Astăzi 13-04-2024 sunt: 213 persoane private de libertate

10 posturi asistent medical generalist

19. Pv rezultate finale concurs – afisat la 22.05.2023

18. Pv solutionare contestatii – afisat la 22.05.2023

17. Erata calendar estimativ AMG – afisat la 19.05.2023

16. Rezultate probă scrisă – afișat la 16.05.2023

15. Barem de evaluare şi notare probă scrisă

14. Planificare probă scrisă – AMG – afișat la 13.05.2023

13. Rezultate probă de interviu – AMG – afișat la 13.05.2023

12. Planificarea probei de interviu – AMG – afisat la 11.05.20223 

11. Proces-verbal rezultate proba practica -AMG- afisat la 11.05.2023

10.Planificare proba practica – AMG

9. Calendar estimativ desfasurare probe – AMG

8. Proces-verbal verificare dosare – AMG – afisat la data de 08.05.2023 

7. Rezultate finale testare psihologică AMG – afișat în data de 25.04.2023 

6. Rezultate contestații testare psihologică AMG – afișat în data de 25.04.2023

5.Rezultate contestatii testare psihologica AMG-afisat în data de 21.04.2023

4. Rezultate inițiale testare psihologică – afișat în data de 19.04.2023

3. Rezultate inițiale testare psihologică AMG – afișat în data de 13.04.2023

2. Planificare testare psihologică AMG – afisat in data de 29.03.2023

        1.Pv verificare dosare (cu exceptia conditiilor apt medical si apt psihologic) – afisat la data de 03.02.2023

 

 

Anunțul de concurs

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a postului, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.