Astăzi 22-04-2024 sunt: 715 persoane private de libertate

12.12.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de asistent medical (generalist) la Penitenciarul Vaslui

19.04.2024 – Rezultate proba scrisă

17.04.2024 – Barem de evaluare și notare proba scrisă

17.04.2024 – Planificare proba scrisă


16.04.2024 – Rezultate proba interviului

16.04.2024 – Planificare proba interviului


15.04.2024 – Rezultate proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu 

15.04.2024 – Planificare proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu


CALENDARUL ESTIMATIV AL DERULĂRII PROBELOR DE CONCURS


Rezultate verificare dosare concurs (inclusiv condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical)


22.02.2024 – Rezultate finale testare psihologică

22.02.2024 Rezultate contestații testare psihologică

16.02.2024 – Rezultate inițiale testare psihologică

12.02.2024 – Planificare testare psihologică


Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)


  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
  • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

 

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.