Astăzi 29-05-2024 sunt: 27232 persoane private de libertate

29.12.2023 – Concurs de ocupare din sursa externa a unui post de ofiter de conducere – farmacist sef – Finalizat

29.12.2023 – Concurs de ocupare din sursa externa a unui post de ofiter de conducere – farmacist sef

Penitenciarul Spital Dej scoate la concurs din sursa externa un post de ofiter de conducere – farmacist șef

Anunt concurs

Anexa 1 – Calendar

Anexa 2 – Tematica si bibliografie

Anexa 3 – Acord inregistrare audio-video

Formular de inscriere

Opis dosar inscriere

Fisa post

Declaratie

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

18.01.2024 – Proces verbal verificare dosare candidati – 1 post farmacist sef

22.01.2024 – Erată proces-verbal verificare dosare candidați – 1 post farmacist șef

23.01.2024 – Tabel cu planificarea candidaților la evaluarea psihologică – 1 post farmacist șef

02.02.2024 – Rezultatele inițiale obținute de candidați la evaluarea psihologică – 1 post farmacist șef

08.02.2024 – Rezultate finale contestatii la evaluarea psihologica – 1 post farmacist sef

08.02.2024 – Rezultatele finale obtinute de candidati la evaluarea psihologica – 1 post farmacist sef

20.02.2024 – Tabel cu rezultatele finale a verificarii dosarelor – 1 post farmacist sef

29.02.2024 – Planificarea pentru proba scrisa – 1 post farmacist sef

04.03.2024 – Catalog inițial cu rezultatele la proba scrisă – 1 post farmacist șef

04.03.2024 – Proces-verbal cu rezultatele inițiale la proba scrisă – 1 post farmacist șef

06.03.2024 – Proces verbal cu rezultatele finale la proba scrisa – 1 post farmacist sef

06.03.2024 – Catalogul final al probei scrise – 1 post farmacist șef

11.03.2024 – Catalog inițial cu rezultatele la proba practică – 1 post farmacist șef

11.03.2024 -Proces verbal rezultate inițiale la proba practică – 1 post farmacist șef

12.03.2024 – Proces verbal rezultate finale la proba practică – 1 post farmacist șef

12.03.2024 – Proces verbal rezultate finale concurs – 1 post farmacist șef

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.