Astăzi 21-05-2024 sunt: 420 persoane private de libertate

Despre noi

        Penitenciarul Slobozia este situat în partea de nord-vest a Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, pe strada Gării, la numărul 54. A fost construit între 1970-1972 de către deţinuţii din Penitenciarul Vlădeni şi a fost inaugurat în primăvara anului 1972 ca penitenciar de tranzit şi folosit pentru deţinuţii bărbaţi şi femei cu pedepse de până la 10 ani. În iunie 1977, prin decretul 215, penitenciarul a fost închis, fiind folosit în continuare ca spaţiu pentru Arhivele Statului. Personalul militar a fost transferat la alte unităţi militare (M.Ap.N. şi M.I.) sau trecut în rezervă. După 3 ani penitenciarul a fost reînfiinţat având aproximativ 600 deţinuţi şi 100 cadre iar în 1981, după numai 1 an, unitatea avea 1.500 deţinuţi.

Munca, la fel ca în celelalte unităţi din sistem, reprezenta principala activitate a deţinuţilor, atât ca un instrument de remodelare a comportamentului şi personalităţii acestora cât şi din motive economice, contribuind astfel la suplimentarea alocaţiilor bugetare.
În anul 1988, după aplicarea decretului 11 din 26 ianuarie, au mai rămas în unitate doar 26 de condamnaţi, sens în care timp de câteva luni, pentru asigurarea funcţionării unităţii şi gospodăriei agrozootehnice, lucrările specifice au fost preluate de personal.

În prezent, unitatea are trei secţii de deţinere, situate toate la parterul clădirilor. Acestea cuprind un număr de 59 camere de deţinere cu capacitate cuprinsă între 2 şi 36 de paturi, capacitate legală de deţinere fiind de 465 locuri. Din anul 2008 penitenciarul a fost profilat pe custodia persoanelor private de libertate de sex masculin, clasificate în regimul închis, regimul deschis şi arestaţilor preventiv cu domiciliul pe raza judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi.

În cadrul secţiilor de deţinere sunt amenajate cabinete medicale, săli de clasă, capela, biblioteca, sala de sport. De asemenea, în incinta penitenciarului sunt amenajate în aer liber trei terenuri de sport. Pentru asigurarea condiţiilor necesare custodierii persoanelor private de libertate pe durata executării pedepselor, Penitenciarul Slobozia dispune de facilităţi administrative, incluzând aici un bloc alimentar, ateliere, magazii, garaj auto, sere etc.

Penitenciarul Slobozia a făcut paşi importanţi în colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale care acţionează în domeniul apărării drepturilor omului (LADO, SIRDO, GRADO etc.) şi are o deschidere în relaţia cu reprezentanţii presei, radioului şi televiziunii pentru documentare şi prezentare a tuturor aspectelor legate de viaţa de detenţie şi activitatea personalului.

În exteriorul amplasamentului din Slobozia, penitenciarul dispune de o fermă agrozootehnică (GAZ) la marginea localităţii Slobozia, unde există posibilitatea cultivării terenurilor şi creşterii animalelor, în vederea asigurării hranei persoanelor private de libertate custodiate.

La sfârşitul anului 2001 s-a dat în folosinţă Centrul de Pregătire Profesională, aflat în staţiunea Amara, la doar 8 km de Slobozia şi 125 km de Bucureşti.  Centrul, coordonat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin intermediul Penitenciarului Slobozia, găzduieşte activităţi de pregătire şi perfecţionare profesională cu precădere ale personalului din cadrul Ministerului  Justiţiei şi din unităţile subordonate.

Transferat în baza H.G. 144/1999 din patrimoniul S.C. Amara S.A. în cel al Ministerului Justiţiei, reamenajat modern şi funcţional, Centrul dispune de 56 de locuri de cazare (23 camere duble şi 5 apartamente), o sală de conferinţe cu o capacitate de 65 de locuri, cu toate dotările necesare,  sală de mese, ceainărie, un club pentru activităţi recreaţionale, saună, precum şi de o sală de pregătire fizică, ceea ce îl face potrivit pentru desfăşurarea de activităţi de training, simpozioane, mese rotunde, team-building-uri etc.

Penitenciarul Slobozia este coordonat direct de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, cu recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul deţinuţilor, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, ale legislaţiei execuţional-penale şi ale hotărârilor Guvernului date în aplicarea acestei legislaţii.

Activitatea sa este structurată pe trei direcţii prioritare, care sunt sprijinite de o serie de activităţi de suport.

Una dintre aceste direcţii este custodia persoanelor private de libertate aflate în executarea pedepselor privative de libertate. Sunt vizate aspecte referitoare la legalitatea deţinerii, regimul de executare a pedepselor şi siguranţa deţinerii.

O altă direcţie este asigurarea de asistenţă psihosocială şi educaţie persoanelor private de libertate, ca bază a strategiei de reintegrare socială a acestora. Sunt oferite servicii de şcolarizare (primară şi gimnazială), calificare în diverse meserii (cu sprijin din exterior), consiliere psihologică, religioasă etc.

Asigurarea dreptului la asistenţa medicală a persoanelor private de libertate este o altă direcţie majoră de acţiune în cadrul Penitenciarului Slobozia. Se asigură asistenţa medicală permanentă prin intermediul medicilor şi asistenţilor angajaţi. În situaţiile deosebite se apelează la serviciile Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia sau ale spitalelor penitenciar din subordinea ANP.

Activităţile suport se circumscriu zonei resurselor umane, suportului economico-administrativ, comunicării, asistenţei juridice, tehnologiei informaţiei şi comunicării, prevenirii corupţiei şi criminalităţii în mediul penitenciar .

← Către pagina principală

Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.