Astăzi 25-07-2024 sunt: 715 persoane private de libertate

30.12.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de ofițer (achiziții publice) din cadrul sectorului economico – administrativ

Proba scrisă:

Proba interviului:

Proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

 

CALENDARUL ESTIMATIV AL DERULĂRII PROBELOR DE CONCURS

 

Rezultate verificare dosare concurs (inclusiv a condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate contestații testare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

Rezultate verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Anunt de concurs CLICK AICI!

  • Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a postului
  • Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Cerere de înscriere
Declaraţie
Opis

Informaţii-COVID
Chestionar-COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.