Astăzi 18-06-2024 sunt: 213 persoane private de libertate

Acordarea vizitelor intime

 

Conform HG 157/2016 privind Regulamentul de aplicare al Legii 254/2013

ART. 145

Dreptul la vizită intimă

Deţinuţii au dreptul la vizită intimă cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) – (5) din Lege.
(2) Condiţia prevăzută la art. 69 alin. (1) lit. c) din Lege nu se aplică în cazul acordării permisiunii de ieşire din penitenciar conform art. 99 alin. (1) lit. a), b) şi e) din Lege.
(3) La aprecierea condiţiei prevăzute de art. 69 alin. (1) lit. d) din Lege se are în vedere momentul rămânerii definitive a sancţiunii disciplinare.
(4) În cazul în care împotriva deţinutului s-a declanşat procedura disciplinară pentru introducere, comercializare ori deţinere de droguri, substanţe interzise, medicamente fără prescripţie medicală sau obiecte interzise, pentru exercitarea de violenţe ori pentru abateri disciplinare comise cu prilejul sau în timpul acordării vizitei intime, condiţia prevăzută la art. 69 alin. (1) lit. e) din Lege se consideră îndeplinită numai după parcurgerea programelor sau activităţilor de reintegrare socială asociate unor riscuri identificate în urma evaluărilor de specialitate.
(5) În cazul în care între momentul aprobării cererii şi cel al acordării dreptului deţinutul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de alin. (1), vizita intimă nu se acordă.
(6) Evaluarea participării active la activităţile şi programele educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ori la muncă se face ţinându-se seama de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) includerea într-o activitate sau program de reintegrare socială ori participarea la activităţi lucrative;
b) realizarea obiectivelor stabilite prin activităţi sau programe de reintegrare socială ori a sarcinilor de lucru.
(7) În cazul în care persoana, din motive neimputabile acesteia, nu mai participă la activităţile şi programele educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ori la muncă, verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. e) din Lege se realizează prin analiza perioadelor de activitate cu cele de inactivitate, în cuprinsul celor 3 luni, respectiv 30 de zile de dinaintea formulării cererii.”

ART. 146

Periodicitatea şi durata acordării vizitei intime

„(1) Persoanele condamnate definitiv, repartizate în regimul de executare maximă siguranţă ori închis, respectiv persoanele arestate preventiv aflate în cursul judecăţii au dreptul la o vizită intimă o dată la 3 luni, cu durata de trei ore, iar persoanele repartizate în regimul de executare semideschis ori deschis au dreptul la o vizită intimă o dată la 2 luni, cu durata de trei ore, cu respectarea condiţiilor legale.”

ART. 147
Procedura acordării vizitei intime

(1) Vizita intimă se aprobă de directorul penitenciarului, la solicitarea scrisă a persoanei condamnate definitiv, respectiv arestată preventiv aflată în cursul judecăţii.
(2) Persoana condamnată definitiv, respectiv arestată preventiv aflată în cursul judecăţii, soţul sau soţia ori, după caz, partenerul sau partenera au obligaţia, sub sancţiunea prevederilor art. 353 şi 354 din Codul penal, să se informeze reciproc, printr-o declaraţie pe propria răspundere, cu privire la existenţa unei boli cu transmitere sexuală sau a sindromului imunodeficitar dobândit – SIDA. Declaraţiile se depun la dosarul individual.
(3) Menţiuni despre acordarea vizitei intime se fac în documentele de evidenţă de la sectorul vizită şi în modulul corespunzător al aplicaţiei informatizate de
gestiune a datelor.
(4) Dispoziţiile art. 141 şi 143 se aplică în mod corespunzător.
(5) Administraţia penitenciarului pune la dispoziţie mijloace de protecţie şi materiale de informare pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuală.
(6) Modul de desfăşurare, măsurile de siguranţă, amenajarea şi dotarea spaţiilor destinate acordării vizitei intime se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 15 alin. (3) din Lege.


 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.