Astăzi 25-04-2024 sunt: 353 persoane private de libertate

Publicat la 23.05.2023 – Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual în compartimentrul servicii – Centrul de Pregătire Odihnă și Recuperare – Complex Sovata: 1 post muncitor calificat (bufetier).
Publicat la 31.12.2021 – Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual în compartimentrul servicii – Centrul de Pregătire Odihnă și Recuperare – Complex Sovata: 1 post personal civil (îngrijitor).
Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de agent în cadrul sectorului economico-administrativ – Centrul de Pregătire Odihnă și Recuperare – complex Sovata: 1 post de agent (achiziții).

Status procedură de încadrare: FINALIZAT


După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic (inclusiv candidații care sunt beneficiari ai echivalării rezultatelor la o testare psihologică anterioară) vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.
Publicat la 21.09.2021 – Concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent în cadrul sectorului economico-administrativ – Centrul de Pregătire Odihnă și Recuperare – Complex Sovata: 1 post de agent (achiziții publice). (în derulare)

  • Planificare testare psihologică: Seria 1;

25.10.2021 – I N F O R M A R E: În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

  • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
  • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
  • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
  • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

  • Verificare dosare  (cu excepția condițiilor „apt” psihologic și ”apt” medical)

Anunțul de concurs
  • Anexa 1 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs precum și bibliografia și tematica de concurs;
  • Anexa 2 – Prezentarea generală a posturilor;
  • Anexa 3 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu;

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.