Astăzi 15-07-2024 sunt: 27232 persoane private de libertate

Integritate instituțională

1. Codul etic / deontologic / de conduită

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare.

2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 și destinația acestora

În anul 2021 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2022 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

În anul 2023 nu s-au primit cadouri potrivit Legii nr. 251/2004.

3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Semnalarea tuturor neregulilor se formulează în scris şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:

1. datele de identificare ale persoanei care a formulat sesizarea;

2. numele şi prenumele angajatului Penitenciarului Spital Dej a cărui presupusă neregularitate este sesizată şi denumirea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea;

3. descrierea presupusei nereguli care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia (dacă este cunoscută);

4. prezentarea datelor sau indiciilor care susţin presupusa neregularitate;

5. descrierea prejudiciului cauzat de neregula constatată (dacă se cunoaşte acest prejudiciu);

6. data;

7. semnătura.

4. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională

Declarație privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Penitenciarului Spital Dej pentru anul 2022

Declarație privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Penitenciarului Spital Dej pentru anul 2023

5. Planul de integritate al instituției

Planul de integritate al Penitenciarului Spital Dej pentru perioada 2022-2025

6. Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA, cât și în planul de integritate

Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA și în planul de integritate pentru anul 2023

7. Situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

8. Studii / cercetări / ghiduri / materiale informative relevante

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.