Astăzi 26-05-2024 sunt: 1006 persoane private de libertate

Solicitare informații. Legislație

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001:

Ofițer Responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public

Penitenciarul Timișoara

Comisar de poliție penitenciară Alina MURGU

Adresa: Str. Popa Şapcă nr. 7, mun. Timişoara, judeţul Timiş

Tel. 0256200030
Fax 0256293349

E- mail: ptimisoara@anp.gov.ro

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001:

Model cerere tip Legea 544

Modalitate de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal):

Modaliatatea de contestare a deciziei sau autorităţii publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt cele prevăzute de art. 21 și 22 din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și anume:
• se poate depune reclamaţie la directorul Penitenciarului Timișoara în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată;
• plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul Penitenciarului Timișoara. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din cadrul legal de mai sus.

Formulare pentru reclamații administrative:

Model 1 reclamatie administrativa

Model 2 reclamatie administrativă

Reclamațiile administrative pot fi trimise la următoarele date de contact:
• Romania, Timișoara, Str. Popa Șapcă nr. 7, Timiș
• Fax: (0256) 293.349
• e-mail: ptimisoara@anp.gov.ro

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție:

Lista-documentelor-de-interes-public-Penitenciar-Timisoara
Categorii-de-documente-produse-si-gestionate-conform-legii

Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001:

Raport_de_evaluare_a_implementarii_2015

Raport_de_evaluare_a_implementarii_2016

Raport_de_evaluare_a_implementarii_2017
Raport_de_evaluare_a_implementarii_2018

Raport_de_evaluare_a_implementării_2019

Raport de evaluare a implementarii 2020

Raport implementare 544 pe 2021

Raport de evaluare a implementarii 544 anul 2022

Raport de evaluare a implementarii 544 anul 2023

Legislație:

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001
Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.