Astăzi 21-05-2024 sunt: 420 persoane private de libertate

Informaţii de interes public

Informatiile publice din cadrul Penitenciarului Slobozia se pot obtine la punctul de informare documentare, pe site-ul unităţii www.pslobozia.ro, e-mail pslobozia@anp.gov.ro sau la telefon 0243232606, fax 0243232635.

Responsabil relatii publice: SÎRBU Cătălin – ofiţer secretariat

Conform Legii nr. 544/2001, accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Informatiile de interes public sunt orice informatii produse sau gestionate de institutiile publice, cu exceptia celor clasificate.

Informatiile de interes public pot fi furnizate din oficiu sau furnizate la cerere.

Cereri și formulare tipizate  necesară pentru obținerea acordului de derulare a studiilor / cercetărilor științifice în mediul penitenciar, de către solicitanți.

Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt:
Documente internaţionale:

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19: „Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta, a primi şi a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.”

Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, art. 10.
Principiile de la Johannesburg, Principiul I.

Documente interne:

Constituţia României, art. 31: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit… Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de personal.”

 

Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice

 

Documente rezultate ca urmare a vizitelor Avocatului Poporului la Penitenciarul Slobozia:

 

 

     

Documentația necesară pentru obținerea acordului de derulare a cercetării științifice în mediul penitenciar

 

Pentru accesul în penitenciar, în vederea efectuării unui studiu / cercetare științifică, sunt necesare următoarele documente, indiferent de modalitatea de realizare a acesteia (online sau față în față):

  • solicitare scrisă, care să cuprindă date de identificare și date de contact ale solicitantului, calitatea în care solicită accesul, instituția de învățământ la care este afiliat, titlul cercetării, scopul pentru care solicită accesul;
  • copie după actul de identitate;
  • adeverințăeliberată de către instituția universitară, care să ateste anul şi forma de învățământ;
  • Declarațiepersonală privind respectarea confidențialității datelor furnizate și GDPR pentru realizarea cercetării științifice în format on-line (Anexa 1.a) sau față în față (Anexa 1.b);
  • Aviz de etica cercetării (obținut de la o Comisie de Cercetare Etică, în cazul cercetătorilor) sau Declarația privind respectarea principiilor etice în realizarea cercetării (completată de către coordonator, în cazul studenților și al masteranzilor) (Anexa 2);
  • Protocol de cercetare (în cazul studenților și al masteranzilor avizat de către coordonator/investigatorul principal);
  • Consimțământ informat (Anexa 3) și Formular de acceptare (Anexa 4);
  • instrumentele de cercetare utilizate de către solicitant (ex: fișă demografică, chestionare, ghid de interviu etc).

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.