Astăzi 15-07-2024 sunt: 777 persoane private de libertate

Concurs din sursă externă pentru încadrarea a 18 posturi vacante de execuţie (ofiţer şi agent) în sectorul economico-administrativ

I N F O R M A R E

            În temeiul prevederilor  art. 12  alin. 4  din  Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe  tot  parcursul  procesului  de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare / depunere fişă medicală,  achitare  taxă  concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

  • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
  • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
  • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
  • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

REZULTATE FINALE

Rezultate obţinute în urma soluţionării contestaţiilor la Proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului:

Rezultate obţinute la Proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului:

Barem de evaluare şi notare la Proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului:

Planificarea Probei scrise pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului:

Rezultate obţinute la Proba interviului:

Planificarea Probei interviului:

Rezultate obţinute la Proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului:

Planificarea Probei practice de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului: 

Calendar estimativ al desfăşurării probelor de concurs:

Verificare dosare candidaţi din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei de concurs:

Rezultate finale la testarea psihologică:

Rezultate soluţionare contestaţii la testarea psihologică:

Rezultate iniţiale testare psihologică:

Precizare testare psihologică

Planificare testare psihologică:

Verificare dosare candidaţi (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical):


 Anunţul de concurs
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.