Astăzi 18-06-2024 sunt: 213 persoane private de libertate

Despre noi

 

Penitenciar-Spital București-Jilava

– Prezentarea unității –

 

 

 

Penitenciarul-Spital București-Jilava  este  cea mai veche structură medicală a sistemului penitenciar, începând să funcționeze în anul 1973, prin relocarea Spitalului Văcarești în locația actuală.

Este penitenciarul spital cel mai important si cu cel mai mare număr de paturi dintre cele 6 penitenciare spital subordonate Administrației Naţionale a Penitenciarelor.

Penitenciarele spital sunt unităţi cu specific deosebit, atât faţă de alte unităţi penitenciare, cât şi faţă de spitalele din cadrul reţelei Ministerului Sănătății. Astfel, ele au un rol dublu, atât de a asigura asistența medicală la standardele unui spital public cât şi de a asigura paza, escortarea, supravegherea, aplicarea regimului de detenţie şi organizarea de activităţi de asistenţă socială şi educaţie destinate reintegrării sociale a deținuților, la acelaşi nivel cu un penitenciar standard.

Datorită acestor două funcţii, penitenciarele spital au o activitate complexă, supusă exigenţelor din cele două direcţii: calitatea actului medical și siguranţa deţinerii.

Penitenciarul Spital Bucureşti – Jilava este unitatea sanitară, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale preventive, curative si de recuperare, contribuind la asigurarea stării de sănătate a populației penitenciare, potrivit competențelor stabilite, în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului sănătăţii si ministrului justiției nr. 429/C/1016/2012. Încadrarea în categoria III, precum si acreditarea de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (acreditare obținută în cursul anului 2015), garantează faptul că spitalul funcționează la standardele privind acordarea serviciilor medicale și conexe actului medical, certificând calitatea serviciilor de sănătate în conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare.

Principalele obiective ale Penitenciarului-Spital București-Jilava sunt îmbunătațirea stării de sănătate a persoanelor private de libertate, precum și asigurarea calității actului medical. Acest lucru este posibil datorită aparaturii performante, aflate în dotarea spitalului, dar și a pregătirii cadrelor medicale care participă la programul național de Educație Medicală Continuă, ceea ce permite stabilirea unui diagnostic riguros si rapid.

Spitalul asigură asistență medicală calificată cazurilor deosebite care necesită spitalizare și internează deținuți ce urmează a fi expertizați la INML, conform dispozițiilor instanțelor de judecată sau ale parchetelor de pe lângă instanțele de judecată. Întreaga activitate medicală respectă clauzele prevazute în contractul încheiat cu CASAOPSNAJ-BUCUREȘTI.

Penitenciarul Spital București Jilava funcţionează, așa cum am menţionat mai sus, ca o entitate mixtă spital-penitenciar, ceea ce presupune o structură funcţională complexă aprobată de ministrul justiţiei şi avizată de ministerul sănătăţii:

  1. Din punct de vedere al cerinţelor specifice sistemului penitenciar structura cuprinde compartimentele obligatorii cum sunt siguranţa deţinerii, evidenţă deținuți, organizarea muncii, informaţii clasificate, reintegrare socială.
  2. Din punct de vedere al funcţionalităţii ca spital, sunt cuprinse în structură compartimentele medicale: Secțiile Pneumologie -TBC, Sectia Medicină internă cu Compartimentul Dermato-Venerologie si Compartimentul Cardiologie, Secţia Boli infecțioase, Secția Psihiatrie cu Compartimentul Neurologie, laborator, farmacie, radiologie, birou internări, compartiment supraveghere și control al infecţiilor nosocomialei.
  3. De asemenea structura funcţională a penitenciarului spital cuprinde acele compartimente cu corespondent atât în structura unui penitenciar cât şi a unui spital: economico-administrativ, resurse umane, secretariat, juridic, informatică.

De menţionat că obiectivele specifice ale acestor compartimente se întrepătrund pentru atingerea obiectivelor generale ale penitenciarului spital în concordanţă cu strategia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

În prezent, în cadrul spitalului se derulează, cu sprijinul Fondului Global, programele: Programul Național de control al tuberculozei în România, Programul de prevenire HIV-SIDA în penitenciare, Programul de prevenire a consumului de droguri în penitenciare. De asemenea, în cadrul proiectului Servicii de consiliere și tratare voluntară, am devenit, la inițiativa ANP, Centru de testare în vederea prelucrării probelor pentru testarea voluntară HIV, la care sunt arondate urmatoarele penitenciare: Penitenciarul Targșor, Penitenciarul București, Penitenciarul Codlea, Penitenciarul Rahova, Penitenciarul Giurgiu.

Concomitent cu activitătile medicale permanente, persoanele private de libertate cazate în Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava participă și la activități cultural-educative, cu scopul reabilitării și reinserției sociale. Astfel, împreuna cu Organizații Neguvernamentale, compartimentul de intervenție psiho-socială desfășoară o serie de activități menite a veni în sprijinul acestui deziderat.

Penitenciarul Spital București Jilava, având specific de spital, custodiază toate categoriile de persoane private de libertate, clasificați în toate regimurile de executare a pedepselor și sunt repartizate pe secțiile de deținere în funcție de afecțiunile medicale/sex.

Penitenciarul Spital București Jilava folosește pentru activități gospodărești în interesul locului de deținere, deținuți repartizați în regim semideschis, selecționați la muncă de la unitațile de profil din rețeaua  Administrației Naţionale a Penitenciarelor.

Date istorice, geografice si economice despre orasul Jilava

Comuna Jilava s-a format prin contopirea a trei sate: Jilava, Mierlari si Odăile. Satul Jilava, cel mai mare dintre cele trei, era alcătuit la rândul său din patru cătune: Romani, Ungureni, Sârbi si Țigănie. Numele comunei vine din bulgarescul „zilava” care inseamnă umed. Cercetările arheologice atestă faptul că oamenii au viețuit pe teritoriul comunei Jilava încă din preistorie.

La 12 km de centrul Bucureștiului, comuna Jilava este situată pe șoseaua București-Giurgiu.

Ocupația principală a locuitorilor comunei a fost si este agricultura, mai exact legumicultura.

Apropierea de Capitală a făcut ca, în comuna Jilava să se înființeze și o serie de unităti industriale. În perioada interbelică funcționau trei fabrici : Bumbăcăria Românească Jilava, Fabrica de căramidă si Fabrica de cauciuc Mira. În anii regimului comunist cele trei unitați au fost extinse si modernizate (Fabrica de cauciuc transformându-se in Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc Jilava) și au luat naștere noi unităti: Întreprinderea de Prefabricate din Beton Progresu, Întreprinderea de Bunuri de Consum de Cauciuc Jilava, Tăbăcaria Minerală Jilava, Trustul de Mecanizare București s.a.

Aceste unități au absorbit o parte insemnată din forța de munca a localității. După 1989, aceste unități au fost reorganizate, o mare parte a jilăvenilor salariați  ajungând șomeri si reorientându-se din nou spre agricultură.

Comuna Jilava este străbătută de două importante căi de comunicație: calea ferată București-Giurgiu si Șoseaua internațională București-Giurgiu.

Accesul către unitatea se realizează pe o singură cale de acces prin incinta Penitenciarului București Jilava.Conform extrasului de carte funciară nr. 54018, Penitenciarul Spital București Jilava, situat pe strada Sabarului nr.1, comuna Jilava, Județul Ilfov, ocupă o suprafaţă de teren intravilan de 27767 m2. Pe această suprafață sunt desfășurate 23 de obiective de clădire, din care un număr de 9 construcții administrative și social culturale, 6 construcții anexă și 8 construcții industriale și edilitare. Spațiile de detenție sunt împărțite în 7 secții interioare și cuprind 94 de camere de detenție.

Unitatea este prevăzută cu zone pentru asigurarea asistenței medicale de specialitate, spații pentru desfășurarea activitățiilor de reintegrare socială precum și spații pentru desfășurarea activităților administrative, în contextul respectării cerințelor de siguranță publică.

Penitenciarul Spital București Jilava desfășoară în mod continuu activități pentru asigurarea conformității cu normele spitalicești și respectarea drepturilor persoanelor private de libertate.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.