Astăzi 18-06-2024 sunt: 213 persoane private de libertate

Protectia datelor cu caracter personal

Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava

Operator de date cu caracter personal

N2/  600 001 / 2023

INFORMARE

Pentru persoanele care solicită acces în cadrul Penitenciarului Spital Bucureşti Jilava

Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava este instituție publică cu personalitate juridică și face parte din categoria instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale statului.

 Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava este operator de date cu caracter personal şi prelucrează aceste date în scopul derulării activităţilor specifice domeniului de activitate. În calitate de operator de date cu caracter personal instituţia noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și asigură protecția acestora, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și actele normative care reglementează activitatea din sistemul administrației penitenciare.

Penitenciarul-Spital Bucureşti Jilava este prevăzut cu sistem de supraveghere video și cu mijloace de supraveghere audio-video (body cam, cameră portabilă), cu stocare pe o perioadă determinată a imaginilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea acestor mijloace, scopul, durata de stocare a imaginilor, accesul la sistemul de supraveghere video al unităţii, drepturi de vizualizare şi transmitere a înregistrărilor sunt reglementate de legislaţia specifică în domeniu.

Prin intermediul sistemului de supraveghere video și al mijloacelor de supraveghere audio-video  sunt prelucrate datele persoanelor private de libertate, ale aparținătorilor acestora, ale angajaților sistemului penitenciar, precum și ale tuturor persoanelor care au acces sau tranzitează zonele supravegheate, toate acestea având calitatea de persoane vizate.

Toate datele cu caracter personal prelucrate/ pe care le prelucraţi dvs. în cadrul/ în legătură cu instituţia noastră, precum și documentele care conțin astfel de date, au caracter confidențial potrivit legii și pot fi utilizate doar pentru îndeplinirea atribuțiilor, în condiţiile legii.

Drepturile, obligaţiile, interdicţiile, sancţiunile în caz de nerespectare a măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal sunt prevăzute de legislaţia specifică în domeniu.

Încălcarea normelor legale privind protecţia datelor cu caracter personal atrage răspunderea administrativă, disciplinară, materială, civilă ori penală, în raport cu gravitatea faptei, potrivit legii.

Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava este instituție publică cu personalitate juridică și face parte din categoria instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale statului.

 Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava este operator de date cu caracter personal şi prelucrează aceste date în scopul derulării activităţilor specifice domeniului de activitate. În calitate de operator de date cu caracter personal instituţia noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și asigură protecția acestora, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și actele normative care reglementează activitatea din sistemul administrației penitenciare.

Penitenciarul-Spital Bucureşti Jilava este prevăzut cu sistem de supraveghere video și cu mijloace de supraveghere audio-video (body cam, cameră portabilă), cu stocare pe o perioadă determinată a imaginilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea acestor mijloace, scopul, durata de stocare a imaginilor, accesul la sistemul de supraveghere video al unităţii, drepturi de vizualizare şi transmitere a înregistrărilor sunt reglementate de legislaţia specifică în domeniu.

Prin intermediul sistemului de supraveghere video și al mijloacelor de supraveghere audio-video  sunt prelucrate datele persoanelor private de libertate, ale aparținătorilor acestora, ale angajaților sistemului penitenciar, precum și ale tuturor persoanelor care au acces sau tranzitează zonele supravegheate, toate acestea având calitatea de persoane vizate.

Toate datele cu caracter personal prelucrate/ pe care le prelucraţi dvs. în cadrul/ în legătură cu instituţia noastră, precum și documentele care conțin astfel de date, au caracter confidențial potrivit legii și pot fi utilizate doar pentru îndeplinirea atribuțiilor, în condiţiile legii.

Drepturile, obligaţiile, interdicţiile, sancţiunile în caz de nerespectare a măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal sunt prevăzute de legislaţia specifică în domeniu.

Încălcarea normelor legale privind protecţia datelor cu caracter personal atrage răspunderea administrativă, disciplinară, materială, civilă ori penală, în raport cu gravitatea faptei, potrivit legii.

     

Date de contact

         Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal Penitenciar-Spital București Jilava

Adresa – Str. Sabarului nr. 1, comuna Jilava, judeţul Ilfov, cod poştal 077120

telefon 021 457 01 81 int 202; fax 021 457 01 54

e-mail gdpr.spjilava@anp.gov.ro

www.anp.gov.ro/penitenciarul-spital-bucuresti-jilava

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP )

B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București

telefon 031 805 92 11, 031 805 92 12; fax 031 805 96 02

e-mail anspdcp@dataprotection.ro

www.dataprotection.ro

 

Legislaţie

Orientari privind transparenta in temeiul Regulamentului 2016 679

Legea 363 din 2018 privind protectia persoanelor fizice

Legea 190 din 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679 din 2016

Regulament UE 679 din 2016 protectia datelor

      Decizie Director General al ANP pentru aprobarea instructiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale politistilor de penitenciare in contextul raporturilor de serviciu,  prin utilizarea sistemelor de supraveghere video si mijloacelor de supraveghere audio-video si in alte siutati in care sunt prelucrate date privind imaginea persoanelor vizate   Nr  721-2022

DECIZIE director Penitenciar-Spital bucuresti Jilava nr. 400040-31.03.2023 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor video

 

 

Anunţ – Operator de date cu caracter personal

 

           Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava este operator de date cu caracter personal şi prelucrează aceste date în scopul derulării activităţilor specifice domeniului de activitate.

 

Comitetul european pentru protecția datelor a adoptat și dat publicității, o serie de ghiduri:

  • Ghidul privind responsabilul pentru protecția datelor;
  • Ghidul privind consimțământul;
  • Ghidul privind dreptul la portabilitatea datelor;
  • Ghidul privind transparența, Ghidul privind evaluarea de impact;
  • Ghidul privind stabilirea autorității de supraveghere principale a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator;
  • Ghidul privind notificarea încălcărilor de securitate;
  • Ghidul privind deciziile automate individuale și profilare;
  • Orientări privind derogările prevăzute la art. 49 din Regulamentul (UE) 2016/679.

 

Aceste documente şi alte informaţii pot fi consultate pe site-ul Autorităţii Naționale de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP) – www.dataprotection.ro.

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.