Astăzi 20-05-2024 sunt: 106 persoane private de libertate

Programare vizită

Odată cu instituirea stării de alertă la nivel național1, Administrația Națională a Penitenciarelor, prin unitățile subordonate, aplică prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

1 în baza Hotărârii nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

Astfel, începând cu data de 03.06.2021:

 • Exercitarea dreptului de a primi vizite, pentru persoanele ce execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis se poate realiza fără dispozitiv de separare, în urmatoarele condiții:

–  Rezultatul analizei de tip RT-PCR pentru COVID-19, în limba română, parafat de un medic specialist/primar în medicină de laborator sau personal medical specializat în lucrarea și validarea acestor tipuri de teste de laborator (biochimist, biolog). Certificatul trebuie să aibă valabilitate de cel mult 3 zile (72h) de la data recoltării;

– Rezultatul analizei testului rapid de detecție a antigenului SARS-CoV-2, în limba română, parafat un medic specialist/primar în medicină de laborator sau personal medical specializat în lucrarea și validarea acestor tipuri de teste de laborator (biochimist, biolog). Certificatul trebuie să aibă valabilitate de cel mult 2 zile (48h) de la data recoltării;

– Adeverința de vaccinare, care să ateste că au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Adeverința doveditoare de vaccinare (cu declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor furnizate în documentele prezentate, care se vor anexa solicitării) va cuprinde următoarele informații: numele și prenumele persoanei vaccinate, data nașterii, vârsta, județul de domiciliu, număr și serie CI, date despre vaccin: doza 1 (tip vaccin, produs, serie/lot, data expirării), doza 2 (tip vaccin, produs, serie/lot, data expirării), date despre centrul de vaccinare (nume unitate sanitară/centru de vaccinare, județ, medic coordonator/vaccinator), semnătura electronică a Registrului Electronic Național al Vaccinărilor.

La nivelul fiecărei unități, directorul va stabili dacă se acordă vizite fără dispozitiv de separare, ținând cont de contextul epidemiologic existent la locului de deținere, precum și de cel existent la nivelul  localității/județului în care este amplasat acesta.

 • Exercitarea dreptului la vizită intimă se va realiza doar dacă prin aceasta nu sunt afectate măsurile de prevențe și siguranță medicală

Ø Administrața locului de deținere va solicita persoanei vizitatoare un document medical certificat de un medic în specialitatea boli infecțoase – în baza unor analize medicale din care să rezulte că nu are o infecțe curentă cu virusul SARS-CoV-2. Documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 zile înainte de data acordării dreptului la vizită intimă (atât ziua emiterii documentului, cât și ziua acordării dreptului la vizită intimă intră în calculul termenului de 3 zile);

Ø La prezentarea în unitate, persoana vizitatoare va fi supusă triajului epidemiologic și va completa un chestionar pentru evaluarea riscului. În cazul în care aceasta prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii, vizita va fi replanificată

Ø Deplasarea căre spațiul destinat acordării vizitelor intime se va realiza pe un itinerar prestabilit. Pe parcursul deplasării căre spațiul indicat, persoana vizitatoare are obligața de a purta echipamentul individual de protecțe (mască, mănuși, vizieră- dupăcaz).

Observații:

spațiile destinate acordării dreptului la vizită intimă vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare și săpun; acestea vor fi dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare vizită intimă;

în situața în care persoana privată de libertate planificată pentru exercitarea dreptului la vizită intimă se află într-o situațe asociată prezentului context epidemiologic, vizita va fi replanificată.

Prin formularea cererii de acordare a dreptului la vizită intimă, persoana privată de libertate își va exprima acordul cu privire la:

– cazarea separată de restul colectivului, pentru o perioadă de maxim 14 zile după data acordării acestui drept, în vederea monitorizării stării de sănătate;

– efectuarea unei proceduri medicale pentru depistarea COVID-19, după minim 5 zile de la efectuarea vizitei intime.

 • Exercitarea dreptului de a primi bunuri

Ø Persoanele private de libertate au dreptul de a primi pachete și bunuri cu ocazia efectuării vizitelor. Pachetele nu trebuie să conțină produse cu alimente care necesită preparare termică(coacere, fierbere etc.);

Ø Efectele primite vor fi depozitate într-o încăpere care dispune de ventilațe naturală, astfel încât această procedură să fie asigurată minim 24h de la preluare, la predarea către deținut;

Ø Alte bunuri care nu intră în categoria produselor alimentare și care nu pot fi degradate de efectul produselor biocide vor fi supuse procedurii de dezinfecție prin nebulizare, conform specificaților tehnice.

Observații:

spațiile destinate acordăii dreptului de a primi bunuri vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare și săpun;

acestea vor fi dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare serie.

 • Exercitarea dreptului la comunicări online se realizează indiferent de situața disciplinară a persoanei private de libertate și periodicitatea legăturii cu familia

Administrațile locurilor de deținere depun, în continuare, eforturi pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, atât în rândul efectivelor de deținuți, cât și în rândul personalului. Pentru reușita acestui deziderat, este necesar, în această perioadă de alertă ca efortul să fie unul comun, al instituței penitenciare și al aparținătorilor.

În acest sens, facem apel la responsabilitate și solidarizare, respectarea obligațiilor pe linie de siguranță medicală și a celor de distanțare socială fiind esențială pentru menținerea actualului status – niciun caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul persoanelor custodiate

 

În atenția persoanelor care doresc să comunice online (Skype) cu persoanele private de libertate

Acordarea acestui drept se face numai în baza unei programari la adresa comunicare.online.sptgocna@anp.gov.ro

Pentru posibilitatea comunicării online este necesar să ne comunicați următoarele:

 • Numele, prenumele, data nașterii, părinții persoanei private de libertate
 • Luna şi data la care se realizează programarea. Se va face programare pentru fiecare dintre comunicările on–line la care persoana privată de libertate are dreptul
 • În cazul majorilor se vor anexa în fotocopie unul dintre actele de identitate cu poză, care să fie în perioada de valabilitate, iar în cazul minorilor sub 14 ani, fotocopii ale certificatelor de naştere;
 • Adresa de Skype (Nume Skype) de pe care se va loga persoana pentru a comunica on–line (exemplu. Live:cid a40b50g9729553929)
 • Număr de telefon

Acordarea drepturilor la pachet și vizită persoanelor private de libertate

Acordarea dreptului la pachet şi vizită se efectuează numai pe baza unei programări prealabile. 

Persoanele care intenţionează să viziteze persoanele private de libertate pot solicita programarea vizitei astfel :

 • Zilnic între orele 0800-1800 , în mod direct la sediul Penitenciarului Spital Târgu Ocna sau la nr.  de telefon 0757012847, telefon în reţeaua Orange;
 • Programări pentru comunicare online (Skype) prin e-mail la adresa: comunicare.online.sptgocna@anp.gov.ro
 • Permanent prin e-mail la adresa  vizite.sptgocna@anp.gov.ro

Este necesar ca persoana care urmează să solicite programarea vizitei să-şi dezvăluie identitatea şi calitatea şi să răspundă concis la întrebările personalului penitenciarului.

Vizitarea persoanelor private de libertate de către aparţinători, se realizează în serii după cum urmează:

 • în zilele lucrătoare 3 serii :
  • seria I – ora 08.30;
  • seria a II-a – ora 14.00;
  • seria a III-a – ora 16.30;
 • sâmbăta , duminica şi sărbătorile legale 4 serii :
  • seria I – ora 08.30;
  • seria a II-a – ora 11.00;
  • seria a III-a – ora 14.00;
  • seria a IV-a – ora 16.30;

Prezentarea vizitatorilor la punctul de control se face cu minim 15 minute înainte de ora programată.

Pentru vizita cu notarul public, executorul judecătoresc ori cu alte persoane cu atribuţii oficiale , intervalul special alocat acestor gen de vizite este în zilele lucrătoare seria 11.00 – 13.00.
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.