Astăzi 23-06-2024 sunt: 715 persoane private de libertate

30.10.2020 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de medic specialist (medicină generală/medicină de familie)

Posturi scoase la concurs pentru Penitenciarul Vaslui:

 • medic specialist Medicină generală/Medicină de familie – un post (dosarul se depune la Penitenciarul Vaslui);

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor „apt”  psihologic și „apt” medical):

18.11.2020 – Tabel rezultate verificare dosare candidați

Anunțul de concurs publicat în Viața Medicală nr. 43 din 30.10.2020 – format word-pdf

Anunțul de concurs publicat în Viața Medicală nr. 43 din 30.10.2020

Bibliografia, tematica și probele de concurs pentru postul de medic – specialitatea stomatologie generală

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Link anunț site Administrația Națională a Penitenciarelor

← Către pagina principală

20.10.2020 – Concurs de ocupare 1 post (ofițer) din sectorul tehnologia informației și comunicații 

Candidații să urmărească anunțul postat pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor – CLICK AICI

Posturi scoase la concurs pentru Penitenciarul Vaslui:

 • ofițer (tehnologia informației) – un post (dosarul se depune la Penitenciarul Vaslui, iar examenul se susține la Penitenciarul București-Rahova);

Verificare dosare concurs (inclusiv condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical, precum și existența dovezii de achitare a taxei) – afișat 25.03.2021

Rezultate finale testare psihologică – afișat 15.03.2021 

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică afișat 15.03.2021

Rezultate iniţiale testare psihologică  – afișat 09.03.2021

Planificare testare psihologică: 02.03.2021 – afișat 26.02.2021

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor „apt”  psihologic și „apt” medical):

12.11.2020 – Tabel rezultate verificare dosare candidați

Anunţul de concurs CLICK AICI!

cerere de înscriere

declaraţie

opis

← Către pagina principală

14.10.2020 – Concurs de ocupare 5 posturi din sectorul reintegrare socială

Candidații să urmărească anunțul postat pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor – CLICK AICI

Posturi scoase la concurs pentru Penitenciarul Vaslui:

 • ofițer (psiholog) – două posturi (dosarul se depune la Penitenciarul Vaslui, iar examenul se susține la Penitenciarul Arad);
 • ofițer (asistent social) – un post (dosarul se depune la Penitenciarul Vaslui, iar examenul se susține la Penitenciarul Mărgineni);
 • ofițer (educație) – un post (dosarul se depune la Penitenciarul Vaslui, iar examenul se susține la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna);
 • preot – un post (dosarul se depune la Penitenciarul Vaslui, iar examenul se susține la Penitenciarul Mioveni);

Verificare dosare concurs (inclusiv condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical, precum și existența dovezii de achitare a taxei):

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică:

Rezultate iniţiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) :

Anunţul de concurs CLICK AICI!

cerere de înscriere

declaraţie

opis

← Către pagina principală

05.10.2020 – Concurs de ocupare a 5 posturi de agent din sectorul economico-administrativ

Candidații să urmărească anunțul postat pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor – CLICK AICI

Posturi scoase la concurs pentru Penitenciarul Vaslui:

 • agent contabil – un post (dosarul se depune la Penitenciarul Vaslui, iar examenul se susține la Penitenciarul Iași);
 • agent responsabil economic – un post (dosarul se depune la Penitenciarul Vaslui, iar examenul se susține la Penitenciarul Iași);
 • agent bucătar – un post (dosarul se depune la Penitenciarul Vaslui, iar examenul se susține la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna);
 • agent conducător auto – două posturi (dosarul se depune la Penitenciarul Vaslui, iar examenul se susține la Penitenciarul Aiud);

Planificare probă interviu:

Calendar estimativ probe concurs:

Verificare dosare concurs (inclusiv condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical, precum și existența dovezii de achitare a taxei):

Rezultate finale testare psihologică:

Rezultate soluţionare contestaţii testare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică:

Planificare testare psihologică:

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

Anunţul de concurs CLICK AICI!

cerere de înscriere

declaraţie

opis

← Către pagina principală

28.09.2020 – Concurs de ocupare a unui post de agent în cadrul sectorului medical

Posturi scoase la concurs pentru Penitenciarul Vaslui:
 • asistent medical (generalist) – un post (dosarul se depune la Penitenciarul Vaslui, iar examenul se susține la Penitenciarul – Spital Târgu Ocna);

Rezultate finale concurs – CLICK AICI

Rezultate soluţionare contestaţii probă scrisă – CLICK AICI

Rezultate probă scrisă – CLICK AICI

Barem de evaluare și notare probă scrisă – CLICK AICI

Planificare probă scrisă – CLICK AICI

Rezultate probă interviu – CLICK AICI

Planificare probă interviu – CLICK AICI

Rezultate probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu – CLICK AICI

Planificare probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu – CLICK AICI

Calendar estimativ probe concurs – CLICK AICI

Verificare dosare concurs (inclusiv condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical, precum și existența dovezii de achitare a taxei):

Tabel rezultate verificare dosare candidați înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs – afișat 29.01.2021

Rezultate finale testare psihologică (candidații declaraţi „admis” vor completa dosarul cu fişa medicală şi taxa de concurs în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale):

Rezultate finale testare psihologică – afișat 19.01.2021

Rezultate testare psihologică:

Rezultate inițiale testare psihologică candidați planificați 11.01 – 12.01.2021 – afișat 15.01.2021

Planificare testare psihologică:

CHESTIONAR Covid

08.01.2021 – Planificare evaluare psihologică asistent medical generalist 12.01.2021

08.01.2021 – Planificare evaluare psihologică asistent medical generalist 11.01.2021

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

22.10.2020 – Tabel rezultate verificare dosare candidați înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

26.10.2020 – Rezultate finale verificare dosare candidați înscriși -din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

Anunţul de concurs CLICK AICI!

Cerere de înscriere

Declaraţie

Opis

← Către pagina principală

21.09.2020 – Concurs de ocupare a 12 posturi de agent în cadrul sectorului operativ

REZULTATE FINALE – în urma soluționării contestațiilor – afișat 23.12.2020

Rezultate – soluționare contestații – afișat 23.12.2020

Tipizat chestionar COVID – LA FIECARE PROBA CANDIDATII SE VOR PREZENTA CU CHESTIONARUL COVID COMPLETAT

Rezultate proba scrisă – afișat 18.12.2020, ora 16.00

Barem de evaluare si notare proba scrisă- afișat 16.12.2020 ora 20.45

Anunț modificare oră începere probă scrisă – afișat 16.12.2020, ora 13.00

Rezultate INTERVIU – afișat 15.12.2020

Planificarea candidaților la proba interviului – afișat 10.12.2020

Rezultate probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișat 10.12.2020

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – afișat 09.12.2020

Rezultate PROBA SPORTIVĂ – afișat 09.12.2020

Planificare probă sportivă – afișat 07.12.2020

CALENDARUL-ESTIMATIV-al-derularii-PROBELOR-DE-CONCURS

Verificare dosare concurs (inclusiv condițiile „apt” psihologic şi „apt” medical, precum și existența dovezii de achitare a taxei):

03.12.2020 – Tabel rezultate verificare dosare candidați înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

Rezultate finale testare psihologică (candidații declaraţi „admis” vor completa dosarul cu fişa medicală şi taxa de concurs în termen de 7 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale):

Rezultate finale testare psihologică – afișat 19.11.2020

Rezultate contestații testare psihologică:

Rezultate contestații testare psihologică afișate în data de 11.11.2020 – afișat 16.11.2020

Rezultate contestații testare psihologică afișate în data de 06.11.2020 – afișat 12.11.2020

Rezultate testare psihologică:

Rezultate testare psihologică candidați planificați 05.11.2020 și echivalări – afișat 11.11.2020

Rezultate testare psihologică candidați planificați 29.09 – 04.11.2020 – afișat 06.11.2020

Planificare testare psihologică:

30.10.2020 – Planificare evaluare psihologică agent operativ 05.11.2020

30.10.2020 – Planificare evaluare psihologică agent operativ 04.11.2020

30.10.2020 – Planificare evaluare psihologică agent operativ 03.11.2020

30.10.2020 – Planificare evaluare psihologică agent operativ 02.11.2020

23.10.2020 – Planificare evaluare psihologica agent operativ 30.10.2020

23.10.2020 – Planificare evaluare psihologica agent operativ 29.10.2020

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):

15.10.2020 – Tabel rezultate verificare dosare candidați înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

Anunțul de concurs CLICK AICI!

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

← Către pagina principală

Concursuri finalizate

2023

27.04.2023 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – ofițer (consilier juridic)

27.04.2023 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – ofițer (secretariat)

27.04.2023 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară ofițer (resurse umane)

27.04.2023 – Concurs de ocupare a 3 posturi vacante de conducere la Penitenciarul Vaslui
– director adjunct (siguranța deținerii și regim penitenciar)
– director adjunct (reintegrare socială)
– director adjunct (economico-administrativ)


2022

30.12.2022 – Concurs de ocupare a unui post de conducere din cadrul sectorului economico-administrativ – director adjunct (economico-administrativ)

29.11.2022 – Concurs de ocupare a unui post vacant de conducere din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar- director adjunct (siguranța deținerii și regim penitenciar)

30.06.2022 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară
Penitenciarul Vaslui: 2 posturi – reintegrare socială

28.06.2022 – Concurs de ocupare a 48 posturi de conducere din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar – şef secţie deţinere interioară/exterioară


2021

17.12.2021 – Concurs de ocupare a unui post din cadrul sectorului medical – medic șef

14.12.2021 – Concurs de ocupare a două posturi din cadrul sectorului economico-administrativ – director adjunct și şef serviciu (logistică)

15.10.2021 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară
Penitenciarul Vaslui: 1 post – managementul situațiilor de urgență

15.10.2021 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară
Penitenciarul Vaslui: 3 posturi – reintegrare socială

23.08.2021 – Concurs de ocupare a postului de şef birou (resurse umane şi formare profesională)

10.08.2021 – Concurs pentru ocuparea unor posturi de director unitate penitenciară – Centrul Regional Iaşi

21.05.2021 – Concurs de ocupare a unui post din cadrul sectorului economico-administrativ – director adjunct (economico-administrativ)

29.03.2021 – Concurs de ocupare a două posturi din cadrul sectorului reintegrare socială – director adjunct și şef serviciu (asistență psihosocială)

19.03.2021 – Concurs de ocupare a unui post din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar – director adjunct

04.03.2021 – Concurs de ocupare a unui post de conducere din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar – şef tură


2020

31.12.2020 – Concurs de ocupare a unui post vacant de execuție, ofițer în activitate, din cadrul aceleiași categorii – ofițer(educație)

09.10.2020 – Concurs de trecere a agenților în categoria ofițerilor de penitenciare

30.09.2020 – Concurs de ocupare a unui post de conducere în cadrul sectorului medical

← Către pagina principală

Concursuri în curs de derulare


CONCURSURI 2024
22.05.2024Concurs de ocupare a unui post vacant de conducere din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar – șef serviciu (regim penitenciar)post unic 
Termenul limită pentru depunerea documentelor este 12.06.2024!

 

20.05.2024Concurs de ocupare a unui post vacant de conducere din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar – director adjunct (siguranța deținerii și regim penitenciar)post unic 
Termenul limită pentru depunerea documentelor a EXPIRAT!

CONCURSURI 2023

27.04.2023 – Concurs de trecere a agenţilor în categoria ofiţerilor de poliţie penitenciară – ofițer (evidență) – se suspendă procedura de ocupare prin concurs
Termenul limită pentru depunerea documentelor a EXPIRAT!

← Către pagina principală

Concursuri finalizate

2024

17.05.2024 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (medicină generală/ medicină de familie) la Penitenciarul Vaslui

01.03.2024 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de ofițer (psiholog resurse umane) la Penitenciarul Vaslui post unic


2023

12.12.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de asistent medical (generalist) la Penitenciarul Vaslui post aprobat prin Memorandum

22.06.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de ofițer (tehnologia informației) la Penitenciarul Vaslui 

23.11.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic specialist/primar (medicină generală/medicină de familie) la Penitenciarul Vaslui

13.10.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de ofițer (psiholog resurse umane) la Penitenciarul Vaslui 

07.08.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic specialist/primar (medicină generală/medicină de familie) la Penitenciarul Vaslui

21.07.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de execuție (ofițer) din cadrul sectorului reintegrare socială la Penitenciarul Vaslui 

12.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic specialist/primar (medicină generală/medicină de familie) la Penitenciarul Vaslui

06.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de ofițer (tehnologia informației) la Penitenciarul Vaslui

06.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de execuție (ofițer) din cadrul sectorului reintegrare socială la Penitenciarul Vaslui

05.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 5 posturi de agent (operativ) – bărbați, din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar la Penitenciarul Vaslui

06.01.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de ofițer (psiholog) la Penitenciarul Vaslui

06.01.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de agent (bucătar) la Penitenciarul Vaslui


2022

11.11.2022 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de ofiţer (tehnologia informaţiei) la Penitenciarul Vaslui

01.11.2022 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de ofițer (consilier juridic) la Penitenciarul Vaslui


2021

30.12.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de ofițer (achiziții publice) din cadrul sectorului economico – administrativ

22.12.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 (două) posturi vacante de execuție (ofițer) în cadrul sectorului tehnologia informației și comunicații

22.12.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 4 posturi de agent operativ (bărbați) din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar

11.11.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 66 posturi vacante de executie (ofițer+agent) din cadrul sectorului economico – administrativ, din unitățile penitenciare – domeniul construcții

30.10.2020 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post de medic specialist (medicină generală/medicină de familie)

05.10.2020 – Concurs de ocupare a 5 posturi de agent din sectorul economico-administrativ.

28.09.2020 – Concurs de ocupare a unui post de agent în cadrul sectorului medical

21.09.2020 – Concurs de ocupare a 12 posturi de agent în cadrul sectorului operativ.


2017

26.07.2017 – Concurs de ocupare a unui post vacant de agent (bucatar) la Penitenciarul Vaslui

24.07.2017 – Concurs de ocupare a unui post vacant de ofițer la Penitenciarul Vaslui

13.07.2017 – Concurs de ocupare a unui post vacant de ofiter la Penitenciarul Vaslui

11.07.2017 – Concurs de ocupare a două posturi vacante de ofiter din cadrul sectorului reintegrare socială la Penitenciarul Vaslui

09.06.2017 – Concurs de ocupare a două posturi vacante de agent din cadrul sectorului economico-administrativ la Penitenciarul Vaslui

03.05.2017 – Concurs de ocupare a unui post vacant de asistent medical (stomatologie) la Penitenciarul Vaslui

05.04.2017 – Concurs de ocupare a cinci posturi vacante de agent din cadrul sectorului economico-administrativ la Penitenciarul Vaslui


2016

20.12.2016 – Concurs de ocupare a unui post vacant de asistent medical (igiena) la Penitenciarul Vaslui


2018

Concursuri din sursă internă

02.07.2018 – Concurs de ocupare din sursă internă a 145 posturi de conducere din domeniul operativ, din unităţile penitenciare

02.07.2018 – Concurs de ocupare din sursă internă a 24 posturi de conducere din domeniul reintegrare socială, din unităţile penitenciare

26.06.2018 – Concurs de ocupare din sursă internă a 26 posturi de conducere din domeniul medical, din unităţile penitenciare

 

Concursuri din sursă externă

Concursuri finalizate
 • Concurs de ocupare a 13 posturi de agent – 09.11.2016
 1. Concurs agent administrativ financiar-contabil

2. Concurs agent operativ grupă de intervenție

3. Concurs agent tehnic fochist

4. Concurs agent magaziner

← Către pagina principală

Concursuri în curs de derulare

CV model EU – RO Blank
Instructiuni completare CV_RO

PRECIZARE CLICK AICI!

PRECIZARE CLICK AICI!

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

ANUNȚ privind O.U.G. nr. 115/2023 – continuarea/suspendarea procedurii de ocupare a posturilor scoase la concurs

ANUNȚ privind Memorandumul nr. 742/2023 – continuarea procedurii de ocupare a posturilor scoase la concurs

ANUNȚ privind O.U.G. nr. 34/2023 – continuarea/suspendarea procedurii de ocupare a posturilor scoase la concurs


CONCURSURI 2024

 

05.04.2024 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 4 posturi de agent (operativ) – bărbați, din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar la Penitenciarul Vaslui
Termenul limită pentru depunerea documentelor a EXPIRAT!

01.03.2024 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de asistent medical (farmacie) la Penitenciarul Vaslui post unic
Termenul limită pentru depunerea documentelor a EXPIRAT!

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.