Astăzi 15-07-2024 sunt: 213 persoane private de libertate

Informatii privind externarea

În funcție de evoluția bolii pacientului, medicul curant va stabili data externării, care va fi comunicată pacientului în timp util.

Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală în trei exemplare, astfel: un exemplar se ataşează la Foaia de observaţie la care se adaugă și decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale primite, unul la dosarul medical al deținutului, iar ultimul se înmânează pacientului.

Medicul curant va consemna în Biletul de externare şi în Scrisoarea medicală următoarele:

  • diagnosticul de externare;
  • starea pacientului la externare;
  • tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze;
  • indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;
  • data următorului control medical.

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

  • Bilet de externare;
  • Scrisoare medicală;
  • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
  • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);

În cazul externării pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemnează în Foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta  semnează cu privire la solicitarea externării.

Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.