Astăzi 23-05-2024 sunt: 777 persoane private de libertate

Concurs pentru ocuparea unor funcții vacante de execuție în cadrul aceleiași categorii – Penitenciarul Tulcea: 1 post agent tehnic principal II (marinar) şi 1 post agent tehnic principal II (fochist) – Publicat la 31.12.2020

Anunţ cu rezultate finale

Proces verbal cu rezultatele obţinute la Proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Barem corectare subiecte concurs

Planificarea Probei scrise pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Rezultate obţinute la Proba interviului

Planificarea probei interviului

Calendar estimativ al desfășurării probelor de concurs

Verificarea dosarelor de candidat din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical

Rezultate finale testare psihologică

Verificarea dosarelor de candidat din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical)

Anunţ de concurs

  • Anexa 1 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs precum și bibliografia și tematica de concurs;
  • Anexa 2 – Prezentarea generală a posturilor;
  • Anexa 3 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu;

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.