Astăzi 16-07-2024 sunt: 213 persoane private de libertate

Mesajul Administrației Naționale a Penitenciarelor – stare de urgență – COVID 19

Instituirea stării de urgență pe teritoriul României, începând cu data de 16.03.2020, a impus, în sarcina unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, implementarea unor măsuri de primă urgență, cu implicații directe asupra persoanelor private de libertate și aparținătorilor acestora.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 47 din Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 212 din 16 Martie 2020,

 

 • exercitarea dreptului de a primi vizite
 • exercitarea dreptului la vizită intimă
 • exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită
 • punerea în aplicare a recompenselor constând în permisiunea de ieșire din penitenciar

  se suspendă pe durata instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

 

Având în vedere faptul că, încă de la finele lunii februarie 2020, au existat premisele unui potențial risc de natură epidemiologică, Administrația Națională a Penitenciarelor a adoptat o atitudine preventivă și orientată către interesul superior al persoanelor custodiate și angajaților, procedând la elaborarea și remiterea, spre imediată aplicare, în unitățile penitenciare, a unui Plan de măsuri în vederea prevenirii îmbolnăvirii și răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 în rândul personalului și al persoanelor private de libertate.

Setul de măsuri a fost actualizat periodic și adaptat dinamicii virusului SARS-CoV-2 la nivel național, în paralel cu respectarea hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, și a presupus implementarea graduală a unor măsuri de reducere/limitare a interacțiunii persoanelor private de libertate cu mediul exterior, în vederea prevenirii extinderii riscului epidemiologic. Totodată, măsurile au vizat și angajații unităților penitenciare, avându-se în vedere excluderea tuturor ipotezelor de răspândire a virusului SARS-CoV-2 și, implicit, respectarea obligației de a proteja viața, integritatea corporală și sănătatea, atât a persoanelor private de libertate custodiate și a personalului, cât și, prin extensie, a societății civile.

Astfel, la începutul lunii în curs, exercitarea dreptului la vizită intimă, punerea în aplicare a recompenselor constând în permisiunea de ieșire din penitenciar, derularea activităților de reintegrare socială cu colaboratori externi sau a celor susținute în comunitate, precum și desfășurarea activităților lucrative în afara locurilor de deținere, la beneficiari, au fost suspendate, promovând conduita preventivă necesară protejării celor peste 20.000 de deținuți custodiați și a celor peste 12.000 de polițiști de penitenciare care asigură funcționarea sistemului administrației penitenciare, în condiții de siguranță și legalitate. În același context, exercitarea dreptului de a primi vizite s-a realizat doar cu dispozitiv de separare, urmărindu-se evitarea oricărui contact cu persoane din exteriorul locurilor de deținere, în lipsa unei garanții de protejare a vieții și sănătății persoanelor custodiate și a personalului.

Pe de altă parte, având în vedere caracterul restrictiv al măsurilor adoptate, s-a urmărit menținerea și promovarea unui climat custodial favorabil executării pedepselor privative de libertate, prin extinderea posibilităților de dialog, schimb de informații și suport emoțional între persoanele custodiate și aparținători. Astfel, sfera drepturilor la convorbiri telefonice, la comunicări on-line și la informare a fost suplimentată, acordându-se o atenție sporită confortului psihic al persoanelor custodiate și necesităților de ordin social, informațional și afectiv.

Măsurile cu caracter preventiv adoptate, gradual și în conformitate cu hotărârile factorilor decidenți de la nivel national, până la momentul decretării stării de urgență, au permis protejarea vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor private de libertate, aparținătorilor și polițiștilor de penitenciare, până la data prezentei, în sistemul penitenciar, nefiind înregistrate cazuri de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2.

 

Măsurile prezentate se înscriu în linia de intervenție avansată inclusiv la nivelul sistemelor penitenciare partenere, în țări precum Austria, Cehia, Franța, Israel, Italia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Lituania, Scoția, Letonia, Ungaria, astfel că inițiativele cu caracter de prevenție ale sistemului penitenciar din România nu sunt singulare. În acest sens, exemplificăm demersurile întreprinse de câteva dintre sistemele penitenciare ale statelor anterior amintite, în procesul defensiv/ofensiv impus de acest context epidemiologic global:

 

AUSTRIA

 • Începând cu data de 16.03.2020, toate vizitele au fost anulate;
 • Nu se mai acordă permisiuni de ieșire din penitenciar;
 • Dacă există deținuți ce se întorc din permisiuni, aceștia vor fi plasați în carantină timp de 14 zile;
 • Transferurile între penitenciare se efectuează respectând normele de igienă, cele ce nu sunt necesare nu se vor mai efectua.

FRANȚA

 • Nu mai sunt acceptați următorii vizitatori: femei însărcinate, minori, persoane cu vârste de peste 70 ani sau persoane cu boli cronice sau dificultăți respiratorii;
 • Persoanele cu vârste de peste 70 de ani, cele cu boli cronice sau dificultăți respiratorii și femeile gravide nu mai primesc vizite;
 • Suspendarea activităților sociale, educative sau sportive în afara locurilor de deținere;
 • Suspendarea activităților religioase;
 • Transferurile sunt suspendate, cu excepția celor făcute din motive de siguranță.

LITUANIA

 • Toate vizitele în interior și în exterior sunt anulate, toate evenimentele amânate; sunt oferite informații și instruiri privind coronavirusul, atât deținuților cât și angajaților.

SLOVACIA

 • Începând cu data de 09.03.2020, sunt anulate următoarele:
 1. Activitățile organizate în orice tip de unitate penitenciară;
 2. Vizitele în penitenciare;

 

 • Începând cu 06.03.2020, toate vizitele au fost anulate (excepție fac activitățile oficiale);
 • Începând cu 06.03.2020, munca în afara penitenciarului a fost anulată.

 

Prezentele precizări urmăresc corecta informare a aparținătorilor persoanelor private de libertate pe care sistemul penitenciar din România le custodiază și față de care are obligația întreprinderii tuturor măsurilor necesare în vederea protejării vieții, integrității corporale și sănătății.

Situația epidemiologică actuală, răspândirea accelerată a virusului SARS-CoV-2, precum și riscul asociat colectivităților, deci, implicit, efectivelor de deținuți, justifică și impune adoptarea acestor măsuri absolut necesare, în pofida caracterului restrictiv și a potențialului disconfort cauzat părților implicate.

Prevenirea impune, prin definiție, „evitarea unui rău prin măsuri luate la timp”, iar pasivitatea, în sensul neadoptării măsurilor necesare la nivelul unui sistem de tipul celui penitenciar, de altfel un mediu închis și propice răspândirii oricărui agent patogen, poate produce efecte negative în sens extins.

Prin măsurile adoptate progresiv, precum și prin cele stabilite de Președintele României, în Decretul privind instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, începând cu data de 16.03.2020, sistemul penitenciar se aliniază cauzei naționale de protejare a întregii populații și de limitare a efectelor negative ale pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2 la nivel mondial.

Astfel, facem apel la înțelegere, calm și responsabilitate, suportul și încrederea acordate  sistemului administrației penitenciare de către aparținătorii persoanelor private de libertate, în această perioadă care necesită un efort conjugat, fiind esențial pentru menținerea unui mediu de detenție sigur și a unei stări de spirit corespunzătoare în rândul persoanelor private de libertate.

Mai jos, regăsiți redat textul articolului 47, punctele (1)-(4) din Decretul semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 212 din 16 Martie 2020, Act nr. 195/16 Martie 2020, prin care sunt dispuse o serie de măsuri de primă urgență, cu aplicabilitate directă pentru persoanele private de libertate aflate în locuri de deținere în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor:

 

Art. 47 – (1) În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.

(2) Pentru menținerea legăturii cu mediul suport se majorează durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la maximum 45 minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate în regim închis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 minute pe zi. Dreptul deținuților la convorbiri on-line, indiferent de situația disciplinară și periodicitatea legăturii cu familia, se suplimentează corespunzător numărului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare.

(3) Persoanele condamnate clasificate în regimul semideschis și deschis pot executa pedeapsa în camere de deținere permanent închise și asigurate.

(4) Pentru minorii privați de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al locului de deținere acționează ca reprezentantul legal, exclusiv pentru acordarea asistenței medicale și a măsurilor de prevenție.

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.