Astăzi 15-07-2024 sunt: 213 persoane private de libertate

Activitatea de asistenta psihosociala

Penitenciarul Spital Bucuresti Jilava, ca unitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi implicit structură a sistemului judiciar, îşi asumă următoarea misiune:

  • asigură educaţia persoanelor private de libertate în vederea reintegrării şi responsabilizării sociale a acestora.

În desfăşurarea activităţii, Penitenciarul Spital Bucuresti Jilava are în vedere:

  • potenţialul de reabilitare a persoanelor private de libertate;
  • necesitatea diminuării efectelor negative ale privării de libertate.

Funcţia serviciului penitenciar prin care Penitenciarul Spital Bucuresti Jilava înţelege să-şi ducă la bun sfârşit misiunea este:  educaţia şi asistenţa psihosocială .

In acest sens,se urmăreşte reabilitarea persoanelor private de libertate în vederea reintegrării sociale precum şi menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiei individului pe parcursul executării pedepsei.

Având în vedere că persoanele private de libertate aparţin comunităţii, instituţiile partenere, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, apreciază ca prioritară crearea unui mecanism interinstituţional, articulat, care să asigure, în baza unei viziuni comune, parcurgerea etapelor succesive ale procesului de reintegrare socială.

Activitatea recuperativă incumbă crearea şi dezvoltarea unui cadru de suport comunitar pentru facilitarea reintegrării sociale, prin stabilirea de parteneriate între sectorul public şi privat. Colaborarea unităţilor penitenciare cu instituţiile, autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniul facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate se înscrie în liniile directoare ale cadrului internaţional şi european, acesta furnizând norme, valori şi principii cu caracter universal şi cu aplicabilitate privind tratamentul beneficiarilor.

În contextul colaborărilor interinstituţionale, este necesară stabilirea bazelor desfăşurării unor proiecte comune de intervenţie recuperativă, un rol esenţial revenind, astfel, instituţiilor şi organizaţiilor din societatea civilă. Prin menţinerea legăturii persoanelor private de libertate cu mediul de suport şi, în sens larg, cu comunitatea, se urmăreşte, pe de o parte, diminuarea efectelor negative ale detenţiei, iar, pe de altă parte, implicarea comunităţii în procesul de reintegrare socială.                                                                                                                      Dezvoltarea unor mecanisme de facilitare a reintegrării sociale creează oportunitatea atragerii de fonduri externe prin promovarea unor proiecte comune, destinate îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi asistenţei asigurate persoanelor custodiate. Obţinerea de rezultate în cadrul activităţilor desfăşurate în colaborare este condiţionată de diversificarea demersurilor comune, de gradul de implicare activă a părţilor, precum şi de sustenabilitatea dobândită ulterior finalizării proiectelor cu fonduri externe.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.