Astăzi 27-05-2024 sunt: 353 persoane private de libertate

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent în cadrul sectorului tehnologia informației și comunicații – Penitenciarul Târgu Mureș:
1 post de agent comunicații.

ANUNȚUL de concurs – publicat la data de 20.10.2020.
Anexa 1 – Posturile scoase la concurs;
Anexa 2 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs precum și bibliografia și tematica de concurs;
Anexa 3 – Prezentarea generală a posturilor;
Anexa 4 – Centrele de concurs;
Anexa 5 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu;
Anexa 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs;
Candidații pot depune cerere de înscriere, cu o singură opțiune pentru un singur post din anunț.

Pentru răspunsuri la întrebări frecvente – click aici.
PRECIZARE – art. 98^6 din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afişa în timp util.

A. Depunerea dosarului de candidat: 
Dosarul de candidat se depune la sediul Penitenciarului Târgu Mureș situat în loc. Târgu Mureș, str. Retezatului nr. 7, jud. Mureș, în intervalul orar 07.00-15.00 în zilele de luni, miercuri și vineri respectiv 10.00-18.00 în zilele de marți și joi, până pe data de 10.11.2020 ora 16.00
Pentru depunerea dosarului de candidat, anterior prezentării la sediul unității, candidații vor parcurge următoarele etape:
a. Descarcă și completează olograf următoarele documente: 1. Cerere de înscriere2. Declarație3. Opis cu documentele din dosarul de candidat*; Formular candidat în vederea susținerii testării psihologice;
b. Constituie dosarul de candidat – toate tipizatele completate, respectiv toate documentele necesare înscrierii vor fi îndosariate (recomandat dosar cu șină cartonat) în ordinea prezentată în opisul cu documentele din dosarul de candidat*.
La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale în vederea certificării, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane a unității.
Dosarul de candidat este acceptat doar dacă este complet respectiv dacă toate documentele depuse în copie sunt însoțite de originale.

Comunicarea rezultatelor și a programărilor/planificărilor se va face doar prin afișare în prezenta secțiune respectiv pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor folosind codul unic (exemplu: PTMMSB000) comunicat candidaților la depunerea dosarului.

B. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical: 
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, adică până pe data de xx.10.2020.
1. Rezultate – publicat în data de xx.xx.2020; 2. Contestații – Rezultate – publicat în data de

C. Condițiile ”apt” psihologic și ”apt” medical, taxa de examinare psihologică și taxa de concurs:
a. Condiția ”apt” psihologic:
a. Pentru informații privind cuantumul taxei de examinare psihologică și modalități de plată – click aici.
b. Pentru informații privind  regulile de acces pentru candidații care susțin testarea psihologică și alte informații utile – click aici. 
b.1 Pentru chestionar coronavirus – click aici. 
Testarea psihologică:
a. Planificare:
b. Rezultate:
c. Rezultate finale:
b. Condiția ”apt” medical: 
a. Pentru informații privind examinarea medicală și documentele necesare cu ocazia prezentării la cabinetul medical al unității – click aici.
a.1. Pentru adeverință completată de medicul de familie click aici.
a.2. Pentru chestionar coronavirus – click aici. 
b. Pentru a consulta baremele medicaleclick aici.
c. Taxa de concurs:
Pentru informații privind cuantumul taxei de concurs și modalități de plată – click aici.
Termen încheiere si depunere fișă medicală respectiv depunere dovadă achitare taxă de concurs:

D. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs:
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișei medicale și a dovezii privind achitarea taxei de concurs, adică până pe data de:
Rezultate – publicat în data de

E. Desfășurarea probelor de concurs:
Unitatea organizatoare: Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna
a. proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
b. interviu;
c. proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor teoretice;

Pentru informații suplimentare: concurs-tgmures@anp.gov.ro.

Actualizat la data de: 20.10.2020
← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer în cadrul sectorului reintegrare socială – Penitenciarul Târgu Mureș:
1 post de ofițer (psiholog);
1 post de ofițer (asistent social).

ANUNȚUL de concurs – publicat la data de 14.10.2020.
Anexa 1 – Posturile de scoase la concurs;
Anexa 2 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs precum și bibliografia și tematica de concurs; (Erată)
Anexa 3 – Prezentarea generală a posturilor;
Anexa 4 – Centrele de concurs;
Anexa 5 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu;
Anexa 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs;
Candidații pot depune cerere de înscriere, cu o singură opțiune pentru un singur post din anunț.

Pentru răspunsuri la întrebări frecvente – click aici.
PRECIZARE – art. 98^6 din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afişa în timp util.

A. Depunerea dosarului de candidat: 
Dosarul de candidat se depune la sediul Penitenciarului Târgu Mureș situat în loc. Târgu Mureș, str. Retezatului nr. 7, jud. Mureș, în intervalul orar 07.00-15.00 în zilele de luni, miercuri și vineri respectiv 10.00-18.00 în zilele de marți și joi, până pe data de 04.11.2020 ora 16.00.
Pentru depunerea dosarului de candidat, anterior prezentării la sediul unității, candidații vor parcurge următoarele etape:
a. Descarcă și completează olograf următoarele documente: 1. Cerere de înscriere2. Declarație; (2.1. Declarație – suplimentar doar ofițer psiholog – model orientativ); 3. Opis cu documentele din dosarul de candidat*; Formular candidat în vederea susținerii testării psihologice;
b. Constituie dosarul de candidat – toate tipizatele completate, respectiv toate documentele necesare înscrierii vor fi îndosariate (recomandat dosar cu șină cartonat) în ordinea prezentată în opisul cu documentele din dosarul de candidat*.
La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale în vederea certificării, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane a unității.
Dosarul de candidat este acceptat doar dacă este complet respectiv dacă toate documentele depuse în copie sunt însoțite de originale.

Comunicarea rezultatelor și a programărilor/planificărilor se va face doar prin afișare în prezenta secțiune respectiv pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor folosind codul unic (exemplu: PTMMSA000) comunicat candidaților la depunerea dosarului.

B. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical: 
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, adică până pe data de 09.11.2020.
1. Rezultate – publicat în data de xx.xx.2020; 2. Contestații – Rezultate – publicat în data de

C. Condițiile ”apt” psihologic și ”apt” medical, taxa de examinare psihologică și taxa de concurs:
a. Condiția ”apt” psihologic:
a. Pentru informații privind cuantumul taxei de examinare psihologică și modalități de plată – click aici.
b. Pentru informații privind  regulile de acces pentru candidații care susțin testarea psihologică și alte informații utile – click aici. 
Pentru chestionar coronavirus – click aici. 
Testarea psihologică:
a. Planificare:
b. Rezultate:
c. Rezultate finale:
b. Condiția ”apt” medical: 
a. Pentru informații privind examinarea medicală și documentele necesare cu ocazia prezentării la cabinetul medical al unității – click aici.
a.1. Pentru adeverință completată de medicul de familie click aici.
a.2. Pentru chestionar coronavirus – click aici. 
b. Pentru a consulta baremele medicaleclick aici.
c. Taxa de concurs:
Pentru informații privind cuantumul taxei de concurs și modalități de plată – click aici.
Termen încheiere si depunere fișă medicală respectiv depunere dovadă achitare taxă de concurs:

D. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs:
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișei medicale și a dovezii privind achitarea taxei de concurs, adică până pe data de:
Rezultate – publicat în data de

E. Desfășurarea probelor de concurs:
Unitatea organizatoare: Penitenciarul Arad pentru postul de ofițer (psiholog).
a. proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului;
b. interviu;
c. proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor teoretice;
Unitatea organizatoare: Penitenciarul Aiud pentru postul de ofițer (asistent social).
a. proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului;
b. interviu;
c. proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor teoretice;

Pentru informații suplimentare: concurs-tgmures@anp.gov.ro.

Actualizat la data de: 20.10.2020
← Către pagina principală

Concurs pentru trecerea agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară în cadrul sectorului resurse umane și formare profesională la Penitenciarul Târgu Mureș:
1 post ofițer (formare profesională).

ANUNȚUL de concurs – publicat la data de 09.10.2020.
Anexa 1 – Posturile scoase la concurs;
Anexa 2 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs precum și bibliografia și tematica de concurs;
Anexa 3 – Prezentarea generală a posturilor;
Anexa 4 – Unități organizatoare;
Anexa 5 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu;
Anexa 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs;
Candidații pot depune cerere de înscriere, cu o singură opțiune pentru un singur post din anunț.

A. Depunerea dosarului de candidat: 
Dosarul de candidat se depune la sediul Penitenciarului Târgu Mureș situat în loc. Târgu Mureș, str. Retezatului nr. 7, jud. Mureș, în intervalul orar 07.00-15.00 în zilele de luni, miercuri și vineri respectiv 10.00-18.00 în zilele de marți și joi, până pe data de 30.10.2020 ora 16.00.
Pentru depunerea dosarului de candidat, anterior prezentării la sediul unității, candidații vor parcurge următoarele etape:
a. Descarcă și completează olograf următoarele documente: 1. Cerere de înscriere2. Opis cu documentele din dosarul de candidat*Formular candidat în vederea susținerii testării psihologice;
b. Constituie dosarul de candidat – toate tipizatele completate, respectiv toate documentele necesare înscrierii vor fi îndosariate (recomandat dosar cu șină cartonat) în ordinea prezentată în opisul cu documentele din dosarul de candidat*.
La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale în vederea certificării, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane a unității.
Dosarul de candidat este acceptat doar dacă este complet respectiv dacă toate documentele depuse în copie sunt însoțite de originale.

Pentru solicitare adeverință care atestă funcțiile ocupate și îndeplinirea condițiilor obligatorii cumulative prevăzute de art. 96 alin. 2 lit. b-d din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare – model orientativ – click aici.

Comunicarea rezultatelor și a programărilor/planificărilor se va face doar prin afișare în prezenta secțiune respectiv pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor folosind codul unic (exemplu: PTMMSA000) comunicat candidaților la depunerea dosarului.

B. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical: 
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, adică până pe data de 31.10.2020.
1. Rezultate – publicat în data de xx.xx.2020; 2. Contestații – Rezultate – publicat în data de

C. Condițiile ”apt” psihologic” și ”apt” medical:
a. Condiția ”apt” psihologic:
a. Pentru informații privind  regulile de acces pentru candidații care susțin testarea psihologică și alte informații utile – click aici. 
a.1 Pentru chestionar coronavirus – click aici. 
Testarea psihologică:
a. Planificare:
b. Rezultate:
c. Rezultate finale:
b. Condiția ”apt” medical:
Termen depunere adeverință medicală:

D. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs:
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișei medicale și a dovezii privind achitarea taxei de concurs, adică până pe data de:
Rezultate – publicat în data de

E. Desfășurarea probelor de concurs:
Unitatea organizatoare: Penitenciarul București Rahova.
a. proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului;
b. interviu;
c. proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului;

Pentru informații suplimentare: concurs-tgmures@anp.gov.ro.

Actualizat la data de: 20.10.2020
← Către pagina principală

Concurs pentru trecerea agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară în cadrul sectorului economico-administrativ – Penitenciarul Târgu Mureș:
1 post ofițer (achiziții publice).  

ANUNȚUL de concurs – publicat la data de 09.10.2020.
Anexa 1 – Posturile scoase la concurs;
Anexa 2 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs precum și bibliografia și tematica de concurs;
Anexa 3 – Prezentarea generală a posturilor;
Anexa 4 – Unități organizatoare;
Anexa 5 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu;
Anexa 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs;
Candidații pot depune cerere de înscriere, cu o singură opțiune pentru un singur post din anunț.

Pentru răspunsuri la întrebări frecvente – click aici.
PRECIZARE – art. 98^6 din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afişa în timp util.

 A. Depunerea dosarului de candidat: 
Dosarul de candidat se depune la sediul Penitenciarului Târgu Mureș situat în loc. Târgu Mureș, str. Retezatului nr. 7, jud. Mureș, în intervalul orar 07.00-15.00 în zilele de luni, miercuri și vineri respectiv 10.00-18.00 în zilele de marți și joi, până pe data de 30.10.2020 ora 16.00.
Pentru depunerea dosarului de candidat, anterior prezentării la sediul unității, candidații vor parcurge următoarele etape:
a. Descarcă și completează olograf următoarele documente: 1. Cerere de înscriere2. Opis cu documentele din dosarul de candidat*Formular candidat în vederea susținerii testării psihologice;
b. Constituie dosarul de candidat – toate tipizatele completate, respectiv toate documentele necesare înscrierii vor fi îndosariate (recomandat dosar cu șină cartonat) în ordinea prezentată în opisul cu documentele din dosarul de candidat*.
La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale în vederea certificării, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane a unității.
Dosarul de candidat este acceptat doar dacă este complet respectiv dacă toate documentele depuse în copie sunt însoțite de originale.

Pentru solicitare adeverință care atestă funcțiile ocupate și îndeplinirea condițiilor obligatorii cumulative prevăzute de art. 96 alin. 2 lit. b-d din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare – model orientativ – click aici.

Comunicarea rezultatelor și a programărilor/planificărilor se va face doar prin afișare în prezenta secțiune respectiv pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor folosind codul unic (exemplu: PTMMSA000) comunicat candidaților la depunerea dosarului.

B. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical: 
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, adică până pe data de 31.10.2020.
1. Rezultate – publicat în data de xx.xx.2020; 2. Contestații – Rezultate – publicat în data de

C. Condițiile ”apt” psihologic” și ”apt” medical:
a. Condiția ”apt” psihologic:
a. Pentru informații privind  regulile de acces pentru candidații care susțin testarea psihologică și alte informații utile – click aici. 
a.1 Pentru chestionar coronavirus – click aici. 
Testarea psihologică:
a. Planificare:
b. Rezultate:
c. Rezultate finale:
b. Condiția ”apt” medical:
Termen depunere adeverință medicală:

D. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs:
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișei medicale și a dovezii privind achitarea taxei de concurs, adică până pe data de:
Rezultate – publicat în data de

E. Desfășurarea probelor de concurs:
Unitatea organizatoare: Penitenciarul Aiud.
a. proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului;
b. interviu;
c. proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului;

Pentru informații suplimentare: concurs-tgmures@anp.gov.ro.

Actualizat la data de: 20.10.2020
← Către pagina principală

Concurs pentru trecerea agenților în categoria ofițerilor de poliție penitenciară în cadrul sectorului operativ – Penitenciarul Târgu Mureș:
1 post ofițer (evidență).    

ANUNȚUL de concurs – publicat la data de 09.10.2020.
Anexa 1 – Posturile scoase la concurs;
Anexa 2 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs precum și bibliografia și tematica de concurs;
Anexa 3 – Prezentarea generală a posturilor;
Anexa 4 – Unități organizatoare;
Anexa 5 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu;
Anexa 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs;
Candidații pot depune cerere de înscriere, cu o singură opțiune pentru un singur post din anunț.

Pentru răspunsuri la întrebări frecvente – click aici.
PRECIZARE – art. 98^6 din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afişa în timp util.

 A. Depunerea dosarului de candidat: 
Dosarul de candidat se depune la sediul Penitenciarului Târgu Mureș situat în loc. Târgu Mureș, str. Retezatului nr. 7, jud. Mureș, în intervalul orar 07.00-15.00 în zilele de luni, miercuri și vineri respectiv 10.00-18.00 în zilele de marți și joi, până pe data de 30.10.2020 ora 16.00.
Pentru depunerea dosarului de candidat, anterior prezentării la sediul unității, candidații vor parcurge următoarele etape:
a. Descarcă și completează olograf următoarele documente: 1. Cerere de înscriere2. Opis cu documentele din dosarul de candidat*Formular candidat în vederea susținerii testării psihologice;
b. Constituie dosarul de candidat – toate tipizatele completate, respectiv toate documentele necesare înscrierii vor fi îndosariate (recomandat dosar cu șină cartonat) în ordinea prezentată în opisul cu documentele din dosarul de candidat*.
La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale în vederea certificării, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane a unității.
Dosarul de candidat este acceptat doar dacă este complet respectiv dacă toate documentele depuse în copie sunt însoțite de originale.

Pentru solicitare adeverință care atestă funcțiile ocupate și îndeplinirea condițiilor obligatorii cumulative prevăzute de art. 96 alin. 2 lit. b-d din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare – model orientativ- click aici.

Comunicarea rezultatelor și a programărilor/planificărilor se va face doar prin afișare în prezenta secțiune respectiv pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor folosind codul unic (exemplu: PTMMSA000) comunicat candidaților la depunerea dosarului.

B. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical: 
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, adică până pe data de 31.10.2020.
1. Rezultate – publicat în data de xx.xx.2020; 2. Contestații – Rezultate – publicat în data de

C. Condițiile ”apt” psihologic” și ”apt” medical:
a. Condiția ”apt” psihologic:
a. Pentru informații privind  regulile de acces pentru candidații care susțin testarea psihologică și alte informații utile – click aici. 
a.1 Pentru chestionar coronavirus – click aici. 
Testarea psihologică:
a. Planificare:
b. Rezultate:
c. Rezultate finale:
b. Condiția ”apt” medical:
Termen depunere adeverință medicală:

D. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs:
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișei medicale și a dovezii privind achitarea taxei de concurs, adică până pe data de:
Rezultate – publicat în data de

E. Desfășurarea probelor de concurs:
Unitatea organizatoare: Penitenciarul Bistrița.
a. proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului;
b. interviu;
c. proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului;

Pentru informații suplimentare: concurs-tgmures@anp.gov.ro.

Actualizat la data de: 20.10.2020
← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de agent în cadrul sectorului economico-administrativ – Penitenciarul Târgu Mureș:
1 post de agent gospodar;
1 post de agent bucătar;
2 posturi de agent conducător auto;
1 post de agent magaziner ;
1 post de agent fochist.

ANUNȚUL de concurs – publicat la data de 28.09.2020.
Anexa 1a – Posturile de ofițer scoase la concurs;
Anexa 1b – Posturile de agent scoase la concurs;
Anexa 2 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs precum și bibliografia și tematica de concurs (Erată);
Anexa 3 – Prezentarea generală a posturilor;
Anexa 4 – Centrele de concurs;
Anexa 5 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu;
Anexa 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs;
Candidații pot depune cerere de înscriere, cu o singură opțiune pentru un singur post din anunț.

Pentru răspunsuri la întrebări frecvente – click aici.
PRECIZARE – art. 98^6 din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afişa în timp util.

A. Depunerea dosarului de candidat: 
Dosarul de candidat se depune la sediul Penitenciarului Târgu Mureș situat în loc. Târgu Mureș, str. Retezatului nr. 7, jud. Mureș, în intervalul orar 07.00-15.00 în zilele de luni, miercuri și vineri respectiv 10.00-18.00 în zilele de marți și joi, până pe data de 26.10.2020 ora 16.00
Pentru depunerea dosarului de candidat, anterior prezentării la sediul unității, candidații vor parcurge următoarele etape:
a. Descarcă și completează olograf următoarele documente: 1. Cerere de înscriere2. Declarație3. Opis cu documentele din dosarul de candidat*; Formular candidat în vederea susținerii testării psihologice;
b. Constituie dosarul de candidat – toate tipizatele completate, respectiv toate documentele necesare înscrierii vor fi îndosariate (recomandat dosar cu șină cartonat) în ordinea prezentată în opisul cu documentele din dosarul de candidat*.
La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale în vederea certificării, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane a unității.
Dosarul de candidat este acceptat doar dacă este complet respectiv dacă toate documentele depuse în copie sunt însoțite de originale.

Comunicarea rezultatelor și a programărilor/planificărilor se va face doar prin afișare în prezenta secțiune respectiv pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor folosind codul unic (exemplu: PTMMSB000) comunicat candidaților la depunerea dosarului.

B. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical: 
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, adică până pe data de 31.10.2020.
1. Rezultate –  agent conducator auto; agent gospodaragent bucătar; agent magaziner – publicat în data de 27.10.2020;
2. Contestații – Rezultate – publicat în data de

C. Condițiile ”apt” psihologic și ”apt” medical, taxa de examinare psihologică și taxa de concurs:
a. Condiția ”apt” psihologic:
a. Pentru informații privind cuantumul taxei de examinare psihologică și modalități de plată – click aici.
b. Pentru informații privind  regulile de acces pentru candidații care susțin testarea psihologică și alte informații utile – click aici. 
b.1 Pentru chestionar coronavirus – click aici. 
Testarea psihologică:
a. Planificare:
b. Rezultate:
c. Rezultate finale:
b. Condiția ”apt” medical: 
a. Pentru informații privind examinarea medicală și documentele necesare cu ocazia prezentării la cabinetul medical al unității – click aici.
a.1. Pentru adeverință completată de medicul de familie click aici.
a.2. Pentru chestionar coronavirus – click aici. 
b. Pentru a consulta baremele medicaleclick aici.
c. Taxa de concurs:
Pentru informații privind cuantumul taxei de concurs și modalități de plată – click aici.
Termen încheiere si depunere fișă medicală respectiv depunere dovadă achitare taxă de concurs:

D. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs:
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișei medicale și a dovezii privind achitarea taxei de concurs, adică până pe data de:
Rezultate – publicat în data de

E. Desfășurarea probelor de concurs:
Unitatea organizatoare: Penitenciarul Găești pentru postul de agent gospodar.
a. interviu;
b. proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor teoretice;
Unitatea organizatoare: Penitenciarul Târgu Mureș pentru postul de agent bucătar.
a. interviu;
b. proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor teoretice;
Unitatea organizatoare: Penitenciarul Aiud pentru posturile de agent conducător auto.
a. interviu;
b. proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor teoretice;
Unitatea organizatoare: Penitenciarul Bistrița pentru postul de agent magaziner.
a. interviu;
b. proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor teoretice;
Unitatea organizatoare: Penitenciarul Slobozia pentru postul de agent fochist.
a. interviu;
b. proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor teoretice;

Pentru informații suplimentare: concurs-tgmures@anp.gov.ro.

Actualizat la data de: 27.10.2020
← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de agent în cadrul sectorului medical – Penitenciarul Târgu Mureș:
1 post de asistent medical generalist.

ANUNȚUL de concurs – publicat la data de 28.09.2020.
Anexa 1 – Posturile scoase la concurs;
Anexa 2 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs precum și bibliografia și tematica de concurs;
Anexa 3 – Prezentarea generală a posturilor;
Anexa 4 – Centrele de concurs;
Anexa 5 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu;
Anexa 6 – Adresele de e-mail ale unităţilor care au posturi scoase la concurs;
Candidații pot depune cerere de înscriere, cu o singură opțiune pentru un singur post din anunț.

Pentru răspunsuri la întrebări frecvente – click aici.
PRECIZARE – art. 98^6 din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afişa în timp util.

A. Depunerea dosarului de candidat: 
Dosarul de candidat se depune la sediul Penitenciarului Târgu Mureș situat în loc. Târgu Mureș, str. Retezatului nr. 7, jud. Mureș, în intervalul orar 07.00-15.00 în zilele de luni, miercuri și vineri respectiv 10.00-18.00 în zilele de marți și joi, până pe data de 19.10.2020 ora 16.00
Pentru depunerea dosarului de candidat, anterior prezentării la sediul unității, candidații vor parcurge următoarele etape:
a. Descarcă și completează olograf următoarele documente: 1. Cerere de înscriere2. Declarație3. Opis cu documentele din dosarul de candidat*; Formular candidat în vederea susținerii testării psihologice;
b. Constituie dosarul de candidat – toate tipizatele completate, respectiv toate documentele necesare înscrierii vor fi îndosariate (recomandat dosar cu șină cartonat) în ordinea prezentată în opisul cu documentele din dosarul de candidat*.
La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoțite de documentele originale în vederea certificării, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane a unității.
Dosarul de candidat este acceptat doar dacă este complet respectiv dacă toate documentele depuse în copie sunt însoțite de originale.

Comunicarea rezultatelor și a programărilor/planificărilor se va face doar prin afișare în prezenta secțiune respectiv pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor folosind codul unic (exemplu: PTMMSB000) comunicat candidaților la depunerea dosarului.

B. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al existenței documentației complete și al îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical: 
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, adică până pe data de 22.10.2020.
1. Rezultate – publicat în data de 20.10.2020; 2. Contestații – nu au fost înregistrate contestații – publicat în data de 22.10.2020.

C. Condițiile ”apt” psihologic și ”apt” medical, taxa de examinare psihologică și taxa de concurs:
a. Condiția ”apt” psihologic:
a. Pentru informații privind cuantumul taxei de examinare psihologică și modalități de plată – click aici.
b. Pentru informații privind  regulile de acces pentru candidații care susțin testarea psihologică și alte informații utile – click aici. 
Pentru chestionar coronavirus – click aici. 
Testarea psihologică:
a. Planificare:
b. Rezultate:
c. Rezultate finale:
b. Condiția ”apt” medical: 
a. Pentru informații privind examinarea medicală și documentele necesare cu ocazia prezentării la cabinetul medical al unității – click aici.
a.1. Pentru adeverință completată de medicul de familie click aici.
a.2. Pentru chestionar coronavirus – click aici. 
b. Pentru a consulta baremele medicaleclick aici.
c. Taxa de concurs:
Pentru informații privind cuantumul taxei de concurs și modalități de plată – click aici.
Termen încheiere si depunere fișă medicală respectiv depunere dovadă achitare taxă de concurs:

D. Verificarea dosarelor candidaților înscriși din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor ”apt” psihologic și ”apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs:
Rezultatul verificării se afișează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișei medicale și a dovezii privind achitarea taxei de concurs, adică până pe data de:
Rezultate – publicat în data de

E. Desfășurarea probelor de concurs:
Unitatea organizatoare: Penitenciarul Spital Dej. 
a. probă practica de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;
b. interviu;
c. proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului.

Pentru informații suplimentare: concurs-tgmures@anp.gov.ro.

Actualizat la data de: 22.10.2020
← Către pagina principală

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de agent în cadrul sectorului operativ – Penitenciarul Târgu Mureș: 7 posturi de agent operativ (bărbați). Anunțul de concurs
  • Anexa 1 – Condițiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs precum și bibliografia și tematica de concurs;
  • Anexa 2 – Prezentarea generală a posturilor;
  • Anexa 3 – Normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu;

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către pagina principală

Procedură de angajare fără concurs pe o perioadă determinată de 6 luni în poliția penitenciară, în temeiul art. 9 din anexa la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României stabilită prin Ordinul ministrului justiției nr. 1560/C/2020 2 posturi personal contractual civil – asistent medical generalist – la Penitenciarul Târgu Mureș:
Anunț – (Condiții generale, condiții specifice, dosar de candidat)
Cerere de înscriere
Declarații;

Proces-verbal cu candidații care îndeplinesc și nu indeplinesc condițiile cerintele de ocupare a postului și precizări interviu; 
Tabel nominal candidați selectați;

Prezentarea candidaților, precum și desfășurarea întregii proceduri se vor realiza cu respectarea măsurilor instituite în vederea prevenirii răspândirii infecției cu noul coronavirus (SARS-COV-2).
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.