Astăzi 23-05-2024 sunt: 420 persoane private de libertate

Concurs de ocupare a 14 posturi vacante de agent operativ, la Penitenciarul Slobozia

Pentru mai multe detalii, consultați site-ul ANP.

  • Anexa nr. 1 – Posturile scoase la concurs
  • Anexa nr. 2 – Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs
  • Anexa nr. 3 – Prezentarea generală a posturilor
  • Anexa nr. 4 – partea I + Anexa nr. 4 – partea II – Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu
  • Anexa nr. 5 – Datele de contact ale unităţilor care au posturi scoase la concurs

 

cerere de înscriere

declaraţie

opis

chestionar COVID

informaţii COVID

 

După testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” psihologic vor depune o adeverinţă (conform tipizatului descărcat aici ) completată de medicul de familie. Fişa medicală se deschide/eliberează doar după depunerea adeverinţei completate de medicul de familie.

 

Planificare evaluare psihologică:

Rezultate INIȚIALE evaluare psihologică:

Rezultate FINALE evaluare psihologică:

Verificare dosare:

Calendar estimativ probe concurs:

Planificare proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice :

Rezultate proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice :

Planificare probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului :

Barem de evaluare și notare al variantei extrase – proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Rezultate proba practică de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului:

Planificare probă interviu : 

Rezultate probă interviu :

Planificare probă scrisă :

Barem de evaluare și notare probă scrisă :

Rezultate probă scrisă : 

Rezultate finale concurs :

← Către lista de post
Sari la conținut

On this website we use first or third-party tools that store small files (<i>cookie</i>) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (<i>technical cookies</i>), to generate navigation usage reports (<i>statistics cookies</i>) and to suitable advertise our services/products (<i>profiling cookies</i>). We can directly use technical cookies, but <u>you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies</u>. <b>Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience</b>.