Astăzi 24-09-2023 sunt: 8 persoane private de libertate

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg. Ocna

Festivitatea de Absolvire a Promoției „Al. I. Cuza – 150” a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna

Încheierea unei etape complexe de pregătire reprezintă, pentru elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare „Constantin Brâncoveanu” Târgu Ocna, un prilej de a se bucura de rezultatele eforturilor depuse și de a proiecta parcursul dezvoltării lor, ca oameni și ca profesioniști, în sistemul penitenciar românesc.

În data de 31 august, promoția 2023 și-a luat rămas bun de la școală și a primit, în cadrul festivității de absolvire organizată la sediul școlii, primul grad profesional, cel de agent de poliție penitenciară, urmând să pună în slujba sistemului penitenciar din România toate competențele formate pe parcursul anului școlar care tocmai s-a încheiat.

În anul care marchează 150 de ani de la moartea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, promoția 2023 a primit denumirea onorifică Promoția „Al. I. Cuza – 150”, în semn de omagiu adus marelui conducător care a luptat pentru România unită și modernizarea acesteia.

În deschiderea festivității, directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a salutat prezenta oaspeților de seamă și, în mod deosebit participarea la eveniment a doamnei Nadejda BURCIU, secretar de stat în Ministerul Justiției din Republica Moldova, care se află pentru prima oară la școala noastră.

Discursul directorul instituției de învățământ a subliniat importanța rolului educației în timpuri în care opinia publică observă din ce în ce mai des acte exagerate de teribilism și iresponsabilitate din partea unor tineri. În acest context, școala noastră și-a asumat misiunea de a aduce în marea familie a polițiștilor de penitenciare, în fiecare an, absolvenți bine pregătiți, oameni educați, responsabili și curajoși. Ei sunt dovada vie că valorile naționale și sociale ale României nu se pierd și că societatea noastră are resurse să evolueze într-o direcție favorabilă.

În continuarea festivității, elevii școlii, cu emoție în glas și plini de speranță, au rostit jurământul profesional, în fața invitaților și a familiilor care, cu mândrie, au asistat la acest moment important din viața absolvenților.

Festivitatea a continuat cu citirea deciziei de acordare a gradului profesional de agent de poliție penitenciară, urmată de decizia directorului școlii privind numirea șefului promoției 2023 „Al. I. Cuza – 150”, agent de poliție penitenciară Diana-Alexandra MUNTIANU.

În discursul său, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, domnul comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan HALCHIN, a subliniat faptul că doar prin muncă pot fi obținute rezultate remarcabile care să conducă la o carieră de succes, bazată pe respectul față de colegi și de semeni, precum și pe promovarea adevăratelor valori.

Ministerul Justiției a fost reprezentat de către domnul secretar de stat Bogdan Ilea, care, în cuvântul domniei sale, a subliniat importanța pe care o are școala noastră ca instituție de pregătire a personalului administrației penitenciare, reiterând, totodată, sprijinul și atenția constantă pe care Ministerul Justiției îl acordă Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate.

În finalul discursului, domnia sa a dorit să împărtășească elevilor motto-ul după care s-a ghidat în carieră: „Munciți atât de mult până când nu va mai fi nevoie să vă prezentați”.

Întrucât școala noastră pregătește și elevi din Republica Moldova, doamna Nadejda Burciu, secretar de stat al Ministerului Justiției din statul vecin, a dorit să mulțumească pentru contribuția importantă pe care o are România la dezvoltarea sistemului penitenciar moldovenesc. Domnia sa a apreciat nu doar calitatea pregătirii profesionale pe care instituția noastră o oferă, ci și colaborarea de excepție care există între sistemele penitenciare din Republica Moldova și din România.

Festivitatea de astăzi a avut și o altă conotație specială, fiind primul eveniment public în cadrul căruia a fost folosită denumirea onorifică a instituției ”Constantin Brâncoveanu”, numele sfântului-voievod, ales a fi ocrotitorul spiritual al școlii noastre și al tuturor celor care lucrează sau învață aici, fapt consfințit oficial prin noul Regulament de organizare și funcționare al Școlii, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr. 1441/C/08 august 2023.

Ziua de 31 august 2023 va rămâne întipărită în mintea și în sufletele absolvenților drept ziua în care au jurat credință patriei, au promis să fie buni profesioniști și modele în societate, dar, mai presus de toate, au conștientizat că au o misiune provocatoare, în care dedicarea, implicarea și promovarea valorilor umane sunt vectori esențiali care trebuie să stea la baza carierei lor.

 

 

 

 

 

 


SNPAP Târgu Ocna – gazdă a vizitei de lucru a delegației Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova

Preocuparea pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare cu instituțiile care fac parte din sistemul penitenciar din Europa este o constantă a obiectivelor importante ale Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

Relația de colaborare cu sistemul penitenciar din Republica Moldova a fost dezvoltată de-a lungul timpului, iar cooperarea s-a manifestat atât prin școlarizarea elevilor care, după absolvirea cursurilor, își vor desfășura activitatea în unitățile penitenciare din țara vecină, cât și prin organizarea unor vizite de lucru și a unor programe de pregătire pentru personalul de penitenciare din Republica Moldova.

În acest context, în perioada 01 – 03 august 2023, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a găzduit vizita de lucru a delegației de specialiști din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, formată din directori de penitenciare și alți ofițeri cu funcții de conducere.

Această activitate a vizat analizarea aspectelor practice privind sistemul progresiv de executare a pedepselor privative de libertate aplicat în sistemul penitenciar românesc, precum și cunoașterea procesului de pregătire a polițiștilor de penitenciare.

Un alt obiectiv important a fost semnarea Declarației de Cooperare dintre Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și Centrul de Instruire din Republica Moldova, reprezentat de către doamna comisar principal de justiție Ludmila ZGHIBARȚĂ, directorul instituției, moment care a creat oportunitatea de a discuta despre activitățile comune care ar putea fi organizate în viitor.

Vizita de lucru a debutat, în data de 01 august 2023, cu prezentarea ofertei educaționale a școlii, urmată de vizitarea instituției, ocazie cu care ospeții școlii au avut oportunitatea de a vedea spațiile administrative, spațiile de cazare pentru elevi, sălile de clasă, cabinetele de e-learning, sălile de curs, simulatorul de specialitate și Memorialul Târgu Ocna, compus din muzeul penitenciarelor, Calea Mărturisitorilor, capela și biserica de lemn închinată martirilor și mărturisitorilor din închisorile comuniste.

Conform agendei, în data de 02 august 2023, delegația a vizitat Spitalul Penitenciar Târgu Ocna, ocazie cu care oaspeților le-au fost prezentate dotările actuale ale unității, dar și strategia de dezvoltare a spitalului privind îmbunătățirea serviciilor medicale, a condițiilor de detenție și creșterea capacității de cazare.

În partea a doua a zilei, la sediul școlii, a avut loc sesiunea de lucru pe tema „Provocări și oportunități specifice sistemului progresiv de executare a pedepselor privative de libertate”, sesiune coordonată de către profesorii din cadrul catedrei de Teorie și Practică Penitenciară a școlii noastre. Dezbaterile au fost centrate în jurul aspectelor teoretice și practice privind regimul execuțional penal românesc actual, în contextul procesului de implementare a sistemului progresiv de executare a pedepselor privative de libertate în sistemul penitenciar din Republica Moldova.

Totodată, delegația din Republica Moldova a avut ocazia să participe la întâlnirea cu elevii moldoveni aflați la cursuri în anul școlar în curs, prilej cu care au fost apreciate condițiile de școlarizare și calitatea procesului de pregătire pe care le asigură instituția noastră.

Pentru atingerea tuturor obiectivelor propuse, în data de 3 august 2023 delegația va vizita Penitenciarul Bacău, ultima activitate din cadrul vizitei de lucru.

Fiind a doua vizită de lucru pe care școala noastră o organizează, în acest an, pentru personalul sistemului penitenciar din țara vecină, aceasta a constituit o nouă oportunitate de a consolida relațiile de bună colaborare dintre Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova, reiterând dorința de a identifica noi proiecte de cooperare în diferite domenii comune.

 

 

 

 

 

 

 

 


SNPAP gazdă a modulului de instruire destinat personalului din cadrul sectorului operativ

În perioada 19 – 30 iunie 2023, la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, s-a desfășurat cel de-al doilea modul de instruire privind pregătirea specifică pentru siguranță personală, intervenție specializată și pregătire fizică a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor de intervenție din sectorul operativ, având drept obiective principale consolidarea abilităților și deprinderilor necesare pentru desfășurarea activităților în condiții optime.

La acest modul de instruire au participat ofițeri și agenți desemnați din cadrul grupelor de intervenție ale penitenciarelor Constanța – Poarta Albă, Botoșani, Iași și Galați.

De asemenea, având în vedere relațiile de prietenie și colaborare dintre Administrația Națională a Penitenciarelor din România și cea din Republica Moldova, acest modul de pregătire a fost parcurs și de către doi ofițeri de justiție din cadrul sistemului penitenciar din Republica Moldova.

Pe parcursul celor două săptămâni de pregătire, cursanții au parcurs teme precum: cunoașterea și utilizarea armamentului, aplicarea mijloacelor de imobilizare, gestionarea incidentelor operaționale, modul de acordare al primului ajutor, autoapărare și imobilizare.

În cadrul festivității de încheiere a modulului de pregătire, organizat la sediul școlii, au fost înmânate certificate de absolvire celor 14 cursanți, subliniindu-se importanța organizării acestui gen de pregătire profesională care asigură atât asimilarea și consolidarea de noi cunoștințe cât și schimbul de bune practici din domeniul vizat.

 

 


Admitere 2023
 • Proces verbal rezultate finale probă sportivă


ANUNT CANDIDATI PREZENTARE SCOALA PROBA SCRISA 2023


*Precizări privind taxa de evaluare psihologică pentru concursul de admitere la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

 • Anexa nr. 1 – Decizie privind spații admitere, comisii tehnice și măsuri de siguranță
 • Anexa nr. 2 – Declarație
 • Anexa nr. 3 – Proces-verbal instruire comisie centrală de admitere
 • Anexa nr. 4 – Poces-verbal de instruire comisie pentru verificarea aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 5 – Proces-verbal instruire candidati privind contravizita medicală si probele fizice
 • Anexa nr. 6 – Descrierea traseului aplicativ și criterii de evaluare a aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 7 – Schița traseu aplicativ
 • Anexa nr. 8 – Fișa individuală de evaluare a aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 9 – Borderou centralizator probă fizică
 • Anexa nr. 10 – Proces-verbal cu rezultatele obţinute de candidați la proba de evaluare a aptitudinilor fizice
 • Anexa nr. 11 – Proces-verbal de instruire comisii
 • Anexa nr. 12– Proces-verbal de repartizare în sălile de concurs a subcomisiilor de evaluare și notare
 • Anexa nr. 13 – Decizie privind componența comisiei de evalure, notare și repartizarea în subcomisii pentru proba scrisă
 • Anexa nr. 14 – Proces-verbal de repartizare în sălile de concurs a subcomisiilor de evaluare, notare și de instruire a acestora
 • Anexa nr. 15 – Model Formular de răspuns
 • Anexa nr. 16– Proces-verbal de predare-primire a documentelor întocmite cu ocazia susținerii probei scrise
 • Anexa nr. 17– Borderou cu rezultatele candidaților obținute la proba scrisă
 • Anexa nr. 18– Proces-verbal desigilare plicuri și multiplicare subiecte
 • Anexa nr. 19 – Proces-verbal de anulare a lucrărilor în caz fraudă
 • Anexa nr. 20 – Proces-verbal centralizator cu rezultatele obținute la proba scrisă
 • Anexa nr. 21 – Proces-verbal predare-primire a lucrărilor către comisia de contestații pentru reevaluare
 • Anexa nr. 22 – Borderou individual rezultate contestații
 • Anexa nr. 23 – Borderou centralizator contestații
 • Anexa nr. 24 – Proces-verbal cu rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă
 • Anexa nr. 25 – Proces-verbal final
 • Anexa nr. 26– Proces-verbal de redistribuire locuri neocupate prin concurs
 • Anexa nr. 27 – Tabel nominal centralizator cu candidații declarați ADMIS
 • Anexa nr. 28 – Proces-verbal de validare a dosarelor candidaților declarați ADMIS
 • Anexa nr. 29 – Adresă de informare candidat – dosar nevalidat

SNPAP Târgu Ocna gazdă a programului de pregătire privind luarea de ostatici în mediul penitenciar pentru membrii Rețelei Academiilor de Pregătire a Personalului de Penitenciare – EPTA

În perioada 23 – 25 mai 2023, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a organizat programul de pregătire cu tema „Luarea de ostatici în mediul penitenciar”, la care au participat reprezentanți ai sistemelor penitenciare din  Belgia, Portugalia, Spania, Slovacia, Estonia, Olanda și România.

Acest eveniment s-a desfășurat în cadrul proiectului cu finanțare europeană ”Innovating together: Connecting European Penitentiary Training Academies” – EPTA II, coordonat de Stichting Nederlands Helsinki Committee (NHC) din Olanda, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna fiind instituție parteneră în acest proiect.

În prima zi, participanților le-au fost prezentate informații generale referitoare la școala noastră, prezentare urmată de vizitarea instituției, ocazie cu care oaspeții școlii au avut oportunitatea de a vedea spațiile administrative, spațiile de cazare pentru elevi, sălile de clasă, cabinetele de e-learning, sălile de curs, simulatorul de specialitate și Memorialul Târgu Ocna, compus din muzeul penitenciarelor, Calea Mărturisitorilor, capela și biserica de lemn închinată martirilor și mărturisitorilor din închisorile comuniste.

Obiectivul principal al evenimentului a fost prezentarea metodei didactice folosite în organizarea și desfășurarea programului de pregătire cu tema „Luarea de ostatici în mediul penitenciar”, program pe care îl parcurg atât elevii școlii noastre, studenții academiei de pregătire a personalului de penitenciare din Norvegia – KRUS, cât și studenții Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, specializarea penitenciare.

În cadrul sesiunii de instruire au fost discutate aspectele teoretice și aspectele referitoare la organizarea practică a pregătirii privind luarea de ostatici. Totodată, participanții au putut asista la organizarea exercițiului practic, fiind instruiți, ulterior, cu privire la riscurile ce pot apărea pe parcursul desfășurării activităților practice și la măsurile de gestionare a riscurilor respective.

Acest eveniment a constituit un prilej de consolidare a cooperării dintre instituțiile membre EPTA, precum și o ocazie pentru școala noastră de a crea noi oportunități de cooperare, pentru a facilita schimbul de experiențe, idei și bune practici.

 

 

 

 

 


Elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna prezenți la manifestările prilejuite de Ziua Eroilor

În Primul Război Mondial, orașul Târgu Ocna a fost teatrul unor bătălii eroice, cele din zona Coșna și Cireșoaia înscriind pagini de aur în istoria apărării patriei.

Pentru promovarea sentimentului patriotic de cinstire a actelor de eroism, cu ocazia Zilei Eroilor, care în mod tradițional coincide cu Înălțarea Domnului, joi, 25 mai 2023, elevii și personalul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna au participat la activitățile comemorative organizate de către Primăria orașului stațiune Târgu Ocna.

Activitățile incluse în program au început cu evenimentul organizat la Monumentul Eroilor Independenței din fața Bisericii Răducanu, unde a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor neamului urmată de  depuneri de coroane și de defilarea Gărzii de Onoare a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

Activitatea a continuat cu deplasarea la Biserica ”Sfântul Nicolae” din Cimitirul cu tunuri, punctul final al manifestărilor.

Pentru marcarea cu solemnitate a Zilei Eroilor,  elevii școlii au fost prezenți și la activitățile organizate de către Garnizoana Bacău la Monumentul Eroilor, din municipiul Moinești.

Astfel elevii și-au  manifestat respectul față de jertfa supremă a eroilor, a sacrificiului pe care l-au făcut pentru realizarea idealului național.

Importanța și semnificația acestor sărbători reprezintă pentru conducerea școlii o nouă oportunitate de a cultiva sentimentul atașamentului față de patrie și de valorile istorice ale neamului din perspectiva apartenenței instituției noastre la sistemul național de ordine publică și siguranță națională.

 

 

 

 

 

 

 


Elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare instruiți pe tema situațiilor de urgență

În perioada 23-24 mai 2023, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna au dezbătut, în cadrul disciplinei „Responsabilitate socială, statut și deontologie profesională”, tema „Modalități de acordare a primului ajutor”.

Dezbaterea a fost organizată în colaborare doamna Lăcrămioara BOZ, coordonator program 112 din cadrul Asociației ‘‘Sfântul Nicolae cel Milostiv„ din Iași.

Scopul acestei activități a constat în identificarea modului de acțiune în diferite situații de urgență referitoare la prevenirea incendiilor, exersarea manevrelor de evacuare în caz de incendiu, cutremur, inundație sau oricare altă situație de urgență.

 

 

 

 

 

 


Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna supusă reevaluării externe ARACIP

În perioada 11-12 mai 2023 Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna s-a aflat în etapa de reevaluare externă, evaluare realizată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).
Scopul procedurii a fost atestarea calității procesului de școlarizare pe care școala noastră îl oferă și menținerea acreditării.
Comisia de evaluare compusă din doi experți din cadrul ARACIP și un inspector din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău a avut în vedere:
– analiza situației concrete din cadrul școlii și stabilirea pentru fiecare indicator a gradului de îndeplinire a standardelor de acreditare și evaluare externă periodică;
– evaluarea tuturor spațiilor de învățământ precum și a spațiilor administrative;
– asistența la ore și aplicarea de chestionare elevilor și cadrelor didactice;
– identificarea punctelor tari și a ariilor de îmbunătățire.
Comisia de evaluare externă a consemnat activitatea școlii ca fiind „completă și cu o multitudine de activități extracurriculare, menite să dezvolte elevilor simțul de responsabilitate socială și sentimentul de apartenență la sistemul din care vor face parte, să le întărească sentimentul patriotic și de respect față de țară, să le dezvolte abilitatea de lucru în echipă, să le cultive în mod sănătos spiritul organizatoric, respectul față de ființa umană, față de reguli și față de lege”.
În cadrul evaluării întreaga activitate a școlii a obținut calificativul Foarte Bine, dar a fost apreciată și notată cu Excepțional la următorii indicatori:
– Dotarea și utilizarea spațiilor școlare (existența simulatorului de specialitate), administrative și auxiliare,
– Constituirea bazei de date a unității de învățământ,
– Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă și de gestionare a informației (existența aplicației Educational Management e-Learning Sistem- EMES).
Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a obținut în anul 2013 acreditarea ca instituție de învățământ postliceal militar, nivelul 3 avansat, învățământ de zi ( conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 595/08.08.2014, nivelul 3 avansat a fost echivalat cu nivelul 5 de calificare) și a fost reevaluată în anul 2018, menținându-și nivelul calității învățământului. Aceste activități vin ca o confirmare a implementării și dezvoltării unui sistem de pregătire care să corespundă cerințelor reale de formare și dezvoltare a aptitudinilor și competențelor profesionale ale personalului de penitenciare.
Școala se află într-o continuă dinamică având planuri de viitor îndrăznețe:
– finalizarea lucrărilor de reparație capitală și modernizare a Pavilionului B – cazare elevi,
– demararea lucrărilor de reparație capitală și modernizare a Blocului alimentar,
– demararea lucrărilor pentru construcția Complexului sportiv și de pregătire educațională finanțat din fonduri norvegiene în cadrul Proiectului Correctional,
– dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC a sălilor de clasă și laboratorului informatic prin PNRR, Componenta C15 Educație.


SNPAP Târgu Ocna gazdă pentru 16 studenți din cadrul Academiei Justiție din Polonia, aflați în vizită de studiu în România

În perioada 8-11 mai  2023, o delegație formată din 16 studenți și 4 profesori din cadrul Academiei de Justiție din Varșovia, Polonia, a desfășurat o vizită de studiu la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

Vizita de studiu a început, în data de 9 mai 2023, cu prezentarea informațiilor generale referitoare la sistemul penitenciar din România, prezentare urmată de vizitarea instituției, ocazie cu care oaspeții școlii au avut oportunitatea de a vedea spațiile administrative, spațiile de cazare pentru elevi, sălile de clasă, cabinetele de e-learning, sălile de curs, simulatorul de specialitate și Memorialul Târgu Ocna.

Pentru atingerea obiectivelor vizitei, agenda a  inclus și vizitarea Penitenciarului Spital din Târgu Ocna, ocazie care le-au permis oaspeților să afle mai multe detalii despre sistemul penitenciar din România și să observe condițiile de detenție și chiar să interacționeze cu persoanele private de libertate.

Conform agendei de lucru, în data de 10 mai 2023, studenții din Polonia au primit informații cu privire la procesul de evaluare a riscului pe care îl prezinta persoanele private de libertate de la intrarea în penitenciar și pe parcursul executării pedepsei.

Totodată, aceștia au participat și la discuții libere cu elevii școlii noastre, ocazie cu care au putut afla mai multe detalii despre condițiile de cazare și școlarizare, despre procesul educațional și nu în ultimul rând despre activitățile extra didactice în care aceștia sunt implicați.

Această vizită de studiu se înscrie în contextul bunelor relații de colaborare dintre Academia de Justiție din Polonia și Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și a vizat schimbul de experiență și bune practici în domeniul penitenciar.

 

 


Elevii SNPAP au participat la un exercițiu tehnico – tactic ”Prevenirea și stingerea incendiilor si acordarea primului ajutor”

În data de 27 aprilie 2023 elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna au participat la  exercițiul tehnico – tactic cu tema ”Prevenirea și stingerea incendiilor și acordarea primului ajutor”.

 Activitatea a fost organizată conform „Calendarului activităților privind programul de educație preventivă în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2023”, în colaborare cu Detașamentul de Pompieri Onești.

În cadrul activității  specialiștii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești le-au prezentat elevilor modul corect de acordare a  primului ajutor în caz de:  accident rutier, sufocare, hemoragii, plăgi, entorse, fracturi, arsuri, intoxicații precum și cum să reacționeze eficient în cazul producerii unui incendiu.

La această activitate elevii au fost foarte receptivi față de informațiile prezentate, purtându-se un dialog constructiv cu specialiștii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, activitatea fiind interactivă, elevii adresând întrebări pentru lămuriri sau completări, inclusiv participând la demonstrațiile practice sub coordonarea specialiștilor.

Această activitate a facilitat conștientizarea  faptului că, la nivel comunitar, acțiuni minore de pregătire pot avea un impact mare în limitarea și înlăturarea efectelor negative produse de o situație de urgență, făcând posibilă revenirea la starea de normalitate într-un timp mai scurt.

Pentru Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, astfel de activități reprezintă o ocazie de a pregăti elevii pentru a reacționa în diverse situații deosebite, completând, în acest mod, procesul de pregătire pe care aceștia îl parcurg în cadrul instituției noastre.

 

 

 

 

 

 


SNPAP Târgu Ocna gazdă pentru 10 studenți din cadrul Academiei de Pregătire a Personalului de Penitenciare KRUS – Norvegia, aflați în vizită de studiu în România

În perioada 23 – 27 aprilie 2023, o delegație formată din 10 studenți și 2 profesori din cadrul Academiei de Pregătire a Personalului de Penitenciare (KRUS) din Norvegia a desfășurat o vizită de studiu la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

Activitatea a vizat schimbul de experiență și bune practici în domeniul penitenciar și s-a desfășurat în baza Protocolului de colaborare semnat între Academia de Pregătire a Personalului de Penitenciare (KRUS) din Norvegia si Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

Vizita de studiu a început, în data de 24 aprilie 2023, cu prezentarea informațiilor generale referitoare la sistemul penitenciar din România, prezentare urmată de vizitarea instituției, ocazie cu care ospeții școlii au avut oportunitatea de a vedea spațiile administrative, spațiile de cazare pentru elevi, sălile de clasă, cabinetele de e-learning, sălile de curs, simulatorul de specialitate și Memorialul Târgu Ocna, compus din muzeul penitenciarelor, Calea Mărturisitorilor, capela și biserica de lemn închinată martirilor și mărturisitorilor din închisorile comuniste.

Pentru atingerea obiectivelor vizitei, agenda a  inclus și vizitarea Penitenciarului Spital din Târgu Ocna și a Penitenciarului Bacău, ocazii care le-au permis oaspeților să afle mai multe detalii despre sistemul penitenciar din România și să observe condițiile de detenție și chiar să interacționeze cu persoanele private de libertate.

Conform agendei de lucru, în următoarele zile, studenții norvegieni au primit informații cu privire la procesul de evaluare a riscului pe care îl prezinta persoanele private de libertate de la intrarea în penitenciar și pe parcursul executării pedepsei.

Totodată, aceștia au participat și la un program de pregătire specializată, denumit ”Managementul riscurilor și a situațiilor de criză în mediul penitenciar”, program care este aplicat atât în pregătirea elevilor școlii noastre, cât și a studenților Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, specializarea penitenciare, care au efectuat stagii de pregătire la Târgu Ocna.

Faptul că Academia de Pregătire a Personalului de Penitenciare din Norvegia a ales să revină pentru a patra oară în România cu o nouă grupă de studenți, după experiența vizitelor de studiu efectuate anii trecuți cu aceeași tematică, reprezintă pentru noi o confirmare a faptului că activitatea școlii este una de nivel european.

Vizitele  de studiu realizate se înscriu în contextul bunelor relații de colaborare dintre Statul norvegian si Administrația Națională a Penitenciarelor din România, aspect concretizat și prin demararea proiectului ”CORRECTIONAL”, un proiect amplu care are, printre alte obiective majore, și o componentă care vizează modernizarea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

 

 

 

 

 


Anunț Achiziție directă SF – termen limită de depunere oferte 30.03.2023, ora 12:00

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare organizează achiziție directă pentru Servicii de proiectare pentru întocmire Studiu de fezabilitate completat cu elemente DALI pentru obiectivul de investiții ”Modificarea rețelei proprii de distribuție a gazelor naturale din incinta SNPAP Tg.Ocna”, conform Anunțului de publicitate nr. ADV1352153 publicat în SEAP în data de 20.03.2023 – condițiile de participare cu ofertă de preț le puteți găsi AICI, sau la tel. 0234 344149, int. 108.


100 de elevi donatori de sânge în cadrul campaniei „Donează pentru viață”

În contextul lipsei acute de sânge din sistemul medical și în scopul dezvoltării spiritului civic în rândul elevilor Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, la sediul instituției noastre a fost organizată, în perioada 15 – 16 martie 2023, o campanie de donare de sânge pentru a veni în ajutorul oamenilor aflați în suferință, oferindu-le, prin acest gest, o șansă la viață.
Această activitate a beneficiat de implicarea a 100 de donatori, elevi ai școlii noastre, care au dăruit, cu generozitate, 45,000 ml de speranță pentru cei aflați într-o situație deosebită, pentru care sângele donat ar putea însemna salvarea vieții.
Campania de donare de sânge încheiată în data de 16 martie este a doua de acest gen la care participă elevii din această promoție, prima fiind organizată în luna noiembrie 2022, când s-au înregistrat 142 de donatori.
Activitățile de acest gen au intrat în tradiția școlii încă din anul 2014 și sunt realizate în colaborare cu Centrul de Transfuzii Bacău.
Nevoia permanentă de sânge ne determină să conștientizăm cât de importanți suntem la nivel individual și cât de mult putem contribui la susținerea stării de bine în rândul semenilor noștri.
Se reconfirmă astfel, faptul că, sistemul de valori pe care școala noastră îl insuflă elevilor în cadrul procesului de pregătire produce deja efecte prin schimbarea mentalităților și creșterea gradului conștientizare și de responsabilitate socială.


Conduită preventivă în trafic – Prevenirea implicării în accidente rutiere

Conducerea defensivă este conducerea într-o manieră care folosește strategii de siguranță ce permit șoferilor să aibă o atitudine predictibilă indiferent de condițiile de drum, vreme și acțiunile celorlalți șoferi de pe drum.

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna acordă o importanță deosebită conștientizării, de către elevi, a pericolelor rutiere și organizează, anual, activități pe tema conducerii preventive și a respectării regulilor de circulație.
În acest context, în data de 09 martie 2023, la sediul structurii de învățământ din Târgu Ocna, domnul Dan GÎRTOFAN, multiplu campion național de raliu, însoțit de către domnul Cătălin TODERAȘ, au susținut în fața elevilor și a personalului școlii o prelegere privind principiile conducerii defensive, subliniind faptul că, pentru a fi în siguranță la volan, șoferii trebuie, concomitent, să adopte o conduită preventivă, precum și un stil de conducere defensiv. În ultima parte a instruirii, domnul plutonier adjutant Adrian LĂCĂTUȘU din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov a prezentat elevilor modalități de acordare a primului ajutor.
Obiectivul școlii urmărit prin organizarea acestor tipuri de activități este acela de a dezvolta elevilor un comportament responsabil și o conduită preventivă în trafic, elemente de bază pentru prevenirea accidentelor rutiere.


160 de elevi de liceu și gimnaziu au vizitat Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna în cadrul programului ”Săptămâna Altfel”

În perioada  27 februarie – 03 martie 2023, în cadrul activităților desfășurate cu ocazia programului „Săptămânii Altfel”, 160 de elevi din cadrul  Colegiului Sportiv ”Nadia Comăneci” Onești, al Liceului Teologic „Fericitul Ieremia” și elevi din cadrul Colegiului Național „Grigore Moisil” din Onești, însoțiți de profesori și diriginți, au vizitat Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

În deschiderea vizitelor, elevilor  le-a fost prezentat filmul „Carte deschisă”, film în care sunt evidențiate principalele activități desfășurate de către elevii școlii noastre, iar ulterior, aceștia au avut ocazia de a vizita școala: săli de curs, simulatorul de specialitate, cabinetul de cunoaștere a armamentului, sălile de e-learning, sala de consiliu, pavilionul de cazare, cantina pentru servirea mesei și terenul de fotbal în aer liber.

Cu ocazia vizitei, elevii au asistat la lucrări practice privind activitățile din penitenciar, desfășurate în simulatorul de specialitate, au participat la activități privind manipularea armamentului, în laboratorul de „Cunoașterea armamentului” și au putut observa tehnici de autoapărare executate de către elevii noștri, în sala de sport.

Elevilor aflați în vizită le-au fost prezentate procedura de accedere în poliția penitenciară, specificul și complexitatea profesiei de polițist de penitenciare, precum și beneficiile alegerii unei cariere profesionale în sistemul penitenciar.

Vizitele au inclus și prezentarea Memorialului Târgu Ocna compus din Muzeul Penitenciarelor, Biserica închinată martirilor și mărturisitorilor din închisorile comuniste, capela școlii și Calea Martirilor. Cu această ocazie, preotul capelan Florin SMARANDI le-a oferit elevilor o remarcabilă lecție de istorie privind perioada comunistă, subliniind  sacrificiul martirilor pentru apărarea valorilor naționale și a dreptului poporului român la credință și libertate.

 

Vizitatorii, mici și mari, au părăsit școala noastră încântați de clipele petrecute alături de noi, iar unii dintre ei chiar cu dorința de a deveni polițiști de penitenciare și de a purta uniformă.

Pentru instituția noastră Programul „Săptămâna altfel” a fost un nou prilej de a promova atât oferta educațională a școlii și activitățile extra-didactice care sunt organizate pentru fiecare serie de elevi, cât și particularitățile activității profesionale a polițiștilor de penitenciare din sistemul penitenciar românesc.

 

 

 

 

 

 


Campanie antidrog la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna

În perioada 27-28 februarie 2023, în cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a avut loc sesiunea de pregătire cu tema „Instruire de bază în domeniul drogurilor”, activitate organizată în colaborare cu Agenția Națională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Bacău.

În cele două zile de sesiune, domnul comisar șef de poliție Radu Năforniță, din cadrul Agenției Naționale Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău, a transmis  elevilor informații cu privire la atribuțiile instituționale ale Agenției Naționale Antidrog, prevederile legislative în domeniul traficului și consumului de droguri și măsurile cu privire la combaterea consumului și traficului de droguri în sistemul privativ de libertate.

În data de 28.02.2023, elevii din cadrul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și elevii din cadrul structurii arondate S.N.P.A.P. secția Arad au fost instruiți de către domnul comisar de poliție Milea Adrian, din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, cu privire la diferite tipuri de droguri și efectele acestora, precum  și despre riscurile generate de consumul de substanțe psihoactive.

Activitățile sunt circumscrise Activității 11.2.3. Implementarea programelor de formare inițială și continuă în domeniul drogurilor, Obiectiv specific OS 11.2. Dezvoltarea și consolidarea capacității de răspuns a structurilor naționale specializate în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri din cadrul Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale în Domeniul Drogurilor 2022 – 2026, aprobată prin HG. 334 din 2022.

 

 

 

 

 


SNPAP Târgu Ocna, gazdă a vizitei de studiu a delegației Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova

În contextul bunelor relații de prietenie și colaborare, în perioada 21- 24 februarie 2023, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a găzduit vizita de studiu a delegației de specialiști din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova, formată din directori de penitenciare și alți ofițeri cu funcții de conducere.
Scopul vizitei a fost analizarea aspectelor practice privind sistemul progresiv de executare a pedepselor privative de libertate aplicat în sistemul penitenciar românesc, precum și cunoașterea procesului de pregătire a polițiștilor de penitenciare.
Vizita de studiu a început, în data de 22 februarie 2023, cu prezentarea ofertei educaționale a școlii, urmată de vizitarea instituției, ocazie cu care ospeții școlii au avut oportunitatea de a vedea spațiile administrative, spațiile de cazare pentru elevi, sălile de clasă, cabinetele de e-learning, sălile de curs, simulatorul de specialitate și Memorialul Târgu Ocna, compus din muzeul penitenciarelor, Calea Mărturisitorilor, capela și biserica de lemn închinată martirilor și mărturisitorilor din închisorile comuniste.
În partea a doua a zilei, delegația a vizitat Centrul Educativ Târgu Ocna, unde le-a fost prezentat specificul unității și aspecte practice privind regimul execuțional penal aplicabil minorilor sancționați penal.
Conform agendei, în data de 23 februarie 2023, delegația a vizitat Spitalul Penitenciar Târgu Ocna, unde au putut vizita și observa infrastructura, dotările actuale ale unității, dar și strategia de dezvoltare a spitalului privind îmbunătățirea serviciilor medicale, a condițiilor de detenție și creșterea capacității de cazare.
În partea a doua a zilei, la sediul școlii, a avut loc sesiunea de lucru pe tema „Provocări și oportunități specifice sistemului progresiv de executare a pedepselor privative de libertate”, sesiune coordonată de către profesorii din cadrul catedrei de Teorie și Practică Penitenciară, activitate în cadrul căreia au avut loc discuții dedicate aspectelor teoretice și practice privind regimul execuțional penal românesc actual, în contextul procesului de implementare a sistemului progresiv de executare a pedepselor privative de libertate în sistemul penitenciar din Republica Moldova.
După cum este cunoscut, instituția noastră școlarizează tineri moldoveni pentru sistemul penitenciar din Republica Moldova, sens în care cifra de școlarizare include, în fiecare an școlar, 20 de locuri cu această destinație. În acest context, în cadrul vizitei de studiu, delegația din Republica Moldova a avut ocazia să participe la întâlnirea cu elevii moldoveni aflați la cursuri în anul școlar în curs, prilej cu care au fost apreciate condițiile de școlarizare și calitatea procesului de pregătire pe care le asigură instituția noastră.
Pentru atingerea tuturor obiectivelor propuse, în data de 24 februarie 2023 delegația va vizita Penitenciarul Bacău, ultima activitate din cadrul vizitei de studiu.
Acest schimb de experiență a constituit încă un prilej de a consolida relațiile de bună colaborare dintre Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova și de deschidere a unor noi oportunități de cooperare.


Bilanțul activităților desfășurate de Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna în anul 2022

În ziua de 09 februarie 2023, începând cu ora 1200, la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, a avut loc ședința de bilanț a activităților desfășurate în anul 2022.

Conform agendei, ședința a început cu intonarea imnului de stat și a continuat cu intervenția directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de poliție penitenciară Claudiu ROMÂNU, care a dorit să sublinieze că, activitatea școlii este una pe care o apreciază în mod deosebit, fapt pentru care a insistat să ne transmită toate gândurile bune în mod personal și să ne asigure de tot sprijinul în realizarea proiectelor pe care ni le-am propus pentru viitor. Totodată, domnia sa a felicitat conducerea și personalul școlii pentru evoluția constantă a școlii, vizibilă de la an la an, și pentru preocuparea constantă de a menține actul didactic la un nivel foarte ridicat.   În finalul intervenției sale, directorul general adjunct a reiterat importanța digitalizării la nivelul sistemului penitenciar, exprimându-și dorința ca SNPAP să devină un etalon în acest domeniu.

În format online ne-au mai fost alături din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor, comisar șef de poliție penitenciară Florian TUDOROIU, directorul Direcției Management Resurse Umane și reprezentanți ai structurii de învățământ SNPAP- Secția Arad.

Cuvântul care ar putea caracteriza cel mai bine activitatea din anul 2022 este „dinamism”, întrucât anul ce a trecut a fost plin de activități și cu multe obiective realizate și cu impact asupra evoluției viitoare a școlii: continuarea procesului de digitalizare, diversificarea ofertei educaționale și creșterea cifrei de școlarizare, autorizarea școlii ca furnizor de formare profesională pentru alte ocupații, promovarea proiectului noului Regulament de organizare și funcționare, promovarea și consolidarea imaginii instituției și a relațiilor externe, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii prin continuarea unor proiecte de investiție de mare amploare.

Misiunea Școlii, care vizează implementarea și dezvoltarea unui sistem de pregătire care să corespundă cerințelor reale de formare și dezvoltare a aptitudinilor și competențelor profesionale ale personalului de penitenciare, a fost realizată cu succes și pe parcursul anului 2022, atât prin cursurile destinate elevilor, cât și prin coordonarea și organizarea tuturor cursurilor de formare inițială din sistemul penitenciar.

Un alt element de interes, punctat în cadrul ședinței de bilanț, a fost consolidarea imaginii instituției, obiectiv  realizat prin colaborarea cu instituții naționale și instituții din Europa și prin activități organizate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană în care școala este partener, dar și prin activități organizate împreună cu comunitatea locală sau cu alte instituții cu care școala noastră a încheiat protocoale de colaborare.

Schimburile de experiență la care a participat personalul școlii, precum și vizitele de lucru organizate de către SNPAP pentru partenerii străini contribuie atât la modernizarea procesului didactic, cât și la menținerea standardelor ridicate pe care școala și le-a stabilit.

 

Pentru anul 2023, Școala noastră își dorește implementarea noului Regulament de organizare și funcționare, creșterea cifrei de școlarizare cu 30-40 locuri, organizarea concursului de admitere în luna iulie, modificarea structurii anului școlar, realizarea programului de pregătire pe tema luării de ostatici, cu studenți din cadrul KRUS din Norvegia, realizarea programului de pregătire „Atitudinea personală în mediul penitenciar” cu studenții  Academiei de poliție „Al. I. Cuza” București, dotarea și darea în folosință a Sălii de fitness, finalizarea lucrărilor de reparație capitală și modernizare la Pavilionul B – cazare elevi, demararea lucrărilor de reparație capitală și modernizare a Blocului alimentar, demararea lucrărilor pentru construcția Complexului sportiv și de pregătire educațională finanțat din fonduri norvegiene în cadrul Proiectului Correctional, inițierea de proiecte de investiție noi, respectiv: reparație capitală și modernizare Pavilion A – cazare elevi, reparație capitală și modernizare Gard împrejmuitor și parcare, reabilitare rețelei de apă, agent termic și canalizare din cadrul școlii.

În încheierea ședinței, personalul școlii a fost felicitat pentru implicare, profesionalism și modul exemplar de realizare a sarcinilor de serviciu, toate acestea contribuind în mod decisiv la realizarea tuturor obiectivelor asumate de către instituția noastră, ocazie cu care directorul școlii a înmânat diplome de onoare și de excelență colegilor care s-au evidențiat prin activitatea desfășurată în cursul anului 2022.

 

 

 

 

 


SNPAP Târgu Ocna, gazdă a vizitei de studiu a delegației Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova

În perioada 25- 27  ianuarie 2023, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a găzduit vizita delegației Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova formată din doamna comisar principal de justiție Nadia GOSPODARENCO, director adjunct al Penitenciarului de tip spital nr.16 – Pruncul și domnul comisar de justiție Vasile BURUIAN – ofițer principal al Serviciului de administrare clădiri și deservire tehnică al Direcției management logistic.

Obiectivele acestei vizite au vizat cunoașterea activităților specifice școlii noastre, precum și  schimbul de informații și bune practici în domeniul asistenței medicale în cadrul sistemului administrației penitenciare.

În acest context, în data de 25 ianuarie 2023, membrii delegației din Republica Moldova au avut oportunitatea de a participa la o întâlnire cu cadrele didactice din cadrul Școlii și de a afla mai multe informații despre desfășurarea procesului de formare profesională a viitorilor agenți de poliție penitenciară.

În  data de 26 ianuarie 2023, delegația a vizitat Penitenciarul Spital Târgu Ocna, ocazie cu care directorul instituției a prezentat infrastructura și dotările actuale ale unității, dar și strategia de dezvoltare a spitalului prin realizarea unor condiții de muncă moderne, prin îmbunătățirea serviciilor medicale și a condițiilor de detenție și prin creșterea capacității de cazare. De asemenea, întâlnirea a oferit participanților prilejul de a discuta despre noi oportunități de cooperare în domeniul medical, în vederea îmbunătățirii unor proceduri de lucru.

În data de 27 ianuarie 2023, a avut loc vizitarea Școlii cu prezentarea facilităților logistice și didactice prin care este sprijinit procesul de învățământ, școala având un simulator de specialitate proiectat pentru a ajuta viitorul agent de poliție penitenciară să se familiarizeze în mod concret cu specificul și particularitățile unei secții de deținere și, totodată, de a pune efectiv în practică noțiunile teoretice pe care le parcurg în decursul anului.

Vizitarea școlii a oferit delegației străine ocazia de a-și contura o imagine de ansamblu  privind misiunea și viziunea instituției noastre fapt ce implică eforturi constante în vederea îmbunătățirii infrastructurii necesare organizării procesului instructiv-educativ.

Vizita de lucru a delegației străine a constituit un prilej de a consolida relațiile de bună colaborare dintre Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova și Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, precum și o oportunitate de a identifica noi domenii de cooperare


Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna prezentă la Conferință anuală a Rețelei Școlilor de Învățământ Militar din România Ediția a II-a

În perioada 26- 27 ianuarie 2023, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, reprezentată prin directorul școlii- comisar șef de poliție penitenciară Vasile SCUTARU, a participat la ediția a II-a a Conferință a Rețelei Școlilor de Învățământ Militar din România. Conferința a fost organizată de către Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, iar tema discuțiilor din acest an a fost  „Provocări actuale și viitoare în formarea inițială a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională”.

             Pe lista invitaților, pe lângă școlile de învățământ militar membre, s-au numărat domnul  Sorin ION- Secretar de stat în Ministerul Educației, chestor de poliție Marcel SIMION- vicepreședinte al Corpului Național al Polițiștilor și colonel Claudiu CHINDRIȘ- retor al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Prima zi a Conferinței (26 ianuarie 2023) a debutat cu prezentarea Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, a partenerilor și a continuat cu prezentarea și aprobarea cererilor de adeziune a noilor parteneri. Astfel, s-au alăturat rețelei Academia de Poliție din Republica Moldova, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, Şcoala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, și Școala  Militară de Maiștri Militari și Subofițeri de Logistică „Gheorghe Lazăr”.

Pentru cea de-a doua zi (27 ianuarie 2023), agenda Conferinței a cuprins discutarea temelor „Sistemul de recrutare și selecție a candidaților pentru instituțiile de învățământ militar  și ordine publică din România” și „Scăderea numărului de candidați la concursul de admitere în școlile militare și ordine publică”.

Tot în ziua a doua a conferinței, în vederea preluării președinției R-SIM pentru anul 2023, a avut loc cel mai important moment al conferinței, respectiv Ceremonialul de predare a președinției R-SIM.

Într-un cadru solemn, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”, Drăgășani a preluat președinția R-SIM pentru anul 2023, fiind reprezentantă de către general de brigadă Marian ZAMFIR – directorul Școlii, care și-a asumat acest rol prin depunerea candidaturii.

Rețeaua Școlilor de Învățământ Militar din România (R-SIM) a fost creată prin semnarea unui Protocolului de cooperare instituțională în anul 2020, la inițiativa Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, cu participarea instituțiilor de învățământ preuniversitar militar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a Ministerului Justișiei.


SNPAP Târgu Ocna, gazdă a vizitei de studiu a delegației Oficiului Avocatului Poporului din Republica Moldova

 În data de 19 decembrie 2022, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a găzduit vizita delegației Oficiului Avocatului Poporului din Republica Moldova, condusă de către domnul Ceslav PANICO, Avocatul Poporului din Republica Moldova și a delegației Instituției Avocatului Poporului din România, condusă de către domnul Daniel IOVĂNESCU, adjunct al Avocatului Poporului.

Scopul acestei vizite a fost împărtășirea experienței privind cele mai bune practici în domeniul protecției și promovării drepturilor și liberaților omului, precum și în domeniul monitorizării respectării acestora. Totodată, prin realizarea acestei vizite de studiu, delegația și-a propus familiarizarea noului personal cu activitatea instituțiilor relevante din România.

Întâlnirea a continuat cu vizitarea școlii și cu un concert de colinde susținut de către elevi, sub coordonarea cadrelor didactice, oaspeții urmând să se deplaseze către Penitenciarul Bacău, ultimul obiectiv din programul zilei de 19 decembrie 2022.

Conform agendei de lucru, pentru atingerea obiectivelor propuse, mâine, 20 decembrie 2022, delegațiile vor vizita Primăria Orașului Târgu Ocna,  Centrul educativ Târgu Ocna și Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități din Târgu Ocna.

Acest schimb de experiență realizat de către personalul Oficiului Avocatului Poporului din Republica Moldova a constituit un prilej de a consolida relațiile de bună colaborare dintre aceștia și Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și de deschidere a noi oportunități de cooperare.


Elevii SNPAP prezenți la defilările dedicate zilei de 1 decembrie

Sărbătorirea celor 104 ani de la Uniunea tuturor românilor într-un singur stat aduc, din nou, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna la defilările dedicate celei mai mari sărbători naționale.
Astfel cu ocazia zilei de 1 decembrie, elevii școlii au participat la ceremoniile organizate de Primăria orașului Bacău, Primăria comunei Dofteana și Primăria orașului Târgu Ocna.
Cu entuziasm și mândrie în suflet, parte a marii familii a sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, elevii au defilat păstrând cadența valorilor comune în pași, suflet și misiune.


Conferința Drepturile omului și evoluția societății: realități, interpretări, tendințe Ediția a 6 a 2022

„Libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea celuilalt!”
John Stuart Mill

Conștienți fiind de importanța laturii prioritar umaniste a activității sistemului penitenciar și implicațiile pe care le pot avea actele de nerespectare a drepturilor omului în demersul profesional elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna au avut deschiderea de a participa la cea de-a 6 a ediție a Conferinței cu tema: ”Drepturile omului și evoluția societății: realități, interpretări, tendințe” organizată în data de 24 noiembrie 2022 la sala de festivități a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.
Conferința a fost deschisă de către doamna comisar șef de poliție penitenciară Carmen PREDA cu citirea articolului 1 al Declarației Universale a Drepturilor Omului: „Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității” și trasarea direcțiilor dezbaterilor: drepturile omului din perspectiva sistemului penitenciar și din perspectiva persoanelor private de libertate.
În continuarea conferinței doamna comisar de poliție penitenciară Simona MELEȘCANU COȘET, din cadrul Penitenciarului Bacău, a subliniat rolul esențial al procesului de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, deoarece ele nu aparțin sistemului penitenciar ci societății.
În cadrul aceleiași conferințe, un element de noutate a fost reprezentat de mărturiile persoanelor private de libertate din cadrul Penitenciarului Bacău și din cadrul Centrului Educativ Târgu Ocna.
Comisar de poliție penitenciară Viorel Marcel VOICU, directorul Centrului Educativ Târgu Ocna le-a vorbit elevilor despre dreptul de a evolua în cariera profesională și i-a îndemnat să se dezvolte pe plan profesional și personal într-un sistem penitenciar, care a înregistrat o dezvoltare continuă de-a lungul timpului. De asemenea, domnia sa a subliniat rolul pe care elevii îl vor avea în reintegrarea socială a persoanelor private de libertate.
În continuare evenimentul s-a bucurat de prelegerile susținute de către domnul inspector de poliție penitenciară Laurențiu Mihai SĂBĂREANU din cadrul Penitenciarului Mioveni pe tema „ Comunicarea și avansarea în carieră” și de către domnul comisar șef de poliție penitenciară Adrian IACOB director al Penitenciarului Târgu Mureș pe tema „Drepturile polițiștilor de penitenciare din perspectiva drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”.
Evenimentul s-a dovedit a fi un prilej de conștientizare a existenței drepturilor pe care le are fiecare ființă umană, fără discriminare, dar și a necesității cunoașterii acestora, văzute nu numai prin prisma caracterului profesiei pe care elevii Școlii urmează să o practice după absolvirea acesteia, ci și prin prisma simplului cetățean, care trebuie să își cunoască drepturile, să respecte tradițiile și valorile neamului căruia îi aparține.


Conferința națională cu participare internațională ” Decret – Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective” Ediția 6/2022

În perioada 10 – 11 noiembrie 2022 a avut loc cea de-a 6-a ediție a Conferinței naționale cu participare internațională ”Decret – Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective”. Anul acesta, conferința a făcut parte dintr-o serie de evenimente organizate de către Universitatea „George Bacovia” din Bacău cu prilejul celebrării a 30 de ani de existență.

Prima zi a conferinței s-a desfășurat la sediul universității din Bacău și a inclus organizarea celei de-a III-a ediții a evenimentului „Aleea Prevenirii”, un eveniment dedicat informării participanților la conferință asupra acțiunilor și activităților desfășurate de instituții publice cu un rol important în prevenirea și combaterea fenomenelor de delincvență și devianță.

La această activitate Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a participat cu un stand de prezentare și a fost reprezentată de către profesorii din cadrul catedrei Științe juridice și socio –umane, însoțiți de elevi ai școlii.

A doua zi a Conferinței a fost dedicată temei ”Noutăți și perspective privind managementul schimbării în instituțiile din sistemul penitenciar” și s-a desfășurat la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. Au fost abordate subiecte precum „Înțelegerea violenței domestice ca mecanism psihologic de exprimare a agresivității” și „Considerente etice ale cercetărilor psihologice în mediul penitenciar”.

Evenimentul s-a bucurat de prezența domnului conferențiar universitar dr. Nelu Niță, din cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău, a doamnei profesor universitar dr. Elena – Nicoleta Hegheș, Cercetător Științific II Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, a doamnei Simona Maria Stănescu, Cercetător Științific I abilitat la Institutul de Cercetare a Calității Vieții  al Academiei Române, a domnului profesor dr. Valentin – Stelian Bădescu, Cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice, „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și a doamnei conferențiar universitar dr. Ruxandra – Oana Răianu, din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București.

Participarea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna în calitate de partener la organizarea ediției a 6-a a Conferinței, reprezintă o continuare a demersurilor de dezvoltare a competențelor în rândul elevilor, în materie de prevenire și gestionare a fenomenului infracțional, cu aplicabilitate specifică în domeniul execuțional penal.

 

 

 

 

 

 

 


Donăm împreună- elevii SNPAP se alătură campaniilor de donare de sânge

„Fiecare donator de sânge este un erou.”

În timpuri marcate de incertitudine și cu o pace atât de fragilă, elevii și personalul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna au decis să se implice și anul acesta în campanii de ajutorare pentru oamenii greu încercați, oferindu-le prin acest gest o șansă la viață.
În acest context, în zilele 08 și 09 noiembrie 2022, personalul și elevi ai școlii au participat voluntar la o campanie de donare de sânge, care a reușit implicarea a 142 de donatori, o activitate umanitară care a intrat în tradiția școlii încă din anul 2014, realizată în colaborare cu Centrul de Transfuzii Bacău.
În urma depunerii jurământului militar, gestul altruist al elevilor vine ca o confirmare a devotamentului și a dăruirii în slujba compatrioților, așa cum și-au asumat prin jurământ.
Se reconfirmă astfel, faptul că sistemul de valori pe care școala noastră îl insuflă elevilor în cadrul procesului de pregătire produce deja efecte prin schimbarea mentalităților și creșterea gradului conștientizare și de responsabilitate socială.
În desfășurarea campaniei, elevii au fost sprijiniți de conducerea școlii și de cadrele didactice care le-au oferit oportunitatea de a-și manifesta umanismul, compasiunea și respectul față de semeni.

 


Sari la conținut

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii