Astăzi 22-04-2024 sunt: 106 persoane private de libertate

Publicat 12.12.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de asistent medical (generalist)

 

Anunțul de concurs

Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs

Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs

Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor

Anexa nr. 4 – Centrele de concurs

Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

Afișat azi 10.01.2024 – Tabel nominal verificare dosare concurs cu excepția condițiilor ,,apt” medical și ,,apt” psihologic
Afișat azi 08.02.2024 – PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ

Afișat azi 19.02.2024 – PROCES VERBAL REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

Afișat azi 23.02.2024 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

Afișat azi 07.03.2024 – PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE DIN PUNCT DE VEDERE ,,APT” PSIHOLOGIC ȘI ,,APT” MEDICAL

Afișat azi 19.03.2024 – CALENDAR ESTIMATIV DESFĂȘURARE PROBE
Afișat azi 19.03.2024 – PLANIFICARE PROBĂ PRACTICĂ
Afișat azi 25.03.2024 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ 
Afișat azi 25.03.2024 – PLANIFICARE PROBĂ INTERVIU 
Afișat azi 26.03.2024 – PROCES VERBAL REZULTATE INTERVIU
Afișat azi 26.03.2024 – PLANIFICARE PROBĂ SCRISĂ
Afișat azi 27.03.2024 – BAREM CORECTARE PROBĂ SCRISĂ
Afișat azi 29.03.2024 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ SCRISĂ
Afișat azi 03.04.2024 – ANUNȚ FINALIZARE CONCURS

CONCURS FINALIZAT

 

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.