Astăzi 23-04-2024 sunt: 99 persoane private de libertate

Publicat 05.04.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 3 posturi de agent (1 post femei și 2 posturi bărbați) din cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar

Afișat 14.09.2023 – Anunț nu sunt contestații probă scrisă 

Afișat 11.09.2023 – Proces-verbal rezultate proba scrisă

Afișat 09.09.2023, ora 17:40 – Barem de corectare proba scrisă

Afișat 08.09.2023 – Planificare proba scrisă

Afișat 08.09.2023 – Proces-verbal rezultate proba interviului

Afișat 07.09.2023 – Planificarea probei de interviu

Afișat 07.09.2023 – Proces-verbal rezultate proba de calculator

Afișat 05.09.2023 – Erată calendar estimativ

Afișat 04.09.2023 – Planificarea probei de calculator

Afișat 04.09.2023 – Proces-verbal rezultate proba sportivă

Afișat 31.08.2023 – Planificarea probei sportive

Afișat 31.08.2023 – Calendar estimativ 

Afișat 29.08.2023 – Verificare dosare candidați

Afișat 17.08.2023 – Rezultate finale testare psihologică

Afișat 17.08.2023 – Rezultate soluționare contestații

Afișat 09.08.2023Rezultate inițiale testare psihologică 

Afișat 27.07.2023 – Planificare testare psihologică

Afișat 03.05.2023 – Verificare dosare candidați

  • Anunțul de concurs
  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a postului
  • Anexa nr. 4 – partea I și Anexa nr. 4 – partea a II-a – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

Cerere de inscriere

Declarație

Opis

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descarcat aici) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.