Astăzi 15-07-2024 sunt: 777 persoane private de libertate

Publicat la 05.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 20 de posturi vacante de execuţie (agent operativ) din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, posturi pentru bărbați – din care 15 la Penitenciarul Tulcea și 5 la Secția exterioară Chilia Veche

____________________________________________________________________________


Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probelor de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
  • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităților care au posturi scoase la concurs

        cerere de înscriere

        declarație

        opis

      Manual privind structurile asociate pentru măsuri de securitate  precială, constrângere și control, precum și utilizarea mijloacelor și tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranță personală

     După testarea psihologică, candidații declarați „apt” psihologic vor depune o adeverinţă ( conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.