Astăzi 26-05-2024 sunt: 106 persoane private de libertate

Publicat la data de 17.05.2024 – Anunț, de ocupare, din sursă externă, a 7 (șapte) posturi vacante medic rezident în ultimul an / specialist / primar (medicină generală/medicină de familie) din cadrul unităților arondate Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

Anunț, de ocupare, din sursă externă, a 7 (șapte) posturi vacante medic rezident în ultimul an / specialist / primar (medicină generală/medicină de familie) din cadrul unităților arondate Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

 

ANUNȚ

Anexa 1 calendarul concursului

Anexa 2 tematica si bibliografie

Anexa 3 declaratie

Formular de înscriere

Fișa post

Opis dosar înscriere

Declaratie

 

← Către pagina principală

Anunț de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (pneumologie) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

Anunț de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (pneumologie) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

 

ANUNȚ

Anexa nr. 1 – Calendar estimativ concurs

Anexa nr. 2 – Tematică și biliografie

Anexa nr. 3 – Acord înregistrare audio-video și declarație activitate pe ultimele 30 zile

Fișa postului

Formular de înscriere

Opis dosar înscriere

Declarație

Afișat azi 04.01.2024 – PROCES VERBAL FĂRĂ CANDIDAȚI  ÎNSCRIȘI

← Către pagina principală

Anunț de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (medicină internă) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

Anunț de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (medicină internă) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

 

ANUNȚ

Anexa nr. 1 – Calendar estimativ concurs

Anexa nr. 2 – Tematică și bibliografie

Anexa nr. 3 – Acord înregistrare audio-video și declarație activitate pe ultimele 30 zile

Fișa postului 

Formular de înscriere

Opis dosar înscriere

Declarație

Afișat azi 04.01.2024- PROCES VERBAL FĂRĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI

← Către pagina principală

Anunț de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (boli infecțioase) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

Anunț de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (boli infecțioase) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

ANUNȚ

Anexa nr. 1 – Calendar estimativ concurs

Anexa nr. 2  – Tematică și bibliografie

Anexa nr. 3 – Acord înregistrare audio-video și declarație activitate ultimele 30 zile

Fișa postului

Formular înscriere

Opis dosar înscriere

Declarație

Afișat azi 04.01.2024 – PROCES VERBAL – FĂRĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI

 

← Către pagina principală

Publicat 12.12.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de asistent medical (generalist)

 

Anunțul de concurs

Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs

Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs

Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor

Anexa nr. 4 – Centrele de concurs

Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu

Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

Cerere de înscriere

Declarație

Opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

Afișat azi 10.01.2024 – Tabel nominal verificare dosare concurs cu excepția condițiilor ,,apt” medical și ,,apt” psihologic
Afișat azi 08.02.2024 – PLANIFICARE TESTARE PSIHOLOGICĂ

Afișat azi 19.02.2024 – PROCES VERBAL REZULTATE INIȚIALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

Afișat azi 23.02.2024 – PROCES VERBAL REZULTATE FINALE TESTARE PSIHOLOGICĂ

Afișat azi 07.03.2024 – PROCES VERBAL VERIFICARE DOSARE DIN PUNCT DE VEDERE ,,APT” PSIHOLOGIC ȘI ,,APT” MEDICAL

Afișat azi 19.03.2024 – CALENDAR ESTIMATIV DESFĂȘURARE PROBE
Afișat azi 19.03.2024 – PLANIFICARE PROBĂ PRACTICĂ
Afișat azi 25.03.2024 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ 
Afișat azi 25.03.2024 – PLANIFICARE PROBĂ INTERVIU 
Afișat azi 26.03.2024 – PROCES VERBAL REZULTATE INTERVIU
Afișat azi 26.03.2024 – PLANIFICARE PROBĂ SCRISĂ
Afișat azi 27.03.2024 – BAREM CORECTARE PROBĂ SCRISĂ
Afișat azi 29.03.2024 – PROCES VERBAL REZULTATE PROBĂ SCRISĂ
Afișat azi 03.04.2024 – ANUNȚ FINALIZARE CONCURS

CONCURS FINALIZAT

 

← Către pagina principală

Publicat la data de 29.11.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic dentist cu drept de liberă practică la Penitenciarul Bacău

Anunț de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic dentist cu drept de liberă practică la Penitenciarul Bacău

 

ANUNȚ

Anexa 1 – calendar concurs

Anexa 2 – tematică și bibliografie

Anexa 3 – acord înregistrare audio-video și declarație activitate în ultimele 30 de zile

Formular de înscriere

Fișa post

Declaraţie

Opis dosar înscriere

Afișat azi 19.12.2023 – Proces verbal verificare dosare candidați cu excepția „apt” psihologic și „apt” medical

Afișat azi 19.12.2023 – Planificare testare psihologică

Afișat azi 08.01.2024 – Proces verbal rezultate inițiale testare psihologică

Afișat azi 15.01.2024 – Proces verbal rezultate finale testare psihologică

Afișat azi 26.01.2024 – Verificare dosare candidați inclusiv „apt” psihologic și „apt” medical

Afișat azi 06.02.2024 – Barem proba scrisă medic dentist cu drept de liberă practică

Afișat azi 06.02.2024 – Proces verbal rezultate finale proba scrisă

Afișat azi 06.02.2024- Catalog rezultate finale proba scrisă

Afișat azi 06.02.2024 – Proces verbal rezultate proba practică

Afișat azi 13.02.2024 – Catalog rezultate finale proba practică

Afișat azi 13.02.2024 – Centralizator rezultate finale PROBA SCRISĂ și PROBA PRACTICĂ dentist cu drept de liberă practică

 

 

← Către pagina principală

Anunț de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (medicină generală/medicină de familie) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna și Centrului Educativ Târgu Ocna

Anunț de ocupare, din sursă externă, a 2 posturi vacante de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (medicină generală/medicină de familie) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna și Centrului Educativ Târgu Ocna

 

ANUNȚ

Anexa 1 – Calendar estimativ concurs

Anexa 2 – Tematică și bibliografie

Anexa 3 – Acord înregistrare audio-video și declarație activitate pe ultimele 30 zile

Formular de înscriere

Fișa post

Opis dosar înscriere

Declarație

Afișat azi 14.12.2023 – PROCES VERBAL – FĂRĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI

 

 

← Către pagina principală

Anunț de ocupare, din sursă externă, a 12 posturi vacante de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (medicină generală/medicină de familie) din cadrul unităților arondate Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

Anunț de ocupare, din sursă externă, a 12 posturi vacante de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (medicină generală/medicină de familie) din cadrul unităților arondate Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

ANUNȚ

Anexa 1 – Calendar estimativ concurs

Anexa 2 – Tematică și bibliografie

Anexa 3 – Acord înregistrare audio-video și declarație activitate pe ultimele 30 zile

Formular de înscriere

Fișa post

Opis dosar înscriere

Declarație

Afișat azi 14.12.2023 – Proces verbal verificare dosare candidați cu excepția „apt” psihologic și „apt” medical

Afișat azi 14.12.2023 – Planificare testare psihologică

Afișat azi 21.12.2023 – Proces verbal rezultate inițiale testare psihologică

Afișat azi 29.12.2023 – Proces verbal rezultate finale testare psihologică

Afișat azi 12.01.2024 – Proces verbal verificare dosare candidați inclusiv ,,apt” psihologic și ,,apt” medical

Afișat azi 12.01.2024 – CONCURS FINALIZAT

 

← Către pagina principală

Anunț de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (medicină de laborator) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

Anunț de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de medic rezident în ultimul an / specialist / primar (medicină de laborator) din cadrul Penitenciarului-Spital Târgu Ocna

ANUNȚ

Anexa 1 – Calendar estimativ concurs

Anexa 2 – Tematică și bibliografie

Anexa 3 – Acord înregistrare audio-video și declarație pe ultimele 30 zile

Fișa post

Formular de înscriere

Opis dosar înscriere

Declaraţie

Afișat azi 11.12.2023 – Proces verbal verificare dosare candidați cu excepția „apt” psihologic și „apt” medical

Afișat azi 11.12.2023 – Planificare testare psihologică

Afișat azi 20.12.2023 – Proces verbal rezultate inițiale testare psihologică

Afișat azi 29.12.2023 – Proces verbal rezultate finale testare psihologică

Afișat azi 12.01.2024 – Proces verbal verificare dosare concurs inclusiv ,,apt” psihologic si ,,apt” medical

Afișat azi 16.01.2023 – Barem proba scrisă – medic (medicină de laborator)

Afișat azi 16.01.2024 – Proces verbal rezultate proba scrisă – medic (medicină de laborator)

Afișat azi 16.01.2024 – Catalog rezultate finale proba scrisă – medic (medicină de laborator)

Afișat azi 16.01.2024 – Proces verbal rezultate proba practică – medic (medicină de laborator)

Afișat azi 23.01.2024 – Catalog rezultate finale proba practică – medic (medicină de laborator)

Afișat azi 23.01.2024 – Centralizator rezultate finale PROBA SCRISĂ și PROBA PRACTICĂ – medic (medicină de laborator)

 

 

 

← Către pagina principală

Anunț de ocupare, din sursă externă, a unui post de farmacist cu drept de liberă practică la Penitenciarul-Spital Târgu Ocna

Publicat la data de 16.11.2023 – Anunț de ocupare, din sursă externă, a unui post vacant de farmacist cu drept de liberă practică la Penitenciarul Spital Târgu Ocna

 

ERATĂ LA ANUNȚ

ANUNT

Anexa 1 – Calendar desfășurare concurs

Anexa 2 – Tematică și bibliografie

Anexa 3 – acord înregistrare audio-video și declarație activitate în ultimele 30 de zile

Formular inscriere

Opis dosar înscriere

Fișa postului

Declaraţie

Afișat azi 07.12.2023Proces verbal verificare dosare candidați cu excepția „apt” psihologic și „apt” medical

Afișat azi 11.12.2023Planificare testare psihologică

Afișat azi 22.12.2023Proces verbal rezultate inițiale testare psihologică

Afișat azi 04.01.2024Proces verbal rezultate finale testare psihologică

Afișat azi 18.01.2024Proces verbal verificare dosare candidați inclusiv ,,apt” psihologic și ,,apt” medical

ANUNȚ PROBA SCRISĂ

Afișat azi 22.01.2024 – Barem probă scrisă concurs Farmacist

Afișat azi 22.01.2024 – Proces verbal rezultate probă scrisă

Afișat azi 25.01.2024 – Catalog rezultate finale proba scrisă

ANUNȚ PROBA PRACTICĂ

Afișat azi 26.01.2024 – Proces verbal rezultate probă practică

Afișat azi 30.01.2024 – Catalog rezultate finale proba practică
Afișat azi 30.01.2024 – Centralizator rezultate finale PROBA SCRISĂ și PROBA PRACTICĂ – farmacist cu drept de liberă practică

 

 

 

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.