Astăzi 23-06-2024 sunt: 715 persoane private de libertate

02.08.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de agent administrativ (contabil) din cadrul sectorului economico – administrativ

            ANUNȚ REZULTATE FINALE PROBĂ SCRISĂ!

            REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ

            REZULTATE PROBA SCRISĂ

            BAREM DEFINITIV DE EVALUARE ȘI NOTARE PROBĂ SCRISĂ 

            REZULTATE CONTESTATII BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE PROBĂ SCRISĂ

Proba scrisă:

           BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE PROBA SCRISĂ

Proba interviului:

Proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

 

CALENDAR ESTIMATIV AL DERULĂRII PROBELOR DE CONCURS

 

Verificare dosare concurs (inclusiv condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical, precum și existența dovezii de achitare a taxei):

16.12.2021 – Tabel rezultate verificare dosare candidați înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

Rezultate finale testare psihologică: 
06.12.2021 – Rezultate finale testare psihologica

Rezultate iniţiale testare psihologică: 
26.11.2021 – Rezultate inițiale testare psihologică 23-24.11.2021

Planificare testare psihologică:
19.11.2021 – Planificare evaluare psihologică 23-24.11.2021

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):
25.08.2021 – Tabel rezultate verificare dosare candidați înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

Anunt de concurs CLICK AICI!

  • Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a postului
  • Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Cerere de înscriere
Declaraţie
Opis

Informaţii-COVID
Chestionar-COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.