Astăzi 18-06-2024 sunt: 213 persoane private de libertate

Programare vizită

 

IMPORTANT

 

Începând cu data de 26 ianuarie 2024, din cauza unor defecțiuni tehnice, programările la sectorul vizită se pot efectua doar prin intermediul e-mail-ului. 

 

 

 

IMPORTANT 

Pentru transferul sumelor de bani prin virament bancar:

DENUMIRE BENEFICIAR: PENITENCIARUL-SPITAL BUCURESTI-JILAVA

CUI : 4266146

CONT: RO08 TREZ 4215 005X XX00 0246

DETALII DE PLATA: NUME, PRENUME SI C.N.P DETINUT

 

 

Modalităţi prin care o persoană poate formula solicitare de programare

 1. telefonic la numărul 0374 205 782 în fiecare zi a săptămânii, între orele 8:00 – 18:00,
 2. la adresa de e-mail: vizitapspbj@anp.gov.ro indiferent de oră, acestea fiind procesate doar în timpul programului de lucru.
 3. Pentru comunicări online la adresa de e-mail: vizitapspbj@anp.gov.ro indiferent de oră, acestea fiind procesate doar în timpul programului de lucru.

Programul seriilor de vizită va fi următorul: 08:00 – 10:00, 10:30 – 12:30, 13:30 – 15:30, 16:00 – 18:00

Programul seriilor de comunicări online este zilnic, astfel: 08:30 – 09:00, 09:30 – 10:00, 12:00 – 12:30, 13:00 – 13:30, 14:30 – 15:00, 15:30 – 16:00, 16:30 – 17:00, 17:00 – 17:30, 18:00 – 18:30

Comunicarea răspunsului prin e-mail către solicitant se realizează în cel mult 48 de ore de la primire.

Numărul de telefon şi adresele de e-mail sunt aduse la cunoștința persoanelor custodiate şi a persoanelor vizitatoare prin afişare în locuri accesibile acestora şi pe pagina web a unităţii.

Prezentarea vizitatorilor la punctul de control acces se va face cu  minim 30 minute înainte de ora programată, pentru verificarea identității și efectuarea controlului antiterorist și de specialitate.

(2) Pentru a se putea acorda drepturile la pachet și vizită deținuților, conform prevederilor legale, în cazul persoanelor vizitatoare care întârzie față de ora la care au fost programate, vizita nu va mai avea loc, urmând să se solicite o altă programare la o dată ulterioară.

(3) În cazuri speciale directorul unității poate aproba, pe cale de excepție, efectuarea vizitei, timpul de acordare al acesteia fiind diminuat în consecință, dar nu mai mult de minimul prevăzut de reglementările legale în vigoare.

 

 • Deţinuţii pot fi vizitaţi de notari publici, executori judecătorești, mediatori ori de alte persoane cu atribuţii oficiale, în timpul programului de lucru al sectorului vizită din cadrul penitenciarului, în condiţiile prevăzute la art. 128 alin (1)-(5) din H.G. 157/2016.
 • Notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii autorizaţi ori de alte persoane cu atribuţii oficiale, îşi anunţă intenţia de a  efectua vizita cu cel puţin 24 de ore înainte de data prezentării.
 • Solicitarea programării se face telefonic sau prin e-mail , în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită, cu respectarea prevederilor protocoalelor de colaborare în vigoare.

 

Persoanele din afara unităţii care intenţionează să viziteze o persoană privată de liberate încarcerată în Penitenciarul Spital Bucureşti-Jilava, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să existe acordul persoanei private de liberate de a fi vizitată de persoanele în cauză (în cazul soţului/soţiei şi a rudelor până la gradul IV inclusiv);
 2. să existe acordul persoanei private de libertate pentru care se face programarea, aprobată de către administrația penitenciarului, fată de persoanele pentru care este necesar acest lucru (în cazul concubinilor, afinilor şi a altor persoane);
 3. să nu fie pe lista persoanelor cărora li s-a interzis accesul în penitenciar prin decizie a directorului unității.
 4. pentru persoana vizitatoare să nu existe o interdicție stabilită pe cale judecătorească de a lua legătura cu deținutul sau o altă dispoziție a organelor judiciare.

 

Cazuri în care nu se efectuează programarea la vizită ori comunicări online :

 1. au fost acordate sau programate toate vizitele la care are dreptul deținutul în luna pentru care a fost solicitată programarea;
 2. persoana ori persoanele solicitante nu comunică toate informațiile necesare în vederea efectuării programării vizitei sau comunicării online;
 3. deținutul este în executarea unei sancțiuni disciplinare cu izolarea sau cu suspendarea dreptului de a primi vizite în perioada pentru care a fost solicitată programarea;
 4. deținutul are deja o altă programare la vizită cu alt aparţinător în ziua pentru care a fost solicitată programarea;
 5. deținutul este cazat temporar în camera de protecție sau contenționat terapeutic.
 6. deținutul trebuie prezentat la organele judiciare ori la policlinică/spital în ziua pentru care a fost solicitată programarea;
 7. deținutul este transferat în alt loc de deţinere sau într-un centru de reţinere şi arestare preventivă;
 8. deținutul este pus în libertate;
 9. deținutul a fost recompensat cu permisiune de ieşire din penitenciar în perioada pentru care a fost solicitată programarea;
 10. deținutul participă la activități lucrative ori la cursuri de școlarizare sau calificare în intervalul orar pentru care a fost solicitată programarea;
 11. toate seriile din ziua pentru care a fost solicitată programarea sunt ocupate;
 12. situaţii de forţă majora sau situaţii fortuite care nu permit efectuarea vizitelor în perioada pentru care a fost solicitată programarea (calamităţi naturale de proporţii, incidente critice, alarme etc
 13. dacă există o interdicție expresă dispusă de instanțele de judecată sau o dispoziție din partea altor organe judiciare.

Deținuții internați în unități spitalicești din afara locului de deținere pot fi vizitați, în prezența unui lucrător al sectorului vizită, cu avizul medicului curant și cu aprobarea directorului unității.

 

Str. Sabarului nr. 1, JILAVA, județul ILFOV, ROMÂNIA

E-mail spjilava@anp.gov.ro

www.anp.gov.ro/penitenciarul-spital-bucuresti-jilava

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.