Astăzi 23-06-2024 sunt: 27232 persoane private de libertate

Conditii de internare si externare

CONDITII DE INTERNARE

 • La internare pacientii pot fi prezentati in doua situatii:
  • internare de urgenta
  • internare programata
 • In ambele situatii internarea se realizeaza dupa aprobarea in prealabil de catre conducerea penitenciarului spital a notei telefonice trimise de catre unitatea care solicita internarea.
 • Cererea de internare este tipizata si se gaseste in Anexa 1
 • In vederea aprobarii notei telefonice medicii din spitalele penitenciare pot solicita solicitantului internarii precizari suplimentare in legatura cu cazul respectiv
 • Spitalele penitenciare pot refuza internarea in situatiile in care pacientul din punct de vedere legal nu pot fi internati in sectii de detinere ( articolul 10 din Ordinul  432/C din  5 februarie 2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor*).

De asemenea pot refuza internarea in situatiile in care datorita structurii organizatorice ( lipsa unor specialitati ) nu pot rezolva din punct de vedere medical cazul respectiv, in situatia lipsei personalului medical corespunzator afectiunii, lipsei dotarii necesare sau imposibilitatii administrarii tratamentului la cazul respectiv.

Refuzul internarii se face doar prin argumentarea acestei actiuni.

 • In cazul internarilor de urgenta asistentul medical si medicul de garda vor fi anuntati de la PUNCT CONTROL in legatura cu sosirea unor pacienti , starea generala a acestora si se vor anunta telefonic DIAGNOSTICUL DE TRIMITERE pentru ca medicul de garda sa poata mentiona

 

CONDITII DE EXTERNARE:

 • Externarea pacientilor se poate realiza in urmatoarele situatii:
  • externare catre penitenciar
  • externare prin transfer catre o alta unitate medicala din cadrul ANP
  • externare prin transfer catre o unitate medicala din reteaua publica
  • externare la cerere
  • externarea prin punere in libertate
  • externare prin deces
 • Din punct de vedere al starii sanatatii pacientului acesta se poate gasi in urmatoarele situatii:
  • Vindecat
  • Ameliorat
  • Stationar
  • Agravat
  • Decedat
 • Externarea catre penitenciar se poate realiza doar in urmatoarele situatii:
  • Pacient vindecat – pacientul se externeaza catre penitenciar cu eventuale recomandari menite sa ii mentina starea de sanatate sau sa previna reaparitia patologiei sau aparitia unei alte afectiuni. In aceasta situatie pacientul poate sau nu sa fie chemat la control dupa o perioada pe care o decide medicul care efectueaza externarea
  • Pacient ameliorat – desi patologia se mentine simptomatologia este ameliorata , ca urmare pacientul va fi externat mentionandu-se indicatiile medicale necesare a fi aplicate in vederea ameliorarii in continuare a patologiei sau mentinerii starii la externare. In aceasta situatie medicul care realizeaza externarea recomanda si perioada dupa care pacientul revine la control avand in vedere potentialul de agravare a simptomatologiei
  • Pacient stationar – cu tot tratametul aplicat in penitenciarul spital starea pacientului nu s-a modificat. Ca urmare pacientul va fi externat mentionandu-se indicatiile medicale necesare a fi aplicate in vederea ameliorarii a patologiei sau cel putin a mentinerii starii la externare. In aceasta situatie medicul care realizeaza externarea recomanda si perioada dupa care pacientul revine la control avand in vedere potentialul de agravare a simptomatologiei.
 • Externarea prin transfer catre o alta unitate medicala din cadrul ANP si externare prin transfer catre o unitate medicala din reteaua publica se realizeaza in urmatoarele situatii:
  • In cazul pacientilor la care in respectivul penitenciar spital nu exista resursele materiale si /sau umane necesare pentru a se realiza tratamentul patologiei pe care o prezinta pacientul respectiv
  • In cazul pacientilor la care evolutia patologiei este spre agravare cu tot tratamentul si care necesita tratament care nu poate fi asigurat in penitenciarul spital respectiv fie datorita epuizarii mijloacelor existente in acel spital penitenciar fie al necesitatii tehnicilor medicale speciale de inalta performanta si care la momentul respectiv sunt indisponicile in respectiva unitate sanitara
  • In cazul aparitiei unui focar de boala transmisibila cu riscul izbucnirii unei epidemii se realizeaza transferul catre o sectie de boli infecto-contagioase stiut fiind faptul ca instituţiile şi unităţile sanitare care asigură asistenţa de sănătate, în cazul apariţiei unui focar de boală transmisibilă, precum şi în situaţia iminenţei izbucnirii unei epidemii, au obligaţia să dispună măsuri specifice. Măsurile privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epidemii, precum şi bolile transmisibile pentru care declararea, tratamentul sau internarea sunt obligatorii se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
 • EXTERNAREA LA CERERE – se realizeaza la cererea in scris, datata, sub semnatura a pacientului. Medicul trebuie sa ii explice pacientului necesitatea mentinerii internarii si riscurile la care se supune pacientul iar daca pacientul persista in a solicita externarea acesta va redacta o cerere in scris cu data si semnatura, cerere care va fi atasata in FOCG iar o copie a acesteia se va atasa la Dosarul medical al pacientului
 • EXTERNAREA PRIN PUNERE IN LIBERTATE: avand in vedere specificul penitenciarelor spital si a faptului ca acestea sunt unitati privative de libertate, in momentul in care un p.p.l. trebuie pus in libertate conform hotararii instantei pacientul trebuie externat din penitenciarul spital indiferent de starea de sanatate a acestuia. La pacientii vindecati, ameliorati sau stationari externarea se realizeaza prin mentionarea in biletul de iesire din spital a indicatiilor medicale. Biletul de iesire din spital se inmaneaza in mod obligatoriu pacientului la externare acesta urmand a se prezenta la medicul de familie pentru a fi luat in evidenta. In aceasta situatie se elibereaza medicatia necesara pe timpul transportului ulterior medicatia fiind recomandata si prescrisa de medicul de familie. In situatia pacientului cu o stare generala grava care necesita in continuare spitalizare pacientul va fi transferat intr-un spital civil apropiat de domiciliul pacientului ( in asa fel incat la externarea din spitalul civil deplasarea la domiciliu sa fie facila ) exceptie facand doar situatia in care starea pacientului nu permite transportul pe distante lungi, situatie in care se va realiza transferul spre o unitate sanitara civila din apropierea penitetenciarului spital care poate acorda ingrijirile necesare situatiei medicale a pacientului.
 • EXTERNAREA PRIN DECES: – se respecta procedura care descrie modalitatea de actiune in cazul decesului unei p.p.l.
 • Din punct de vedere al modalitatii ca timp in care se face externarea se deosebesc doua situatii:
  • externare programata– atunci cand starea de sanatate este previzibila si se poate realiza solicitarea de transfer prin cursa penitenciara sau in cazul eliberarii
  • externare de urgenta sau fortuita– cand starea de sanatate a pacientului se agraveaza si necesita transferul catre o alta unitate medicala din cadrul ANP sau catre o unitate medicala din reteaua publica sau respectiv situatia externarii prin deces
 • OBSERVATIE: In cazul cetatenilor straini si a apatrizilor orice transfer sau modificare a locului de detinere precum si in cazul eliberarii sau decesului vor fi aduse la cunostinta unităţilorpecializate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Oficiului Român pentru Imigrări precum şi către misiunile diplomatice sau sectiile consulare ale statelor din care provin persoanele private de libertate de cetăţenie străină.
Informații suplimentare se pot obține:
 • prin telefon: 0264 214 121, 0264 214 123
 • prin fax: 0264 212 699
 • prin e-mail: psdej@anp.gov.ro
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.