Astăzi 20-05-2024 sunt: 99 persoane private de libertate

Obligațiile pacientului

PE LINIE MEDICALĂ:

 • Bolnavii internați/pacienții sunt obligați să poarte pe durata internării ținuta regulamentară de spital.
 • Este interzisă circulația bolnavilor în alte secții decât cele în care sunt internați, cu excepția cazurilor care necesită investigații.
 • Fumatul este interzis în incinta spitalului.
 • Bolnavii internați/pacienții sunt obligați să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului și al secției.
 • Bolnavii internați/pacienții sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical și de îngrijire, precum și ceilalți pacienți.
 • Respectarea ordinei și liniștii, păstrarea curățeniei în saloane, sala de mese, coridoare etc.
 • Bolnavii internați/pacienții sunt datori să nu distrugă mobilierul și bunurile din dotarea secției și spitalului.

PE LINIE DE SIGURANȚA DEȚINERII ȘI REGIM PENITENCIAR

REGLEMENTATE DE:

 • Legea nr. 254/2013 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare (art. 81)
 1. să se supună percheziţiei cu ocazia primirii în penitenciar, precum şi pe parcursul executării pedepsei privative de libertate, ori de câte ori este necesar;
 2. să respecte regulile stabilite de administraţia penitenciarului pe perioada cât au permisiune de ieşire din penitenciar sau în cazul desfăşurării de activităţi, fără supraveghere, în exteriorul penitenciarului;
 3. să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare;
 4. să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de deţinere şi în alte spaţii comune, precum şi indicaţiile medicului;
 5. să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia penitenciarului şi bunurile din dotarea unităţilor unde prestează munca;
 6. să respecte programul zilnic;
 7. să respecte repartizarea pe camerele de deţinere;
 8. să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în contact;
 9. să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită;
 10. să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă;
 11. să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire profesională;
 12. să respecte orice altă obligaţie care rezultă din prezenta lege, din regulamentul de aplicare a acesteia, din ordinele şi deciziile emise în baza acestora şi din regulamentul de ordine interioară al penitenciarului.
← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.