Astăzi 25-07-2024 sunt: 715 persoane private de libertate

05.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 5 posturi de agent (operativ) – bărbați, din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar la Penitenciarul Vaslui

Proces verbal rezultate FINALE proba scrisă

Proces verbal rezultate soluționare contestații proba scrisă

Proces verbal rezultate proba scrisă

Barem definitiv evaluare și notare probă scrisă

Rezultatele soluționării constestațiilor depuse la baremul de evaluare și notare la proba scrisă

Barem de evaluare si notare proba scrisa

Planificare probă scrisă 21.09.2023

Rezultate proba interviului 20.09.2023

Planificare proba interviului 20.09.2023

ERATĂ Calendar estimativ al derulării probelor de concurs

Rezultate probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului 19.09.2023

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului 19.09.2023

Rezultate probă sportivă pentru evaluarea performanței fizice 18.09.2023

Planificare probă sportivă 18.09.2023

CALENDARUL ESTIMATIV AL DERULĂRII PROBELOR DE CONCURS

Rezultate verificare dosare concurs (inclusiv condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical)

Rezultate finale testare psihologică:

NOTA: Tipizatul fișei medicale se eliberează în intervalul orar 13:00 – 14:30, LUNI – VINERI!

Rezultate contestații testare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
  • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere
declaraţie
opis

 

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.