Astăzi 22-07-2024 sunt: 75 persoane private de libertate

Anunt de concurs – ofiter financiar – FINALIZAT

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare, Penitenciarul Spital Dej, scoate la concurs din sursă externă un post de ofițer economist.
Dosarele se depun la Penitenciarul Spital Dej până la data de 19.07.2017. Taxa de concurs este de 85 lei.
Informații suplimentare găsiți la sediul unității din Dej, str. Parcului, nr.18, jud. Cluj;
26.06.2017 – Anunt de scoatere la concurs a unui post de ofiter financiar – contabilitate

18.08.2017 – Programare candidati la evaluare psihologică – ofițeri financiar – contabilitate

29.08.2017 – Rezultatele evaluării psihologice – ofițer financiar – contabil

21.08.2017 – Proces verbal de selectie a dosarelor candidatilor

DESFAȘURAREA CONCURSULUI

01.11.2017 – Calendar estimativ al probelor de concurs și programarea orară a probei de interviu

06.11.2017- Proces verbal rezultate interviu și programare probă calculator

07.11.2017 – Grilă de corectare – probă calculator

07.11.2017 – Proces – verbal rezultate probă calculator și programare probă scrisă

08.11.2017 – Grila de corectare subiecte probă scrisă

09.11.2017 – Proces verbal rezultate probă scrisă

15.11.2017 – Proces verbal rezultate finale

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.