Astăzi 23-06-2024 sunt: 75 persoane private de libertate

Acces penitenciar

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR VIZITATOARE 
28.09.2023 – Având în vedere că modul de acordare a dreptului la cumpărături și al dreptului la convorbiri telefonice depinde exclusiv de funcționalitățile aplicației PMSWeb, acestea nu pot fi acordate în perioadele:
 • 30.09.2023 ora 18:00 – 01.10.2023 ora 12:00 și
 • 06.10.2023 ora 18:00 – 09.10.2023 ora 09:00.

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentul UE 679/2016, Legea nr. 190/2018 și Legea nr. 363/2018, conducerea Penitenciarului Spital Dej vă informează că aprobarea accesului în locul de deținere și celelalte operațiuni administrative necesare soluționării cererilor dumneavoastră presupun prelucrarea de date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine penitenciarului spital, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul, condițiile de legalitate menționate fiind prevăzute de art. 6 alin. (1) lit.c și e din Regulamentul UE 679/2016.

Pe durata şederii în locul de deţinere, aveți obligaţia de a respecta regulile de ordine interioară stabilite de către administraţie şi să purtați la vedere ecusonul de acces.

Refuzul dumneavoastră de a vă legitima ori de a vă supune celorlalte măsuri de control pe perioada prezenței în locul de deținere conduce la neaprobarea accesului.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

În atenția aparținătorilor persoanelor private de libertate!

Odată cu instituirea stării de alertă la nivel național[1], Administrația Națională a Penitenciarelor, prin unitățile subordonate, aplică prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, începând cu data de 18.05.2020:

Exercitarea dreptului de a primi vizite se va realiza cu dispozitiv de separare, indiferent de regimul de executare sau categoria din care fac parte persoanele private de libertate

La momentul efectuării planificării pentru acordarea dreptului la vizită (telefonic, prin e-mail), persoanele vizitatoare vor fi informate despre obligativitatea de a deține asupra lor și de a purta echipamentul individual de protecție (mască, mănuși, vizieră – după caz), pentru a le fi permis accesul în locul de deținere;

 • Deplasarea către spațiul destinat acordării dreptului la vizită se va realiza pe un itinerar prestabilit. Persoanele vizitatoare vor fi supuse triajului epidemiologic și vor completa un chestionar pentru evaluarea riscului. În cazul în care acestea prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii, vizita va fi replanificată;
 • Pe durata efectuării vizitei, persoanele vizitatoare trebuie să poarte, în mod obligatoriu, echipamentul individual de protecție. În caz contrar, întrevederea dintre aparținător/i și deținut se întrerupe și se consideră a fi efectuată, conform prevederilor legale.

Observații:

 • spațiile destinate acordării dreptului la vizită vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare; acestea vor fi dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare serie de vizită;
 • inclusiv persoanele private de libertate vor purta echipament individual de protecție;
 • în situația în care persoana privată de libertate planificată pentru exercitarea dreptului de a primi vizite se află într-o situație asociată prezentului context epidemiologic, vizita va fi replanificată.

Exercitarea dreptului la vizită intimă se va realiza doar dacă prin aceasta nu sunt afectate măsurile de prevenție și siguranță medicală

Administrația locului de deținere va solicita persoanei vizitatoare un document medical certificat de un medic în specialitatea boli infecțioase – în baza unor analize medicale din care să rezulte că nu are o infecție curentă cu virusul SARS-CoV-2. Documentul trebuie să fie emis cu cel mult 3 zile înainte de data acordării dreptului la vizită intimă (atât ziua emiterii documentului, cât și ziua acordării dreptului la vizită intimă intră în calculul termenului de 3 zile);

 • La prezentarea în unitate, persoana vizitatoare va fi supusă triajului epidemiologic și va completa un chestionar pentru evaluarea riscului. În cazul în care aceasta prezintă simptome specifice infecțiilor respiratorii, vizita va fi replanificată;
 • Deplasarea către spațiul destinat acordării vizitelor intime se va realiza pe un itinerar prestabilit. Pe parcursul deplasării către spațiul indicat, persoana vizitatoare are obligația de a purta echipamentul individual de protecție (mască, mănuși, vizieră – după caz).

Observații:

 • spațiile destinate acordării dreptului la vizită intimă vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare și săpun; acestea vor fi dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare vizită intimă;
 • în situația în care persoana privată de libertate planificată pentru exercitarea dreptului la vizită intimă se află într-o situație asociată prezentului context epidemiologic, vizita va fi replanificată.

Prin formularea cererii de acordare a dreptului la vizită intimă, persoana privată de libertate își va exprima acordul cu privire la:

 • cazarea separată de restul colectivului, pentru o perioadă de maxim 14 zile după data acordării acestui drept, în vederea monitorizării stării de sănătate;
 • efectuarea unei proceduri medicale pentru depistarea COVID-19, după minim 5 zile de la efectuarea vizitei intime.
 • Exercitarea dreptului de a primi bunuri

Persoanele private de libertate au dreptul de a primi pachete și bunuri cu ocazia efectuării vizitelor. Pachetele nu trebuie să conțină produse cu alimente care necesită preparare termică (coacere, fierbere etc.);

 • Efectele primite vor fi depozitate într-o încăpere care dispune de ventilație naturală, astfel încât această procedură să fie asigurată minim 24h de la preluare, la predarea către deținut;
 • Alte bunuri care nu intră în categoria produselor alimentare și care nu pot fi degradate de efectul produselor biocide vor fi supuse procedurii de dezinfecție, prin nebulizare, conform specificațiilor tehnice.

Observații:

 • spațiile destinate acordării dreptului de a primi bunuri vor fi dotate cu soluții pentru dezinfectare și săpun;
 • acestea vor și dezinfectate și aerisite înainte și după fiecare serie.

Exercitarea dreptului la comunicări online se realizează indiferent de situația disciplinară a persoanei private de libertate și periodicitatea legăturii cu familia

Administrațiile locurilor de deținere depun, în continuare, eforturi pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, atât în rândul efectivelor de deținuți, cât și în rândul personalului. Pentru reușita acestui deziderat, este necesar, în această perioadă de alertă, ca efortul să fie unul comun, al instituției penitenciare și al aparținătorilor.

În acest sens, facem apel la responsabilitate și solidarizare, respectarea obligațiilor pe linie de siguranță medicală și a celor de distanțare socială fiind esențială pentru menținerea actualului status – niciun caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul persoanelor custodiate.

[1] în baza Hotărârii nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

17.03.2020

În atenția aparținătorilor persoanelor private de libertate!

Mesajul Administrației Naționale a Penitenciarelor

Instituirea stării de urgență pe teritoriul României, începând cu data de 16.03.2020, a impus, în sarcina unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, implementarea unor măsuri de primă urgență, cu implicații directe asupra persoanelor private de libertate și aparținătorilor acestora.

 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 47 din Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 212 din 16 Martie 2020,

 

 • exercitarea dreptului de a primi vizite
 • exercitarea dreptului la vizită intimă
 • exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită
 • punerea în aplicare a recompenselor constând în permisiunea de ieșire din penitenciar

se suspendă pe durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

Având în vedere faptul că, încă de la finele lunii februarie 2020, au existat premisele unui potențial risc de natură epidemiologică, Administrația Națională a Penitenciarelor a adoptat o atitudine preventivă și orientată către interesul superior al persoanelor custodiate și angajaților, procedând la elaborarea și remiterea, spre imediată aplicare, în unitățile penitenciare, a unui Plan de măsuri în vederea prevenirii îmbolnăvirii și răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 în rândul personalului și al persoanelor private de libertate.

Setul de măsuri a fost actualizat periodic și adaptat dinamicii virusului SARS-CoV-2 la nivel național, în paralel cu respectarea hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, și a presupus implementarea graduală a unor măsuri de reducere/limitare a interacțiunii persoanelor private de libertate cu mediul exterior, în vederea prevenirii extinderii riscului epidemiologic. Totodată, măsurile au vizat și angajații unităților penitenciare, avându-se în vedere excluderea tuturor ipotezelor de răspândire a virusului SARS-CoV-2 și, implicit, respectarea obligației de a proteja viața, integritatea corporală și sănătatea, atât a persoanelor private de libertate custodiate și a personalului, cât și, prin extensie, a societății civile.

Astfel, la începutul lunii în curs, exercitarea dreptului la vizită intimă, punerea în aplicare a recompenselor constând în permisiunea de ieșire din penitenciar, derularea activităților de reintegrare socială cu colaboratori externi sau a celor susținute în comunitate, precum și desfășurarea activităților lucrative în afara locurilor de deținere, la beneficiari, au fost suspendate, promovând conduita preventivă necesară protejării celor peste 20.000 de deținuți custodiați și a celor peste 12.000 de polițiști de penitenciare care asigură funcționarea sistemului administrației penitenciare, în condiții de siguranță și legalitate. În același context, exercitarea dreptului de a primi vizite s-a realizat doar cu dispozitiv de separare, urmărindu-se evitarea oricărui contact cu persoane din exteriorul locurilor de deținere, în lipsa unei garanții de protejare a vieții și sănătății persoanelor custodiate și a personalului.

Pe de altă parte, având în vedere caracterul restrictiv al măsurilor adoptate, s-a urmărit menținerea și promovarea unui climat custodial favorabil executării pedepselor privative de libertate, prin extinderea posibilităților de dialog, schimb de informații și suport emoțional între persoanele custodiate și aparținători. Astfel, sfera drepturilor la convorbiri telefonice, la comunicări on-line și la informare a fost suplimentată, acordându-se o atenție sporită confortului psihic al persoanelor custodiate și necesităților de ordin social, informațional și afectiv.

Măsurile cu caracter preventiv adoptate, gradual și în conformitate cu hotărârile factorilor decidenți de la nivel national, până la momentul decretării stării de urgență, au permis protejarea vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor private de libertate, aparținătorilor și polițiștilor de penitenciare, până la data prezentei, în sistemul penitenciar, nefiind înregistrate cazuri de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2.

Măsurile prezentate se înscriu în linia de intervenție avansată inclusiv la nivelul sistemelor penitenciare partenere, în țări precum Austria, Cehia, Franța, Israel, Italia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Lituania, Scoția, Letonia, Ungaria, astfel că inițiativele cu caracter de prevenție ale sistemului penitenciar din România nu sunt singulare. În acest sens, exemplificăm demersurile întreprinse de câteva dintre sistemele penitenciare ale statelor anterior amintite, în procesul defensiv/ofensiv impus de acest context epidemiologic global:

AUSTRIA

Începând cu data de 16.03.2020, toate vizitele au fost anulate;

 • Nu se mai acordă permisiuni de ieșire din penitenciar;
 • Dacă există deținuți ce se întorc din permisiuni, aceștia vor fi plasați în carantină timp de 14 zile;
 • Transferurile între penitenciare se efectuează respectând normele de igienă, cele ce nu sunt necesare nu se vor mai efectua.

FRANȚA

Nu mai sunt acceptați următorii vizitatori: femei însărcinate, minori, persoane cu vârste de peste 70 ani sau persoane cu boli cronice sau dificultăți respiratorii;

 • Persoanele cu vârste de peste 70 de ani, cele cu boli cronice sau dificultăți respiratorii și femeile gravide nu mai primesc vizite;
 • Suspendarea activităților sociale, educative sau sportive în afara locurilor de deținere;
 • Suspendarea activităților religioase;
 • Transferurile sunt suspendate, cu excepția celor făcute din motive de siguranță.

LITUANIA

Toate vizitele în interior și în exterior sunt anulate, toate evenimentele amânate; sunt oferite informații și instruiri privind coronavirusul, atât deținuților cât și angajaților.

SLOVACIA

Începând cu data de 09.03.2020, sunt anulate următoarele:

 1. Activitățile organizate în orice tip de unitate penitenciară;
 2. Vizitele în penitenciare;
 • Începând cu 06.03.2020, toate vizitele au fost anulate (excepție fac activitățile oficiale);
 • Începând cu 06.03.2020, munca în afara penitenciarului a fost anulată.

Prezentele precizări urmăresc corecta informare a aparținătorilor persoanelor private de libertate pe care sistemul penitenciar din România le custodiază și față de care are obligația întreprinderii tuturor măsurilor necesare în vederea protejării vieții, integrității corporale și sănătății.

Situația epidemiologică actuală, răspândirea accelerată a virusului SARS-CoV-2, precum și riscul asociat colectivităților, deci, implicit, efectivelor de deținuți, justifică și impune adoptarea acestor măsuri absolut necesare, în pofida caracterului restrictiv și a potențialului disconfort cauzat părților implicate.

Prevenirea impune, prin definiție, „evitarea unui rău prin măsuri luate la timp”, iar pasivitatea, în sensul neadoptării măsurilor necesare la nivelul unui sistem de tipul celui penitenciar, de altfel un mediu închis și propice răspândirii oricărui agent patogen, poate produce efecte negative în sens extins.

Prin măsurile adoptate progresiv, precum și prin cele stabilite de Președintele României, în Decretul privind instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, începând cu data de 16.03.2020, sistemul penitenciar se aliniază cauzei naționale de protejare a întregii populații și de limitare a efectelor negative ale pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2 la nivel mondial.

Astfel, facem apel la înțelegere, calm și responsabilitate, suportul și încrederea acordate  sistemului administrației penitenciare de către aparținătorii persoanelor private de libertate, în această perioadă care necesită un efort conjugat, fiind esențial pentru menținerea unui mediu de detenție sigur și a unei stări de spirit corespunzătoare în rândul persoanelor private de libertate.

Mai jos, regăsiți redat textul articolului 47, punctele (1)-(4) din Decretul semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 212 din 16 Martie 2020, Act nr. 195/16 Martie 2020, prin care sunt dispuse o serie de măsuri de primă urgență, cu aplicabilitate directă pentru persoanele private de libertate aflate în locuri de deținere în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor:

Art. 47 – (1) În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.

(2) Pentru menținerea legăturii cu mediul suport se majorează durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la maximum 45 minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate în regim închis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 minute pe zi. Dreptul deținuților la convorbiri on-line, indiferent de situația disciplinară și periodicitatea legăturii cu familia, se suplimentează corespunzător numărului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare.

(3) Persoanele condamnate clasificate în regimul semideschis și deschis pot executa pedeapsa în camere de deținere permanent închise și asigurate.

(4) Pentru minorii privați de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al locului de deținere acționează ca reprezentantul legal, exclusiv pentru acordarea asistenței medicale și a măsurilor de prevenție.

Pentru mai multe informații, accesați Ghidul de justiție

 

08.03.2020

În atenţia persoanelor vizitatoare!

 

Dat fiind contextul epidemiologic generat de răspândirea virusului COVID-19 inclusiv pe teritoriul României, precum şi în considerarea măsurilor de prevenţie adoptate la nivelul sistemului penitenciar, Administraţia Naţională a Penitenciarelor informează:

Persoanelor vizitatoare (aparţinători ai persoanelor private de libertate) care

 • au tranzitat sau au călătorit, începând cu luna februarie a.c., în afara teritoriului României (în ţări în care au fost confirmate infectări cu COVID-19)
 • au cunoştinţă că ar fi intrat în contact cu persoane care au tranzitat sau au călătorit, începând cu luna februarie a.c., în afara teritoriului României (în ţări în care au fost confirmate infectări cu COVID-19)
 • manifestă stări febrile, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare sau stări de oboseală

şi care şi-au programat sau intenţionează să se programeze pentru vizitarea unor persoane private de libertate, nu li se va permite accesul în unităţile penitenciare!

Facem apel la înţelegere şi la conştientizarea importanţei aplicării tututor măsurilor de natură a preîntâmpina orice situaţie de risc, atât pentru protecţia persoanelor private de libertate, a angajaţilor unităţilor penitenciare, cât şi a vizitatorilor. Subliniem caracterul temporar al acestei situaţii.

Accesul în penitenciar este strict limitat, fiind permis doar în următoarele cazuri:

 • în baza legitimaţiei de serviciu şi/sau a delegaţiei – pentru persoanele care exercită atribuţii de serviciu;
 • în baza documentelor de identitate aflate în termen de valabilitate – pentru persoanele care vizitează persoane private de libertate (pacienți);
 • în baza documentelor de identitate aflate în termen de valabilitate şi a aprobării scrise a directorului unităţii – pentru celelalte categorii de persoane.

Persoanele care vizitează penitenciarul sunt obligate:

 • să se supună controlului antiterorist şi de specialitate;
 • să poarte la vedere ecusonul de acces;
 • să respecte regulile de comportament în penitenciar.
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.