Astăzi 13-04-2024 sunt: 77 persoane private de libertate

Publicat la data de 06.01.2023 – Concurs pentru ocuparea din sursă externă a 4 posturi vacante de asistent medical (generalist)

Rezultate finale proba scrisă

Rezultate proba scrisă

Barem de corectare proba scrisă

Planificare probă scrisă

Rezultate probă interviu

Planificare probă interviu

Rezultate proba practică

Planificare candidați la proba practică

Calendar estimativ desfășurare probe concurs

Rezultate verificare dosare concurs – asistent medical generalist

Rezultate finale testare psihologică – asistent medical generalist

Rezultate inițiale testare psihologică – asistent medical generalist

Planificare testare psihologică – asistent medical generalist

Verificare dosare concurs – asistent medical generalist

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.