Astăzi 18-06-2024 sunt: 27232 persoane private de libertate

Comunicate de presa 2020

 

DECEMBRIE  2020
Comunicat de presă 07.12.2020

Ca urmare a dispunerii tuturor măsurilor organizatorice necesare pentru asigurarea desfăşurării în condiții optime a procesului de vot în cadrul alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, Penitenciarul Tulcea a raportat finalizarea activităţii de votare, fără a fi înregistrate incidente sau manifestări de natură a perturba procesul electoral.

Număr persoane private de libertate custodiate – 807

Număr persoane private de libertate cu drept de vot, care și-au exprimat în scris intenția de a vota la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 – 139

Număr persoane private de libertate care şi-au exercitat dreptul de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 – 131

Menţionăm că activităţile specifice s-au derulat cu respectarea măsurilor de protecţie impuse în actualul context epidemiologic. Persoanele implicate în procesul de vot (reprezentanţi ai secţiilor de votare, poliţişti de penitenciare, persoane private de libertate) au fost supuse triajului epidemiologic, au purtat echipamentul de protecţie respiratorie şi au urmat indicaţiile de distanţare în interacţiune.

 

OCTOMBRIE 2020

Comunicat de presă  07.10.2020

În vederea încadrării ca polițist de penitenciare, Penitenciarul Tulcea scoate la concurs, din sursă externă, 9 posturi din sectorul economico-administrativ, astfel: 1 post ofiţer (economist), 1 post ofiţer (achiziţii publice), 1 post agent contabil, 2 posturi agent responsabil economic, 1 post agent bucătar, 1 post agent conducător auto (secţia exterioară Chilia-Veche), 1 post agent fochist, 1 post agent electrician.
Dosarele complete se depun la sediul Penitenciarului Tulcea începând cu data de 06.10.2020 până la data de 26.10.2020, inclusiv, ora 16.00 în intervalul orar 08.00–16.00, în zilele de luni, miercuri și vineri, respectiv în intervalul orar 10.00–18.00, în zilele de marți și joi.
Pentru mai multe informaţii cu privire la documentele necesare întocmirii dosarului precum şi alte informaţii legate de desfăşurarea concursului vă rugăm să accesaţi pagina web a Penitenciarului Tulcea în secţiunea „Carieră” – http://anp.gov.ro/penitenciarul-tulcea/cariera/7422-2

 

SEPTEMBRIE 2020

Comunicat de presă  27.09.2020

Pe data de 27.09.2020, la nivelul Penitenciarului Tulcea s-a desfășurat procesul electoral privind alegerile pentru autoritățile administrației publice locale prin exercitarea dreptului de vot de către persoanele private de libertate cărora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale și care și-au manifestat, în scris, intenția de vot.
Ca urmare a dispunerii tuturor măsurilor organizatorice de natură să asigure desfășurarea optimă a procesului de vot, Penitenciarul Tulcea a raportat finalizarea activității de votare, fără a fi înregistrate incidente sau manifestări de natură a perturba procesul electoral.
Situația statistică a persoanelor private de libertate care și-au exercitat dreptul de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, se prezintă astfel:

Număr persoane private de libertate cu drept de vot, care au solicitat să își exercite dreptul de vot 35.

Număr persoane private de libertate cu drept de vot, care și-au exercitat dreptul de vot 34.

Reprezentanții biroului electoral al secției de votare au respins cererea de vot pentru o persoană privată de libertate care figura fără drept de vot în aplicația gestionată la nivelul secției.

 

Comunicat de presă  23.09.2020

Vă informăm că Penitenciarul Tulcea scoate la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca polițist de penitenciare, 25 posturi de agent în cadrul sectorului operativ (bărbaţi), din care 15 posturi de agent în cadrul sectorului operativ (bărbaţi) la Penitenciarul Tulcea (centrul unităţii) şi 10 posturi de agent în cadrul sectorului operativ (bărbaţi) la Penitenciarul Tulcea (secţia de deţinere exterioară Chilia Veche).
Condițiile necesar a fi îndeplinite de către candidați, informaţii cu privire la documentele necesare întocmirii dosarului precum şi alte informaţii legate de desfăşurarea concursului, probele de concurs, tematica și bibliografia aferente pot fi consultate pe site-ul web al Penitenciarului Tulcea secţiunea „Carieră” – http://anp.gov.ro/penitenciarul-tulcea/cariera.

 

FEBRUARIE 2020

Comunicat de presă 25.02.2020

Executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate impune, în sarcina administrației fiecărui loc de deținere, desfășurarea activităților și aplicarea tuturor măsurilor de natură a asigura protejarea vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor private de libertate aflate în custodie (art. 15 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal).
Astfel, în contextul epidemiologic actual, de răspândire a infecției cu virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României, și a riscurilor asociate sănătății publice, la nivelul sistemului administrației penitenciare s-a procedat la implementarea, temporară, a unor măsuri preventive și de siguranță epidemiologică, centrate pe limitarea interacțiunii deținuților cu mediul exterior. De altfel, încă de la finele lunii februarie a.c., administrația Penitenciarului Tulcea a procedat la aplicarea, progresivă, a unui set de măsuri elaborat de Administrația Națională a Penitenciarelor.
Dinamica accelerată a virusului SARS-CoV-2 a impus actualizarea acestui set de măsuri, astfel că, în conformitate cu prevederile Decretului privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 212 din 16 Martie 2020, Act nr. 195/16 Martie 2020, art. 47, la nivelul unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor și, implicit, la nivelul Penitenciarului Tulcea, au fost dispuse demersuri de primă urgență, cu aplicabilitate directă:
• exercitarea dreptului de a primi vizite
• exercitarea dreptului la vizită intimă
• exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită
• punerea în aplicare a recompenselor constând în permisiunea de ieșire din penitenciar

se suspendă pe durata stării de urgență pe teritoriul României.

Dat fiind contextul epidemiologic actual, precum și necesitatea implementării acestor măsuri ce pot fi percepute ca fiind restrictive, s-a considerat imperativă compensarea și extinderea posibilităților de a susține dialogul, schimbul de informații și suportul afectiv dintre persoanele private de libertate și mediul de suport, prin intervenții asupra duratei și numărului convorbirilor telefonice, precum și a celor on-line, ca alternativă la vizite, pe durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României.
În concret, pentru menținerea legăturii cu mediul suport:
• se majorează durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la maximum 45 minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate în regim închis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 minute pe zi;
• dreptul la comunicări/convorbiri on-line, prevăzut pentru menținerea unei legături constante și a creșterii șanselor de îmbunătățire a relațiilor cu mediul de suport al deținuților cu grad ridicat de vulnerabilizare sau identificați cu nevoi speciale, se extinde indiferent de situația disciplinară și periodicitatea legăturii cu familia, suplimentându-se corespunzător numărului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare (regim deschis – 6 comunicări on-line; regim semideschis – 5 comunicări on-line; regim nestabilit – 5 comunicări on-line; regim închis – 5 comunicări on-line; regim maximă siguranță – 3 comunicări on-line).
Totodată, precizăm că, pe perioada instituirii stării de urgență, ca alternativă la primirea banilor prin sectorul vizită, se poate utiliza transferul bancar sau mandatul poștal, detaliile fiind comunicate atât persoanelor private de libertate, cât și aparținătorilor.
În ceea ce privește măsura de închidere și asigurare a camerelor de deținere în care sunt cazate persoane clasificate în regim deschis sau semideschis, menționăm că aceasta are, de asemenea, un caracter de prevenție, posibilitatea deplasării fără însoțire în zone prestabilite din interiorul penitenciarelor, așa cum prevede legiuitorul pentru aceste două regimuri de executare a pedepsei, fiind favorabilă răspândirii unor eventuali agenți patogeni.
În completarea măsurilor prevăzute la art. 47 din Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, vă transmitem și următoarele demersuri adoptate în vederea prevenirii oricărei situații de risc:
• dotarea personalului și a altor persoane care intră în contact cu deținuții, cu materiale de protecție, măști, dezinfectanți, mănuși, halate, costume de protecție etc;
• suplimentarea materialelor destinate curățeniei spațiilor și igienei personale a deținuților, igienizarea/dezinfectarea zilnică a tuturor spațiilor în care se desfășoară activități specifice cu deținuții, precum și a autospecialelor care asigură transportul acestora;
• derularea de campanii de informare cu privire la conștientizarea riscurilor asociate virusului SARS-CoV-2 și a comportamentului preventiv necesar a fi adoptat în vederea prevenirii oricărei situații de risc (susținerea Programului „Educație pentru sănătate” ); se utilizează toate mijloacele de informare (radio/TV cu circuit închis – difuzarea alternativă și cu o frecvență ridicată a informațiilor de interes; distribuirea de pliante, broșuri etc);
• prelungirea programului de difuzare a semnalului TV, până la ora 24:00, în vederea înlesnirii posibilităților de informare;
• triajul epidemiologic al cadrelor la intrarea în serviciu;
• se mențin permanent deschise canale de comunicare cu Administrația Națională a Penitenciarelor, personal medical, judecător de supraveghere a privării de libertate, Direcția de Sănătate Publică Tulcea, instituții cu competență în gestionarea situației epidemiologice la nivel județean.
Astfel, măsurile adoptate progresiv la nivelul sistemului penitenciar și cele impuse de Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României susțin actualele politici publice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 și se raliază obligației sistemului administrației penitenciare de a desfășura și aplica toate activitățile și măsurile necesare în vederea asigurării protejării vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor private de libertate aflate în custodie și, prin extensie, a tuturor cetățenilor.

Comunicat de presă 20.02.2020

În urma acțiunii de percheziție din data de 20.02.2020 la Penitenciarul Tulcea, la care au participat un număr 143 de polițiști de penitenciare, au fost descoperite și confiscate următoarele obiecte interzise: – 1 telefon mobil, 58 RON, fructe fermentate, fierbătoare și cuțite improvizate.
Menționăm că acest tip de activitate face parte din activitățile specifice curente ale Penitenciarului Tulcea.
Conducerea Penitenciarului Tulcea urmărește cu mare atenție dinamica și posibilitățile de săvârșire a evenimentelor negative din partea persoanelor private de libertate aflate în custodie, scopul fiind reducerea spre minim a acestora.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.