Astăzi 23-05-2024 sunt: 77 persoane private de libertate

Publicat la data de 10.07.2023 – Concurs pentru ocuparea, din sursă externă, a 6 posturi vacante de asistent medical (generalist)

Anunț lipsă contestații

Rezultate inițiale proba scrisă

Barem proba scrisă – final

Erată barem proba scrisă

Proces-verbal rezultate contestații barem

Barem proba scrisă

Planificare proba scrisă

Rezultate proba interviu

Planificare proba interviu

Rezultate proba practică

Planificare proba pratica

Calendar estimativ probe concurs

Afișat la data de 05.12.2023 – P-V Rezultate finale verificare dosare concurs

Afișat la data de 21.11.2023 – Rezultate finale la testarea psihologică

Afișat la data de 16.11.2023- Rezultate inițiale la testarea psihologică seria II

Afișat la data de 16.11.2023- Rezultate inițiale la testarea psihologică

Afișat la data de 07.11.2023 – Planificare testare psihologică seria II

Afișat la data de 02.11.2023 – Planificare testare psihologică

Afișat la data de 02.08.2023 – Proces-verbal verificare dosare concurs

  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Centrele de concurs
  • Anexa nr. 5 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 6 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

 declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.