește strategii de siguranță ce permit șoferilor să aibă o atitudine predictibilă indiferent de condițiile de drum, vreme și acțiunile celorlalți șoferi aflați în trafic.

În contextul ultimilor modificări legislative ale Codului Rutier și a numărului tot mai mare al evenimentelor negative din trafic în care au fost implicați tineri, în perioada de 27 – 29 martie 2024, la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a fost organizată o activitate  de educație rutieră și conducere defensivă, cu participarea elevilor și a cadrelor didactice. Activitatea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Pregătire Profesională, care a desemnat doi ofițeri pentru desfășurarea activității.

În acest context, domnul comisar de poliție Cătălin DOBRA din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția Pregătire Profesională, însoțit de către domnul inspector principal de poliție Ionuț BRAȘOVEANU, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Bacău, Serviciul Pregătire Profesională, au susținut în fața elevilor și a personalului școlii o temă de educație rutieră, subliniind faptul că, pentru a fi în siguranță la volan, șoferii trebuie, concomitent, să adopte o conduită preventivă, precum și un stil de conducere defensiv.

În cadrul prelegerii au fost prezentate elevilor informații concrete referitoare la pregătirea autoturismului în vederea deplasării, importanța sistemelor de siguranță, care este poziția corectă în scaun, cum se schimbă câmpul vizual în funcție de viteza de deplasare, consecințele utilizării telefonului mobil la volan, importanța dotării autoturismului cu anvelope adaptate sezonului, poziționarea corectă a mâinilor pe volan și tehnici de conducere defensivă. Această activitate vine ca o completare a cunoștințelor dobândite de către elevi la școala de șoferi.

Conducerea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna folosește acest prilej pentru a adresa mulțumiri conducerii Inspectoratului General al Poliției Române pentru disponibilitatea și promptitudinea cu care se alătură de fiecare dată proiectelor derulate de către școala noastră, aducând de fiecare dată un plus de valoare și de expertiză în toate activitățile desfășurate în comun.

 

 

 

 

 


Admitere 2024

ANUNȚ concurs de admitere
GRAFIC concurs de admitere
CERERE DE ÎNSCRIERE concurs de admitere
MODEL ACORD ELIBERARE CAZIER JUDICIAR
TEMATICA și BIBLIOGRAFIA concursului de admitere
METODOLOGIA concursului de admitere

Anexa nr. 1 – Decizie privind spații admitere, comisii tehnice și măsuri de siguranță
Anexa nr. 2– Declarație
Anexa nr. 3 – Proces-verbal instruire comisie centrală de admitere
Anexa nr. 4– Poces-verbal de instruire comisie pentru verificarea aptitudinilor fizice
Anexa nr. 5 – Proces-verbal instruire candidati privind contravizita medicală si probele fizice
Anexa nr. 6 – Descrierea traseului aplicativ și criterii de evaluare a aptitudinilor fizice
Anexa nr. 7 – Schița traseu aplicativ
Anexa nr. 8 – Fișa individuală de evaluare a aptitudinilor fizice
Anexa nr. 9 – Borderou centralizator probă fizică
Anexa nr. 10 – Proces-verbal cu rezultatele obţinute de candidați la proba de evaluare a aptitudinilor fizice
Anexa nr. 11 – Proces-verbal de instruire comisii
Anexa nr. 12– Proces-verbal de repartizare în sălile de concurs a subcomisiilor de evaluare și notare
Anexa nr. 13 – Decizie privind componența comisiei de evalure, notare și repartizarea în subcomisii pentru proba scrisă
Anexa nr. 14 – Proces-verbal de repartizare în sălile de concurs a subcomisiilor de evaluare, notare și de instruire a acestora
Anexa nr. 15 – Model Formular de răspuns
Anexa nr. 16 – Proces-verbal de predare-primire a documentelor întocmite cu ocazia susținerii probei scrise
Anexa nr. 17– Borderou cu rezultatele candidaților obținute la proba scrisă
Anexa nr. 18 – Proces-verbal desigilare plicuri și multiplicare subiecte
Anexa nr. 19 – Proces-verbal de anulare a lucrărilor în caz fraudă
Anexa nr. 20 – Proces-verbal centralizator cu rezultatele obținute la proba scrisă
Anexa nr. 21 – Proces-verbal predare-primire a lucrărilor către comisia de contestații pentru reevaluare
Anexa nr. 22 – Borderou individual rezultate contestații
Anexa nr. 23 – Borderou centralizator contestații
Anexa nr. 24 – Proces-verbal cu rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă
Anexa nr. 25 – Proces-verbal final
Anexa nr. 26 – Proces-verbal de redistribuire locuri neocupate prin concurs
Anexa nr. 27 – Tabel nominal centralizator cu candidații declarați ADMIS
Anexa nr. 28 – Proces-verbal de validare a dosarelor candidaților declarați ADMIS
Anexa nr. 29 – Adresă de informare candidat – dosar nevalidat

 


„Hai că poți, o sa reușești!”

”Nu voi uita niciodată cum în fiecare zi eram epuizat și mă simțeam stors de puteri. Oboseala își spunea cuvântul și de foarte multe ori am crezut că o să cedez. Însă mă ambiționam singur și îmi spuneam – Hai că poți, o sa reușești!-„. Acestea sunt cuvintele elevului nostru Busuioc Mario Ștefan, elevul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare ”Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna. În rândurile ce urmează, vă vom dezvălui povestea captivantă a acestuia și evenimentele prin care a trecut până să facă primii pași în școala noastră.

 

”Am onoarea să vă salut!

Numele meu este Busuioc Mario Ștefan și sunt elevul clasei 1D, la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu-Ocna ”Constantin Brâncoveanu”, aflată sub îndrumarea doamnei diriginte, comisar de poliție penitenciară Iuliana Turenschi! Totodată, sunt și proaspăt absolvent al Colegiului Național Pedagogic Carol I din Câmpulung Muscel.

În perioada liceului îmi doream foarte mult să devin agent de poliție penitenciară, iar mulți colegi m-au descurajat spunând că nu voi trece nici măcar de proba psihologică, întrucât este cea mai grea, iar dacă printr-o minune aș face asta, oricum nu voi trece de celelalte probe. Spre mirarea tuturor, am demonstrat că se poate, alegând să cred în forțele proprii și să nu ascult de gurile rele. Aceste descurajări au fost principalul motiv pentru care nu am spus aproape nimănui că m-am înscris la concursul de admitere în școala națională de la Târgu Ocna

Calea pe care am străbătut-o nu a fost deloc lipsită de provocări, afirm acest lucru deoarece am făcut numeroase sacrificii pentru a-mi împlini visul. Unul dintre aceste sacrificii notabile a fost efortul de a-mi reduce greutatea, deoarece la începutul lunii mai, în momentul înscrierilor, aveam o greutate de 94 de kilograme, iar la data de 1 septembrie 2023, la verificarea medicală, ajunsesem la 79 de kilograme! Pentru a atinge această greutate optimă în raport cu indicele de masă corporală, am adoptat o abordare care implică abstinența alimentară timp de 20 de zile, cu mici pauze între ele. Totuși, nu doar acesta a fost secretul procesului de slăbire. Pe lângă zilele în care nu am mâncat, am făcut zilnic sport îmbrăcat în haine de iarna! Îmi amintesc că inclusiv oamenii din Târgu Ocna se uitau uimiți la mine cum alergam îmbrăcat așa. Concomitent cu procesul de slăbire am tratat cu seriozitate atât studiul, cât și pregătirea pentru traseul aplicativ. Pentru admitere am realizat că trebuie să îmi organizez timpul pentru a avea succes și, astfel, am combinat toată pregătirea cu munca. Nu voi uita niciodată cum în fiecare zi eram epuizat și simțeam că sunt stors de puteri. Oboseala își spunea cuvântul și de foarte multe ori am crezut că o să cedez. Mă ambiționam singur, îmi spuneam „Hai că poți, o să reușești!”,  știam că obiectivul meu nu va fi atins dacă nu o să muncesc pentru el, așa că am tratat situația ca atare și am continuat cu tot ce aveam mai bun. Când venea seara, deși eram frânt de oboseală, îmi aminteam că trebuie să și învăț. Astfel, îmi luam caietul și începeam să studiez și, abia apoi, în miezul nopții, mă culcam. Am luptat să nu mă dau bătut nicio secundă și am profitat de fiecare secundă pe care am avut-o până la concursul de admitere.

În perioada concursului, adică în jur de o săptămână, a trebuit să dorm în mașină, lângă gardul unității, deoarece aveam buget limitat pentru benzină și ceva de mâncare. Deși pentru mulți ar fi un gest extrem, eu am ales să denumesc acest spațiu  „locul meu de suflet”, pentru că mi-a ținut loc de casă. Începusem să învăț turele agenților care lucrează aici, pe care, de fiecare dată, îi salutam când treceau pe lângă mine. Aceasta a fost cea mai frumoasă, cea mai distractivă și cea mai emoționantă parte din concursul de admitere. Pot spune că am simțit și trăit totul la capacitate maximă. Îmi amintesc cum stăteam seara în mașină și nu îmi venea să cred cum am ajuns până aici, iar asta mă motiva cel mai mult. Vorbeam cu mine însumi și îmi spuneam că, dacă am reușit să ajung la admitere, înseamnă că tot efortul a meritat și că nu am voie sa dau greș. Astfel, înainte să adorm, mă gândeam doar la obiectivul meu final și la succes. Nu am acceptat niciun gând negativ și am tratat totul cu seriozitate.

Familia, prietenii și apropiații nu au știut că m-am înscris la concursul de admitere în aceasta școală, cu excepția câtorva persoane care m-au ajutat și sprijinit constant. Una dintre acele persoane este doamna Negru Andreea, mama mea spirituală cum îmi place să ii spun, care m-a sprijinit din toate punctele de vedere, inclusiv pe perioada pregătirii pentru examenul de bacalaureat și pentru școala de șoferi! O altă persoană pentru care am o deosebită recunoștință este doamna profesoară Zaharia Carmen, care m-a pregătit gratuit la limba română afirmând că „Reușita ta la acest concurs admitere reprezintă plata pentru fiecare oră de pregătire!”!

De asemenea, recunoștința mea se îndreaptă și către domnul profesor de istorie Zaharia Nicolae, soțul doamnei profesoare de română, care mi-a dat cel mai important sfat: „80% din reușită este reprezentat de planificarea programului și seriozitate!” (sfat pe care l-am ascultat cu sfințenie până la capăt!). Totodată, nu îl pot uita nici pe domnul profesor Covîlcescu Marian, care s-a ocupat de pregătirea mea fizică și căruia trebuie sa îi mulțumesc pentru toată răbdarea și pentru toate pedepsele care m-au ambiționat să ating clopoțelul!

Mulțumesc, pe această cale, colectivului profesoral al Colegiului Național Pedagogic Carol I, care și-a pus amprenta asupra dezvoltării mele personale, si lui Mihai și Alexandru Vîlcoci, Laurențiu Pavel și Moise Teodor, verii mei, care, prin suportul moral pe care mi l-au oferit, mi-au dat puterea să trec peste toate.

Dintre puținele persoane care știau despre dorința mea de a fi elev al acestei școli, foarte dragi sufletului meu și care m-au ajutat enorm, pot aminti: proaspătul absolvent al SNPAP Briceag Cristian care m-a sprijinit financiar si m-a încurajat să nu renunț o secundă și Vidat Theodor, alături de echipa Simina Dent, cărora încă nu am cuvinte să le mulțumesc.

Am demonstrat, prin acțiunile mele, că nimic nu este imposibil dacă ești serios, determinat și ești dispus să faci anumite sacrificii. Secretul este să îți dorești cu adevărat, iar fiecare picătură de suferință va aduce după sine cantități considerabile de fericire! După proba scrisă mi-am sunat mama, care a izbucnit în lacrimi și care, abia în acel moment, a înțeles de ce refuzam să mănânc și eram mai mereu placat de acasă.

Cât despre rezultatul final, nu cred ca mai are rost sa vorbesc, ținând cont că transmit acest mesaj. De fiecare dată când mă gândeam la momentul în care o să fiu elev, îmi imaginam că, probabil, va fi greu în regimul semi-militarizat sau că există posibilitatea ca cei care sunt responsabili de noi vor fi duri; însă, odată admis am constatat că m-am înșelat din acest punct de vedere. Am descoperit o atmosferă plăcută, care îmbină perfect îndatoririle cu voia bună. În prezent, mă simt liniștit datorită faptului că sunt îndrumat de persoane capabile, dar, mai presus de orice, că sunt înconjurat de oameni cu suflet bun, începând de la colegii mei până la superiori, lucru care m-a ajutat să mă adaptez foarte bine în școală și să mă integrez ușor.

Am întâlnit colegi extrem de empatici, care mi-au oferit un sprijin considerabil. Când aceștia au început să îmi adreseze întrebări variate cu privire la mărimea hainelor pe care le port și la lucrurile de care aș avea nevoie, am devenit suspicios din cauza atenției lor evidente. Deși îmi puneam întrebări, nu m-am așteptat deloc la surpriza pregătită de ei: au achiziționat pentru mine diverse articole de igienă și haine. Chiar dacă acest gest poate părea un detaliu obișnuit, a reușit să mă emoționeze profund și aș dori să le mulțumesc din inimă pentru ceea ce au făcut pentru mine.

Dacă ar fi să dau un sfat viitorilor candidați la concursul de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna, i-aș îndemna să nu se dea bătuți și să nu asculte părerile descurajante ale celor din jur, deoarece reușita stă doar în puterile lor și va aduce o mulțumire sufletească pe măsură.

Doresc să mulțumesc și domnului director al școlii, care mi-a oferit onoarea de a-mi spune povestea, în speranța ca voi oferi un strop de motivație și speranță tuturor candidaților.


SNPAP Târgu Ocna – gazdă a delegației din cadrul Academiei de Pregătire a Personalului de Penitenciare KRUS – Norvegia și a delegației din cadrul sistemului penitenciar din Republica Moldova

În baza bunelor relații de colaborare dintre Academia de Pregătire a Personalului de Penitenciare KRUS – Norvegia și Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna, în perioada 18 – 21 martie 2024 , la sediul școlii, a fost organizată vizita de studiu pentru o delegație formată din 16 studenți și 2 ofițeri din cadrul academiei norvegiene.

În baza Declarației de cooperare nr. 28400/03.08.2023 semnată între școala noastră și Centrul de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, conducerea școlii a invitat cu această ocazie și o delegație formată din 6 specialiști din cadrul sistemului penitenciar din Republica Moldova să se alăture vizitei de studiu.

Obiectivele acestei activități au vizat cunoașterea specificului activității școlii naționale din Târgu Ocna, a sistemului penitenciar românesc, precum și a sistemului de probațiune din România. Pentru a asigura o bună interacțiune și pentru a facilita schimbul de informații și impresii pentru vizita de studiu au fost implicați și zece elevi ai școlii noastre, care au participat la toate activitățile vizitei alături de invitați.

În acest context, în data de 18 martie, profesorii din cadrul școlii le-au prezentat oaspeților informații privind procesul instructiv-educativ care se desfășoară în instituția noastră, precum și aspecte generale referitoare la executarea pedepselor privative de libertate în sistemul penitenciar din România. Ulterior, invitații au avut oportunitatea de a se familiariza cu facilitățile care asigură realizarea procesului educațional din cadrul școlii, ziua finalizând-se cu vizitarea Penitenciarului Spital Târgu Ocna.

În cea de-a doua zi a vizitei de studiu, delegațiile străine și elevii noștri au interacționat cu reprezentații serviciului de probațiune din cadrul Tribunalului Vaslui pentru a afla mai multe informații despre specificul activității sistemului de probațiune din România, iar ulterior s-au deplasat la Penitenciarul Vaslui, unde au avut oportunitatea de a observa structura sectorului de detenție și modul în care se desfășoară activitatea în cadrul acesteia.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, oaspeții noștri au vizitat, de asemenea, și Penitenciarul Galați, ocazie cu care au putut înțelege mai bine specificul sistemului penitenciar românesc.

Pe parcursul vizitelor din cadrul penitenciarelor, specialiștii din domeniile Reintegrare Socială, Educație și Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar au răspuns întrebărilor oaspeților, care au fost interesați în mod special de tratamentul asigurat deținuților încadrați în diferite categorii de risc, activitățile și programele de reintegrare socială organizate în cadrul penitenciarelor, precum și de procesul de digitalizare a sistemului penitenciar românesc.

Pe durata vizitei de studiu, oaspeții au interacționat cu elevii școlii noastre pentru a face schimb de informații cu privire la activitățile pe care aceștia le desfășoară în cadrul instituțiilor care îi pregătesc pentru cariera pe care au ales-o.

În ultima zi a vizitei de studiu, 21 martie 2024, oaspeții norvegieni au prezentat o analiză comparativă ce a vizat sistemele penitenciare din România și Norvegia. Aceștia au subliniat, îndeosebi, nivelul înalt de digitalizare, atât în cadrul școlii noastre, cât și în cadrul unităților penitenciare, acesta fiind unul dintre elementele de interes pe care îl vor disemina la nivelul instituției din care provin.

Un alt aspect menționat în prezentarea studenților norvegieni a fost coeziunea care există în cadrul colectivului de elevi din școala noastră, aceasta fiind generată, în opinia invitaților, de perioada lungă de timp petrecută la școală și de faptul că sunt cazați în incinta instituției pe tot parcursul școlarizării.

Faptul că Academia de Pregătire a Personalului de Penitenciare din Norvegia a ales să revină în România cu o nouă grupă de studenți, după experiența vizitelor de studiu efectuate în anii anteriori, reprezintă pentru noi o confirmare a faptului că activitatea școlii este una de nivel european.

Totodată, a fost remarcat faptul că, implicarea specialiștilor din cadrul sistemului penitenciar din Republica Moldova în această activitate  va contribui la dezvoltarea procesului de reformă a sistemului penitenciar din țara vecină, la întărirea relațiilor de colaborare existente deja între părți, precum și la stabilirea unor noi perspective de cooperare între cele două sisteme penitenciare.

Conducerea școlii acordă o importanță deosebită inițierii și dezvoltării relațiilor de cooperare cu instituțiile străine care pregătesc personal de penitenciare, fiind o oportunitate deosebită pentru instituția noastră de a realiza schimburi de experiență și informații care contribuie la modernizarea procesului de pregătire și la formarea unei imagini de ansamblu asupra specificului sistemelor penitenciare din Europa.


Participarea reprezentanților sistemului penitenciar românesc la workshop-ul cu tema „Gestionarea situațiilor de criză”

            În cadrul proiectului ”Innovating together: Connecting European Penitentiary Training Academies” – EPTA II, finanțat de Comisia Europeană prin fondurile alocate Programului Justiție, a fost organizat workshop-ul cu tema „Gestionarea situațiilor de criză”, care s-a desfășurat la Academia de Justiție din Tallinn, Estonia, în perioada 13-14 martie 2024.

Proiectul menționat anterior este coordonat de Stichting Nederlands Helsinki Committee (NHC) din Olanda și are ca parteneri  cinci instituții, respectiv Departament of Justice, Equality and Law Reform (DoJELR) din Irlanda, General Directorate Execution of Sentences din Bulgaria, Ecole Nationale d’Administration Penitentiaire (ENAP) din Franța, European Organisation of Prison and Correctional Services (EuroPris) din Olanda și Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna din România.

Țara noastră a fost reprezentantă în cadrul workshop-ului de către comisar șef de poliție penitenciară Marian ILIE, directorul Direcției Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și de către subinspector de poliție penitenciară Ioana CARP, ofițer profesor în cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna.

            Evenimentul a debutat cu prezentarea Rețelei Europene a Academiilor de Pregătire a Personalului de Penitenciare (European Prison Training Academies) și a Organizației Sistemelor Penitenciare din Europa (EuroPris), fiind urmată de predarea cheii EPTA, simbol al rețelei, reprezentantului Centrului de Pregătire a Personalului din Sistemul de Justiție din Tbilisi, Georgia, instituție care deține, în acest an, președinția EPTA.

În urma detalierii obiectivelor workshop-ului, activitățile au continuat cu definirea și stabilirea caracteristicilor generale ale situațiilor de criză, diferența dintre „manager” și „lider”, precum și rolul general al acestora.

Plecând de la informațiile generale, participanții au lucrat în echipe pentru a stabili, în mod concret, competențele pe care ar trebui să le dețină un lider și rolul acestuia într-o situație de criză, activitate care a fost urmată de o dezbatere în plen ce a vizat conștientizarea multitudinii de perspective pe care trebuie să le aibă în vedere un manager pentru a putea comunica eficient cu subordonații.

Prima zi a activităților s-a finalizat printr-un schimb de informații privind situațiile reale de criză pe care le-au trăit participanții la workshop, urmat de completarea unor chestionare, care au avut rolul de a determina ce stil de comunicare și de leadership abordează fiecare dintre cei prezenți.

Cea de-a doua zi a început cu discutarea rezultatelor chestionarelor aplicate în ziua precedentă, raportând informațiile sintetizate la modalitatea de comunicare în interiorul instituțiilor și la modul în care ar trebui să comunice un lider cu subordonații și cu echipele desemnate să gestioneze o situație de criză.

Gazdele au ghidat, apoi, oaspeții într-o vizită a Academiei de Justiție din Tallinn, oferindu-le posibilitatea de a observa infrastructura de care dispune instituția și materialele didactice care susțin procesul instructiv-educativ.

Ziua a continuat cu o dezbatere care a avut la bază o dilemă morală, în subsidiar urmărindu-se modalitatea în care comunică participanții, maniera în care se prezintă argumentele și se iau decizii.

Printre activități s-a numărat și discutarea unei situații de criză concrete în care participanții, împărțiți în trei echipe, au avut ca sarcină identificarea mai multor perspective de gestionare a acesteia.

Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de feed-back, în cadrul căreia toți cei prezenți au vorbit despre aspectele pozitive ale evenimentului la care au participat și despre informațiile care ar putea fi puse în practică în instituția pe care o reprezintă.

Pentru școala noastră, acest workshop a fost o oportunitate de a colabora cu alte instituții de profil din Europa, de a identifica noi perspective și noi parteneri de cooperare în vederea organizării și derulării de proiecte comune, care să vină în sprijinul modernizării procesului de pregătire a personalului de penitenciare.

 

 

 

 

 


Campanie antidrog și conduita defensivă în trafic

În contextul ultimelor modificări  legislative ale Codului Rutier și a numărului tot mai mare al evenimentelor negative din trafic și din viața cotidiană, în perioada 11-15 martie 2024, în cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna au fost realizate o serie de activități cu impact asupra dezvoltării și formării viitorilor polițiști de penitenciare.

Activitățile au fost organizate în colaborare cu reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, reprezentanți ai Serviciului Rutier și ai Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității al Inspectoratului de Poliție Bacău.

În perioada 11-12 martie 2024, reprezentanții Agenției Naționale Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău, au transmis elevilor informații cu privire la atribuțiile instituționale ale Agenției Naționale Antidrog, prevederile legislative în domeniul traficului și consumului de droguri și măsurile cu privire la combaterea consumului și traficului de droguri în sistemul privativ de libertate.

De asemenea, elevilor le-au fost prezentate diferite tipuri de droguri, riscurile generate de consumul de substanțe psihoactive și modalități de identificare ale posibililor consumatori de droguri.

În data de 15 martie 2024, în completarea  activități referitoare la consumul de droguri, reprezentanții Serviciului Rutier din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității al Inspectoratului de Poliție Bacău au prezentat elevilor  informații referitoare la importanța respectării regulilor de circulație, conducerea defensivă și respectarea normelor de conduită ca pieton pe drumurile publice, precum și informațiile referitoare la noile reglementări ale Codului Rutier.

Totodată, au fost prezentate și recomandări pentru evitarea noile metode de fraudare prin intermediul rețelelor de socializare și a inteligenței artificiale, în contextul creșterii infracționalității online.

Conducerea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna acordă o importanță deosebită conștientizării de către elevi, a riscurilor și pericolelor la care se supun atât în plan profesional cât și în plan personal, iar pentru prevenirea acestora, organizează anual activități specifice pe tema conducerii defensive și a respectării regulilor de circulație și pe tema consumului de droguri.

 

 

 

 

 


Educația financiară în profesia de polițist de penitenciare

Pe parcursul vieții, cu toții luăm decizii cu caracter financiar care, într-un fel sau altul ne influențează viața, de multe ori pe termen lung și cu efecte dificil de gestionat. Cele mai importante decizii cu impact financiar apar de cele mai multe ori imediat ce devenim adulți, iar lipsa cunoștințelor cu privire la conceptele financiare de bază, duce de cele mai multe ori la o expunere mare la riscuri financiare.

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna acordă o importanță deosebită conștientizării riscurilor ce pot să apară în plan profesional pentru cei care nu reușesc să anticipeze și să prevină vulnerabilizarea din punct de vedere financiar.

Pentru evitarea situațiilor de criză financiară și din necesitatea de a-i pregăti pe elevi să devină polițiști de penitenciare integri și buni profesioniști, în perioada 04 – 07 martie 2024, la invitația școlii noastre, domnul Nicolae LUPU, directorul sucursalei Raiffeisen Onești, a prezentat elevilor informații utile despre rolul educației financiare și despre impactul deciziilor financiare asupra stabilității profesionale și a familiei.

Această activitate de educația financiară a fost realizată ca și componentă auxiliară în cadrul modulului de studiu „Responsabilitate socială, statut și deontologie profesională”, pe care elevii noști îl parcurg în procesul de școlarizare.

Având în vedere că, un polițist de penitenciare trebuie să fie conștient de responsabilitățile sale, în toate aspectele profesiei, elevilor școlii le-au fost prezentate situațiile în care supra- îndatorarea poate afecta gradul de rezistență la tentații și implicit la afectarea nivelului de integritate profesională.

În cadrul prezentării, invitatul nostru a realizat, împreună cu elevii,  aplicații practice în vederea stabilirii profilului psihologic și al tiparului financiar al acestora și, ulterior, le-au fost  prezentate soluții pentru ieșirea dintr-un posibil impas financiar.

Totodată, prin intermediul unei aplicații de educație financiară, elevii au primit informații concrete despre cum să identifice și să depășească provocările financiare, cum să înțeleagă și să utilizeze mecanismele financiare de economisire și nu în ultimul rând cum să își creeze un buget bazat pe principii financiare sănătoase.

În încheiere, a fost subliniată necesitatea introducerii educației financiare ca disciplină de studiu în cadrul sistemului național de educație, deoarece educația financiară este esențială pentru fiecare individ în parte, dar și pentru societate în ansamblu.

 


Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna gazdă a delegației din cadrul Universității de Justiție din Polonia

În baza protocolului de colaborare încheiat cu Universitatea de Justiție din Polonia, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a găzduit, în perioada 27-28 februarie 2024, vizita de studiu a delegației formată din  30 de persoane, elevi și ofițeri, din cadrul sistemului penitenciar polonez.

Obiectivele acestei activități au vizat: cunoașterea specificului activităților desfășurate în cadrul  Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” din Târgu Ocna și a unor informații relevante privind sistemului penitenciar românesc.

În prima zi a vizitei membrii delegației au avut oportunitatea de a vizita școala noastră și de a se familiariza cu facilitățile care asigură realizarea procesului educațional.

În aceeași zi, oaspeții noștri au vizitat Penitenciarul Spital Târgu Ocna putând, astfel, să facă o analiză comparativă a condițiilor existente în locurile de deținere și a activităților care se desfășoară în sistemele penitenciare din România și din Polonia.

În cea de-a doua zi, invitații străini au participat la o activitate didactică, practică, organizată în simulatorul de specialitate, de către profesorii Catedrei de teorie și practică penitenciară din cadrul școlii împreună cu un grup de elevi.

Această activitate a inclus, de asemenea, și o scurtă demonstrație privind modul de intervenție a grupei speciale, realizată de către oaspeții noștri, cu scopul de a împărtăși unele exemple de bune practici existente în sistemul penitenciar polonez. Ulterior, studenții din Polonia au avut oportunitatea de a interacționa cu elevii școlii noastre și au făcut schimb de informații cu privire la activitățile pe care aceștia le desfășoară în cadrul instituțiilor în care se pregătesc pentru cariera în cadrul sistemului penitenciar.

 

 

 

 

 

Această vizită de studiu a constituit o bună ocazie pentru a consolida relațiile de colaborare pe care Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna le-a dezvoltat în ultimii ani cu Universitatea de Justiție din Polonia, precum și un prilej de a iniția noi  activități comune care s-ar putea desfășura în acest an.

Conducerea școlii acordă o importanță deosebită dezvoltării relațiilor de cooperare cu instituțiile din țară și din străinătate care pregătesc personal pentru sistemul penitenciar, promovând realizarea schimburilor de experiență și bune practici care ar putea contribui la modernizarea procesului de pregătire.

 

 

 

 


SNPAP Târgu Ocna a finalizat cu succes proiectul „Tabăra de învățare”

În perioada 29.01-02.02.2024 Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a găzduit a doua serie de elevi participanți la „Tabăra de învățare”, activitate organizată în cadrul proiectului Correctional, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Programul „Justiție”.

La această activitate au participat 103 de elevi din cadrul liceelor din județul Bacău, care s-au arătat interesați de obiectivele și programul taberei.

Luni, 29.01.2024, după sosirea elevilor la școala noastră, a avut loc prezentarea regulamentului taberei, a instrucțiunilor privind sănătatea și securitatea în muncă și comportarea în cazul situațiilor de urgență. Participanților le-au fost prezentate, de asemenea, activitățile interactive la care vor participa, precum și activitățile de relaxare care vor încheia fiecare zi petrecută la sediul școlii noastre.

Ziua de marți, 29.01.2024, a început cu deschiderea oficială  a taberei și a continuat cu vizitarea școlii, ocazie cu care oaspeții noștri au aflat mai multe despre dotările de care dispune instituția noastră și au avut, de asemenea, oportunitatea de a afla informații privitoare la oferta educațională a Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și despre activitățile care sunt organizate în cadrul SNPAP, atât pe parcursul procesului didactic, cât și în sfera extra-curriculară.

În cea de-a treia zi, oaspeții noștri au redescoperit cât de dăunător este consumul de droguri și au învățat cum să recunoască situațiile în care oamenii vulnerabili devin victime ale traficului de persoane. Aceste informații le-au fost diseminate de către specialiștii din cadrul Agenției Naționale Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău și de către specialiștii din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane Centrul Regional Bacău.

De asemenea, tot în această zi le-au fost prezentate tehnicile de bază pe care le pot utiliza în acordarea primului ajutor și au avut ocazia să vadă armamentul din dotarea poliției penitenciare, seara fiind dedicată tinerelor talente care s-au înscris la competiția lansată de  către organizatori.

A patra zi a „Taberei de învățare” a continuat cu activitățile despre prevenirea consumului de droguri și a traficului de persoane. Cursurile din această zi au inclus, de asemenea, informații despre armamentul aflat în dotarea poliției penitenciare, despre tehnici de autoapărare, tehnici de prim ajutor și noțiuni de bază privind consecințele încălcării legilor.

„Tabăra de învățare” a cuprins, nu doar activitățile de învățare, ci și activități informale în cadrul cărora elevii au avut posibilitatea să socializeze, să se cunoască mai bine și să lege prietenii.

Încheierea taberei s-a realizat în data de 02 februarie, când personalul implicat în organizarea și desfășurarea activităților din cadrul taberei s-a întâlnit cu elevii participanți pentru a face schimb de impresii, pentru a-și exprima recunoștința pentru timpul petrecut împreună și pentru amintirile construite în această perioadă.

În afara celor două tabere de învățare  de la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna în care au fost implicați 200 de elevi, tabere de învățare similare au fost organizate și în cadrul Penitenciarului Timișoara, Penitenciarului Arad, Penitenciarului Aiud și Penitenciarului București Jilava în care au fost implicați alți 200 de elevi.

Proiectul încheiat cu succes în data de 2 februarie 2024, organizat în cadrul proiectului Correctional, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Programul „Justiție”, a avut ca obiectiv atât prezentarea ofertei educaționale a sistemului penitenciar românesc cât și dezvoltarea abilităților sociale și creșterea gradului de conștientizare cu privire la provocările și riscurile specifice tinerilor din categoriei lor de vârstă.

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilanțul activităților desfășurate de Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna în anul 2023

Astăzi, 26 ianuarie 2024, începând cu ora 1230, la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu”  Târgu Ocna, a avut loc ședința de bilanț a activităților desfășurate în anul 2023.

În spiritul bunelor relații de colaborare, la activitate au fost invitați alături de domnul Cristian Aurelian CIUBOTARU, primarul orașului Târgu Ocna și alți conducători ai instituțiilor publice din localitate.

Din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor ne-a fost alături, în format online, domnul comisar șef de poliție penitenciară Florian TUDOROIU, directorul Direcției Management Resurse Umane, precum și reprezentanți ai structurii de învățământ SNPAP- Secția Arad.

Comisar șef de poliție penitenciară Florian TUDOROIU, în discursul domniei sale, a evidențiat evoluția constantă a școlii, vizibilă de la an la an și  preocuparea constantă de a menține actul didactic la un nivel foarte ridicat venind în întâmpinarea nevoilor Administrației Naționale a Penitenciarelor.   În finalul intervenției sale a subliniat faptul că, școala este un promotor al bunelor practici atât în cadrul sistemului penitenciar românesc, cât și în afara acestuia.

Cuvântul care ar putea caracteriza cel mai bine activitatea din anul 2023 este „dezvoltare”, deoarece anul ce a trecut a fost plin de activități și cu multe obiective realizate și cu impact asupra evoluției viitoare a școlii: continuarea procesului de digitalizare, diversificarea ofertei educaționale și creșterea cifrei de școlarizare, promovarea și consolidarea imaginii instituției și a relațiilor externe, implementarea noului Regulament de organizare și funcționare, care printre altele prevede schimbarea denumirii școlii și stabilirea zilei de 14 mai ca zi aniversară a școlii.

Misiunea Școlii, care vizează implementarea și dezvoltarea unui sistem de pregătire care să corespundă cerințelor reale de formare și dezvoltare a aptitudinilor și competențelor profesionale ale polițiștilor de penitenciare, a fost realizată cu succes și pe parcursul anului 2023, atât prin cursurile destinate elevilor, cât și prin organizarea de cursuri de perfecționare pentru personalul din unitățile penitenciare și coordonarea și organizarea tuturor cursurilor de formare inițială din sistemul penitenciar.

Un alt element de interes, punctat în cadrul ședinței de bilanț, a fost consolidarea imaginii instituției, obiectiv  realizat prin colaborarea cu instituții naționale și instituții din Europa și prin activități organizate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană în care școala este partener, dar și prin activități organizate împreună cu comunitatea locală sau cu alte instituții cu care școala noastră a încheiat acorduri de cooperare.

Schimburile de experiență la care a participat personalul școlii, precum și vizitele de lucru organizate de către SNPAP pentru partenerii străini contribuie atât la modernizarea procesului didactic, cât și la menținerea standardelor ridicate pe care școala și le-a stabilit.

Pentru anul 2024, Școala noastră își propune încadrarea posturilor didactice vacante, creșterea cifrei de școlarizare cu minim de 30 locuri, organizarea de programe de pregătire profesională, implementarea unei aplicații  de monitorizare a controlului intern, modernizarea dotărilor cu echipamente informatice, modificarea structurii anului școlar, organizarea concursului de admitere în luna iulie, demararea procedurilor de modificare a normelor de echipare pentru elevi, finalizarea execuției pentru Pavilionul B – cazare elevi și modernizarea Pavilionului A – cazare elevi, modernizarea blocului alimentar și dotarea sălii de fitness.

În încheierea ședinței, directorul școlii a apreciat colaborarea deosebită cu autoritățile locale și a felicitat personalul școlii pentru implicare, profesionalism, spiritul de colaborare și modul exemplar de realizare a sarcinilor de serviciu, toate acestea contribuind în mod decisiv la realizarea tuturor obiectivelor asumate de către instituția noastră.

 

 

 

 

 

 


SNPAP Târgu Ocna găzduiește prima serie a Taberei de învățare

În perioada 15.01-19.01.2024 Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a găzduit prima serie de elevi participanți la „Tabăra de învățare”, activitate organizată în cadrul proiectului Correctional, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Programul „Justiție”.

La această activitate au participat 97 de elevi din cadrul liceelor din județul Bacău, care s-au arătat interesați de obiectivele taberei, ce  au vizat atât familiarizarea cu oportunitățile de carieră din sistemul penitenciar, cât și dezvoltarea personală și de îmbunătățire a abilităților sociale.

Prima zi a taberei a debutat luni, 15.01.2024, cu sosirea elevilor la școala noastră, urmată de prezentarea regulamentului taberei, a instrucțiunilor privind sănătatea și securitatea în muncă și comportarea în cazul situațiilor de urgență. Participanților le-a fost prezentat, de asemenea, orarul taberei, fiind îndemnați, de către organizatori, să socializeze pentru a se cunoaște mai bine și pentru a se putea bucura de caracterul interactiv al activităților.

Ziua de marți, 16.01.2024, a început cu deschiderea oficială  a taberei prin mesajul transmis on-line de către directorul general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de poliție penitenciară Claudiu ROMÂNU, care le-a urat bun venit elevilor participanți la „Tabăra de învățare”, asigurându-i că această experiență îi va ajuta să își creioneze o imagine adevărată despre sistemul penitenciar românesc și să-și contureze mai clar opțiunile pentru domeniile spre care se vor îndrepta după absolvirea liceului.

În continuare, elevilor le-au fost prezentat orarul activităților stabilite pentru următoarele 3 zile, urmate de vizionarea filmului „Carte deschisă”, film în care sunt evidențiate principalele activități desfășurate de către elevii școlii noastre. Ulterior, aceștia au avut ocazia de a vizita școala, respectiv sălile de curs, simulatorul de specialitate, cabinetul de cunoaștere a armamentului, sălile de e-learning, sala de consiliu, pavilionul de cazare, cantina pentru servirea mesei și terenul de fotbal în aer liber.

În perioada 16-19 ianuarie, cei 97 de elevi din cadrul liceelor din județul Bacău au făcut cunoștință cu aspectele profesiei de polițist de penitenciare și au beneficiat de informații referitoare aspecte juridice din viața cotidiană, la consumul de droguri și de alcool, la traficul de persoane, la doping, au învățat măsuri de prim ajutor, au luat participat la prezentarea tehnicii de luptă și de intervenție specifice poliției penitenciare  și au luat parte la antrenamente de autoapărare și activități interesante de dezvoltare personală, informații prețioase ce le vor folosi în viața cotidiană.

În realizarea activităților propuse, școala noastră a beneficiat, pe lângă contribuția personalului didactic propriu, și de sprijinul specialiștilor din cadrul Agenției Naționale Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău și a specialiștilor din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane Centrul Regional Bacău. Activitățile de acordare a  primului ajutor au fost realizate în colaborare cu doamna jurist Lăcrămioara BOZ, specialist situații de urgență, prim ajutor și apelare 112.

„Tabăra de învățare” a cuprins, pe lângă participarea la activitățile de învățare, și activități informale în cadrul cărora elevii au avut posibilitatea să socializeze, să se cunoască mai bine și să lege prietenii.

Încheierea taberei s-a realizat în data de 19 ianuarie, când personalul implicat în organizarea și desfășurarea taberei s-a întâlnit cu elevii participanți pentru a face schimb de impresii, pentru a-și exprima recunoștința pentru timpul petrecut împreună și pentru amintirile construite în această perioadă.

Tabere similare au fost organizate și de către Penitenciarul Timișoara, Penitenciarul Arad, Penitenciarul Aiud și Penitenciarul București Jilava.

                                

         

                             


TABARA DE ÎNVĂȚARE

Prezentare tabără

Program detaliat tabără

!!!Elevii interesați se pot înscrie la liceul în care învață!!!

Detalii cu privire la organizarea „Taberei de iarnă”

 Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, instituție de învățământ acreditată pentru nivelul postliceal prin Ordinul Ministrului Educației Naționale cu nr. 3652/29.04.2013 și reacreditată în anul 2023, parte integrantă a sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului, aflată în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției a fost inclusă în lista unităților din sistemul poliției penitenciare în care se va derula în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024 proiectul „TABARA DE IARNĂ ANP”.

Proiectul se adresează elevilor de liceu din județul Bacău cu vârste între 16 și 19 ani și are ca obiective principale următoarele:

 1. Oportunitatea poliției penitenciare de a dezvolta și consolida legăturile cu comunitatea;
 2. Promovarea ofertei educaționale a instituțiilor de pregătire care asigură formarea personalului pentru poliția penitenciară și a perspectivei de carieră în cadrul sistemului administrației penitenciare;
 3. Prezentarea modului de selecție a candidaților și a modului de a accede în sistemul penitenciar;
 4. Promovarea educației juridice în rândul elevilor urmărind în acest fel înțelegerea de către tineri a necesității și importanței respectării legilor și a normelor sociale.
 5. Realizarea unor activități cu impact asupra dezvoltării tinerilor și formării acestora ca cetățeni responsabili, conștienți de implicațiile acțiunilor lor în societate și în viața de zi cu zi.

Tabăra de învățare se va derula în următoarele perioade:

 • 100 de elevi în perioada 15 ianuarie 2024 – 19 ianuarie 2024;
 • 100 de elevi în perioada 29 ianuarie 2024 – 02 februarie 2024.

Înscrierea la tabără se poate realiza la secretariatul unității de învățământ, iar dosarul fiecărui elev trebuie să conțină următoarele documente:

 • Aviz epidemiologic
 • Aviz medic de familie– apt pentru activități sportive
 • Formular de înscriere
 • Acordul părinților, colectat conform legislației în vigoare, de unitatea de învățământ
 • Formular GDPR

Pentru a putea participa la această activitate, fiecare elev va avea în bagaj:

 • Echipament sportiv ( trening, pantofi de sport, 3 tricouri)
 • Haină de iarnă ( pantaloni, pulovere)
 • Îmbrăcăminte de iarnă ( bocanci, ghete)
 • Încălțăminte de iarnă
 • Articole de igienă personală ( săpun, pastă și periuță de dinți etc)

Menționăm faptul că:

– elevii selecționați, dacă au peste 18 ani sau părinții acestora dacă aceștia nu sunt majori trebuie să completeze și să semneze o cerere de înscriere pentru participarea la tabăra de iarnă;

– costurile pentru cazarea, derularea activităților și plata meselor aferente sunt suportate de către organizatori.

– transportul participanților din afara localității Târgu Ocna este decontat de către organizatori.

– fiecare grup de minim 15 elevi poate fi însoțit de un profesor desemnat din cadrul instituției de învățământ, care va beneficia de cazare (dacă este cazul) și mese în regim de gratuitate, pe perioada desfășurării taberei.


Elevii SNPAP prezenți la defilările dedicate zilei de 1 decembrie

Cu ocazia comemorării celor 105 ani de la Unirea Transilvaniei cu Regatul Român, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna au participat la evenimente dedicate Zilei Naționale a României.

Astfel, Garda de onoare a școlii, formată din garda drapelului și două plutoane de elevi, a participat astăzi, 01 decembrie 2023, la evenimentul organizat cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României de către Primăria orașului stațiune Târgu Ocna, în Piațeta Costache Negri din localitate.

Evenimentul a început cu intonarea imnului național, urmat de serviciul religios și de alocuțiunile primarului orașului și ale personalităților invitate la acest eveniment.

În încheierea activităților, Garda de onoare a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a defilat în fața asistenței prezente la eveniment, în semn de respect față de lupta strămoșilor noștri pentru păstrarea identității, a valorilor și unității neamului românesc.

Pentru marcarea solemnă a evenimentelor organizate în localitățile învecinate, elevii Școlii au fost prezenți în formația militară și la ceremonialul oficial organizat cu ocazia Zilei naționale de către Primăria Dofteana.

Cu entuziasm și mândrie în suflet, parte a marii familii a sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, elevii școlii noastre au defilat păstrând în suflet cadența valorilor comune neamului românesc.

Participarea elevilor instituției noastre la această sărbătoare este, în același, timp, un simbol al transmiterii tradițiilor și valorilor naționale către generațiile tinere, care trebuie să cunoască, să respecte și să promoveze istoria poporului nostru și sacrificiile acestuia pentru unitate și independență.

 

 

 

 

 


Proiecție film „Origine nesănătoasă”

În vederea consolidării sentimentului de apartenență la neamul românesc, care a suferit pentru libertatea și identitatea sa, în data de 28 noiembrie 2023, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna au vizionat filmul „Origine nesănătoasă”, în regia lui Claudiu Cristian PRISECARU.

Evenimentul s-a bucurat de prezența domnului Claudiu Cristian PRISECARU, regizor, scenarist și producător, a domnului Dragoș George GHEPTĂNARU, actor, protagonist și producător, a doamnei Eliza JUDEU, interpreta rolului Mariei în film și a domului Alin RADU, reprezentant al muzeului – monument ”Măgura Ocnei” – Tg. Ocna.

Filmul a fost inspirat din lupta rezistenței armatei din munții României și ilustrează lupta pentru libertate a partizanilor din perioada comunistă și a inclus și mărturia lui Nicolae Ciurică – ultimul partizan bănățean în viață.

După vizionarea filmului, protagoniștii au împărtășit elevilor sentimentele resimțite pe parcursul filmărilor și le-au transmis că „acest film nu este povestea unui anume partizan, ci este inspirat din viețile acelor mii de eroi care au arătat lumii că România nu a fost niciodată o țară îngenunchiată de comuniști”.

Acest eveniment se înscrie în seria activităților pe care Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna le organizează pentru fiecare promoție de elevi pentru ca aceștia să devină conștienți nu numai de greșelile săvârșite de-a lungul istoriei neamului nostru, ci și să învețe să rămână demni, onești și să își păstreze valorile morale, elemente ce trebuie să stea la temelia carierei pe care și-au ales-o, aceea de agent de poliție penitenciară.

 

 

 

 

 

 


Conferința Drepturile omului și evoluția societății: realități, interpretări, tendințe Ediția a VII a 2023

Puternic ancorați în realitățile lumii contemporane, în care drepturile omului se confruntă cu noi și noi provocări, în data de 27 noiembrie, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna au participat la cea de-a șaptea ediție a Conferinței cu tema: ”Drepturile omului și evoluția societății: realități, interpretări, tendințe”.

Evenimentul, organizat la sediul școlii, s-a bucurat de prezența reprezentanților Instituției Avocatului Poporului – Centrul zonal Bacău: doamna Maria LEPĂDATU- consilier, doamna Carmen COLIBA- medic și domul Dragoș Gelu BALAN- asistent social.

Conferința a fost deschisă cu un scurt istoric al Instituției Avocatului Poporului și cu prezentarea rolului acesteia în cadrul mecanismului național pentru prevenirea torturii.

În continuarea conferinței doamna Maria LEPĂDATU a subliniat rolul de prevenție al Instituției Avocatului Poporului în combaterea relelor tratamente aplicate persoanelor private de libertate în spațiile de detenție, obiectiv atins prin realizarea de vizite inopinate în penitenciare, centre de detenție sau centre de reeducare. Constatările rezultate în urma vizitelor sunt cuprinse într-un raport de vizită, însoțit de recomandări motivate în vederea îmbunătățirii tratamentului și a condițiilor persoanelor private de libertate.

Prezentările invitaților au fost interactive și au avut ca scop conștientizarea, din partea elevilor, a necesității identificării sistemului de valori propriu, punând, în același timp, accent pe menținerea reperelor morale și a umanismului, atât în plan personal, cât și în plan profesional.

Prin aceste activități, conducerea școlii își propune familiarizarea elevilor cu aspectele teoretice și practice a problematicii drepturilor omului, subliniind importanța cunoașterii și aprofundării acestui domeniu în desfășurarea activităților în sistemul penitenciar românesc, precum și consecințele ce decurg din nerespectarea acestora în demersul profesional.

 

 

 

 

 


Curriculum-ul pentru pregătirea personalului din centrele de detenție pilot construite în cadrul proiectului „Correctional” a fost elaborat

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna are calitatea de partener în proiectul „Correctional”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, programul „Justiție”.  Printre obiectivele acestui proiect se numără întărirea capacității resurselor umane din sistemele penitenciar și de probațiune, precum și îmbunătățirea calității și adaptarea formării profesionale la nevoile actuale ale celor două sisteme

În cadrul activităţii 2.2.6. Dezvoltarea metodelor utilizate pentru îmbunătățirea abilităților personalului penitenciar și de probațiune SNPAP „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a avut ca obiectiv conceperea Curriculum-ului de pregătire pentru personalul ce va lucra în centrele pilot în care se va aplica principiul norvegian „seamless”.

Conform calendarului de implementare al proiectului, în perioada 20 – 24.11.2023, s-a desfășurat cea de-a doua sesiune de lucru a echipei responsabile de crearea curriculum-ului de pregătire pentru personalul care va lucra în centrele de detenție pilot, obiective ce sunt în curs de execuţie în cadrul sistemului penitenciar românesc.

Pe parcursul celor 5 zile de activitate, grupul de lucru, format din 15 specialiști desemnați din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a unităților penitenciare din țară și din cadrul Școlii noastre, au avut ca obiective definitivarea atât a profilului candidatului, a profilului absolventului cursului, cât și a conținutului suporturilor de curs pe baza cărora se va desfășura programul de pregătire pentru personalul care va lucra în centrele pilot.

Modulele de studiu care vor fi parcurse în cadrul procesului de formare sunt „Comunicare în mediul penitenciar”, „Atitudine personală în mediul penitenciar”, „Etică, deontologie și profesionalism în mediul penitenciar” și „Noțiuni de psihologie penitenciară” și vor avea drept obiectiv formarea competențelor necesare polițiștilor de penitenciare care vor interacționa cu persoanele private de libertate custodiate în centrele în care se va implementa principiul ”seamless”.

Pregătirea teoretică, care se va desfășura pe parcursul a 3 săptămâni, va fi completată de un stagiu de practică de 4 săptămâni, care se va desfășura sub coordonarea unui tutore de practică desemnat din rândul formatorilor ce au asigurat instruirea teoretică a cursanților.

Programul de pregătire va mai cuprinde o săptămână de cursuri recapitulative și se va finaliza cu examenul de absolvire, care va consta în susținerea, de către fiecare cursant, a unei probe practice.

Acest curriculum se dorește a fi un instrument complex care să ghideze atât procesul de selecție a personalului care își va desfășura activitatea în secțiile de deținere ce vor funcționa după principiul norvegian ”seamless”, cât și formarea profesională a polițiștilor de penitenciare care aleg să lucreze în aceste centre pilot.

 

 

 

 

 


Deschiderea anului sportiv competițional pentru promoția SNPAP 2023-2024

În data de 23 noiembrie 2023, la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a avut loc festivitatea de deschidere a anului sportiv competițional.

În deschiderea activităților a fost prezentat calendarul activităților sportive pentru anul școlar 2023-2024, care include competiții în cadrul unor sporturi diverse, precum tenis de masă, autoapărare, concurs montan de rezistență și orientare în teren, airsoft,  meciuri de fotbal și handbal, competiții la care elevii au fost încurajați să se înscrie.

Un element surpriză al evenimentului a fost participarea domnului Ionuț Iftimoaie, fost kickboxer român și campion K-1, care le-a prezentat elevilor sacrificiile pe care a fost nevoit să le facă pentru a ajunge un nume important în sportul românesc.

Prin puterea exemplului personal, domnia sa a subliniat importanța sportului în dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, a perseverenței și a capacității de auto-disciplinare, elemente deosebit de importante în evoluția unui viitor polițist de penitenciare.

Mai mult, domnia sa a o oferit diverse exemple atât din viața personală, cât și din cea profesională, pentru a scoate în evidență ideea conform căreia niciun obiectiv important nu se atinge fără efort, încredere în forțele proprii și consecvență.

Cu alte cuvinte, domnul Iftimoaie a oferit elevilor școlii un discurs motivațional prin care

i-a îndemnat pe aceștia să creadă în visele lor, să facă totul cu pasiune, dedicare și sacrificiu, deoarece „nimic din ceea ce este frumos și măreț nu se obține ușor”.

Evenimentul s-a finalizat cu o competiție de cros, în cadrul căreia elevii au avut ocazia să își pună în valoare spiritul competitiv și pasiunea pentru sport, cei mai buni dintre aceștia primind o medalia ca simbol al aprecierii efortului și implicării de care au dat dovadă.

 

 

 

 

 


101 elevii și cadre ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna donează viață

În contextul lipsei acute de sânge din sistemul medical, elevii și personalul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna s-au alăturat campaniilor de donare de sânge conștienți fiind de faptul că fiecare picătură de sânge poate face diferența între viață și moarte.

Această activitate, organizată în colaborare cu Centrul de Transfuzii Bacău, s-a desfășurat în perioada 22 – 23 noiembrie 2023, la sediul școlii, și a avut ca scop dezvoltarea spiritului civic în rândul elevilor.

La sfârșitul zilei de 23 noiembrie 2023, activitatea s-a concretizat prin implicarea a 101 donatori, elevi, profesori și alți polițiști de penitenciare din cadrul școlii noastre, care au dăruit, cu generozitate, 45 450 ml de speranță pentru cei aflați într-o situație deosebită, pentru care sângele donat ar putea însemna salvarea vieții.

Astfel, subliniem importanța sistemului de valori pe care școala noastră îl promovează în cadrul procesului de pregătire al elevilor, care duce la schimbarea mentalităților și la creșterea gradului de conștientizare și responsabilitate socială.

În acest scop, conducerea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna organizează acest tip de activitate de două ori pe an, în lunile aprilie și noiembrie, încurajând atât elevii, cât și personalul să fie activi în societate și să empatizeze cu cei aflați în suferință.

 

 

 

 

 


Comunicat de presă

Începând cu anul 2024  concursul de admitere în Școala Națională de  Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna ( SNPAP) poate fi organizat mai devreme de luna septembrie

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 1843/2023 a fost modificată Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna, sens în care s-a creat cadrul legal pentru organizarea concursului de admitere mai devreme de luna septembrie, așa cum era practica școlii noastre până în anul curent.
În acest context, concursul de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna va fi organizat într-o perioadă anterioară lunii septembrie, cel mai probabil la finalul lunii iulie 2024, sens în care Școala va demara toate demersurile necesare pentru ca acest demers să fie aprobat de către Administrația Națională a Penitenciarelor în timp util.
Având în vedere modificările apărute, candidații care susțin examenul de bacalaureat ( la începutul lunii iulie) în anul organizării concursul de admitere vor avea posibilitatea să se înscrie la concursul de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna, înainte de susținerea examenului de bacalaureat, sens în care, pentru constituirea dosarului de candidat, vor putea prezenta o adeverință/un certificat care să ateste că sunt înmatriculați în ultimul an de studii liceale sau că au absolvit învățământul liceal.
Candidații aflați în această situație vor avea obligația de a prezenta ulterior, la data-limită stabilită conform graficului de desfășurare a concursului, diploma de bacalaureat sau adeverința care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat, pe care să fie specificate media și notele obținute la examenul de bacalaureat, precum și foaia matricolă, la unitatea la care și-au depus documentele de înscriere.
Participarea acestora la contravizita medicală și probele de concurs va fi condiționată de prezentarea acestor documente.
Reamintim faptul că etapele concursului de admitere sunt:
– Depunerea cererii de înscriere și constituirea dosarului de candidat, inclusiv fișa medicală și evaluarea psihologică – la penitenciar/ centru educativ;
– Verificarea și validarea dosarului de candidat – la penitenciar/ centru educativ;
– Contravizita medicală – la sediul școlii
– Proba sportivă ( traseu aplicativ de verificare a aptitudinilor fizice) – la sediul școlii;
– Proba scrisă ( test grilă – limba română și istoria românilor) – la sediul școlii.

Conducerea școlii urează succes în pregătire tuturor tinerilor care au intenția să se înscrie la concursul de admitere pentru instituția noastră, cu mențiunea că anunțul oficial privind demararea înscrierilor și graficul de desfășurare a concursului vor aprobate și publicate în primăvara anului viitor (aprilie – mai 2024).


Ceremonialul de depunere a jurământului de credință față de patrie de către elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna

Astăzi, 08 noiembrie 2023, a fost o zi cu o mare încărcătură emoțională pentru elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna.

La unison, cu trăire și emoție în glas, elevii au rostit cel mai important jurământ – Jurământul de credință față de patrie:

„Jur credință patriei mele România, jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții. Jur să respect legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu!“.

În cadrul evenimentului solemn, viitorii agenți de poliție penitenciară au confirmat în mod deschis și cu toată convingerea aderarea la valorile și rigorile sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională.

Prin acest gest, unic în viața oricărui tânăr care alege o carieră militară, elevii noștri pornesc pe un nou drum, bazat, cu precădere, pe cinste, sacrificiu, onoare și pregătire continuă.

În cadru festiv, elevii au rostit cu emoție și plini de speranță jurământul de credință față de patrie în fața secretarului general al Ministerului Justiției, domnul Ion Claudiu TEODORESCU, a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, domnul comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, a directorilor de unități penitenciare din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a reprezentanților instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, a reprezentanților sindicatelor din sistemul penitenciar, a autorităților publice locale și întregii asistențe.

În spiritul bunei cooperări dintre sistemele penitenciare din Republica Moldova și România, la festivitate a fost prezent și domnul comisar de justiție Anatolie FALCA, director al Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, însoțit de doamna comisar principal de justiție Iuliana STRUNGA, șef al Direcției Resurse Umane.

În deschiderea festivității, directorul școlii a urat bun venit tuturor invitaților și s-a  adresat elevilor, subliniind importanța rostirii jurământului militar: „Întregul sistem de valori care vă va ghida pregătirea profesională în școala noastră se clădește pe fundamentul unor simboluri incontestabile și intangibile: drapelul tricolor, imnul național, uniforma și jurământul față de patrie; acestea să vă fie, de acum înainte, puncte de reper și izvor nesecat  de curaj, determinare și dragoste de țară”.

După rostirea jurământului militar, a fost invitat la cuvânt prefectul județului Bacău, domnul Lucian BOGDĂNEL, care a vorbit despre transformările prin care trece societatea actuală, precum și despre rolul care le revine viitorilor polițiști de penitenciare în reintegrarea socială a persoanelor private de libertate.

Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, domnul comisar șef de justiție Anatolie FALCA  a adresat cuvinte de mulțumire Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna pentru profesionalismul cu care au fost pregătiți elevii din Republica Moldova de-a lungul anilor, precum și pentru deschiderea cu care instituția noastră a abordat relațiile de cooperare cu sistemul administrației penitenciare din țara vecină, amintind faptul că, de la înființare până în prezent școala națională de la Târgu Ocna a pregătit  peste 235 de elevi.

În discursul său, domnul comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN,  directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor a vorbit despre importanța identificării vocației și a conștientizării valorilor insuflate de familie,  insistând pe însemnătatea conceptului de „adevăr”. Domnia sa a mulțumit personalului școlii pentru dedicarea de care dau dovadă în pregătirea personalului de penitenciare, îndemnând corpul profesoral să caute constant noi metode de pregătire pentru a preveni mediocritatea și monotonia. De asemenea, a încurajat elevii să promoveze constant valoarea adevărului, la care să adere pe tot parcursul lor profesional.

În continuare, invitat la cuvânt, domnul Ion Claudiu TEODORESCU, secretarul general al Ministerului Justiției, a evidențiat însemnătatea jurământului de credință, care reprezintă  „asumarea loialității față de țară și față de statutul de apărător al legii”, simbol al patriotismului și al jertfei. Domnia sa a subliniat importanța rolului pe care îl vor avea viitorii polițiști de penitenciare în societate, prin prisma profesiei pe care și-au ales-o, dedicându-și cariera în slujba apărării legii, a semenilor și a patriei.

Un alt moment încărcat de emoție din cadrul ceremonialului a fost predarea simbolică a ștafetei, în cadrul căreia șeful promoției 2023 – ”A. I. Cuza- 150” a înmânat actualului elev monitor de curs  „Cheia de Onoare” a școlii, ca simbol al continuității, al responsabilității și onoarei.

„Cheia de Onoare a Școlii” reprezintă o emblemă al excelenței, care să-i inspire și să-i motiveze pe noii elevi să se autodepășească, astfel încât să ducă mai departe renumele instituției în cadrul căreia se pregătesc pentru a deveni polițiști de penitenciare integri, curajoși și buni profesioniști.

Jurământul militar rostit astăzi de către toți elevii vine ca o confirmare a faptului că  şi-au însușit semnificațiile acestuia, precum și obligațiile și privațiunile specifice militarilor în serviciul patriei.

Ceremonialul depunerii jurământului față de patrie reprezintă legătura indestructibilă și definitivă a celor ce-l rostesc cu tot ceea ce înseamnă istoria, credința și jertfa strămoșilor noștri.

 

 

 

 

 


Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” coordonează grupul de lucru care va elabora curriculum-ul pentru pregătirea personalului din centrele de detenție pilot construite în cadrul proiectului „Correctional”

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna are calitatea de partener în proiectul „Correctional”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, programul „Justiție”. Proiectul își propune, printre altele, întărirea capacității resurselor umane din sistemele penitenciar și de probațiune, precum și îmbunătățirea calității și adaptarea formării profesionale la nevoile actuale ale celor două sisteme.

În cadrul activităţii 2.2.6. Dezvoltarea metodelor utilizate pentru îmbunătățirea abilităților personalului penitenciar și de probațiune SNPAP „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna are ca obiectiv conceperea Curriculum-ului de pregătire pentru personalul ce va lucra în centrele pilot în care se va aplica principiul norvegian „seamless”.

Astfel, conform calendarului de implementare a proiectului, în perioada 16 – 20.10.2023, s-a desfășurat prima sesiune de lucru a echipei responsabile de creare a curriculum-ului de pregătire pentru personalul care va lucra în centrele de detenție pilot, obiective care sunt în curs de execuţie în cadrul sistemului penitenciar românesc.

Pe parcursul celor 5 zile de activitate, grupul de lucru, format din 15 specialiști desemnați din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și din cadrul Școlii noastre, a avut ca obiective:

 • stabilirea profilului candidatului care va lucra în centrele pilot;
 • definirea competențelor profesionale ce se doresc a fi formate/ dezvoltate;
 • stabilirea tematicii modulelor de studiu și a numărului de ore alocate;
 • întocmirea Planului de învățământ și a Programului de pregătire;
 • stabilirea criteriilor de selecție a lectorilor, precum și stabilirea detaliilor organizatorice pentru organizarea sesiunilor de instruire (număr de cursanți/ grupă, dotări necesare, etc.)
 • conceperea suporturilor de curs.

În vederea trecerii în revistă și a rafinării rezultatelor activității din această săptămână, grupul de lucru se va reuni în cea de-a doua sesiune, planificată a se desfășura în perioada 20–24.11.2023, în cadrul căreia specilișțtii desemnați vor definitiva documentele specifice procesului de pregătire, în vederea atingerii obiectivului prevăzut în proiectul menționat anterior.

 

 

 

 

 

 


Studenți și ofițeri de la Universitatea de Justiție din Polonia în vizită de studiu la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna

În baza protocolului de colaborare încheiat cu Universitatea de Justiție din Polonia, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna a găzduit, în perioada 10.10.2023 – 11.10.2023, o vizită de studiu pentru o delegație de 20 de persoane, formată din studenți și ofițeri din cadrul sistemului penitenciar polonez.

Obiectivele acestei activități au vizat cunoașterea specificului activității școlii din Târgu Ocna, precum și al sistemului penitenciar românesc.

În acest context, profesorii din cadrul școlii le-au prezentat oaspeților informații privind procesul instructiv-educativ care se desfășoară în instituția noastră, precum și aspecte generale referitoare la evaluarea riscurilor și menținerea siguranței în penitenciarele românești.

În prima zi a vizitei delegația străină a avut oportunitatea de a vizita școala noastră și de a se familiariza cu facilitățile care susțin procesul educațional.

În aceeași zi, oaspeții noștri au vizitat Penitenciarul Spital Târgu Ocna putând, astfel, face o analiză comparativă a condițiilor și activității care se desfășoară în sistemul penitenciar românesc și cel din Polonia.

În cea de-a doua zi, pe lângă discuțiile purtate pe tema evaluării și gestionării riscurilor din unitățile penitenciare românești în vederea menținerii siguranței locurilor de deținere, studenții polonezi au avut oportunitatea de a interacționa cu elevii școlii noastre pentru a face schimb de informații cu privire la activitățile pe care aceștia le desfășoară în cadrul instituțiilor care îi pregătesc pentru cariera pe care au ales-o.

Această vizită de studiu este cea de-a doua activitate, din acest an, pe care Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna o organizează în colaborare cu Universitatea de Justiție din Polonia, fiind rezultatul unei cooperări în dezvoltare, apreciată de ambele părți.

Conducerea școlii acordă o importanță deosebită inițierii și dezvoltării relațiilor de cooperare cu instituțiile străine care pregătesc personal de penitenciare, fiind o oportunitate deosebită pentru instituția noastră de a realiza schimburi de experiență și informații care contribuie la modernizarea procesului de pregătire și la formarea unei imagini de ansamblu asupra specificului sistemelor penitenciare din Europa.

 

 

 


INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ACHIZIȚIONARE SERVICIU DE CAZARE (CU PENSIUNE COMPLETĂ ȘI COFFEE BREAK) ȘI SALĂ DE CONFERINȚĂ ÎN LOCALITATEA TÂRGU OCNA SAU LOCALITĂȚILE LIMITROFE (ÎN LIMITA A MAX. 20 KM), JUDEȚUL BACĂU
în cadrul Proiectului „Correctional” – finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 –2021, programul “Justiție”
16.10.2023 – 20.10.2023 și 20.11.2023 – 24.11.2023
Detalii anunț

Nr anunt de publicitate ADV1388455 din 06.10.2023


Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.