Astăzi 20-05-2024 sunt: 27232 persoane private de libertate

Accesarea serviciilor oferite de spital

Documente medicale necesare pentru internare:

 Bilet de internare:

– eliberat de medicul locului de deținere

– cu aplicarea ștampilei unității

Solicitare (notă de internare) semnată de directorul și medicul locului de deținere.

 

Efectele premise pacienților (persoane private de libertate) internați:

–  bagajul de mână, a cărui greutate nu va depăşi 10 kg

– bagajul de mână are un număr limitat de obiecte şi bunuri personale, cazarmament şi îmbrăcăminte specifică anotimpului, obiecte de igienă personală, ţigări şi alimente ce nu ar putea fi păstrate până la înapoierea din transfer

Notificare privind condițiile de internare în PSBR

Notificare privind serviciile medicale și patologiile tratate în PSBR

Cadrul legal:

1.Extras din Hotărârea Guvernului României nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare

ART. 40 Internarea şi separarea deţinuţilor în spitale şi infirmerii

(1) Deţinuţii bolnavi nu pot refuza transferarea în vederea internării într-un penitenciar-spital sau infirmerii din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Regimul aplicat deţinuţilor internaţi în penitenciarele-spital sau infirmerii se subordonează nevoilor de tratament medical, potrivit normelor prevăzute de Ministerul Sănătăţii şi casele de asigurări de sănătate. Separarea se realizează după criterii medicale şi după sexul deţinuţilor.

ART. 97 Documentele pe care le conţine dosarul individual la primirea în locul de deţinere

(7) Pentru primirea deţinuţilor în penitenciarele-spital este necesară recomandarea de internare din partea medicului specialist sau o dispoziţie a organului judiciar. În caz de urgenţă se va proceda la internarea deţinutului în cea mai apropiată unitate spitalicească din reţeaua publică.

ART. 158 Asistenţa medicală spitalicească

(1) Asistenţa medicală spitalicească se realizează prin internare în penitenciarele-spital, precum şi în alte unităţi sanitare de profil aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(2) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă de către medici de specialitate.

(3) Dacă medicul unităţii apreciază internarea ca fiind absolut necesară pentru sănătatea deţinutului, solicită transferul pacientului la un penitenciar-spital. Dispoziţiile art. 40 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(4) Internarea deţinuţilor se face în baza biletului de internare, eliberat de către medicul locului de deţinere, ca urmare a:

  1. a) actului medical propriu;
  2. b) recomandării medicului specialist;
  3. c) dispoziţiei organului judiciar;
  4. d) urgenţelor medico-chirurgicale.

(5) Internarea în penitenciarele-spital se face în baza unei solicitări semnate de directorul şi medicul penitenciarului. Aprobarea internării este dată de către directorul penitenciarului-spital sau de către înlocuitorul acestuia.

(6) În cursul spitalizării se acordă, după caz, servicii medicale preventive, curative, de recuperare, paliative, precum şi îngrijiri terminale.

(7) La externare deţinuţii pot primi, la cerere, o copie de pe scrisoarea medicală şi se transferă la penitenciarele de unde au fost internaţi, cu excepţia cazului când sunt citaţi de un organ judiciar deservit de alt penitenciar.

ART. 260 Transferarea persoanelor private de libertate în penitenciar

(1) Şeful centrului de reţinere şi arestare preventivă dispune, de îndată, transferul persoanei private de libertate în penitenciar sau în penitenciarul-spital, în următoarele cazuri:

c) dacă suferă de o afecţiune care necesită internare şi poate fi tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu aprobarea directorului penitenciarului-spital

(3) În situaţia în care pe parcursul internării în penitenciarul-spital se impune internarea persoanei arestate preventiv aflate în curs de urmărire penală într-un spital din reţeaua sanitară publică, administraţia penitenciarului sesizează organele de poliţie din cadrul structurii teritoriale pe raza căreia se află unitatea medicală unde urmează a se efectua internarea, în vederea preluării pazei şi supravegherii persoanei private de libertate.

2. Extras din Ordinul Ministerului Justiției nr. 429/C-125 din 7 februarie 2012 privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:

Art. 12 În situaţia prezentării pentru primirea în unitate a unei persoane private de libertate bolnave, care necesită internare în spital sau examinări medicale suplimentare, medicul recomandă internarea/consultul medical într-un penitenciar-spital sau, după caz, în spitalul cel mai apropiat din reţeaua Ministerului Sănătăţii ori a altor ministere cu reţea sanitară proprie, consemnând recomandarea în fişa medicală şi în Registrul de consultaţii punct primire deţinuţi.

Internarea/Consultul medical în cazul unei persoane private de libertate condamnate se va realiza de către administraţia penitenciară.

Internarea/Consultul medical în cazul unei persoane private de libertate arestată preventiv, aflată în cursul judecăţii, se va realiza de către organele de poliţie care au asigurat prezentarea.

Art. 43 – 44 Asistenţa medicală spitalicească

Asistenţa medicală spitalicească se realizează prin internare în penitenciarele-spital, precum şi în alte unităţi sanitare de profil acreditate, aflate în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate.

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă de către medici de specialitate, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

Internarea persoanelor private de libertate se face în baza biletului de internare, având ştampila unităţii, eliberat de către medicul unităţii, consecinţă a actului medical propriu, la recomandarea medicului specialist, prin decizie a organului judiciar, sau a oricărei urgenţe medico-chirurgicale.

În cursul spitalizării se acordă servicii medicale preventive, curative, de recuperare şi/sau paliative.

Contravaloarea medicamentelor prescrise se asigură din prevederile bugetare ale penitenciarelor-spital.

Internarea în penitenciarele-spital se face în baza unei solicitări semnate de directorul penitenciarului şi de către medic.

Aprobarea internării este dată de către directorul penitenciarului-spital sau de către înlocuitorul acestuia.

Orice refuz de internare într-un penitenciar-spital sau spital din reţeaua sanitară publică se anunţă de îndată Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Dacă medicul unităţii consideră internarea ca fiind absolut necesară pentru sănătatea persoanei private de libertate, se solicită transferul pacientului la un penitenciar-spital. În acest caz, persoanele private de libertate bolnave nu pot refuza internarea într-un penitenciar-spital.

3. Extras din Ordinul ministrului justiției nr. 4800/C/2018 din 27 noiembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

ART. 287

(5) În cazul în care persoana privată de libertate este transferată temporar, pentru a fi prezentată în faţa organelor judiciare sau pentru a fi internată într-un penitenciar spital, aceasta va fi însoţită doar de bagajul de mână, a cărui greutate nu va depăşi 10 kg.

(6) Bagajul de mână are un număr limitat de obiecte şi bunuri personale, cazarmament şi îmbrăcăminte specifică anotimpului, obiecte de igienă personală, ţigări şi alimente ce nu ar putea fi păstrate până la înapoierea din transfer. La bagajul de mână, persoana privată de libertate are acces doar în locurile de deţinere de tranzit.

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.