Astăzi 18-06-2024 sunt: 213 persoane private de libertate

13.09.2021 –  12 POSTURI IN SECTORUL OPERATIV (BĂRBAȚI)

Anunţul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – partea I  + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

cerere de înscriere

declaraţie

informaţii COVID

opis

Chestionar COVID

Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare – Volumul 1 – Siguranţă personală

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

 

          Rezultate finale proba scrisă:

 

         Rezultate proba scrisă:

 

 

          Barem proba scrisă:

 

          Planificare proba scrisă:

 

         Rezultate interviu:

 

         Planificare interviu:

 

          Rezultate proba calculator:

 

         Planificare proba calculator:

 

        Rezultate proba sportivă:

 

        Planificare proba sportivă:

 

        Calendar estimativ desfăsurare probe de concurs:

 

        Verificare dosare concurs:

 

        Rezultate finale testare psihologică:

 

         Contestații testare psihologică:

 

      Rezultate inițiale testare psihologică:

 

          Planificare testare psihologică:

 

           Verificare dosare concurs (cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical) 

 

 

 

 

 

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.