Astăzi 27-05-2024 sunt: 353 persoane private de libertate

 
După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs
 • cerere de înscriere
 • declaraţie
 • opis

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de agent în cadrul sectorului operativ – Penitenciarul Târgu Mureș: 4 posturi de agent operativ (bărbați)

 


25.01.2022 – activitatea de corectare și publicare a rezultatelor probei scrise pentru examinarea cunoștințelor specifice postului din motive obiective se suspendă până la noi dispoziții. Vă mulțumim pentru înțelegere!

13.01.2022 – desfășurarea primei probe de concurs este estimată a se realiza în data de 17.01.2022. Vă mulțumim pentru înțelegere!

13.01.2022 – publicarea calendarului estimativ și a planificării primei probe de concurs este programată pentru data de 14.01.2021. Vă mulțumim pentru înțelegere!

04.01.2022 – activitatea de închidere a fișelor medicale-tip se reia începând cu data de 05.01.2022 conform programului specificat în Rezultatele finale testare psihologică. Vă mulțumim pentru înțelegere!

20.12.2021 – activitatea de închidere a fișelor medicale-tip se suspendă din motive obiective urmând a se relua această activitate începând cu data de 03.01.2022 odată cu publicarea Rezultatelor finale testare psihologică. Vă mulțumim pentru înțelegere!

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic (inclusiv candidații care sunt beneficiari ai echivalării rezultatelor la o testare psihologică anterioară) vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.


25.10.2021 – I N F O R M A R E: În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.


Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs


Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

← Către pagina principală

Publicat la 23.05.2023 – Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual în compartimentrul servicii – Centrul de Pregătire Odihnă și Recuperare – Complex Sovata: 1 post muncitor calificat (bufetier).
Publicat la 31.12.2021 – Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual în compartimentrul servicii – Centrul de Pregătire Odihnă și Recuperare – Complex Sovata: 1 post personal civil (îngrijitor).
Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de agent în cadrul sectorului economico-administrativ – Centrul de Pregătire Odihnă și Recuperare – complex Sovata: 1 post de agent (achiziții).

Status procedură de încadrare: FINALIZAT


După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic (inclusiv candidații care sunt beneficiari ai echivalării rezultatelor la o testare psihologică anterioară) vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.
Publicat la 21.09.2021 – Concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent în cadrul sectorului economico-administrativ – Centrul de Pregătire Odihnă și Recuperare – Complex Sovata: 1 post de agent (achiziții publice). (în derulare)

 • Planificare testare psihologică: Seria 1;

25.10.2021 – I N F O R M A R E: În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 • Verificare dosare  (cu excepția condițiilor „apt” psihologic și ”apt” medical)

Anunțul de concurs
 • Anexa 1 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs precum și bibliografia și tematica de concurs;
 • Anexa 2 – Prezentarea generală a posturilor;
 • Anexa 3 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu;

← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent în cadrul sectorului medical – Penitenciarul Târgu Mureș: 1 post de asistent medical (igienă).25.10.2021 – I N F O R M A R E: În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.


Anunțul de concurs
 • Anexa 1; ERATĂ – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs precum și bibliografia și tematica de concurs;
 • Anexa 2 – Prezentarea generală a posturilor;
 • Anexa 3 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu;

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de agent în cadrul sectorului economico-administrativ – Penitenciarul Târgu Mureș: 1 post de agent (electrician) si 1 post de agent (responsabil economic).

Status procedură de încadrare: ÎN DERULARE


După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic (inclusiv candidații care sunt beneficiari ai echivalării rezultatelor la o testare psihologică anterioară) vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.25.10.2021 – I N F O R M A R E: În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Anunțul de concurs
 • Anexa 1 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs precum și bibliografia și tematica de concurs;
 • Anexa 2 – Prezentarea generală a posturilor;
 • Anexa 3 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu;


După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

ao21

Anunţul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea unui post vacant în cadrul sectorului economico-administrativ – Penitenciarul Târgu Mureș: 1 post de agent (fochist).

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

25.10.2021 – I N F O R M A R E: În temeiul prevederilor art. 12 alin. 4 din Hotărârea Guvernului României nr. 1130 din 22.10.2021, pe tot parcursul procesului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (înscriere, susţinere testare psihologică, ridicare/depunere fişă medicală, achitare taxă concurs, desfăşurare probe concurs), se permite accesul în incinta unităţilor penitenciare numai candidaţilor care prezintă:

 • dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
 • rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
 • dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.Anunt de concurs 

 • Anexa nr. 1 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 2 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 3 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

 

← Către pagina principală

Publicat la 18.06.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 5 posturi de execuţie (agent) din cadrul sectorului operativ, (2 posturi pentru bărbați și 3 posturi pentru femei)

 
05.10.2021 – In vederea desfășurării probelor de concurs vă informăm cu privire la faptul că în cursul zilei de mâine va fi afișat calendarul estimativ respectiv prima probă se estimează a se desfășura în data de 11.10.2021. Vă multumim pentru întelegere și dorim succes candidaților.

 • Verificare dosare de concurs (din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic, ”apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs);

În atenția candidaților declarați apt la testarea psihologică: Deschiderea fișelor medicale se va face începând cu data de 23.08.2021.
Anunt de concurs CLICK AICI!

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – partea 1 + Anexa nr. 4. – partea 2 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs


Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală


După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

ANUNȚURI

În atenţia persoanelor vizitatoare!

De interes public!

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de agent la Penitenciarul Târgu Mureș

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.