Astăzi 15-07-2024 sunt: 777 persoane private de libertate

Publicat la 04.01.2023 – Concurs de ocupare din sursă externă, a 10 posturi vacante de execuție (agent operativ) din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar, posturi pentru bărbați, de la Penitenciarul Tulcea


Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condițiile de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
  • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declarație

opis

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere și control, precum și pentru utilizarea mijloacelor și tehnicilor de imobilizare – Volumul I – Siguranța personală

După testarea psihologica, candidații declarați „apt” psihologic vor depune o adeverință (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.