Astăzi 25-07-2024 sunt: 27232 persoane private de libertate

Comunicate de presa 2024

Comunicat de presă iulie 2024

22.07.2024

PROIECT DE ACTIVITATE “ASCULTĂ-MĂ!”

Penitenciarul Tulcea în colaborare cu Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea, a derulat în perioada 14.06 -19.07.2024, o campanie pentru sensibilizarea comunităţii cu privire la problematica reinsertiei sociale a persoanelor private de libertate. În cadrul demersului deţinuţii participanţi au creat mesaje prin intermediul cărora solicită sprijinul comunităţi pentru a avea parte de o reîntoarcere în societate mai facilă. Cele mai bune mesaje au făcut obiectul unor spoturi audio ce au fost difuzate în perioada 01-12 iulie, prin intermediul voluntarilor Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Tulcea pe promenada lacului Ciuperca. Trecătorii au fost invitaţi să asculte și să transmite la rândul lor mesaje către persoanele private de libertate. Ulterior, răspunsurile colectate și mesajele deținuților participanți au constituit obiectul unei expoziții la sediul penitenciarului.   În speranţa că putem împreună (instituţii şi comunitate locală) sprijini şi impulsiona persoanele private de libertate în ceea ce priveşte procesul de schimbare comportamentală, vă invităm pe toţi să citiți și să reflectați asupra acestora : “Nu-mi judeca alegerile dacă nu-mi înțelegi motivele! /Nu mă înțelege greșit,dar am motivele mele pentru care mă port așa!/ Drogurile distrug sănătatea, dar destramă și familii! /Dumnezeu îți dă viață,dar drumul ți-l croiești tu! / Prieteni sunt peste tot, alegeți-i cu grijă! /Găsește ceea ce iubești, dar nu te lăsa pus la pământ!’’. „Nu mă marginaliza dacă nu știi prin ce am trecut și mai ales ce am făcut.Trăim în prezent, nu în trecut!’’ „Detenția și reabilitarea sunt două procese ce îi oferă persoanei ce le-a parcurs, abilități precum: răbdare, stăpânire de sine și autoîncurajare. Aceste caracteristici fac ca foștii deținuți ce își manifestă dorința spre reintegrare socială să fie oameni valoroși cu însușiri ce le lipsesc cu desăvârșire oamenilor din ziua de azi.’’  „ Adevăratul succes constituie capacitatea de a trece de la un eșec la reușită, să fii perseverent, însă fără a-ți pierde entuziasmul.Când un om greșește prin faptele sale, nu înseamnă că trebuie să-l judecăm, îl ajutăm prin sfaturi bune să se îndrepte și să-l acceptăm în societate.’’ „Nu suntem erori ale societății,suntem oameni. /Ne-am însușit valorile morale și sociale protejate de lege./ Greșelile ne-au izolat de societate, dar ne vom întoarce…responsabili și asumați.’’ ‘’Prejudecățile societății sunt ca o a doua închisoare pentru un deținut ieșit din una fizică, cu gândul reintegrării.’’ „Acțiunile pe care le-am făcut în trecut nu mă definesc ca om de aceea am ales să fiu schimbarea pe care vreau s-o văd în lume!’’

18.07.2024

Campanie de sensibilizare a societăţii civile privind persoanele care au comis fapte penale, în vederea facilitării reintegrării sociale și a reducerii riscului de recidivă

 Unul din factorii care contribuie la reintegrarea socială a persoanelor private de libertate și prevenirea recidivei acestora este munca. În acest sens, Penitenciarul Tulcea organizează în data de 18.07.2024 o întâlnire de lucru între reprezentanți ai Penitenciarului Tulcea, angajatori, reprezentanți ai A.J.O.F.M. Tulcea și ai Fundației ,,Stânca Veacurilor”, în scopul sensibilizării opiniei publice cu privire la problematica persoanelor condamnate. Activitatea încurajază o atitudine corectă față de muncă, colaborarea instituțiilor și informarea agenților economici asupra măsurilor fiscale de care pot beneficia dacă angajează foști deținuți. În cadrul dezbaterii, agenții economici și partenerii se vor  familiariza cu specificul mediului penitenciar și particularitățile lucrului cu deținuții, aspecte care pot contribui diversificarea şi extinderea reţelei de suport social, la asistarea persoanelor în timpul detenţiei și după liberare. Proiectul este iniţiat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, desfăşurat la nivel naţional în toate unitățile penitenciare, în cadrul proiectului Strategiei naționale pentru prevenirea recidivei.

17.07.2024

,,1 Iunie – Ziua Copilului meu de azi și de mâine”

Unul dintre obiectivele pricipale ale sistemului penitenciar vizează maximizarea şanselor de reintegrare socială, ținându-se cont și de Declaraţiea Universală a Drepturilor Omului (art.16) care stipulează că „familia constituie elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului”, în sensul că aceasta constituie mediul natural, firesc, cel mai apropiat şi necesar pentru dezvoltarea şi formarea personalităţii umane. În acest sens specialiştii sectorului de reintegrare socială, din cadrul Penitenciarului Tulcea, derulează în parteneriat cu Locul de Joacă Pici Pitici Land, Tulcea, proiectul de activitate ,,1 Iunie – Ziua copilului meu, de azi și de mâine’’, demers organizat în contextul zilei Internationale a Copilului, ce are în vedere consolidarea relaţiei dintre părintele aflat în detenţie şi copilul său. Proiectul este conceput pe două paliere: unul informaţional şi altul motivaţional – inspirational, punându-se accent pe promovarea valorilor familiei, respectiv egalitate, dragoste, respect și împărţirea rolurilor.  Astfel, în perioada 12 – 13.06.2024, a fost susținută prima parte a activității, în cadrul căreia participanții au fost implicați în dezvoltarea unor produse artistice, lucrări care să evoce un puternic impact emoțional, prin identificarea din unghiuri diferite a calităților și potențialul copiilor. În data de 17.07.2024 proiectul urmează a fi finalizat, prin ieşirea în comunitate a 4 persoane private libertate la Locul de Joacă Pici Pitici Land Tulcea,  colaborator extern ce facilitează consolidarea relației dintre părintele aflat în detenție și copilul său.

Comunicat de presă iunie 2024

28.06.2024

Cinstirea Sfînților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii capelei Penitenciarului Tulcea și patronii spirituali ai Sistemului penitenciar din România

În ziua de 29 iunie a fiecărui an, când Biserica Ortodoxă îi celebrează pe corifeii apostolilor, Petru și Pavel, Episcopia Tulcii își îndreaptă toată atenția către Penitenciarul Tulcea, acolo unde o parte din creștini trăiesc sub ,,lanțul” privării de libertate. Cu această ocazie, în ajunul sărbătorii ,,Sf. Ap. Petru și Pavel”, Preasfințitul Visarion, episcopul Tulcii va săvârși în sobor de preoți și diaconi slujba Vecerniei mari unită cu Litia la capela ,,Sf. Ap. Petru și Pavel” din incinta Penitenciarului Tulcea. A doua zi, sărbătoarea ocrotitorilor sistemului penitenciar va fi marcat prin săvârșirea sfintei Liturghii și a pomenirii ctitorilor capelei, în sobor de preoți.  În felul acesta, Episcopia Tulcii a întocmit un program de vizite pastoral-misionare și acțiuni social-filantropice pentru persoanele private de libertate de aici, pentru care  se vor oficia în mai multe rânduri slujbe religioase însoțite și de cuvinte de zidire morală și sufletească.

21.06.2024

In data de 21 IUNIE, în Penitenciarul Tulcea, are loc festivitatea de încheiere a anului școlar 2023-2024. Cursurile școlare s-au organizat în baza protocolului încheiat între Penitenciarul Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean și Școala Gimnazială Specială nr 14 Tulcea. În unitate funcționează două clase, una de învățământ primar și una de învățământ secundar, în cadrul Programului „A doua șansă”. În anul școlar curent au fost înscrise 38 de persoane private de libertate care îndeplineau condițiile legale. Dintre acestea 31 de persoane au absolvit anul școlar. În cadrul festivității absolvenții au primit din partea unității școlare diplome și premii constând în cărți și rechizite.  Scopul organizării cursurilor școlare în penitenciar este acela de a spori șansele persoanelor condamnate de a accesa cursuri de formare profesională care să le permită integrarea pe piața muncii, contribuind la scăderea riscului de recidivă. Pe această cale, conducerea Penitenciarului Tulcea transmite mulțumiri cadrelor didactice care și-au desfășurat activitatea în penitenciar.

17.06.2024

Proiect de activitate ”Întâlnire cu copilul din mine”

La data de 1 iunie întreaga comunitate internațională celebrează ”Ziua copilului”. Cu această ocazie, Penitenciarul Tulcea derulează în perioada 07.06.2024 – 17.06.2024, o activitate prin intermediul căreia persoanele private de libertate au posibilitatea de a se reconecta cu copilul interior, ca prim pas spre reconcilierea cu propria persoană. Studiile de specialitate realizate de-a lungul timpului pun în legătură directă comportamentul deviant, cu traumele din perioada copilăriei. Activitatea își propune să contribuie la dezvoltarea gradului de responsabilizare socială prin reducerea comportamentelor agresive ale deținuților. Elementul de noutate al proiectului de activitate este reprezentat atât de modalitatea de abordare a agresivității deținuților, cât și de modalitatea de intervenție în vederea corijării acestor comportamente, care în cele mai multe cazuri sunt măști ce ascund suferințe profunde și vechi. Sesiunile de coaching sunt realizate sub îndrumarea unui specialist voluntar cu experiență în acest tip de terapie, doamna terapeut și life coach dr. Paula – Oana Simion, fondator al Atelierului de Re – Armonizare și Profilaxie emoțională prin pictură, situat în comuna Niculițel, jud. Tulcea. Colaborarea cu doamna dr. Simion contribuie la creșterea calității serviciilor educaționale destinate persoanelor private de libertate și reprezintă debutul unui parteneriat pe care Penitenciarul Tulcea intenționează să îl dezvolte în viitor în interesul beneficiarilor, prin derularea de noi activități în comun.

06.06.2024

ÎNVAȚĂ DIN GREȘELI – Campanie de prevenire a criminalității, precum și  de facilitate a reintegrării sociale a persoanelor private de libertate

În data de 06.06.2024, Penitenciarul Tulcea în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil” Tulcea, organizează o activitate la sediul unității școlare. Întâlnirea presupune o discuție liberă între trei persoane private de libertate și 80 elevi, având drept teme traficul de persoane, consumul și traficul de droguri sau agresivitatea. Totodată, elevii vor viziona un material video cu interviuri ale unor deținuți din Penitenciarul Tulcea, care s-au confruntat cu adicții și dificultăți de gestionarea agresivității. Ținând cont de lipsa de experiență de viață a copiilor și tentațiile existente inclusiv la nivelul comunității noastre, tentații ce îi pot predispune la conduite infracționale, considerăm oportună prezentarea experiențelor deținuților în vederea prevenirii uzului și abuzului de droguri, traficului de substanțe și de persoane, a comportamentelor violente. Deținuții vor susține prelegeri adolescenților din instituția de învățământ parteneră, privind modul în care stilul de viață adoptat le-a influențat negativ viața, precum și comportamentele ce pot fi adoptate în vederea evitării comiterii de infracțiuni.       Proiectul este iniţiat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, desfăşurat la nivel naţional în cadrul Campaniei de prevenire a criminalității, precum și de facilitare a reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.

Comunicat de presă mai 2024

24.05.2024

În data de 27.05.2024, Penitenciarul Tulcea  va organiza  în cadrul Proiectului “PRIVESC SPRE VIITOR: COMUNITATEA RROMĂ ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE”,  o  conferință prin care va fi evocat Holocaustul romilor în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, ca parte a memoriei noastre colective. Activitatea contribuie la păstrarea identității culturale a persoanelor private de libertate de etnie rromă și la facilitarea integrării sociale a acestora prin promovarea și integrarea unor valori morale, culturale și civice. Demersul educațional se adresează  persoanelor  de etnie rromă, aflate în executarea unei pedepse privative de libertate, precum și elevilor rromi din clasele a VII a – a si a VIII – a ai Școlii Profesionale ”Danubius” Tulcea, desfășurându-se la Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea.      Organizarea și desfășurarea evenimentului se realizează cu sprijinul partenerilor din comunitate, cărora le mulțumim și pe această cale: Institutul de Cercetări Eco – Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea, Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea , Școala Profesională „Danubius” Tulcea și nu în ultimul rând Asociația „Partida Romilor ProEuropa”  sucursala județeană Tulcea.

17.05.2024

Bursa generală a locurilor de muncă

Vineri, 17 mai, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea organizează „Bursa Locurilor de Muncă”. În virtutea bunei colaborări dintre Penitenciarul Tulcea și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, la eveniment  vor participa si 14 persoane private de libertate care execută pedeapsa în regim deschis și semideschis. Obținerea unui loc de muncă reprezintă un pas foarte important în procesul de reinserție a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, astfel că acest demers nu poate decât să ofere suportul necesar pentru revenirea acestora în societate și pe piața muncii. În cadrul evenimentului deținuții se vor familiariza cu oferta de muncă și vor avea posibilitatea relaționării cu reprezentanții angajatorilor.

Comunicat de presă aprilie 2024

30.04.2024

1.Sunet de clopot în Sfânta și Marea Marți la Penitenciarul Tulcea 

Ca la orice comunitate ortodoxă din afara acestor ziduri și aici, populația carcerală din Penitenciarul Tulcea se pregătește să primească lumina Învierii lui Hristos la capela unității, cu hramul ,,Sf. Ap. Petru și Pavel”, unde participă intens la slujbele zilnice și la cateheze din această săptămână a Sfintelor Pătimiri din postul Păresimilor. În ziua de 30 aprilie 2024, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va săvârși în sobor de preoți și diaconi slujba Deniei din Sfânta și Marea Marți la finalul căreia se vor rosti rugăciuni și molifte pentru persoanele private de libertate. Menționăm, Episcopia Tulcii a întocmit un program de vizite pastoral-misionare și acțiuni social-filantropice pentru persoanele private de libertate de aici, pentru care s-au oficiat în mai multe rânduri slujbe religioase însoțite și de cuvinte de zidire morală și sufletească.

2. Proiect de activitate – Dialog vizual, Sărbătoarea Paștelui – Penitenciarul Tulcea

În luna mai, Penitenciarul Tulcea   organizează  în cadrul Proiectului “DIALOG VIZUAL” ,  o  expoziție cu tema  „Sărbătoarea Paștelui”. Activitatea se desfășoară  cu sprijinul Palatului Copiilor Tulcea care găzduiește standul expozițional pe toată durata lunii. Exponatele au fost realizate de persoanele private de libertate custodiate care au talent și înclinații artistice, având posibilitatea valorificării și dezvoltării laturii creative a personalității. S-au folosit diferite tehnici de lucru (origami, quilling, pictură, modelaj) pentru a realiza tablouri, felicitări, ouă încondeiate, coșulețe și alte obiecte artizanale având ca temă: Paștele. În cadrul activităților artistice organizate în mediul de detenție, fiecare participant își poate exprima sentimentele, își poate dezvolta simțul artistic și abilitățile sociale, iar aprecierea celorlalți contribuie la îmbunătățirea imaginii de sine.

24.04.2024

VIZITĂ LA MĂNĂSTIREA SAON ÎN CADRUL PROIECTULUI   DĂRUIND VEI DOBÂNDI” 

Unul dintre obiectivele pricipale ale sistemului penitenciar vizează maximizarea şanselor de reintegrare socială, astfel încât perioada carcerală să fie percepută ca parte componentă a traseului existențial al fiecărui individ care execută sancțiuni privative de libertate, urmărindu-se, în egală măsură, atât diminuarea cauzelor infracționale, cât și pregătirea revenirii în colectivitate. Având în vedere apropierea Sărbătorilor Pascale, un grup de 11 detinuti  din cadrul Penitenciarului Tulcea, însoțiți de preotul unității și de educatorii din penitenciar,  au vizitat Mânastirea Saon.

23.04.2024

 O nouă Vizită în penitenciar

În data de 23.04.2024, Penitenciarul Tulcea primeşte vizita unui grup de 65 de elevi, însoţiţi de 2 cadre didactice, din cadrul Colegiului Dobrogean Spiru Haret Tulcea. Activitatea este derulată în cadrul  campaniei de prevenire a criminalităţii şi facilitate a reintegrării sociale a persoanelor private de libertate – “Vizită în penitenciar”. În cadrul întâlnirii, persoanele private de libertate vor prezenta experienţe de viață din perspectiva omului aflat în detenție, având ca subiecte consumul de droguri și de alcool, conducerea sub influența alcoolului, traficul de droguri. Din perspectiva deținuților participanți, activitatea contribuie la formarea unei atitudini corecte față de regulile de conviețuire socială și față de ordinea de drept. Proiectul este iniţiat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, desfăşurat la nivel naţional în cadrul Campaniei de prevenire a criminalității, precum și de facilitare a reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.

17.04.2024

De vorbă cu personalităţile locale
Proiect național

Unul dintre obiectivele pricipale ale sistemului penitenciar vizează maximizarea şanselor de reintegrare socială, astfel încât perioada carcerală să fie percepută ca parte componentă a traseului existențial al fiecărui individ care execută sancțiuni privative de libertate, urmărindu-se, în egală măsură, atât diminuarea cauzelor infracționale, cât și pregătirea revenirii în colectivitate. În acest sens specialiştii sectorului de reintegrare socială, din cadrul Penitenciarului Tulcea, derulează în parteneriat cu Asociația Real Racing Tulcea proiectul de activitate “De vorbă cu personalităţile locale’’, demers ce are în vedere formarea şi consolidarea unor comportamente acceptate social, prin exemplificarea unor modele de reuşită a unei personalităţi recunoscute pe plan local. Prima întâlnire s-a realizat în cursul lunii martie la nivelul unităţii, la care invitatul special, domnul Răileanu Ștefan, medic veterinar dedicat muncii sale, cercetător științific, doctor în științe medicale, multiplu campion la echitație și vicepreședinte al Asociației Real Racing Tulcea, a împărtășit deținuților experienţe proprii şi informaţii despre legătura sufletească om-animal, ca factor al autocunoașterii și dezvoltării personale, fiind o sursă de inspirație pentru participanţi. În data de 17.04.2024 proiectul urmează a fi finalizat, prin ieşirea în comunitate a persoanelor private libertate la Clubul de echitaţie Real Racing, judeţul Tulcea,  ca urmare a invitaţiei din partea partenerului. Vizita are drept scop consolidarea motivaţiei pentru schimbare, oferind deţinuţilor şansa de observa şi aprecia eforturile depuse de invitat pentru reuşita pe plan profesional. Proiectul este iniţiat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi se desfăşoară pe parcursul întregului an în toate penitenciarele din ţară.

15.04.2024

Vizită în penitenciar

Campanie de prevenire a criminalității  și de facilitare a reintegrării sociale a persoanelor private de libertate VIZITĂ ÎN PENITENCIAR 2024

Luni, 15.04.2024, Penitenciarul Tulcea, în parteneriat cu Liceul Teoretic Constantin Brătescu Isaccea, susţine o activitate educaţională in cadrul proiectului ““Vizită în penitenciar”. Activitatea presupune o discuţie liberă, între un grup de elevi din cadrul şcolii anterior menţionate şi 8 deţinuţi din regimul semideschis custodiaţi de Penitenciarul Tulcea, pe tema agresivităţii. Interacţiunea va fi mediată de lucrători ai unităţii penitenciare şi cadre didactice. Acţiunea este iniţiată de Administraţia Naţională a Penitenciarelor si are drept scop valorificarea experienţei de viaţă a deţinuţilor pentru conştientizarea efectelor negative pe care încarcerarea le are asupra individului uman, necesitatea respectării regulilor şi a legilor comunităţii în care trăiesc și importanţa integrării în societate.

Comunicat de presă martie 2024 

29.03.2024

1. S.O.S. –  Primul ajutor

In perioada 27.03 – 28.03.2024, în baza colaborării dintre Penitenciarul Tulcea și  Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta  Tulcea, se  desfășoară Proiectul „S.O.S.- Învață primul ajutor ” în cadrul căruia deținutii interesati vor beneficia de instruire teoretică și practică privind acordarea primului ajutor în caz de urgență. Cunoașterea regulilor  generale de  acțiune în caz de urgență, însusirea unor deprinderi  practice pentru acordarea corectă a primului ajutor și nu în ultimul rând dezvoltarea sentimentului solidarității umane față de cei aflați in suferință constituie principalele obiective vizate în cadrul activității. Personalul de reintegrare socială din cadrul Penitenciarului Tulcea va  asigura informarea deținuților pe parcursul lunilor următoare, inclusiv prin utilizarea televiziunii cu circuit închis, astfel încât informațiile transmise de specialiștii din cadrul I.S.U. să fie diseminate la nivelul întregului efectiv custodiat .

2. Proiect de activitate-Gestionarea conflictelor-dezbatere 

În perioada 19.03-28.03.2024, în Penitenciarul Tulcea s-a organizat activitatea educațională, de tip dezbatere, ,,Gestionarea conflictelor”, în colaborare cu Serviciul de Probațiune Tulcea. În cadrul activității au participat 14 deținuți clasificați în regimul semideschis.Proiectul a avut ca scop diminuarea numărului de comportamente agresive precum şi a consecinţelor pe care acestea le generează (de ex.: climat nefavorabil pentru deţinuţi şi personal). Cu ocazia desfășurării acestui proiect, persoanele private de libertate au exersat modalități de socializare pozitivă prin exprimarea aprecierii, strategii de autocontrol a furiei și răspunsuri adecvate la stările de furie a celorlalți. Pe această cale multumim colaboratorilor din cadrul Serviciului de Probațiune Tulcea.

15.03.2024

Campanie de prevenire a comportamentelor agresive destinată persoanelor private de libertate ”Agresivitatea nu este o soluție”

Administrația Națională a Penitenciarelor și-a propus desfășurarea la nivelul comunităților locale a unei campanii de prevenire a criminalității, precum și de facilitare  a reintegrării sociale a persoanelor private de libertate. Astfel, în cadrul  Penitenciarul Tulcea se derulează pe parcursul întregului an  Campania de prevenire a comportamentelor agresive destinată persoanelor private de libertate ”Agresivitatea nu este o soluție”. Campania presupune o serie de activități psihologice, derulate cu o frecvență lunară,  în parteneriat cu specialiști din cadrul comunității, care completează și sprijină demersurile realizate de psihologii unității, având ca scop prevenirea și diminuarea comportamentelor agresive  în rândul persoanelor private de libertate. Astfel, azi 15.03.2024,  se desfășoară o asemenea activitate cu participarea psihologului –  Dăineanu Adina.

 

06.03.2024

In luna martie, Penitenciarul Tulcea   organizează  în cadrul Proiectului “DIALOG VIZUAL”  o  expoziție cu tema  „Simbolul primaverii”. Activitatea se desfășoară  cu sprijinul Palatului Copiilor Tulcea care găzduiește standul expozițional pe toată durata lunii. Exponatele au fost realizate de persoanele private de libertate custodiate care au talent și inclinații artistice, avand posibilitatea valorificării și dezvoltării laturii creative a personalității. Aceștia au folosit diferite tehnici de lucru (pictura, modelaj, quilling, origami, string art) pentru a realiza tablouri si alte obiecte artizanale având ca temă: Martisorul. Activitatea contribuie la creșterea șanselor de reintegrare socială prin conștientizarea persoanelor private de libertate cu privire la rolul educatiei in dezvoltarea unor comportamente prosociale.

 

Comunicat de presă ianuarie 2024 

16.01.2024

Cinstirea lanțului Sfîntului Apostol Petru în Penitenciarul Tulcea

În ziua de 16 ianuarie a fiecărui an, când Biserica Ortodoxă sărbătorește ,,Închinarea cinstitului lanț al Sfântului Apostol Petru, Episcopia Tulcii își îndreaptă toată atenția către Penitenciarul Tulcea, acolo unde o parte din creștini trăiesc sub ,,lanțul” privării de libertate. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit în sobor de preoți și diaconi Sfânta și dumnezeiasca Liturghie la capela ,,Sf. Ap. Petru și Pavel” din incinta Penitenciarului Tulcea. În felul acesta, Episcopia Tulcii a întocmit un program de vizite pastoral-misionare și acțiuni social-filantropice pentru persoanele private de libertate de aici, pentru care s-au oficiat în mai multe rânduri slujbe religioase însoțite și de cuvinte de zidire morală și sufletească.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.