Astăzi 18-06-2024 sunt: 213 persoane private de libertate

Ce nu ai voie să introduci

      Ce nu ai voie să introduci

  • Vizitatorii asupra cărora s-au descoperit armament, muniţie, substanţe halucinogene, droguri, medicamente ori obiecte interzise care intră sub incidenţa art. 185 şi art.186 din Legea 254/2013 sau prevăzute în anexa nr. 3 Ia H.G. 157/2016 pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului, cei care pot avea o influenţă negativă asupra persoanelor private de libertate, cei în stare de ebrietate, cei despre care se deţin date şi informaţii că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere, precum şi cei față de care s-a constatat încălcarea regulilor de acces în penitenciar, nu sunt admişi Ia vizită pentru o perioadă stabilită de directorul unităţii, după cum urmează:

 

Nr. crt. Obiecte interzis descoperit/ situaţie ce conduce la aplicarea interdicţiei Perioadă de interdicţie
1 Arme letale şi neletale, arme albe, reale sau artizanale, muniţie de orice fel, explozibil şi dispozitive pentru autoapărare cu electroşocuri, precum şi imitaţii ale unor astfel de obiecte 6 luni
2 Obiecte din orice material transformate în armă albă sau de foc 6 luni
3 Băuturi alcoolice 6 luni
4 Orice tip de aparat electronic cu posibilitate de înregistrare, stocare a datelor,    transmitere a imaginilor şi sunetelor în timp real ori înregistrate, fotografiere, poziţionare globală de tip GPS, de tipul laptopurilor, calculatoarelor personale, etc. 6 luni
5 Stick-uri de memorie, modem de internet, medii de stocare a datelor 6 luni
6 Telefoane mobile, smart watch 6 luni
7 Încărcătoare pentru telefon mobil 4 luni
8 Acumulator pentru telefon mobil 4 luni
9 Componente, subansamble pentru telefon mobil(diferite piese, cabluri de conectare, mufe, etc.) 4 luni
10 Dispozitive de tip hands-free 4 luni
11 Cartele SIM 6 luni
12 Substanţe toxice, stupefiante, psihotrope, precursori de droguri 6 luni
13 Sprayuri paralizante, iritante şi lacrimogene. 6 luni
14

 

 

 

Bunuri interzise de a fi primite, cumpărate, păstrate și folosite de către deținuți (prevăzute  în anexa nr. 3 Ia H.G. 157/2016) 6 luni
Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare, 6 luni
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, 4 luni
Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi   controlul   activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 6 luni
Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea       prevederilor Convenţiei           privind interzicerea     dezvoltării, producerii,    stocării    şi folosirii armelor chimice şi distrugerea       acestora, republicată, cu modificările ulterioare, 6 luni
Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare 6 luni
Legea nr. 182/2000 privind protejarea     patrimoniului cultural   naţional   mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 6 luni
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr.   31/2002 privind          interzicerea organizaţiilor              şi simbolurilor   cu   caracter fascist, rasist sau xenofob şi  a  promovării  cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 6 luni
Legea     nr.     295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 6 luni
Legea     nr.     535/2004 privind     prevenirea     şi combaterea terorismului, 6 luni
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu modificările ulterioare, şi 6 luni
Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista interzisă”. 6 luni
15 Bunuri a căror deţinere este interzisă de Codul penal, precum şi de Decretul Consiliului de Stat nr. 340/1981 privind regimul emiţătoarelor radioelectrice, 6 luni
16 Persoanele despre care se dețin date şi informații că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere 6 luni
17 Persoanele față de care s-a constatat încălcarea regulilor de acces în penitenciar 6 luni

(2) În toate situaţiile, dacă obiectul interzis descoperit a fost disimulat de către persoanele vizitatoare, perioada de interdicţie va fi de 6 luni.

(3) De asemenea, indiferent de obiectul interzis descoperit sau de situaţia în care se află persoana vizitatoare, ce atrage interzicerea în cadrul sectorului vizite, dacă persoanele vizitatoare manifestă o atitudine necorespunzătoare sau necooperantă, perioada de interdicție va fi de 6 luni.

Bunurile enumerate în articolul 185 din Legea 254/2013 și descoperite cu ocazia controlului sunt supuse confiscării și predării către organele de poliție. Infracțiunea se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Bunurile menționate la articolul 186 din Legea 254/2013 și descoperite cu ocazia controlului constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

Persoanelor asupra cărora au fost descoperite obiectele interzise li se vor întocmi decizie de interdicție pentru o perioadă stabilită de către directorul unității.

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.