Astăzi 21-05-2024 sunt: 420 persoane private de libertate

pentru Vizitatori

În atenția persoanelor care solicită acces în sediul Penitenciarului Slobozia

Din 25 mai 2018 cadrul legal în domeniul datelor cu caracter personal s-a modificat prin aplicabilitatea Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) și adoptarea unor noi prevederi legale pentru acest domeniu.

În contextul aplicării dispozițiilor legale de prelucrare a datelor cu caracter personal și motivat de interesul legitim și obligația legală pe care instituția îl are și care constă in a proteja atât bunurile materiale cat si personalul propriu, Penitenciarul Slobozia va informează cu privire la următoarele:

În vederea asigurării securității de la nivelul instituției, spațiile sunt monitorizate cu camere de supraveghere video, care au capacitatea de stocare a imaginilor pe o perioadă de maximum 30 de zile, acestea fiind șterse în mod automat la expirarea perioadei menționate, sens în care prelucrează date cu caracter personal prin sisteme de monitorizare video. Pentru solicitarea informațiilor suplimentare cu privire la procedura internă de prelucrare a imaginilor stocate, puteți să adresați o solicitare scrisă depusă la registratura unității sau prin transmiterea unui e-mail la adresa pslobozia[at]anp.gov.ro, la care veți primi un răspuns în cel mult 60 de zile calendaristice de la primirea cererii scrise.

La intrarea in instituție, datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume precum și alte date înscrise în cartea de identitate, instituția/societatea pe care o reprezentați și funcția în cadrul instituției/ societății) precum și numele persoanei din cadrul Penitenciarului Slobozia cu care doriți să discutați trebuie prezentate personalului din cadrul Post Control sau persoanei desemnate din cadrul Sectorului Vizită (în cazul persoanelor vizitatoare, aparținători ai deținuților încarcerați la nivelul unității), în vederea înregistrării acestor informații în registrul de evidență al vizitatorilor. Informațiile sunt utile atât din punct de vedere al îndrumării dumneavoastră către persoana care vă poate oferi suportul necesar, cât și în scopul asigurării securității spațiului în care este permis accesul public al diferitelor categorii de persoane, dar și a personalului nostru care desfășoară activități în incinta instituției. Din motive de securitate,accesul la registrul de evidență al vizitatorilor este restricționat, cu excepția personalului care are atribuții în vederea gestionării registrului.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal diferă în funcţie de obiectul documentului în care sunt utilizate datele, acestea fiind grupate pe problematici și termene de păstrare stabilite prin Nomenclatorul arhivistic al dosarelor și termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014.

În funcție de calitatea persoanelor vizate și de prevederile legale aplicabile, datele cu caracter personal prelucrate pot fi comunicate din oficiu, în temeiul unei obligații legale exprese ce îi revine Administrației Naționale a Penitenciarelor sau la cererea motivată, către următoarele categorii de destinatari:

1.1. Persoana vizată sau reprezentatul legal al acesteia, în limitele și condițiile strict prevăzute de lege (art. 22 alin. 4 din Legea 293/2004 – accesul la dosarul profesional)

1.2. Organele judiciare (instanțele de judecată, unitățile de parchet sau de poliție)

1.3. Instituții publice, centrale sau locale, cu atribuții de aplicare a legii (alte unități din sistemul administrației penitenciare, serviciile de probațiune, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Integritate, casele județene de asigurări de sănătate, casele județene de pensii etc.).

1.4. Terțe persoane care formulează cereri întemeiate pe Legea nr. 544/2001, în măsura în care datele intră în categoria celor de interes public, precum și persoanelor care accesează pagina de internet a Administrației Naționale a Penitenciarelor (în cazul informaţiilor/materialelor care se publică pe site-ul unității în temeiul unei obligaţii legale, cum ar fi declarațiile de avere și de interese ale personalului, rezultatele obținute la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante etc.).

 

În situația în care motivul pentru care solicitați accesul are legătură cu executarea unui contract încheiat între Penitenciarul Slobozia și societatea în reprezentarea căreia vă aflați la noi sau cu solicitarea de servicii, informațiile necesar a fi prezentate sunt numele si prenumele dumneavoastră, instituția/societatea pe care o reprezentați si numărul dumneavoastră de telefon. Acestea sunt înregistrate în documentele interne necesare circuitului de aprobare a accesului.

Conform Regulamentului de protecție a datelor cu caracter personal nr. 679/2016, persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: de informare, de acces, de rectificare, de ștergere, de portabilitate a datelor, de opoziție, de restricționare a prelucrării, de a nu face obiectul unei decizii baza exclusiv pe prelucrarea automată, de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.

 

Datele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt:  B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, Telefon: 031.805.92.11, 031.805.92.12 Fax: 031.805.96.02, Internet: www.dataprotection.ro, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Ne puteți contacta folosind datele din subsolul paginii.

 

Penitenciarul Slobozia, în calitate de operator de date cu caracter personal, a desemnat un responsabil cu protecția datelor, pe care îl puteți contacta la numărul de telefon interior 110, pe care îl solicitați apelând numerele centralei unității penitenciare.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră va rugăm să trimiteți solicitarea prin comunicare la adresa de e-mail pslobozia[at]anp.gov.ro. Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, însă, precizăm ca putem prelungi acest termen din motive specifice, inclusiv legate de complexitatea cererii dumneavoastră. în cazul în care perioada de răspuns va fi mai mare de 30 de zile vom reveni pentru a vă informa cu privire la prelungirea termenul de răspuns.

În situația în care nu doriți sa ne puneți la dispoziție informațiile precizate anterior, ne aflăm în imposibilitatea de a da curs solicitării dumneavoastră.

Precizăm faptul că ne rezervăm dreptul de a modifica aceasta notă de informare în orice moment, in funcție de actualizarea practicilor noastre de confidențialitate, de cerințele legii, precum și în funcție de orice alte evenimente de natură să aibă consecințe asupra politicilor noastre de confidențialitate actuale.

 

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.