Astăzi 15-07-2024 sunt: 777 persoane private de libertate

Integritate instituțională

  1. Cod etic/deontologic/de conduită
  2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/202 și destinația acestora;
  3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii;
  4. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională;
  5. Planul de integritate al instituției;
  6. Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA*), cât și în planul de integritate;
  7. Situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului;
  8. Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante.
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.