Astăzi 18-06-2024 sunt: 777 persoane private de libertate

Responsabil Legea nr. 544/2001

Responsabil Legea nr. 544/2001 – Inspector principal de poliţie penitenciară Mariana RUSU

Adresa – Str. Babadag, Nr. 142, Tulcea

Telefon – 0240 531 551, interior 112

Fax – 0240 533 651

E-mail – ptulcea@anp.gov.ro

PROGARM DE LUCRU CU PUBLICUL
LUNI – 7.00 – 15.00
MARȚI – 7.00 – 15.00
MIERCURI – 7.00 – 15.00
JOI – 7.00 – 17.00
VINERI – 7.00 – 15.00
PROGRAM PERMANENT LA DISPECERAT

Acte normative care reglementează activitatea, organizarea şi funcţionarea Penitenciarului Tulcea:
1) Legea nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare;
2) Legea nr. 351/2018 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate;
3) Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
4) Ordinul ministrului justiţiei nr. 160/C/2018 din 8 ianuarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
5) Ordinul ministrului justiţiei nr. 2724/C/2018 din 10 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a penitenciarelor.

 

Lista informaţiilor de interes public:

1) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
2) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
3) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
4) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
5) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
6) programele şi strategiile proprii;
7) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
8) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate:

1) Documente referitoare la persoanele custodiate;
2) Documente referitoare la personalul angajat;
3) Documente privind activitatea de soluţionare a petiţiilor;
4) Acte administrative cu character normative: Ordine ale ministrului justiţiei, decizii ale directorului general al ANP, instrucţiuni, dispoziţii, regulamente, publicate în Monitorul Oficial al României;
5) Protocoale de colaborare neclasificate;
6) Declarații de avere și de interese;
7) Documentele strategice întocmite la nivel de unitate;
8) Documentele privind supravegherea sănătății lucrătorilor și acordarea sporurilor pentru condiții de muncă;
9) Documentele specifice activității economico-administrative;
10) Contractele încheiate de Penitenciarul Tulcea, precum şi informații privind organizarea procedurilor de achiziţii publice, conform legislaţiei în vigoare, cu excepția celor referitoare la ofertele de preţ şi la cele clasificate;
11) Documente privind dotarea unităților penitenciare cu anumite categorii de mijloace tehnice, cu excepția produselor de resortul armamentului, muniții și materiale periculoase;
12) Documentele privind drepturile salariale acordate personalului, precum și alte drepturi în bani și/ sau în natură;
13) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului;
14) Alte documente care rezultă din activitatea Penitenciarului Tulcea.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.