Astăzi 20-05-2024 sunt: 99 persoane private de libertate

Comunicarea on-line cu deținuții

 • Programarea comunicării on-line:
  • Solicitările de programare se vor transmite prin e-mail, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a dreptului la pachet și vizită la adresa de e-mail: comunicare.online.sprahova@anp.gov.ro
 • Reguli pentru acordarea comunicărilor on-line:
  • Comunicările on-line se acordă cu cel mult două persoane majore și două persoane minore, cu menționarea nominală a persoanelor participante. Prin excepție, cu aprobarea directorului unității, la cererea motivată a persoanei private de libertate, numărul maxim de persoane poate fi modificat.
  • Solicitările de programare transmise prin e-mail în afara programului de lucru vor fi preluate prelucrate a doua zi.
  • Solicitarea programării va cuprinde obligatoriu următoarele informații:
   1. numele, prenumele, data nașterii, părinții deținutului;
   2. data la care se solicită programarea;
   3. numele, prenumele, data nașterii, părinții, gradul de rudenie al persoanelor solicitante cu care există aprobarea de comunicări on-line;
   4. act de identitate cu poză pentru persoanele adulte (fotocopie);
   5. certificat de naștere pentru minorii sub 14 ani (fotocopie);
   6. adresa aplicației/platformei electronice utilizate de pe care se va conecta persoana solicitantă pentru a comunica on-line.
  • Înscrierea solicitărilor în registrul de programări pentru comunicări on-line se va face în ordinea cronologică a primirii solicitărilor, în limita numărului maxim de deținuți care pot comunica on-line, într-un interval orar prestabilit, în funcție de regimul de executare a pedepsei/măsurii educative privative de libertate și de măsurile de siguranță specifice.
  • Este necesar ca persoana cu care se acordă comunicarea on-line să fie activă pe aplicația/platforma electronică utilizată cu cel puțin 10 minute înainte de acordarea comunicării on-line. În cazul în care persoana din exterior nu se conectează cu cel mult 10 minute după ora stabilită, comunicarea on-line nu se mai acordă. Convorbirea se va reprograma la o dată ulterioară.
 • Reguli pentru desfășurarea comunicărilor on-line:
  • Nu este permisă participarea la comunicarea on-line a altor persoane decât cele prevăzute în solicitare.
  • Este obligatorie purtarea unei ținute decente pe toată perioada convorbirii on-line.
  • Este obligatorie purtarea discuțiilor într-un mod civilizat.
  • Este interzisă folosirea gesturilor obscene sau de natură sexuală.
  • Participanții se vor conforma la indicațiile primite din partea personalului Penitenciarului Spital București Rahova.
  • Este interzisă înregistrarea, transmiterea în direct și diseminarea comunicărilor on-line în spațiul public sau către terțe persoane, având în vedere că este interzisă filmarea în interiorul unui loc de deținere, în alte condiții decât cele reglementate de legislația în vigoare, existând, de asemenea posibilitatea încălcării dispozițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.
  • Este obligatorie respectarea scopului pentru care a fost acordat dreptul la comunicări on-line prevăzut de normele legale, orice alte activități contrare acestuia fiind interzise.

 ATENȚIE !

 • Cu ocazia realizării conexiunii, persoanele care urmează să intre în legătură cu deținutul cunosc deja regulile de mai sus întrucât au fost afișate pe site-ul web al unității și au fost prezentate în conținutul e-mail-ului de confirmare a programării.
 • Nerespectarea regulilor de conduită va conduce la întreruperea/anularea comunicării on-line, cu informarea directorului unității și va fi considerată acordată.
 • În cazul existenței unor deficiențe de natură tehnică (întreruperea furnizării de energie electrică, conexiune Internet slabă sau întreruperea conexiunii la Internet, alte situații) ce nu permit reluarea comunicării on-line în maxim 30 de minute, comunicarea online va fi replanificată prin grija lucrătorului sectorului de acordare a dreptului la pachet și vizită la o dată ulterioară, cu avizul serviciului regim penitenciar.
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.