Astăzi 19-04-2024 sunt: 106 persoane private de libertate

Concursuri finalizate

CONCURSURI 2023

 

Publicat la data de 23.11.2023 – Anunț de ocupare, din sursă externă, a 12 posturi vacante de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (medicină generală / medicină de familie) din cadrul unităților arondate Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

 

Publicat la data de 23.11.2023 – Anunț de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (medicină generală/medicină de familie) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna și Centrului Educativ Târgu Ocna

 

Publicat la data de 14.12.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (boli infecțioase) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

 

Publicat la data de 14.12.2023 – Concurs, de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic rezident în ultimul an / specialist/ primar (medicină internă) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

 

Publicat la data de 14.12.2023 – Concurs, de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (pneumologie) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

 

 

Publicat la data de 13.09.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de medic specialist/primar (psihiatru) – din cadrul Penitenciarului Botoșani și al Penitenciarului Iași

_______________________________________________________________________________

Publicat la 11.08.2023Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic specialist/primar (epidemiolog) – din cadrul Penitenciarului Spital Târgu Ocna

_______________________________________________________________________________

 

Publicat 10.07.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de asistent medical (radiologie) și a unui post vacant de asistent medical (laborator) în cadrul Penitenciarului – Spital Târgu-Ocna

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

PRECIZĂRI TESTARE PSIHOLOGICĂ

Afișat azi 01.08.2023 – ANUNȚ – fără candidați înscriși – asistent medical (laborator)

Afișat azi 01.08.2023 – Proces verbal verificare dosare cu excepția ,,apt” psihologic și ,,apt” medical – asistent medical (radiologie)

PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – AFIȘAT AZI 09.11.2023
PROCES VERBAL REZULTATE INIȚIALE EVALUARE PSIHOLOGICĂ

 

PROCES VERBAL REZULTATE FINALE EVALUARE PSIHOLOGICĂ – AFIȘAT 28.11.2023

 

CONCURS FINALIZAT

 

__________________________________________

Publicat 06.04.2023 – Concurs de ocupare din sursă externă a unui post vacant de ofițer (tehnologia informației) 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 cerere de înscriere

 declaraţie

 opis

 Decizia directorului general al ANP nr. 309/2011 privind aprobarea Normelor elementare de exploatare a resurselor informatice şi de comunicaţii IT de către utilizatori din sistemul administraţiei penitenciare

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Afișat azi 03.05.2023 – TABEL NOMINAL VERIFICARE DOSARE OFITER IT

Afișat azi 08.05.2023 – PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ OFIȚER IT

Afișat azi 25.05.2023 – PROCES VERBAL REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ OFIȚER IT

Afișat azi 30.05.2023 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ OFIȚER IT

Afișat azi 14.06.2023 PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE INCLUSIV ,,APT” PSIHOLOGIC ȘI ,,APT” MEDICAL  OFIȚER IT

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

Publicat 07.04.2023 – Concurs de ocupare din sursă externă a unui post vacant de agent tehnic (electrician)

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile de agent scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatorii
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

  cerere de înscriere

  declaraţie

  opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

Afișat azi 04.05.2023 – TABEL NOMINAL VERIFICARE DOSARE AGENT (ELECTRICIAN)

Afișat azi 13.06.2023 – PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ AGENT (ELECTRICIAN)

Afișat azi 28.06.2023 – PROCES VERBAL REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ AGENT (ELECTRICIAN)

Afișat azi 03.07.2023 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ AGENT (ELECTRICIAN)

Afișat azi 13.07.2023 – PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE DIN PUNCT DE VEDERE ,,APT” MEDICAL ȘI ,,APT” PSIHOLOGIC – AGENT (ELECTRICIAN)

CONCURS FINALIZAT – CENTRU DE CONCURS PENIT. SLOBOZIA

_______________________________________________________________________________________________________________________

Publicat la 11.08.2023Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic specialist/primar (medicină de laborator) – din cadrul Penitenciarului Spital Târgu Ocna

FĂRĂ CANDIDAȚI INSCRIȘI

_______________________________________________________________________________

Publicat la 09.08.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic specialist/primar (pneumolog) – din cadrul Penitenciarului Spital Târgu Ocna

FĂRĂ CANDIDAȚI INSCRIȘI

_______________________________________________________________________________

Publicat la 09.08.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic specialist/primar (boli infecțioase) – din cadrul Penitenciarului Spital Târgu Ocna

FĂRĂ CANDIDAȚI INSCRIȘI

_______________________________________________________________________________

Publicat la 07.08.2023Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de medic specialist/primar (medicină generală/medicină de familie) – din cadrul Penitenciarului Spital Târgu Ocna și Centrului Educativ Târgu Ocna 

FĂRĂ CANDIDAȚI INSCRIȘI

_______________________________________________________________________________

Publicat la 07.08.2023Concurs de ocupare, din sursă externă, a 12 posturi vacante de medic specialist/primar (medicină generală/medicină de familie) – din unitățile arondate Penitenciarului Spital Târgu Ocna

FĂRĂ CANDIDAȚI INSCRIȘI

____________________________________________________________________________________________

Publicat la 11.08.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic specialist/primar (medicină internă) – din cadrul Penitenciarului Spital Târgu Ocna

FĂRĂ CANDIDAȚI INSCRIȘI

_______________________________________________________________________

Publicat la 05.04.2023 – Concurs de ocupare din sursă externă a 2 (două) posturi vacante de agent operativ (bărbați) și 1 (un) post vacant de agent operativ (femeie) 

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
 • Anexa nr. 4 – partea I + anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

 

 • După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

Afișat azi 02.05.2023 –Tabel nominal verificare dosare concurs (cu excepția condițiilor ,,apt” psihologic și ,,apt” medical)

Afișat azi 03.08.2023 – Planificare testare psihologică – agent operativ

Afișat azi 23.08.2023 – Rezultate initiale testarea psihologica

Afișat azi 30.08.2023 – Proces verbal rezultate finale testare psihologică 

Afișat azi 12.09.2023 – Proces verbal verificare dosare inclusiv ,,apt psihologic” și ,,apt medical”

Afișat azi 21.09.2023 – Calendar estimativ privind desfășurarea probelor
Afișat azi 21.09.2023 – Planificare probă sportivă
Afișat azi 24.09.2023 – Proces verbal rezultate probă sportivă
Afișat azi 24.09.2023 – Planificare probă practică – calculator 
Afișat azi 25.09.2023 – Proces verbal rezultate probă calculator
Afișat azi 25.09.2023 – Planificare probă interviu
Afișat azi 27.09.2023 – Proces verbal rezultate interviu
Afișat azi 27.09.2023 – Planificare probă scrisă
Afișat azi 28.09.2023 – BAREM CORECTARE PROBĂ SCRISĂ
Afișat azi 03.10.2023 – Proces verbal rezultate probă scrisă
ANUNȚ – 05.10.2023 – Ora 15.25

 

CONCURS FINALIZAT

_____________________________________

Publicat 06.04.2023 – Concurs de ocupare din sursă externă a unui post vacant de ofițer (asistent social)

 • Anunțul de concurs
 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
 • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 cerere de înscriere

 declaraţie

 opis

 Ghid de bune practici pentru psihologul care lucrează în sistemul penitenciar

 Ghid de bune practici pentru asistentul social care lucrează în sistemul penitenciar

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

Afișat azi 03.05.2023 – TABEL NOMINAL VERIFICARE DOSARE – OFIȚER ASISTENT SOCIAL

Afișat azi 27.07.2023 PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – OFIȚER ASISTENT SOCIAL

Afișat azi 03.08.2023 – PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – OFIȚER ASISTENT SOCIAL

Afișat azi 16.08.2023 – REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

Afișat azi 18.08.2023 – REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

Afișat azi 30.08.2023 – PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE INCLUSIV ,,APT” MEDICAL ȘI ,,APT” PSIHOLOGIC

CONCURS FINALIZAT – 29.09.2023

_____________________________________

Publicat la 19.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de medic epidemiolog la Penitenciarul Spital Târgu Ocna și Penitenciarul Iași

ANUNȚ

Anexa 1 – calendar concurs

Anexa 2 – tematică și bibliografie

Anexa 3 – acord înregistrare audio-video și declarație activitate în ultimele 30 de zile

Formular de înscriere

Fișa post

Opis dosar înscriere

Afișat azi 08.05.2023 – Proces verbal verificare dosare candidați medic (epidemiolog)

Afișat azi 08.05.2023 – Planificare testare psihologică –  medic (epidemiolog)

Afișat azi 25.05.2023 – Proces verbal rezultate inițiale testare psihologică – medic (epidemiolog) 

Afișat azi 06.06.2023 – Proces verbal rezultate finale testare psihologică – medic (epidemiolog)

Afișat azi 16.06.2023 – Proces verbal verificare dosare candidați ,,apt” psihologic și ,,apt” medical – medic (epidemiolog)

Afișat azi 19.06.2023 – Barem subiecte probă scrisă – medic (epidemiolog)

Afișat azi 19.06.2023 – Proces verbal rezultate probă scrisă – medic (epidemiolog)

Afișat azi 21.06.2023 Catalog rezultate finale probă scrisă – medic (epidemiolog)

Afișat azi 21.06.2023 – Erată calendar modificat

Afișat azi 22.06.2023 – Proces verbal rezultate probă practică medic (epidemiolog)

Afișat azi 26.06.2023 – Catalog rezultate probă practică – medic (epidemiolog)

Afișat azi 26.06.2023 – Centralizator rezultate finale Probă scrisă și Probă practică – medic (epidemiolog)

__________________________________________________________________________________________________________________

Publicat la 26.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de medic dentist cu drept de liberă practică, la Penitenciarul Spital Târgu Ocna și Penitenciarul Botoșani

Erată la Anunt

ANUNȚ

Anexa 1 – calendar concurs

Anexa 2 – tematică și bibliografie

Anexa 3 – acord înregistrare audio-video și declarație activitate în ultimele 30 de zile

Formular de înscriere

Fișa post

Opis dosar înscriere

Afișat azi 16.05.2023Proces verbal verificare dosare candidați medic (stomatolog)

Afișat azi 16.05.2023 Planificare testare psihologică – medic (stomatolog)

Afișat azi 29.05.2023 – Proces verbal rezultate inițiale testare psihologică – medic (stomatolog)

Afișat azi 07.06.2023 – Proces verbal rezultate contestații testare psihologică – medic (stomatolog)

Afișat azi 08.06.2023 – Proces verbal rezultate finale testare psihologică – medic (stomatolog)

Afișat azi 20.06.2023 – Proces verbal verificare dosare candidați ,,apt” psihologic și ,apt” medical – medic (stomatolog)

Afișat azi 26.06.2023 – Barem corectare probă scrisă – medic (stomatolog)

Afișat azi 26.06.2023 – Proces verbal rezultate probă scrisă – medic (stomatolog)

Afișat azi 28.06.2023 – Catalog rezultate finale probă scrisă – medic (stomatolog)

Afișat azi 30.06.2023 – Proces verbal rezultate probă practică – medic (stomatolog)

Afișat azi 04.07.2023 Catalog rezultate finale probă practică – medic (stomatolog)

Afișat azi 04.07.2023 – Centralizator rezultate finale PROBĂ SCRISĂ și PROBĂ PRACTICĂ – medic (stomatolog)

__________________________________________________________________________________________________________________

Publicat la 12.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 12 posturi vacante de medic medicină generală/medicină de familie  la Penitenciarul Spital Târgu Ocna, Penitenciarul Bacău, Penitenciarul Botoșani, Penitenciarul Focșani, Penitenciarul Iași, Penitenciarul Vaslui și Centrul Educativ Târgu Ocna

 ANUNȚ

Anexa 1 – calendar concurs

Anexa 2 – tematică și bibliografie

Anexa 3 – acord înregistrare audio-video și declarație activitate în ultimele 30 de zile

Formular de înscriere

Fișa post

Opis dosar înscriere

Afișat azi 03.05.2023Proces verbal verificare dosare candidați medic (medicină generală-medicină de familie)

Afișat azi 03.05.2023 – Planificare testare psihologică – medic (medicină generală-medicină de familie)

Afișat azi 17.05.2023 – Proces verbal rezultate inițiale testare psihologică

Afișat azi 24.05.2023 – Proces verbal rezultate finale testare psihologică

Afișat azi 08.06.2023 – Proces verbal verificare dosare apt medical si apt psihologic – medic (medicină generală-medicină de familie)

__________________________________________________________________________________________________________________

Publicat la 28.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic pneumolog, la Penitenciarul Spital Târgu Ocna

ANUNȚ

Anexa 1 – calendar concurs

Anexa 2 – tematică și bibliografie

Anexa 3 – acord înregistrare audio-video și declarație activitate în ultimele 30 de zile

Formular de înscriere

Fișa post

Opis dosar înscriere

Afișat azi 16.05.2023 – PROCES VERBAL – FĂRĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI

__________________________________________________________________________________________________________________

Publicat la 28.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic medicină de laborator, la Penitenciarul Spital Târgu Ocna

ANUNȚ

Anexa 1 – calendar concurs

Anexa 2 – tematică și bibliografie

Anexa 3 – acord înregistrare audio-video și declarație activitate în ultimele 30 de zile

Formular de înscriere

Fișa post

Opis dosar înscriere

Afișat azi 16.05.2023 – PROCES VERBAL – FĂRĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI

_____________________________________________________________________________________________________________________

Publicat la 26.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic medicină internă, la Penitenciarul Spital Târgu Ocna

ANUNȚ

Anexa 1 – calendar concurs

Anexa 2 – tematică și bibliografie

Anexa 3 – acord înregistrare audio-video și declarație activitate în ultimele 30 de zile

Formular de înscriere

Fișa post

Opis dosar înscriere

Afișat azi 12.05.2023 – PROCES VERBAL – FĂRĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI

_____________________________________________________________________________________________________________________

Publicat la 26.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de medic psihiatru, la Penitenciarul Iași și Penitenciarul Botoșani

ANUNȚ

Anexa 1 – calendar concurs

Anexa 2 – tematică și bibliografie

Anexa 3 – acord înregistrare audio-video și declarație activitate în ultimele 30 de zile

Formular de înscriere

Fișa post

Opis dosar înscriere

Afișat azi 12.05.2023PROCES VERBAL – FĂRĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI

_____________________________________________________________________________________________________________________

Publicat la 26.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic boli infecțioase, la Penitenciarul Spital Târgu Ocna

ANUNȚ

Anexa 1 – calendar concurs

Anexa 2 – tematica si bibliografie

Anexa 3 – acord înregistrare audio-video și declarație activitate în ultimele 30 de zile

Formular inscriere

Fisă post

Opis dosar înscriere

Afișat azi 12.05.2023 – PROCES VERBAL – FĂRĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI

_____________________________________________________________________________________________________________________

Publicat la 06.01.2023 – Concurs de ocupare din sursă externă a 2 (două) posturi vacante de asistent medical (generalist)

Anunțul de concurs

 • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
 • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
 • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
 • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
 • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie,

TABEL NOMINAL VERIFICARE DOSARE ASISTENT MEDICAL (GENERALIST);

– PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – Afișat 29.03.2023
– PROCES VERBAL REZULTATE INITIALE EVALUARE PSIHOLOGICĂ – AFIȘAT 11.04.2023

PROCES VERBAL REZULTATE FINALE EVALUARE PSIHOLOGICĂ – AFIȘAT 18.04.2023

TABEL NOMINAL VERIFICARE DOSARE (APT PSIHOLOGIC ȘI APT MEDICAL) – AFIȘAT 28.04.2023

– CALENDAR ESTIMATIV PRIVIND DESFĂȘURAREA PROBELOR DE CONCURS – AFIȘAT 02.05.2023
– PLANIFICARE PROBĂ PRACTICĂ – Afișat 02.05.2023
– PROCES VERBAL REZULTATE PROBA PRACTICA – AFIȘAT 09.05.2023
– PLANIFICARE PROBĂ INTERVIU – AFIȘAT 09.05.2023
– PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU – AFIȘAT 10.05.2023
– PLANIFICARE PROBĂ SCRISĂ – AFIȘAT 10.05.2023
– BAREM CORECTARE PROBA SCRISA – AFISAT 11.05.2023 – ORA 15.15
– ERATĂ
– PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ SCRISĂ – AFIȘAT 16.05.2023
– ANUNȚ – AFIȘAT 19.05.2023

 

CONCURSURI 2022

Publicat la 11.11.2022 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 13 posturi de ofiţer (tehnologia informaţiei), din unităţile penitenciare

Publicat la 01.11.2022 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 6 posturi de ofiţer (consilier juridic), din unităţile penitenciare

30.06.2022 – ANUNȚ – Concurs de ocupare din sursă externă a 2 posturi vacante de asistent medical (generalist), 1 post asistent medical (laborator), în cadrul Penitenciarului – Spital Tg. Ocna

 – PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 14.09.2022

PROCES VERBAL REZULTATE INIȚIALE EVALUARE PSIHOLOGICĂ – 05.10.2022

 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE EVALUARE PSIHOLOGICĂ – 10.10.2022

 – Model adeverință medicală

– PROCES VERBAL REZULTATE VERIFICARE DOSARE – 20.10.2022
– CALENDAR ESTIMATIV AL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE CONCURS
– PLANIFICARE PROBĂ PRACTICĂ – VERIFICARE APTITUDINI SPECIFICE FUNCȚIEI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST
– PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ
– PLANIFICARE PROBA INTERVIU
– PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU
PLANIFICARE PROBĂ SCRISĂ
BAREM CORECTARE VARIANTĂ EXTRASĂ
PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

ANUNȚ REZULTATE FINALE PROBĂ SCRISĂ

 

19.11.2021 – ANUNȚ – Concurs de ocupare din sursă externă în cadrul Penitenciarului – Spital Tg. Ocna în sectorul medical a următoarelor posturi:

– 1 post cu normă întreagă de Medic (Medicină generală / Medicină de familie)

– 1 post cu normă întreagă de Medic (boli infecțioase)

– 1 post cu normă întreagă de Medic (Medicină internă)

– 1 post cu normă întreagă de Medic (pneumolog)

– 1 post cu normă întreagă de Medic (epidemiolog)

– 1 post cu normă întreagă de Medic (laborator)

– 1 post cu normă întreagă de Medic specialist (stomatologie)

– 1 post cu normă întreagă de Farmacist specialist

12.11.2021 – ANUNȚ – Concurs de ocupare din sursă externă a 1 post vacant de agent (construcții) în cadrul Sectorului Economico – Administrativ de la Penitenciarul – Spital Tg. Ocna

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


13.09.2021 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 4 posturi vacante de agent operativ – bărbați – Penitenciarul Spital Tg. Ocna

 

 06.10.2021 – Proces verbal verificare dosare candidați înscriși la concursul pentru ocuparea a patru (4) posturi vacante de agent operativ la Penitenciarul – Spital Tg. Ocna, cu excepția „apt” psihologic și „apt” medical

08.10.2021 – Proces verbal final cu rezultatele verificarii dosarelor, cu excep’ia conditiilor apt medical si apt psihologic

PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ – AFIȘAT ÎN DATA DE 27.04.2022

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – AFIȘAT 23.05.2022
PROCES VERBAL REZULTATE VERIFICARE DOSARE – AFIȘAT 06.06.2022
CALENDAR ESTIMATIV AL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE CONCURS

PLANIFICARE PROBA SPORTIVA

PROCES VERBAL REZULTATE PROBA SPORTIVA
PLANIFICARE PROBA CALCULATOR
PROCES VERBAL REZULTATE PROBA CALCULATOR
PLANIFICARE PROBĂ INTERVIU
PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU
PLANIFICARE PROBĂ SCRISĂ
BAREM CORECTARE PROBA SCRISA
PROCES VERBAL REZOLVARE CONSTESTATIE BAREM
PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Proces verbal rezultate solutionare contestatii

Proces verbal rezultate finale – afisat 18.07.2022


22.07.2021 – Anunț privind scoaterea la concurs din sursă externă a unui post de ofițer principal I (consilier juridic) și a unui post de ofițer principal I (psiholog resurse umane) în cadrul Penitenciarului – Spital Tg. Ocna

09.07.2021 – Anunț privind scoaterea la concurs din sursă externă a 6 posturi de medic în cadrul Penitenciarului – Spital Tg. Ocna după cum urmează:

– 1 post de Medic specialist confirmat specialitatea Epidemiologie;

1 post de Medic specialist confirmat specialitatea Medicină de laborator

1 post cu normă întreagă de Medic în specialitatea Medicină generală (medicină de familie) – Secția Boli cronice;

– 1 post cu normă întreagă de Medic în specialitatea Boli infecțioase;

– 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă;

– 1 post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pneumologie.

 

 

21.09.2021 – ANUNȚ – Concurs de ocupare din sursă externă a 2 posturi vacante de agent (responsabil economic), 1 post de agent (contabil), 1 post de agent (electrician), în cadrul Sectorului Economico – Administrativ de la Penitenciarul – Spital Tg. Ocna

Anexa 1 – Condiții specifice de ocupare a posturilor, Tematică și Bibliografie

Anexa 2 – Prezentarea generală a posturilor 

Anexa 3 – Metodologie probe eliminatorii

Cerere înscriere

OPIS

Declarație

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

_______________________________________________________________

AGENT ADMINISTRATIV (CONTABIL)

Proces verbal verificare dosare agent contabil cu exceptia conditiilor apt medical si apt psihologic

Proces verbal FINAL verificare dosare agent contabil cu excepția „apt psihologic” și „apt medical”

Planificare testare psihologică-Partea 1-Afișat 21.01.2022

Planificare testare psihologică – Partea 2 – Afișat 28.01.2022

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ AGENT ADMINISTRATIV (CONTABIL)

PROCES VERBAL REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ AGENT ADMINISTRATIV (CONTABIL)

Proces verbal rezultate verificare dosare – Afișat 25.02.2022

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs – Afișat 15.03.2022

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – Afișat 15.03.2022

Proces verbal rezultate probă practică – probă calculator – Afișat 21.03.2022

Planificare probă interviu – Afișat 21.03.2022

Proces verbal rezultate probă interviu – Afișat 22.03.2022

Planificare probă scrisă – Afișat 22.03.2022

Barem corectare probă scrisă

Proces verbal rezultate probă scrisă – Afișat 25.03.2022

Proces verbal rezultate finale – Afișat 30.03.2022

 – CONCURS FINALIZAT –

_______________________________________________________________

AGENT ADMINISTRATIV (RESPONSABIL ECONOMIC)

Proces verbal verificare dosare agent responsabil economic cu exceptia conditiilor apt medical si apt psihologic

Proces verbal FINAL verificare dosare agent responsabil economic cu excepția condițiilor „apt psihologic” și „apt medical”

Planificare testare psihologică agent responsabil economic-Partea 1-Afișat 21.01.2022

Planificare testare psihologică agent responsabil economic – Partea 2 – Afișat 28.01.2022

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ AGENT ADMINISTRATIV (RESPONSABIL ECONOMIC)

REZULTATE SOLUȚIONARE CONTESTAȚII EVALUARE PSIHOLOGICĂ – AGENT ADMINISTRATIV (RESPONSABIL ECONOMIC)

PROCES VERBAL REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ – AGENT ADMINISTRATIV (RESPONSABIL ECONOMIC)

Proces verbal rezultate verificare dosare – Afișat 25.02.2022

Calendar estimativ al derulării probelor de concurs – Afișat 15.03.2022

Planificare probă practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului – Afișat 15.03.2022

Proces verbal rezultate probă practică – probă calculator – Afișat 21.03.2022

Planificare probă interviu – Afișat 21.03.2022

Proces verbal rezultate interviu – Afișat 22.03.2022

Planificare probă scrisă – Afișat 22.03.2022

Barem corectare probă scrisă

Proces verbal rezultate probă scrisă – Afișat 25.03.2022

Proces verbal rezultate contestații – Afișat 30.03.2022
Proces verbal rezultate finale concurs – Afișat 30.03.2022

 – CONCURS FINALIZAT –

 

________________________________________________________________

AGENT TEHNIC ELECTRICIAN

Proces verbal verificare dosare agent electrician cu exceptia conditiilor apt medical si apt psihologic

Proces verbal FINAL verificare dosare agent tehnic electrician cu excepția „apt psihologic” și „apt medical”

Planificare testare psihologică agent tehnic electrician – Partea 1  – Afișat 21.01.2022 

REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ AGENT TEHNIC (ELECTRICIAN)

REZULTATE SOLUȚIONARE CONTESTAȚII EVALUARE PSIHOLOGICĂ AGENT TEHNIC (ELECTRICIAN)

PROCES VERBAL REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

REZULTATE VERIFICARE DOSARE

          – CONCURS FINALIZAT –

_________________________________________________________________

21.09.2021 – ANUNȚ – Concurs de ocupare din sursă externă a 4 posturi vacante de asistent medical (generalist), 1 post asistent medical (laborator), 1 post asistent medical (dietetică și nutriție) în cadrul Penitenciarului – Spital Tg. Ocna

Anexa 1 – Condiții specifice de ocupare a posturilor, Tematică și Bibliografie

ERATĂ Anexă 1 

Anexa 2 – Prezentarea generală a posturilor

Anexa 3 – Metodologie probe eliminatorii

Cerere înscriere

OPIS

Declarație

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Proces verbal verificare dosare asistent medical generalist cu exceptia conditiilor apt medical si apt psihologic

Proces verbal dosare asistent medical laborator

Proces verbal FINAL verificare dosare asistent medical generalist cu excepția condițiilor „apt psihologic” și „apt medical”

Planificare testare psihologica asistenti medicali generalisti 19.11.2021

Planificare testare psihologica asistenti medicali generalisti 22-23.11.2021

Proces verbal rezultate inițiale evaluare psihologică asistent medical generalist – Afișat 08.12.2021

Rezultat solutionare contestatii evaluare psihologica asistent medical generalist – afisat in 14.12.2021

Rezultate finale evaluare psihologica asistent medical generalist – afisat in 14.12.2021

Rezultate verificare dosare 
CALENDARUL ESTIMATIV AL DERULĂRII PROBELOR DE CONCURS
PLANIFICARE PROBĂ PRACTICĂ DE VERIFICARE A APTITUDINILOR NECESARE ÎNDEPLINIRII ATRIBUȚIILOR DE SERVICIU
PROCES VERBAL REZULTATE PROBA PRACTICĂ
PLANIFICARE INTERVIU
PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU – AFIȘAT 13.01.2022
PLANIFICARE PROBĂ SCRISĂ – AFIȘAT 13.01.2022
BAREM EVALUARE ȘI NOTARE PROBĂ SCRISĂ

PROCES VERBAL REZULTATE PROBA SCRISA – AFISAT 18.01.2022

MODEL CONTESTATIE!!!

PROCES VERBAL REZULTATE CONTESTAȚII – Afișat 21.01.2022
PROCES VERBAL FINAL – REZULTATE FINALE – Afișat 21.01.2022

 

CONCURS FINALIZAT

 

________________________________________________________________

Asistent medical (dietetică și nutriție)

Proces verbal verificare dosare asistent medical dietetica si nutritie cu exceptia conditiilor apt medical si apt psihologic

Proces verbal FINAL verificare dosare asistent medical dietetică și nutriție cu excepția condițiilor „apt psihologic” și „apt medical”

Planificare testare psihologica asistent medical dietetica si nutritie

Proces verbal rezultate inițiale evaluare psihologică asistent medical (dietetică și nutriție) – Afișat 02.12.2021

Proces verbal rezultate finale evaluare psihologică asistent medical (dietetică și nutriție) – Afișat 07.12.2021

Proces verbal rezultate verificare dosar candidat înscris la concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical (dietetica si nutritie) care îndeplinesc condițiile „apt psihologic”, „apt medical” și al existenței dovezii de achitare a taxei de participare la concurs – Afișat 17.12.2021

Calendar estimativ al desfășurării probelor de concurs

Planificare probă practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu

PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

PLANIFICARE PROBĂ INTERVIU

PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ INTERVIU

PLANIFICARE PROBĂ SCRISĂ

BAREM CORECTARE PROBĂ SCRISĂ

PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

ANUNȚ – REZULTATE FINALE

 

 – CONCURS FINALIZAT –

30.10.2020 – Anunț de ocupare a 4 posturi medic diverse specialități în cadrul Penitenciarului – Spital Tg. Ocna

28.09.2020 Anunț de ocupare prin concurs a 2 posturi de asistent medical (laborator) și a unui post de asistent medical (radiologie) în cadrul Sectorului Medical la Penitenciarul – Spital Tg. Ocna

 

07.05.2020 Anunț de ocupare fără concurs a 4 posturi de medic pe perioadă determinată (6 luni) – Personal civil contractual

ANUNȚ – Concurs de ocupare din sursă externă a unui post vacant de agent administrativ (magaziner) în cadrul Serviciului Economico – Administrativ la Penitenciarul – Spital Tg. Ocna

Anexa 1  – Tematică și bibliografie

Anexa 2 – Prezentarea generală a postului

Anexa 3 – Metodologie probe concurs

Cerere de înscriere

OPIS

Declarație

Chestionar COVID

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

Proces verbal verificare dosare candidați înscriși la concursul pentru ocuparea unui (1) post vacant de agent administrativ (magaziner) la Penitenciarul Spital Târgu – Ocna, cu excepția condițiilor ”apt” psihologic și ”apt”medical – Afișat 02.06.2021

Proces verbal final privind verificarea dosarelor candidașilor înscriși la concursul pentru ocuparea unui (1) post vacant de agent administrativ (magaziner) la Penitenciarul – Spital Tg. Ocna, cu excepția condițiilor „apt” psihologic și „apt” medical – Afișat 04.06.2021

Planificare testare psihologica agent magaziner – afisat 18.06.2021

Proces verbal rezultate inițiale evaluare psihologică agent administrativ (magaziner) – Afișat 12.07.2021
Proces verbal cu rezultatele FINALE la evaluarea psihologică – agent administrativ (magaziner) – Afișat 15.07.2021
Proces verbal rezultate verificare dosare candidați înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de agent administrativ (magaziner) care au / nu au dosarul complet și îndeplinesc / nu îndeplinesc condițiile „apt” psihologic, „apt” medical și al existenței dovezii de achitare a taxei de concurs – Afișat 27.07.2021
Calendar estimativ – afisat 07.09.2021
Planificare interviu  – afisat 07.09.2021
Rezultate interviu – afisat 11.09.2021
Planificare proba scrisa – afisat 11.09.2021
Barem de evaluare si notare proba scrisa – afisat 13.09.2021
Rezultat contestatii barem de evaluare si notare proba scrisa – afisat 14.09.2021
Proces verbal rezultate proba scrisa – afisat 16.09.2021
Proces verbal rezultate contestații – afișat 21.09.2021
Proces verbal rezultate finale – afișat 21.09.2021

      –  CONCURS FINALIZAT – 

26.10.2020 Anunț de ocupare prin concurs a unui post de psiholog (resurse umane) în cadrul Biroului Resurse Umane și Formare Profesională la Penitenciarul – Spital Tg. Ocna

05.10.2020 Anunț de ocupare prin concurs a 3 posturi de agent în cadrul Sectorului Economico – Administrativ la Penitenciarului – Spital Tg. Ocna.

08.06.2018 Concurs de ocupare a 59 posturi de ofiter in domeniul economico-administrativ

26.07.2017 Concurs pentru ocuparea a unui post de asistent medical stomatologie

11.07.2017 Anunt pentru ocuparea a 5 posturi de agent (4 asistent medical,1 magaziner)

Anunt pentru ocuparea a 3 posturi de asistent medical generalist

 29.11.2016 Concurs pentru ocuparea a unui post de ofiter

30.03.2017 – Concurs din sursa externa pentru ocuparea a unui post de agent (responsabil logistică)

31.10.2016 – Concurs de ocupare a 4 posturi de agent

18.05.2017 – Concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de asistent medical (agent)

03.11.2016 – Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de agent

06.01.2017 Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 şi a Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, Penitenciarul Spital Târgu Ocna aflat în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, anunță scoaterea la concurs a unui număr de 4 posturi vacante de medici.

– 1 post de medic în specialitatea Pneumologie,

– 1 post de medic în specialitatea Medicină internă,

– 1 post de medic în specialitatea Medicină de laborator,

– 1 post de medic în specialitatea Medicină dentară.

La concurs se pot prezenta medici specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Întrucât posturile scoase la concurs sunt de ofiţer în sistemul penitenciar candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, respectiv:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;

d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei; e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;

f) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei;

g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;

Dosarele de candidat vor mai cuprinde suplimentar faţă prevederile art. 6 din Ordinul M.S. nr. 869/2015 şi următoarele acte specifice concursurilor de încadrare în sistemul penitenciar:

– copia actului de identitate şi copie xerox a certificatului de căsătorie (după caz);

– copia livretului militar, unde este cazul;

– copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi după caz în specialitate, unde este cazul;

– curriculum vitae – model european;

– declaraţia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică (se completează la unitate cu ocazia înscrierii);

– declaraţie pe propria răspundere că se află sau nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată (se completează la unitate cu ocazia înscrierii);

Înscrierea la concurs se face la sediul Penitenciarului Spital Târgu Ocna în termen de 15 zile calendaristice, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața Medicală”( 06. 01 2017). Pentru relații suplimentare desemnăm ca persoana de contact pe d-na comisar șef de penitenciare dr. Anca Denise OLAR, care poate fi contactată la tel. 0234 344 127, 0745 779 226, e-mail: denise.olar@anp.gov.ro

← Către lista de lnk
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.