Astăzi 20-05-2024 sunt: 99 persoane private de libertate

Declarații de avere și interese

Baza legală:

Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se completează potrivit anexelor nr. 1 şi 2 din actul normativ menționat mai sus şi se transmit Agenţiei Naționale de Integritate exclusiv prin intermediul platformei online de declarare a averii şi a intereselor, denumită e-DAI, gestionată de Agenţie.

Personalul Penitenciarului Spital București Rahova completează şi depune declaraţiile de avere şi de interese în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură olografă, şi le trimite Agenţiei exclusiv prin intermediul e-DAI.

Procedura de transmitere prin e-DAI a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează este aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese depuse prin e-DAI au acelaşi regim cu declaraţiile depuse în format hârtie, fiind transmise aceloraşi persoane şi entităţi, urmând ca acestea să îndeplinească procedurile prevăzute de lege.

Istoric declarații de avere și interese:

 

 

 

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.